трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Принципи раціональної організації процесів


В основі формування раціональних процесів лежать наукові принципи організації. Їх використання дозволяє забезпечити чітку цільову орієнтацію процесу, ефективну реалізацію і впорядкованість на всіх стадіях здійснення.
До загальних принципів раціональної організації процесів ми відносимо; пропорційність, безперервність, паралельність, прямоточность, ритмічність, спеціалізацію, універсалізацію, оперативність, гнучкість, інформативність і ін
Поряд з науковими принципами організації процесів можна виділити специфічні та ситуаційні, які в тій чи іншій мірі необхідно застосовувати, щоб досягти максимально можливого рівня ефективності при існуючих в даний момент економічних та інших умовах. Для виконання стратегії фірми необхідно:
- здійснити підбір команди професіоналів, конкурентоспроможних менеджерів, фахівців і робітників;. адаптувати систему (фірму) до зовнішньої і внутрішньої середовищі,
. ранжувати показники, завдання та інші фактори по їх важливості та ефективності для раціонального розподілу ресурсів І забезпечення пропорціональнос-ти компонентів системи,
забезпечити порівнянність управлінських рішень за рівнем якості, обсягом, ступеня невизначеності ситуації та інших факторів;
. персоніфікувати управління кожен працівник під-чиняться тільки одному керівнику;
забезпечити сприйнятливість управління до змін у зовнішньому середовищі і В структурі системи (більш гнучко і оперативно реагувати на зміни);
автоматизувати управлінські процеси по всіх функцій,
стимулювати досягнення запланованих результатів,
забезпечити прямоточпость управлінських і виробничих процесів;
забезпечити пропорційність часткових процесів за всіма компонентами;
забезпечити безперервність процесів;
здійснювати процеси паралельними і паралельно-послідовними способами,
забезпечити оперативність управління,
забезпечити раціональне поєднання різних методів управління персоналом: примусу, спонукання і переконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Принципи раціональної організації процесів "
 1. ЗМІСТ
  Введение......................................................................................6 Частина 1. Економічна теорія як наука Глава 1. Загальна характеристика економічної теорії ............ 9 Теорія як система наукових знань ............................................... 9 Проблема науковості економічної теорії .................................... 17 Процес наукового пізнання та наукові методи дослідження ............... 25 Об'єкт і предмет економічної теорії ........................................ 44 1.5. Структура сучасної
 2. 6.5. ОСЛАБЛЕННЯ ПЕРЕДУМОВ про постійний рівень ОБМЕЖЕНОЮ РАЦІОНАЛЬНОСТІ і схильність до опортунізму
  Особливістю функціональної раціональності є те, що вона може бути об'єктом пояснення через аналіз факторів, що впливають на її рівень: мотивація, складність ситуації вибору, частота відтворення однотипної ситуації вибору, інформ-вання. Чим сильніше мотивація, тим більш ретельним буде оцінювання, результативність якого, однак, може бути ком-'компенсувати складністю ситуації
 3. 5.3. ЗМІННА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ X. Лейбенстайн І П.-Л. РЕЙНО
  Найбільш послідовно відмінності у функціональному та інструментальному розуміннях раціональності простежуються в концепції змінної раціональності, яка робить акцент на ступені продуманості, осмисленості інформації, що надходить людині, що приймає рішення. У кількісному плані можна виразити співвідношення між функціональною раціональністю та інструментальної раціональністю (пам'ятаючи про
 4. Раціональність (економічна ефективність
  - мінімізація витрат і максимізація користі. Розрізняють повну і обмежену
 5. Формальна логіка
  - наука, що вивчає думка з боку її структури, форми, необхідних для раціонального
 6. 1.2.ЕКОНОМІЧЕСКАЯ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК основоположних характеристик ЕКОНОМІЧЕСКОГОЧЕЛОВЕКА
  В економічній теорії поняття «раціональність» може використовуватися в різних сенсах. Тому для зіставлення різних підходів до дослідження суспільних явищ доцільно розібрати варіанти визначення змісту поняття «раціональність» при побудові і використанні моделі людини, а також при поясненні суспільних явищ. Підходи до визначення раціональності можна розділити на
 7. 33. Підбір і розстановка персоналу
  Підбір і розстановка персоналу - одна з найбільш значущих функцій процесу управління персоналом. Основне відміну підбору персоналу від відбору припускає, що в першому випадку порівнюються і співставляються ділові та особистісні якості працівника з якостями, необхідними даними робочим місцем (посадою), а в останньому виділяється небудь кандидат із загального числа претендентів на дану
 8. 2.2. Принцип раціональності діяльності «людини економічної»
  Питання до розгляду Сутність принципу раціональної діяльності економічних суб'єктів. Поняття про «людину економічну». Поняття про «обмеженої раціональності». Основні поняття і категорії: раціональність, повна раціональність, обмежена раціональність, економічна людина, потреба, економічний інтерес, принцип раціональності, принцип задовільності. У зв'язку з
 9. 6.7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЛЮДИНИ В НОВІЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРІЇ. ГІБРИДНІ и МОДЕЛІ \
  'Одна з фундаментальних проблем, з якими стикаються дослідники в рамках нової інституціональної економічної теорії, сполучена з так званими гібридними моделями, в яких поєднані різнорідні вихідні передумови, ^ Зокрема, йдеться про передумову повної і обмеженої раціональності. Для того щоб показати, до яких наслідків веде та чи інша форма економічної
 10. Обмежена («пов'язана») раціональність
  - допущення про те, що люди мають намір вибирати такі варіанти, які найкращим чином відповідають їх цілям, але вони мають обмеженими можливостями в отриманні та обробці
 11. 6.2. ЛЮДИНА В ЕКОНОМІЧНОЇ теорії трансакційних витрат - ОБЩАЯХАРАКТЕРІСТІКА
  В теорії трансакційних витрат робиться спроба вивчати людину таким, який він є. Фактично це означає, що акцент робиться на функціональний підхід, відповідно до якого реалістичність передумов має значення для адекватного опису та прогнозування ситуацій (результатів) вибору та взаємодії між економічними агентами. Відповідно з концепцією, розробленою в
 12. 17. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
  При організації виробничого процесу в часі і в просторі слід виходити з ряду принципів, правильне використання яких забезпечує підвищення ефективності роботи підприємства, раціональний рівень витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Основними принципами організації виробничого процесу в часі і в просторі є: диференціація, концентрація
 13. ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОНОб основи туристської діяльності в Російській Федерації
  Прийнятий Державною думою 4 жовтня 1996 Схвалений Радою Федерації 14 листопада 1996 (в ред. Федеральних законів від 10.01.2003 р. № 15-ФЗ, від 22.08.2004 р. № 122-ФЗ, від 05.02. 2007 р. № 12-ФЗ) Цей Закон визначає принципи державної політики, спрямованої на встановлення правових основ єдиного туристського ринку в Російській Федерації, і регулює відносини,
 14. Предметний покажчики
  А Агентська проблема 58, 59, 154,156 Аксон, Марк 169 Арбітраж 37,39-42,68.83. 176 Б Барбер, Бред 29,65 Баффетт, Уоррен 164 Бенарці, Шломо 25 Блсджет, Генрі 227 Ьлек, Фішер 10. 17, 18.34,61. 68.98. 128, 130-132, 168, 176, 181, 185, 201, 202, 206, 210, 212, 214, 218, 222, 227 Браун, Кіт 36, 37 Брейнард, Вільям 147.148 В Вайсс, Алан 88 Вархал, Сум мл 29 Венчурний капітал 153,191 Верти н, Джим 127,
 15. спісокРЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ
  Автономов BC Людина в дзеркалі економічної теорії. М.: Наука, 1993 . Автономов BC Модель людини в економічній науці. СПб.: Економічна школа, 1998. Автономов BC Модель людини в економічній теорії та інших соціальних науках / / Витоки. 1998. Вип. 3. С. 24-71. Аллі М. Поведінка раціональної людини в умовах ризику: критика постулатів американської школи / / THESIS. 1994. № 5. Беккер
 16. Глава 1МОДЕЛЬ ЛЮДИНИ В ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СТАТУС
  Оскільки економічна теорія належить до числа суспільних наук, то в явному або неявному вигляді використовується робоча модель людини, основні характеристики якої можуть бути сконструйовані на основі результатів розвитку економічної теорії за останні три століття. На основі опису цієї моделі в цілому і вичленування її окремих характеристик можна про-вести порівняння з робочими моделями
 17. 2.8. МОДЕЛЬ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ універсалізації ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. Ф. УІКСТІД, Л. Роббінс, Л. Мізес
  Роботи Вільяма Джевонса, Карла Менгера, Леона Вальраса, Альфреда Маршалла підготували грунт для узагальнень, які виразилися в тенденції до універсалізації економічної тео-jmh. Зокрема, дана тенденція виявилася у формулюванні Лайонела Роббінса аналітичного визначення предмета економічної теорії: «Економіка - | це наука, яка вивчає поведінку людини з точки зору відносин

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба