трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Короткострокове банківське кредитування як спосіб фінансування інвестиційних проектів


Надання грошових коштів клієнту на цілі, пов'язані зі створенням і рухом оборотних активів (за фактично відвантажені або отримані товари, виконані роботи або послуги, включаючи суму ПДВ за оплачуваним цінностям ), в тому числі на виплату зарплати, є одним з варіантів фінансування інвестиційних проектів в короткостроковому періоді. Одержувачем кредиту можуть виступати юридичні особи та індивідуальні підприємці. Нерезиденти можуть отримати кредит, якщо вони є інвесторами, а кредит надається на інвестиційні цілі. За рахунок кредиту оплачуються конкретні договори, і гроші спрямовуються з позичкового рахунку клієнта безпосередньо постачальнику продукції (товару, робіт, послуг). Кредит надається переважно в безготівковій формі. Готівкою може надаватися кредит на виплату зарплати. Плата за користування кредитом встановлюється у відсотках, які розраховуються на щоденний залишок. Стягуються відсотки, як правило, щомісяця. Відсотки за користування кредитом клієнт відносить на собівартість. Кредитний договір повинен бути обов'язково забезпечений. Сума застави, як правило, становить 130% від суми кредиту за заставними цінами. Заставні ціни визначаються банком самостійно і найчастіше (що розумно) відповідають викидними ринковими цінами. Для особливо надійних клієнтів можливе прийняття застави в розмірі 100% від суми кредиту. Кредит може надаватися у формі разового кредиту, кредитної лінії та відновлювальної кредитної лінії.
Особливим способом фінансування є факторинг. Факторинг являє собою угоду, при якій Банк викуповує у клієнта платіжні вимоги, які він виставив своїм платникам для оплати. Викуп платіжних вимог здійснюється з дисконтом. Тобто якщо Банк викуповує платіжні вимоги на суму 20 млн руб. з дисконтом, наприклад, 10%, то клієнт отримає за ці продані платіжні вимоги лише 18 млн руб. Повернення Банку грошових коштів здійснюється в розмірі 20 млн руб. (Вся сума викуплених вимог).
Термін, на який викуповуються вимоги, встановлюється, як правило, не більше 2-3 місяців. Для більш тривалого використання даного інструменту можна укласти генеральний договір факторингу, в рамках якого здійснювати викуп конкретних платіжних вимог з періодичністю 2-3 місяці.
При викупі платіжних вимог клієнта Банк перераховує кошти з факторингового рахунку Клієнта на розрахунковий рахунок Клієнта (що, безсумнівно, зручніше короткострокового кредитування). Погашення цих зобов'язань залежить від виду факторингу. При закритому факторингу все дуже просто - Клієнт після обумовленого терміну повинен погасити заборгованість по факторингу з розрахункового рахунку на факторинговий рахунок. При відкритому факторингу все трохи складніше - Платники викуплених вимог (тобто дебітори) повідомляються про укладення договору відкритого факторингу і їм повідомляються нові реквізити (той рахунок, з якого були відправлені гроші Клієнту), по яких потрібно оплачувати платіжні вимоги. Таким чином, Банк перераховує гроші Клієнту, а боржник (дебітор) Клієнта оплачує платіжне вимога Банку.
Плата за користування факторингом встановлюється тільки у вигляді дисконту. Це означає, що винагорода Банку встановлюється в момент надання факторингу і не залежить від термінів погашення. Повертаючись до вже наведеним прикладом, Банк отримає дохід 2 млн руб. (20 млн руб. - 18 млн руб.) Незалежно від того, погасить Клієнт свою заборгованість через 2 дні або через 2 місяці.
Згідно з чинним законодавством заставу при проведенні факторингу не потрібно.
Вексельний кредитування можливо в двох варіантах - продаж векселя з відстроченням оплати та вексельний позику. У першому випадку Банк продає клієнтові вексель (власної емісії або набутий) з відстрочкою її оплати на певний термін. У другому випадку Клієнту передається вексель (за договором позики), який Клієнт повинен повернути Банку через встановлений термін або передати Банку рівноцінний (за договором відступного) у той же строк.
Вексельні схеми гарні з наступних причин: по-перше, плата за відстрочку може бути нижче ставки по кредиту, тому що не потрібно руху грошових коштів, по-друге, при вексельному кредитуванні можна уникнути цілого ряду обмежень , передбачених при кредитуванні, наприклад - розрахунку матеріального забезпечення кредиту по балансу Клієнта.
Термін, на який встановлюється відстрочка (або термін повернення векселя, наданого в позику), не обмежується ніякими нормативними документами. Так що терміни встановлюються самостійно, в розумних межах.
Вексельні інструменти привабливі тим, що рух грошових коштів взагалі може не здійснюватися. Це стає особливо цікаво, коли ставка по кредитах дуже велика або у банку виникає нестача ресурсів (таке іноді трапляється). У цьому випадку вексельні схеми ідеальні, оскільки відсотки по вексельних інструментах завжди значно нижче кредитних. Але ... і тут можливі варіанти. Все залежить від терміну дії векселя та терміну, на який встановлюється відстрочка сплати. Якщо відстрочка оплати векселя встановлена ??на менший термін, ніж погашення самого векселя (наприклад, вексель з терміном погашення через 50 днів продали з відстрочкою оплати на 49 днів), то рух грошових коштів буде наступним:
- по закінчення обумовленого терміну (49 днів) клієнт погашає заборгованість по купленому векселем. Наступного дня цей вексель пред'являється Банку (якщо він банківський) до оплати (пред'являє його Банку держатель векселя на той момент) і Банк його оплачує. Таким чином, у наведеній схемі рух грошових коштів починається в день погашення заборгованості за векселем Клієнтом.
Якщо ж у такій схемі відстрочка оплати векселя встановлена ??на більший термін, ніж погашення самого векселя (наприклад, вексель з умовою погашення «до запитання» продається з відстрочкою оплати на 49 днів), то рух грошових коштів набуває зовсім інший характер. Банк продає вексель Клієнту з відстрочкою оплати, наприклад, на 90 днів. Клієнт сплатив цим векселем поставку якоїсь продукції, а так як вексель «за пред'явленням», то постачальник продукції відразу ж пред'являє його Банку і Банк оплачує пред'яв-ленний вексель. За такої схеми вексель з відстроченням вимагає використання банківських ресурсів, а значить - ставка за відстрочення буде співмірна відсотками за кредитом. Такі схеми вигідні тим, що їх можна застосовувати до нерезидентів (якщо неможливо їх пряме кредитування або пряме).
Винагорода за вексельними схемами встановлюється таким чином, що якщо Банк оплачує вексель (проданий Клієнту з відстроченням або наданий в позику) раніше, ніж Клієнт сплачує Банку вартість векселя, то ставка за відстрочення оплати стає рівній кредитній ставці . Якщо ж навпаки - Клієнт оплачує вартість векселя Банку раніше, то ставка за відстрочення оплати встановлюється набагато менше (на сьогоднішній день 20% -30% при кредитній ставці 85% -90%). Така схема винагороди встановлюється в до-говорах з урахуванням параметрів векселя (процентний чи ні, дисконтний чи ні, «до запитання» або «не раніше» і т. д.)
Основні види короткострокового кредитування:
кредити на поповнення оборотних коштів;
кредити на торгово-закупівельну діяльність;
кредити на реалізацію діючих контрактів та / або договорів.
Процентна ставка по кредиту встановлюється з урахуванням фінансового стану позичальника, ступеня ліквідності забезпечення кредиту, обсягів і стабільності оборотів за рахунками Клієнта, відкритим у банку, кредитної історії та інших умов.
Розглянемо приблизний перелік документів для подання в банк з метою розгляду можливості видачі кредиту:
1. Кредитна заявка.
Складається у довільній формі з обов'язковим зазначенням розміру кредиту, строків, цільового використання, пропонованого забезпечення і вказівкою планованих джерел погашення, за підписом керівника, головного бухгалтера та з печаткою організації.
Таблиця 10.1. Основні умови короткострокового кредитування Термін кредитування не більше 12 місяців (як правило, 3-6 місяців). Валюта видаваного кредиту в рублях і в іноземній валюті. Процентна ставка 16-25% річних - в рублях; 12-16% річних - в $ США. Установчі та реєстраційні (юридичні) документи,
завірені в установленому порядку (нотаріально або органом, їх узаконював):
установчий договір;
статут (положення);
документ (свідоцтво, рішення) про державну реєстрацію;
спеціальний дозвіл (ліцензія) на той вид діяльності; здійснення якої потребує ліцензування;
наказ про призначення генерального директора та головного бухгалтера;
картка із зразками підписів і відбитка печатки організації (завірена нотаріально та обслуговуючим банком);
документи про призначення на посаду особи, яка має право представляти інтереси організації (потенційного позичальника) при веденні переговорів і підписання договорів або відповідна нотаріально завірена довіреність.
Бухгалтерська звітність (з відміткою податкового оргаца про проведену перевірку або про прийом на перевірку і з відміткою банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок Клієнта):
річний фінансовий звіт за попередній рік, BLTOM числі додатка до нього за формами № 1, 2, 3, 4, 5 і пояснювальна записка;
бухгалтерський баланс і додаток до нього за формою № 2 «Звіт про фінансові результати» за останні 2-3 звітні дати;
аудиторський висновок.
Надана в Банк бухгалтерська звітність повинна містити розшифровку таких статей, як: основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові вкладення, дебіторська та кредиторська заборгованість (за датами виникнення), товарні запаси, готова продукція, заборгованість перед бюджетом та інші найбільші статті балансу.
Довідки з обслуговуючих банків про щомісячні обороти по рахунках і довідка про обов'язкові щомісячні платежі.
Довідки з обслуговуючих банків повинні включати відомості про щомісячних оборотах (суми приходів і витрат) за кожний з останніх 3-6 місяців за розрахунковими, валютним та іншими рахунками, про наявність (відсутність) картотеки 2 (в тому числі бюджетної), а також про наявність (відсутність) позикової заборгованості.
Техніко-економічне обгрунтування термінів окупності та повернення кредиту з відображенням наступних положень:
основні види діяльності Клієнта;
мета, на яку запитується кредит;
розрахункові терміни і вартість виробництва, придбання про-дукції або надаваних послуг із зазначенням розцінок за одиницю продукції або послуг;
аналіз ринку збуту;
повний фінансовий розрахунок розглянутої до кредитування угоди;
розрахунок очікуваного прибутку від реалізації кредитного проекту та розрахунок сплати всіх податків, що сплачуються.
Договору (контракти), що випливають з операції, що кредитується (у разі необхідності):
договору (контракти) на придбання та реалізацію кредитуються товарно-матеріальних цінностей;
договори (контракти), укладені позичальником з метою зберігання товарно-матеріальних цінностей, транспортування, страхування і т. д.; и
дозвільні документи на певні товарні партії і проведення робіт ( ліцензії на видобуток сировинних ресурсів, ліцензії на роботу з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, експортні квоти і т. д.).
Забезпечення кредиту.
Необхідно представити повний комплект документів, пов'язаних із забезпеченням (заставою, поручительством, банківською гарантією) кредиту, в тому числі правовстановлюючі документи на запропоновані види застави (закладу).
В якості заставодавця може виступати як сам клієнт (позичальник), так і третя особа, здатна відповісти за зобов'язаннями клієнта в разі невиконання останнім умов кредитного договору (угоди).
Документи, що характеризують Кредитну історію клієнта, з додатком ксерокопій документів, що підтверджують надання і погашення раніше наданих кредитів з урахуванням нарахованих відсотків (неустойки).
Інша інформація, необхідна, на думку банку та / або клієнта, для розгляду питання про надання короткострокового кредиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Короткострокове банківське кредитування як спосіб фінансування інвестиційних проектів "
 1. Глава 21 КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
  Мета проектів підприємств реального сектора - як правило, здійснення великих капітальних вкладень у технічне переозброєння виробництва або створення нових конкурентоспроможних виробництв. Реалізація таких проектів - досить складний і тривалий процес, що займає нерідко не один рік. В умовах нестачі бюджетних коштів дедалі більшої актуальності набуває розвиток банківського
 2. ЗМІСТ
  Передмова 6 Глава 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ 8 Поняття інвестицій 8 Види інвестицій. Взаємозв'язок фінансових і реальних інвестицій 13 Суб'єкти та об'єкти інвестицій 17 Альтернативні і незалежні проекти 19 Інвестиційний клімат 22 Глава 2. ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЕТАПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 28 Поняття інвестиційного процесу 28 Цілі і напрями інвестування 29
 3.  7.2 Вибір джерел фінансування інвестиційних проектів
    Вибір джерел фінансування інвестиційних проектів визначається низкою факторів: | наявністю і доступністю фінансових ресурсів; масштабністю проекту (глобальний, великомасштабний, регіональний, галузевий, локальний) і обсягом необхідних фінансових ресурсів; впливом обраного джерела фінансування інвестиційного проекту на фінансовий стан підприємства. Масштабність інвестиційного
 4.  Грошові потоки по фінансовій діяльності підприємства
    Основне призначення фінансової діяльності підприємства - це збільшення суми наявних у розпорядженні коштів для фінансового забезпечення його основної і інвестиційної діяльності. Головний прибутковий грошовий потік підприємства по фінансовій діяльності - кредити і позики (короткострокові або довгострокові). Залучені грошові кошти можуть бути отримані в банках та інших
 5.  Аналіз грошового потоку при прийнятті інвестиційних рішень
    При аналізі грошових потоків слід розрізняти грошовий потік підприємства і грошовий потік інвестиційного проекту (рішення). Грошовий потік проекту відображає приплив і відтік грошових коштів, викликаний безпосередньо даним проектом. Для його визначення важливо порівняти грошовий потік підприємства у разі здійснення даної інвестиції та грошовий потік підприємства при відмові від проекту. Грошовий
 6.  9.3 Форми і методи державного регулированияинвестиционной діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень
    Державне регулювання інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень, передбачає постійне поліпшення умов для розвитку інвестиційної діяльності за рахунок: надання суб'єктам інвестиційної діяльності пільгових умов користування землею та іншими природними ресурсами, що не суперечать законодавству РФ; створення умов і стимулів по
 7.  3.3 Життєвий цикл інвестиційного проекту
    Будь-який інвестиційний проект від моменту своєї появи до моменту закінчення або ліквідації проходить ряд визна-ділених етапів, які називаються життєвим циклом проекту. Життєвий цикл проекту - вихідне поняття для дослідження проблем фінансування робіт за проектом і прийняття відповідних рішень. Закінченням здійснення проекту може бути: введення в дію об'єктів, початок їх
 8.  7.6. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень
    Для ілюстрації процесу формування оптимальної інвестиційної програми підприємства розглянемо наступну задачу. Компанія вивчає можливість реалізації наступних інвестиційних проектів (табл. 7.2). Фінансовий відділ компанії проаналізував джерела фінансування інвестиційної програми і представив наступні дані: 1. Джерелами фінансування інвестиції є: | кредит - 600 млн
 9.  55. Форми і види кредитів
    Кредит - це форма руху позичкового капіталу (грошового), що надається в позику на стандартних умовах. Форма кредиту - це його різновид. Метод кредитування - це порядок надання і погашення кредиту Форми кредиту: 1) комерційна - це кредитування економічними контрагентами один одного в товарній формі; 2) банківська - це кредитування банками інших установ або один одного в
 10.  69. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
    Суб'єктами інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень, є інвестори, замовники, підрядники, користувачі об'єктів капітальних вкладень та інші особи. Інвестори здійснюють капітальні вкладення на території Росії з використанням власних і залучених коштів. Інвесторами можуть бути юридичні та фізичні особи, утворені на основі договору про спільну
 11.  8.4. Управління інвестиційними ризиками
    До методів управління ризиками зазвичай відносять діверсіфі-кацію, ухилення від ризиків, компенсацію, локалізацію. Диверсифікація є одним з найбільш важливих на-правлінь зниження ризику. Зазвичай говорять про диверсифікації видів діяльності, постачальників і споживачів, роз-рении числа учасників. Для зниження ризику діяльності підприємства бажано здійснювати виробництво таких товарів і послуг,

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба