трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

0456 Інформаційне бюро «Темпус»


Програма Eвропейского співробітництва в галузі вищої освіти
Програма ТЕМПУС допомагає розвитку системи вищої освіти в країнах СНД, заохочуючи обмін студентами та викладачами, а також шляхом реорганізації існуючих та створення нових університетів. Сфера діяльності: гуманітарні науки, право, суспільні науки, дослідження з європейської проблематики, політичні науки, економіка, сучасні європейські мови, вдосконалення управ-ня та адміністративної діяльності в університетах.
Види наданої підтримки: в рамках розрахованих на один рік проектів встановлюються попередні контакти і обміни. Заявки можуть представлятися будь-якими класичними і технічними багатопрофільними університетами, а також педагогічними закладами цих країн. Правила подачі заявок: необхідно отримати бланк-заявку в Інформаційному бюро «Темпус».
Адреса: м. Алмати, вул. Джамбула, 25. Телефони: (3272) 61-16-43. Факс: (3272) 63-12-07.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 0456 Інформаційне бюро «Темпус» "
 1. 0511 Інформаційне бюро« Темпус »
  Програма європейського співробітництва в галузі вищої освіти Програма ТЕМПУС допомагає розвитку системи вищої освіти в країнах СНД, заохочуючи обмін студентами та викладачами, а також шляхом реорганізації існуючих та створення нових університетів. Сфера діяльності діяльності: гуманітарні науки, право, суспільні науки, дослідження з європейської проблематики, політичні
 2. Фонд Сороса - Киргизія
  Soros Foundation - Kyrgyzstan Заснований у вересні 1993 р. зметою розвитку відкритого суспільства; є незалежним фондом, що входять в мережу фондів Сороса. Фонд прагне створювати сприятливі умови для розвитку політичного та культурного плюралізму та реформування економічних структур для стимулювання вільного підприємництва та ринкової економіки. Сфера діяльності: Фонд веде
 3. ГлаваІНФОРМАЦІОННОЕ ТОВАРИСТВО І КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  У будь-якій державі принципово важливо створити умови безперешкодного руху по всій території не тільки товарів і людей, а й інформації . Є всі підстави стверджувати, що створення інформаційного суспільства (єдиного інформаційного простору) є таким же необхідним умовою, як і збереження її цілісності. Інформаційний простір - сукупність інформаційних ресурсів,
 4. 1.7. Висновок
  Таким чином, створення інформаційного суспільства базується на наступних твердженнях. Перехід до інформаційного суспільства в рамках конкретної держави можливий за умови створення єдиного інформаційного простору на його території. Базовою складовою єдиного інформаційного простору є інформаційні ресурси, які створюються в процесі функціонування автоматизованих
 5. Корейський університет
  Korea University Стипендії для іноземних аспірантів (10) Дисципліни: вивчення Кореї. Надаються: дипломованим фахівцям з усіх країн, які закінчили навчальний заклад з показниками, відповідними як мінімум другого ступеня (В), і спеціалізуються в галузі культури Кореї; добре знання корейської мови обов'язково. Тривалість: 2 навчальних роки (магістерський клас); 3
 6. Характеристика типової організаційно-інформаційної моделі аналізу господарської діяльності
  Побудова організаційно-інформаційної моделі є необхідною передумовою організації комплексного аналізу. Модель передбачає вибір раціональної системи економічних показників, в якій останні знаходяться в певній субординації і взаємозв'язку, найбільш точно відображають економічну дійсність і сприяють активному впливу на неї. Аналіз
 7. А.С. ГРІНБЕРГ, І.А. КОРОЛЬ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНВДЖМЕНТ, 2003

 8. 2. Хранителі кредитних історій
  Можливість отримання кредитів і їх вартість в чому пов'язані з фінансовим станом і репутацією позичальників. Але в умовах, коли клієнтами банків є мільйони громадян і організацій, встановити сумлінність конкретної особи, яка звернулася за кредитом, вкрай складно. Для вирішення цього завдання в Російській Федерації з 2006 року почали створюватися бюро кредитних історій (БКІ). Згідно
 9. ГЛАВА 9. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  У міру розширення і розвитку інформаційного сектора економіки сучасного всесвітнього господарства зростає актуальність проблем, пов'язаних з комерційною діяльністю господарюючих суб'єктів на ринку науково-технічної інформації, інакше кажучи - проблем маркетингу науково- технічної інформації. Навколо сфери інформаційного виробництва в сучасному всесвітньому господарстві розрослася ціла група
 10. Стаття 19. Науково методичне та ресурсне забезпечення системи освіти
  1. В системі освіти відповідно до законодавства Російської Федерації можуть створюватися і діяти здійснюють забезпечення освітньої діяльності науково дослідні організації та проектні організації, конструкторські бюро, навчально дослідні господарства, дослідні станції, а також організації, що здійснюють науково-методичне, методичне, ресурсне та інформаційно
 11. Нижегородцев Р.М.. Інформаційна економіка, 2002

 12. Монашського університет
  Monash University Фонді: Монашського стипендії для випускників (55 стипендій на рік). Фонд 2: Аспірантська стипендія Срібного ювілею Монашского уні-верситету. Дисципліни: не обмежені. Терміни отримання: до 2-х років для наукових робіт з метою отримання ступеня магістра; до 3-х років для отримання вченого ступеня доктора наук з можливістю продовження на 6 місяців. Надається: випускникам або
 13. 8.7. Висновок
  Розглянуті у цій частині сучасні засоби інформаційного менеджменту орієнтують системного менеджера на різнобічне освоєння прийомів роботи на персональному комп'ютері. Менеджери, які знають структуру і можливості менеджерських інформаційних систем (МІС), що відрізняються глибоким розумінням можливостей системних засобів інформатики, що організують узгоджена взаємодія персоналу
 14. Висновок
  На закінчення слід підкреслити, що теорія інформаційного менеджменту - наукова дисципліна, орієнтована на вирішення практичних завдань, тому її висновки (постулати) неможливо оцінити на етапі розробки теоретичних положень. Значимість теоретичних рекомендацій можна визначити лише в реальних умовах. Багато принципів інформаційного менеджменту, по суті, є гіпотезами,
 15. Забезпечення інформаційної відкритості влади
  Забезпечення інформаційної відкритості влади - самостійна завдання в рамках адміністративної реформи. Її рішення не тільки дозволить домогтися своєчасного інформування громадян та організацій про діяльність державних органів, а й забезпечить постійний контроль за діяльністю влади. Для цього необхідно: прийняти чимало нормативних правових актів, основу яких складуть федеральні
 16. Інформаційні (консультаційні) послуги
  Основоположним принципом порядку відображення в бухгалтерському та податковому обліку витрат на інформаційні ( консультаційні) послуги є визначення характеру даних отримуваних послуг, причин, що викликали необхідністю в їх отриманні, тобто від економічного змісту даних витрат. Як у бухгалтерському, так і в податковому обліках витрати організації на інформаційні (консультаційні) послуги
 17. 1. Економічний аналіз у системі управління підприємством і його роль в умовах формування ринкових відносин в Україні
  Значення економічного аналізу визначається його роллю в системі управління підприємством. Економічний аналіз - головний інструмент ефективного управління підприємством. Організаційна структура управління великих фірм країн ринкової економіки передбачати відокремлення аналітичних служб (центральне анали-тичні бюро). До функцій управління поряд з плануванням, організацією,

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба