трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Нормативне регулювання проведення кредитної організацією розрахункових операцій у валюті Російської Федерації


До законодавчих та нормативних актів, що регламентує проведення розрахункових операцій, відносяться:
Цивільний кодекс Російської Федерації;
Положення ЦБ РФ «Про організацію внутрішнього контролю в банках» or 28.08.97 № 509 (в ред. Вказівок ЦБ РФ or 30.11.98 № 427-У і від 01.02.99 № 493-У);
Положення ЦБ РФ «Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації» від 08.09.2000 № 120-П;
Інструкція ЦБ РФ «Про порядок реєстрації кредитних організацій і ліцензування банківської діяльності »від 27.09.96 № 49;
Інструкція ЦБ РФ« Про порядок здійснення нагляду за банками, що мають філії »від 11.09.97 № 65 (з наступними з- менениями та доповненнями);
«Правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації» від 18.06.97 № 61, затверджені Наказом ЦБ РФ від 18.06.97 № 02-263 (з наступними змінами та доповненнями);
Положення ЦБ РФ «Про порядок переоформлення уповноваженими банками рублевих рахунків нерезидентів у зв'язку з прийняттям Положення Банку Росії« Про порядок відкриття уповноваженими банками банківських рахунків нерезидентів у валюті Російської Федерації та проведення операцій за цими рахунками від 12.10.2000 р. № 93-І »від 12.10.2000 № 126-П.
Вказівки ЦБ РФ« Про порядок складання та подання звітності кредитними організаціями в ЦБ РФ »від 24.10 .97 № 7-У (із змінами та доповненнями);
Вказівки ЦБ РФ «Про порядок вчинення кредитними організаціями та їх підрозділами операцій через розрахункову мережу ЦБ РФ при вказівці в розрахункових документах особового рахунку, відкритого на б / с № 30302 (30301) в якості особового рахунку платника і (або) одержувача коштів »від 06.01.98 № 130-У;
10. Лист ЦБ РФ« Про роботу територіальних Головних Управлінь ( національних банків) з кредитними організаціями, що відкривають філії »від 14.03.96 № 253;
- 11.« Полрженіе про порядок проведення операцій по списанню коштів з кореспондентських рахунків (субрахунків) кредитних організацій »від 01.03. 96 № 244 (з наступними змінами та доповненнями);
Лист ЦБ РФ «Про порядок перерахування податків та інших орга-тільних платежів, державних позабюджетних фондів» від 19.04.96 № 277 (з наступними змінами та доповненнями, внесеними Вказівками ЦБ РФ від 20.05.98 № 236-У, від 28.07.98 Ns 300-У);
Лист ЦБ РФ «Положення про порядок ведення та подання звітності з картотеками неоплачених документів з -за відсутності коштів на кореспондентських рахунках (субрахунках) кредитних організацій »від 16.07.96 № 305 (з наступними змінами та доповненнями, внесеними листом ЦБ РФ від 10.11.96 № 357, Вказівками ЦБ РФ від 31.12.97 № 122-У, від 24.11.98 № 420-У);
Лист ЦБ РФ «Про платіжні засоби» від 15.12.96 № 369;
Лист ЦБ РФ «Про Mepztx щодо посилення нагляду за діяльністю кредитних організацій »від 28.02.97 № 419 (з доповненнями, внесеними Вказівкою ЦБ РФ від 05.07.95 № 597-У);
Інструкція ЦБ РФ« Про застосування до кредитним організаціям пруденційних заходів впливу за порушення пруденційних норм діяльності »від 31.03.97 р № 59 (з наступними змінами та доповненнями, внесеними Вказівками ЦБ РФ);
Інструкція ЦБ РФ« Про порядок відкриття та ведення уполномо-ченнимі банками банківських рахунків нерезидентів у валюті Російської Федерації та проведення операцій за цими рахунками »від 12.10.2000 № 93-І.
Аудиторська перевірка операцій банку по кореспондентських рахунках повинна оцінити рух коштів за цими рахунками з точки зору правомірності віднесення на них надійшли або списаних сум, визначити своєчасність здійснення операцій і відповідність бухгалтерського обліку вимогам нормативних документів ЦБ РФ.
Якщо в організаційну структуру банку входять філії, то в ході аудиту перевіряється дотримання порядку розрахунків між головним офісом і філіями банку, а також відображення їх у бухгалтерському обліку. При цьому здійснюється перевірка:
обгрунтованості відкриття рахунків межфіліальних розрахунків фі-Ліал кредитної організації;
своєчасності та повноти відображення операцій кредитних організацій за рахунками межфіліальних розрахунків;
порядку проведення розрахункових операцій з перерозподілу ресурсів та прибутку між головною організацією та філіями. При аудиті розрахункових операцій у першу чергу розглядаються внутрішньобанківські документи, обов'язкові для ведення та обліку цих операцій кредитної організацією, до яких відносяться:
ліцензія на здійснення банківських операцій, видана кредитної організації Банком Росії;
повідомлення про внесення кредитної організації (філії) до Книги державної реєстрації кредитних організацій і про присвоєння їм відповідного порядкового номера;
внутрішньобанківські правила побудови розрахункової системи кредитної організації;
книга реєстрації відкритих рахунків;
договори про кореспондентських відносинах з іншими банками і додаткові угоди до них;
зведений баланс кредитної організації і баланси за певний період щоденні, місячні, квартальні, річні з урахуванням заключних оборотів;
оборотна відомість по рахунках бухгалтерського обліку кредитної організації (філії) ф. № 101 (щомісячна);
відомість залишків по рахунках кредитної організації; відомість розбіжностей з виписками з банку-кореспондента; бухгалтерський журнал; особові рахунки; документи дня;
матеріали різних перевірок комерційного банку (інспекційної, аудиторської, ревізійної та ін.)
При перевірці філії кредитної організації необхідно додатково розглянути наступні документи:
довіреність, видану кредитною організацією керівнику філії і засвідчує його повноваження; положення про філію;
розпорядження керівника кредитної організації про відкриття рахунків межфіліальних розрахунків; баланс філії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1. Нормативне регулювання проведення кредитною організацією розрахункових операцій у валюті Російської Федерації "
 1. ЗМІСТ
  Введення 3 ГЛАВА I. Організація аудиторської діяльності в сфері банківського аудиту в Російській Федерації 3 Сутність, необхідність і види аудиту 3 Цілі і завдання банківського аудиту. Класифікація банківського аудиту 8 Правові основи банківського аудиту в Росії II Нормативне регулювання банківського аудиту 11 Атестація та ліцензування на право здійснення ауді-Торський
 2. 19. Валютний контроль, його основні напрямки
  Контроль за вчиненням валютних операцій кредитними організаціями та валютними біржами здійснює Центральний банк Російської Федерації. Метою валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Основними напрямками валютного контролю є: визначення відповідності проведених валютних операцій чинному законодавству і
 3. Сукупна позабалансова позиція складається з (визначається шляхом підсумовування з урахуванням знаків позицій):
  чистої термінової позиції, що обчислюється як різниця між позабалансовими вимогами і зобов'язаннями в одній і тій ж іноземній валюті (дорогоцінному металі), відбиваними на рахунках з обліку термінових угод розділу Г «Термінові операції» Правил ведення бухгалтерського обліку в КО від 18.06.97 № 61 (за винятком опціонів); ,3-1276 чистої опціонної позиції різниця між позабалансовими тре -бованіямі і
 4. 11.1. Нормативне регулювання касових операцій банку
  Управління готівково-грошовим обігом і порядок здійснення касових операцій регулюються законодавчими актами органів державного управління та нормативними документами Банку Росії і Міністерства фінансів РФ. Основний перелік зазначених документів включає: Цивільний кодекс Російської Федерації; Закон РФ «Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)» в редакції Федерального
 5. 10.3. Аудит проведення розрахункових операцій, здійснюваних філіями кредитних організацій
  При аудиті цих розрахункових операцій необхідно, насамперед, виходити з основних правил проведення кредитними організаціями розрахунків з філіями. До них, зокрема, належать такі: 1) філії кредитних організацій можуть проводити розрахунки як в валюті Російської Федерації, так і в іноземній валюті, але толь-ко на підставі довіреності, виданої керівнику філії го-ловний організацією
 6. 8.1 Нбрматівная базаосуществленія аудиту операцій банковс власними борговими зобов'язаннями
  До нормативних документів, що регулюють випуск банком цінних паперів, відносяться: Цивільний кодекс Російської Федерації; Федеральний закон «Про акціонерні товариства» від 26.12.95 № 208-ФЗ; Інструкція ЦБ РФ «Про правила випуску і реєстрації цінних паперів кредитними організаціями на території Російської Федерації »від 17.09.96 № 8 (з наступними змінами та доповненнями); Положення« Про ощадних
 7. 15. Валютна система Російської Федерації
  Національна валютна система остаточно ще не сформувалася, вона знаходиться в процесі становлення. Ядром валютної системи Росії є російський рубль, який був введений в обіг в 1993 р. і замінив рубль колишнього СРСР. У результаті цього було закінчено відокремлення національної валютної та грошової системи Росії від валютної та грошової системи республік колишнього СРСР. Фактично рубль -
 8. 4.2.1. Аудит депозитів юридичних осіб
  Аудиту піддаються переважно термінові депозити. На предмет відповідності чинному законодавству аналізується Положення про депозитні операції юридичних осіб, а виходячи з нормативних актів ЦБ РФ Інструкція про порядок вчинення в банку депозитних операцій. Для перевірки правильності оформлення депозитних операцій та відображення їх в обліку, дотримання законності при їх здійсненні
 9. 6.2. Правила проведення та відображення в обліку операцій в іноземних валютах
  В обов'язки, законодавчо закріплені за уповноваженої кредитною організацією (ст. 13 пп. (Г) Закону РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль»), входить ведення бухгалтерського обліку операцій з коштами в іноземних валютах відповідно до вимогами ЦБ РФ. Основні діючі нормативні документи ЦБ РФ в області бухгалтерського обліку валютних операцій такі: 1. «Правила
 10. Кретов, Ігор Іванович. Зовнішньоторговельне справа, 2006

 11. 5.1. Регулювання операційпо розміщенню коштів кредитною організацією та нарахуванню відсотків по ним
  Перш ніж приступити до аудиторської перевірки якості кредитного портфеля банку, оцінці його кредитної політики та управління кредитним ризиком, необхідно запросити в перевіряється банку дію-щую внутрішньобанківську нормативну базу з кредитування. Завданням аудиторської перевірки на даному етапі є оцінка повноти цієї нормативної бази для нормальної організації кредитного процесу та її
 12. 48. Забезпечення стабільності на валютному ринку
  Завдання стабілізації курсу національної валюти передбачає скорочення ажіотажного попиту на іноземну валюту насамперед з боку кредитних організацій та забезпечення необхідного обсягу її пропозиції. З метою послаблення впливу на курс психологічних, спекулятивних чинників Банк Росії з 1 жовтня організував на ММВБ спеціальну торгову сесію для реалізації експортної виручки. При цьому
 13. 9.4. Міжнародна валютна система і валютний курс.
  Складовими елементами міжнародної валютної системи є: - основні міжнародні платіжні засоби (національні валюта, золото тощо); механізм встановлення і підтримки валютних курсів; порядок балансування міжнародних платежів; умови оборотності (конвертованості) валют; міжнародні валютні ринки і ринки золота; міжнародні інститути, що регулюють валютні відносини.
 14. 10.2. Аудит дотримання порядку проведення операцій за кореспондентськими счетамкредітних організацій
  и На початковому етапі аудиту розрахункових операцій перевіряється дотримання нормативних вимог, що пред'являються до порядку оформлення кореспондентських відносин між банками, які мають бути засновані на двосторонньому договорі один з одним. Це повинно мати місце як при встановленні банками прямих кореспондентських від-носіння, так і при встановленні кореспондентських відносин комерційного
 15. 18.1. Цілі і завдання валютного регулювання
  Валютне регулювання в широкому сенсі - це регламентація державою основних принципів організації національної валютної системи і механізмів її функціонування. Сутність валютного регулювання полягає в створенні такої системи впливу на конвертованість національної валюти, валютного курсу, внутрішнього валютного ринку та платіжного балансу, яка відповідала б стратегічним
 16. 3.1. Нормативна базаосуществленія аудиту власного капіталу банків
  Основні нормативні акти, що регулюють порядок формування статутного капіталу, резервного та інших фондів банку, наступні: Федеральний закон РФ «Про акціонерні товариства» від 26.12.95 № 208-ФЗ; Федеральний закон РФ «Про товариства з обмеженою відповідаль-ністю» від 08.02.98 № 14-ФЗ, із змінами, внесеними Федеральним законом від 31.12.98 № 193-Ф3; Федеральний закон РФ «Про ринок цінних паперів»
 17.  6.3.1. Основні положення з веденіюоткритой валютної позиції в кредитних організаціях
    Відкрита валютна позиція є для комерційного банку концентрованим вираженням валютного ризику, якому він піддається в процесі своєї діяльності. У цьому зв'язку аудиторський контроль за порядком і правильністю визначення (розрахунку) відкритої валютної позиції (далі ОВП), а також за дотриманням у банку встановлених лімітів на величини ОВП має важливе значення. Відкрита валютна

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба