трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

0359 Консультаційний освітній центр


Educational Advising СЄШЄГ
Сфери діяльності: Фінансова підтримка спільних проектів з вивчення Центральної і Східної Європи, Євразії та Монголії. Мета програми: розвивати творчі контакти між американськими вченими і політологами і вченими країн Центральної та Східної Європи і країн Євразії; сприяти поширенню у суспільстві знань про культуру та історію цих країн; проводити фундаментальні политоло-гические дослідження; знайомити вчених цих країн з науковими підходами в області гуманітарних і суспільних наук, загальноприйнятими у світі.
Види наданої підтримки: грант передбачає оплату, як правило, транспортних витрат, проживання, добових, користування необхідним обладнанням, видавничих витрат та / або інших витрат, пов'язаних з презентацією результатів дослідження політологам, вченим та наукової громадськості . Обмеження: програмою спеціальних проектів передбачена підтримка спільних досліджень і по-височини кваліфікації персоналу, наприклад, у формі проведення конференцій, семінарів, робочих зустрічей, робочих візитів, «круглих столів» тощо Розмір наданих грантів - до 25 000 доларів США. Посадова особа: Ніно Челідзе, Манана Канделакі. Адреса: 380028 м. Тбілісі, просп. Чавчавадже, 1 - 231. Телефони: (9532) 23-26-88. Факс: (9532) 23-26-88. E-mail: irex@irex.ge
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "0359 Консультаційний освітній центр"
 1. Стаття 90. Державна регламентація освітньої діяльності
  1. Державна регламентація освітньої діяльності спрямована на встановлення єдиних вимог здійснення освітньої діяльності та процедур, пов'язаних із встановленням і перевіркою дотримання організаціями, що здійснюють освітню діяльність, цих вимог. 2. Державна регламентація освітньої діяльності включає в себе: 1) ліцензування
 2. Стаття 64. Дошкільна освіта
  1. Дошкільна освіта спрямована на формування загальної культури, розвиток фізичних, інтелектуальних, моральних, естетичних і особистісних якостей, формування передумов навчальної діяльності, збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку. 2. Освітні програми дошкільної освіти спрямовані на різнобічний розвиток дітей дошкільного віку з урахуванням їх
 3. Стаття 25. Статут освітньої організації
  1. Освітня організація діє на підставі статуту, затвердженого в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. 2. У статуті освітньої організації повинна міститися поряд з інформацією, передбаченої законодавством Російської Федерації, наступна інформація: 1) тип освітньої організації; 2) засновник або засновники освітньої організації; 3)
 4. Стаття 104. Освітнє кредитування
  1. Освітні кредити надаються банками та іншими кредитними організаціями громадянам, котрі вступили в організації, що здійснюють освітню діяльність, для навчання за відповідними освітніми програмами, і є цільовими. 2. Освітні кредити можуть бути спрямовані на оплату навчання в організації, що здійснює освітню діяльність, у розмірі вартості
 5. Стаття 23. Типи освітніх організацій
  1. Освітні організації поділяються на типи відповідно до освітніми програмами, реалізація яких є основною метою їх діяльності. 2. У Російській Федерації встановлюються такі типи освітніх організацій, що реалізують основні освітні програми: 1) дошкільна освітня організація - освітня організація, що здійснює в якості
 6. Стаття 102. Майно освітніх організацій
  1. Освітні організації повинні мати у власності або на іншій законній підставі майно, необхідне для здійснення освітньої діяльності, а також іншої передбаченої статутами освітніх організацій діяльності. 2. Державні і муніципальні освітні організації, закріплені за ними на праві оперативного управління або перебувають у їх самостійному
 7. Стаття 101. Здійснення освітньої діяльності за рахунок коштів фізичних осіб та юридичних осіб
  1. Організації, що здійснюють освітню діяльність, мають право здійснювати зазначену діяльність за рахунок коштів фізичних та (або) юридичних осіб за договорами про надання платних освітніх послуг. Платні освітні послуги представляють собою здійснення освітньої діяльності за завданнями і за рахунок коштів фізичних та (або) юридичних осіб за договорами про надання
 8. Стаття 21. Освітня діяльність
  1. Освітня діяльність здійснюється освітніми організаціями та у випадках, встановлених цим Законом, організаціями, що здійснюють навчання, а також індивідуальними підприємцями. 2. На організації, що здійснюють навчання, та індивідуальних підприємців, на їх навчаються, на педагогічних працівників, зайнятих в організаціях, які здійснюють навчання,
 9. Стаття 57. Зміна освітніх відносин
  1. Освітні відносини змінюються у разі зміни умов отримання навчаються освіти з конкретної основної або додаткової освітній програмі, що спричинило за собою зміну взаємних прав і обов'язків студента і організації, що здійснює освітню діяльність. 2. Освітні відносини можуть бути змінені як за ініціативою навчається (батьків
 10. Стаття 26. Управління освітньою організацією
  1. Управління освітньою організацією здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації з урахуванням особливостей , встановлених цим Законом. 2. Управління освітньою організацією здійснюється на основі поєднання принципів єдиноначальності і колегіальності. 3. Одноосібним виконавчим органом освітньої організації є керівник
 11. 150. Які відомості повинні бути включені в договір на надання платних освітніх послуг?
  Договір укладається у письмовій формі і повинен містити такі відомості: 1) найменування державного або муніципального освітнього закладу, недержавної освітньої організації, наукової організації - виконавця і місце його знаходження (юридична адреса) або прізвище , ім'я, по батькові, відомості про державну реєстрацію як індивідуального підприємця
 12. Стаття 95. Незалежна оцінка якості освіти
  1. Незалежна оцінка якості освіти здійснюється щодо організацій, що здійснюють освітню діяльність, і реалізованих ними освітніх програм з метою визначення відповідності наданого освіти потребам фізичної особи та юридичної особи, в інтересах яких здійснюється освітня діяльність, надання їм сприяння у виборі організації,
 13. Інформаційні (консультаційні) послуги
  Основоположним принципом порядку відображення в бухгалтерському та податковому обліку витрат на інформаційні (консультаційні) послуги є визначення характеру даних отримуваних послуг, причин, що викликали необхідністю в їх отриманні, т . е. від економічного змісту даних витрат. Як у бухгалтерському, так і в податковому обліках витрати організації на інформаційні (консультаційні) послуги
 14. 151. Що має право вимагати споживач у разі виявлення недоліків наданих освітніх послуг?
  Згідно п. 22 Правил надання платних освітніх послуг, затверджених постановою Уряду РФ від 5 липня 2001 р. № 505, при виявленні недоліків наданих освітніх послуг, у тому числі надання їх не в повному обсязі, передбаченому освітніми програмами та навчальними планами, споживач має право за своїм вибором вимагати: - безоплатного надання освітніх ус
 15. Стаття 15. Мережева форма реалізації освітніх програм
  1. Мережева форма реалізації освітніх програм (далі - мережева форма) забезпечує можливість освоєння навчаються освітньої програми з використанням ресурсів декількох організацій, що здійснюють освітню діяльність, у тому числі іноземних, а також за потреби з використанням ресурсів інших організацій. У реалізації освітніх програм з використанням
 16. Стаття 61. Припинення освітніх відносин
  1. Освітні відносини припиняються у зв'язку з відрахуванням студента з організації, що здійснює освітню діяльність: 1) у зв'язку з отриманням освіти (завершенням навчання); 2) достроково з підстав, встановлених частиною 2 цієї статті. 2. Освітні відносини можуть бути припинені достроково у наступних випадках: 1) з ініціативи навчається або батьків
 17. Стаття 16. Реалізація освітніх програм із застосуванням електронного навчання і дистанційних освітніх технологій
  1. Під електронним навчанням розуміється організація освітньої діяльності із застосуванням міститься в базах даних і використовуваної при реалізації освітніх програм інформації та забезпечують її обробку інформаційних технологій, технічних засобів, а також інформаційно телекомунікаційних мереж, що забезпечують передачу по лініях зв'язку зазначеної інформації, взаємодія

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба