трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1 Прогноз соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів


Довгострокова Стратегія розвитку «Казахстан-2030» (1997р) передбачае сім базових пріоритетів, що забезпечують національну безпеку; внутрішньополітичну стабільність і консолідацію загально-ства; економічне зростання; здоров'я, освіта і благополуччя громадян Казахстану; енергетичні ресурси; розвиток інфраструктури, в осо-сті транспорту і зв'язку; професійний уряд. Ці довгостроковій пріоритети є постійними орієнтирами при виробленні планів і програм розвитку країни. Казахстан першим на всьому пострадянського-Радянському просторі вибрав шлях стратегічного планування.
Довгострокові пріоритети, закладені в Стратегії розвитку «Казах-стан-2030», щорічно конкретизуються в залежності від ситуації всередині країни і за її межами, і озвучуються Президентом в його посланнях до народу Казахстану. Так, про необхідність побудови нового алгоритму взаємодії всіх державних органів, яке будуватиметься на єдиній системі державного управління: планування-реалізація - контроль - оцінка виконання йдеться в Посланні Президента (2010р).
Реалізація Стратегічного плану -2020 тісно поєднана з впроваджуваної новою системою державного стратегічного планування. У рамках даного напрямку кожен державний орган працює на основі свого стратегічного плану та несе пряму відповідальність за досягнення конкретних показників та індикаторів, які прямо пов'язані - Стратегпланом-2020. Така система дозволяє відстежити результативність роботи кожного держоргану та його керівника. Більш того, виділення бюджетних ресурсів державним органам проводиться тільки на цілі, викладені в стратегічному плані. Це створює реальні умови і передумови для консолідації стратегічного, бюджетного, соціально-економічного планування.
Система державного планування визначається Президентом Республіки Казахстан. У бюджетному процесі використовуються наступні документи:
прогноз соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів Республіки або регіону;
закон про республіканський бюджет, рішення масліхатів про місцевий бюджет;
стратегічні плани державних органів;
операційні плани.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі як центральний уповноважений орган з державного планування здійснює методологічне керівництво по державному плануванню, а також виробляє пропозиції щодо його вдосконалення.
Прогноз соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів розробляється з урахуванням стратегічних і програмних документів і являє собою документ, що містить:
на центральному рівні державного управління - прогноз макроекономічних показників, прогноз соціальних параметрів, тен-денця та пріоритети соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан на п'ятирічний період;
на місцевому рівні державного управління - прогноз, тенденції та пріоритети соціально-економічного розвитку регіону на п'ятирічний період;
прогноз бюджетних параметрів на три роки.
При цьому пріоритетом соціально-економічного розвитку слід визнавати переважні з точки зору ефективності напрям і спосіб дій з досягнення цілей соціально-економічного розвитку.
Мета соціально-економічного розвитку - (планове) стан економіки, соціальної сфери, оборони і безпеки, яке визначається учасниками державного стратегічного планування в якості орієнтира своєї діяльності і характеризується кількісними та (або) якісними показниками;
Відповідно з цим завдання соціально-економічного розвитку оп-чається як обмежений за часом комплекс взаємопов'язаних за-ходів в рамках напрямку досягнення мети соціально-еко-кого розвитку. Під результатом соціально-економічного розвитку по-приймаються фактичне (досягнуте) стан економіки, соціальної сфери, оборони і безпеки, яке характеризується кількісними та (або) якісними показниками.
Ключовими параметрами соціально-економічного розвитку національної економіки Казахстану можна відзначити:
підвищення рівня і якості життя населення
забезпечення національної безпеки
3) забезпечення динамічного і сталого економічного розвитку
забезпечення збалансованого регіонального розвитку
підвищення ефективності державного управління
Відповідно до норм Бюджетного Кодексу РК прогноз бюджетних параметрів повинен містити:
1) на центральному рівні державного управління:
- основні напрямки податково-бюджетної політики Республіки Казахстан; Стара система
государственною планування
Середньострокові плани соціально-економічного розвитку на 3-річний період
Але пан система державного планування
Прогноз соціально-економічного розвитку країни на 5-річний період Середньострокова фіскальна політика Уряду на 3-річний період
Бюджетне планування на 3 роки
Бюджетне планування на 1 рік
Малюнок 10.1 - Зіставлення старої і нової систем державного
планування
прогнози державного та республіканського бюджетів, Націо-нального фонду Республіки Казахстан, консолідованого бюджету Республіки Казахстан;
прогнозовані обсяги видатків за адміністраторам республіканських бюджетних програм;
2) на місцевому рівні державного управління:
основні напрямки податково-бюджетної політики регіону;
прогнози відповідних місцевих бюджетів;
прогнозовані обсяги видатків за адміністраторам місцевих бюджетних програм.
Прогноз бюджетних параметрів на другий і третій роки планового періоду носить індикативний характер і може бути уточнений під час розробки прогнозу бюджетних параметрів на черговий плановий період з урахуванням змін прогнозу соціально-економічного розвитку, бюджетного моніторингу та оцінки результатів, а також інших внутрішніх і зовнішніх факторів.
Прогноз соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів розробляється центральним і місцевими уповноваженими органами по державному плануванню щорічно на ковзної основі. Таким чином, відповідно до нової системою державного планування, натомість середньострокового плану соціально-економічного розвитку країни і середньостроковій фіскальної політики Уряду на трирічний період розробляється єдиний документ - Прогноз соціально-економічного розвитку країни на п'ятирічний період.
Прогноз соціально-економічного розвитку країни складається з наступних розділів:
тенденції економічного розвитку;
чинники та умови розвитку;
289
19-1467
цільові індикатори соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан;
економічна політика і прогноз соціально-економічного розвитку в розбивці по роках.
Прогноз бюджетних параметрів на три роки. У свою чергу прогноз бюджетних параметрів включає:
основні напрямки податково-бюджетної політики;
прогнози державного та республіканського бюджетів, Національного фонду, консолідованого бюджету Республіки Казахстан;
прогнозовані обсяги видатків за адміністраторам республіканських бюджетних програм на трирічний період (у вигляді додатку)
прогноз основних показників соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів (у вигляді додатка).
Відповідно з новим механізмом державного планування прогнозний план соціально-економічного розвитку посідає наступне місце в системі державного планування.

Малюнок 10.2 - Прогноз соціально-економічного розвитку в системі державного планування
В основі складання Прогнозу соціально-економічного розвитку Казахстану закладено застосування різних моделей макроекономічного прогнозування.
Перелік показників визначається Правилами розробки Прогнозу соціально-економічного розвитку.
Розробка Прогнозу соціально-економічного розвитку країни на п'ятирічний період включає в себе наступні заходи.
1 Етап. Розробка проекту Прогнозу соціально-економічного розвитку країни на п'ятирічний період:
Центральні виконавчі органи - подання до МЕРТ прогнозу показників і пропозицій до розділів Прогнозу соціально-економічного розвитку країни відповідно з формами і переліком показників, затверджених наказом МЕРТ (не пізніше 15 березня);
в свою чергу МЕРТ здійснює розробку і винесення на

Малюнок 10.3 - Схема взаємозв'язку моделей макроекономічного прогнозування
Республіканську бюджетну комісію проект Прогнозу соціально-економічного розвитку країни (не пізніше 15 квітня)
у разі схвалення на першому етапі, МЕРТ направляє Прогноз соціально-економічного розвитку центральним і місцевим виконавчим органам
Етап. Уточнення прогнозу показників та розділів проекту Прогнозу соціально-економічного розвитку країни
Центральні виконавчі органи здійснюють подання до МЕРТ уточненого прогнозу показників та інформації до розділів Прогнозу соціально-економічного розвитку країни відповідно з формами і переліком показників, затверджених наказом МЕРТ (не пізніше 15 червня)
МЕРТ здійснює доопрацювання і винесення на Республіканську бюджетну комісію проект Прогнозу соціально-економічного розвитку країни на майбутній п'ятирічний період (не пізніше 1 серпня)
- МЕРТ вносить доопрацьований проект Прогнозу соціально-економічного розвитку країни в Уряд (не пізніше 15 серпня)
Етап Схвалення проекту Прогнозу соціально-економічного розвитку країни Урядом (не пізніше 1 вересня)
Відповідно до чинного законодавства між органами державного управління чітко закріплені функції по складанню Прогнозу соціально-економічного розвитку.
Макроекономічний прогноз і основні бюджетні параметри мають наступну структуру:
Зовнішні умови розвитку економіки
1.1. Аналіз розвитку світової економіки, світових товарних і фінансових ринків і прогноз світових цін на основні види продукції, що експортується
Внутрішні умови розвитку економіки
Аналіз і прогноз економічного зростання
Державний, гарантований державою і валовий зовнішній борг
Аналіз і прогноз розвитку грошово-кредитного сектора
Аналіз і прогноз розвитку галузей економіки
Аналіз і прогноз платіжного балансу
Аналіз і прогноз соціального розвитку
Аналіз і прогноз регіонального розвитку
Інституційна основа розвитку економіки
Основні параметри фіскальної політики
3.1. Аналіз і прогноз основних напрямків податково-бюджетної політики
Таблиця 10.1 - Закріплення розділів Прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан (Наказ від 1 березня 2010 року № 113) Найменування розділу Державний орган 1. Тенденції економічного розвитку МЕРТ 2. Фактори і умови розвитку МЕРТ 3. Цільові індикатори соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан МЕРТ 4. Економічна політика та прогноз соціально-економічного розвитку в розбивці по роках МЕРТ, НБ, МФ, МІНТ, МНГ, МСХ, МТК, МІС, НБРК 4.1. Грошово-кредитна політика і політика у сфері регулювання фінансового сектора МЕРТ, НБ, НБРК 4.2. Фіскальна політика МФ, МЕРТ 4.3. Структурна політика МЕРТ, МІНТ, МНГ, МСХ, МТК 4.3.1. Галузева політика МЕРТ, МІНТ, МНГ, МСХ, МТК 4.3.2. Інвестиційна політика МЕРТ, МІНТ, МНГ, МСХ, МТК 5. Прогноз бюджетних параметрів на три роки МФ 5.1. Основні напрямки податково-бюджетної політики Республіки Казахстан МФ 5.2. Прогнози державного та республіканського бюджетів, Національного фонду Республіки Казахстан, консолідованого бюджету Республіки Казахстан МФ 6. Прогноз основних показників соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів (у вигляді додатка) МЕРТ, НБ, МІНТ, МНГ, МСХ, МТК, МТСЗН, МІС 7. Прогнозовані обсяги видатків за адміністраторам республіканських бюджетних програм на трирічний період (у вигляді додатку) МФ, адміністратори республіканських бюджетних програм -
Аналіз і прогноз параметрів державного бюджету
Міжбюджетні відносини
Ліміти витрат республіканського бюджету
4. Прогноз основних макроекономічних показників і бюджетної параметри (табличний матеріал)
При складанні Прогнозу соціально-економічного розвитку Казахстану існують певні зовнішні ризики. Наприклад, відновлення світової економіки несе з собою в короткостроковому періоді:
різке припинення державних вливань в економіку;
високий рівень безробіття в розвинених країнах і повільне відновлення інших секторів економіки ;
слабкий внутрішній попит в розвинених країнах;
в середньостроковому періоді:
зростаючий зовнішній борг країн (в результаті термінових заходів підтримки економіки );
нестабільність фінансового сектора і різке зростання процентної ставки і знецінення національної валюти і т.д..
 При складанні Прогнозу соціально-економічного розвитку на 2011-2015рр були складені три його варіанти:
 базовий;
 песимістичний;
 оптимістичний.
 Песимістичний і оптимістичний сценарії розвитку розглянуті з урахуванням волатильності казахстанської економіки світовій кон'юнктурі. передбачають менш і більш сприятливі зовнішні умови, в порівнянні з базовим сценарієм.
 Ключові слова: бюджетні параметри, національна безпека, податково-бюджетна політика, індикативний план, цільові індикатори, світові товарні ринки, грошово-кредитний сектор
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1 Прогноз соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів"
 1.  10.4 Порядок складання і розгляду проектів стратегічних планів і бюджетних заявок
    Для планування видатків бюджету адміністратори бюджетних програм представляють до уповноваженого органу з державного планування: проект стратегічних планів; звіти про реалізацію стратегічного плану за звітний фінансовий рік; бюджетні заявки. Всі зазначені документи подаються в термін до 15 травня поточного фінансового року. Бюджетна заявка представляє собою сукупність документів,
 2.  51. Регіональні та місцеві бюджети. Етапи бюджетного процесу
    Бюджет - це економічна форма утворення і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Регіональними називаються бюджети суб'єктів Російської Федерації. Доходи формують 1) власні бюджети податки на майно, нерухомість, дороги транспорт податки з продажів гральний бізнес і регіональні ліцензійні збори; 2) регулюючі бюджети - це частина надходжень від
 3.  Зміст
    Ч а с т ь 1 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: ЗМІСТ І РОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Глава 1 Державні фінанси в системі фінансових відносин 1. 1 Державний сектор економіки і його роль у розвитку національного господарства 15 Сутність і місце державних фінансів у фінансовій системі держави 27 Основні ланки і елементи державних фінансів 40 Недержавний
 4.  28. Прогнозування в галузі фінансового планування
    Значну роль для фінансового планування грає та інформація, яка дає уявлення про стан справ у подальшому, тобто прогностична інформація. Процес отримання цієї інформації називається прогнозуванням Фінансове прогнозування - це перш за все обгрунтування показників фінансових планів, передбачення фінансового становища на той чи інший часовий період. У теорії і на
 5.  3.4 Бюджетна політика держави
    Одним з активних інструментів регулювання макроекономічних пропорцій є бюджетна політика. Бюджетна політика виступає складовою частиною економічної політики взагалі та фінансової політики, зокрема. Сфера дії бюджетної політики обмежується бюджетними відносинами і охоплює заходи держави з формування доходів державного бюджету та ефективному
 6.  8.2 Бюджетні комісії та їх роль в управлінні міжбюджетними відносинами
    З 2000 року в Республіці Казахстан функціонують діють на постійній основі бюджетні комісії, які поділяються залежно від рівня бюджетної системи на республіканську бюджетну комісію і місцеві бюджетні комісії, відповідно. До складу рес-публіканського бюджетної комісії входять представники Уряду, Національного банку та обох палат Парламенту Республіки Казахстан.
 7.  13.3 Перспективні напрямки реструктуризації видатків бюджету
    Бюджетна політика в області реструктуризації витрат грунтується на оцінці відносної ефективності участі держави в різних галузях економіки та на скорочення фінансування за рахунок бюджетних коштів невластивих і недоцільних напрямків участі держави. Це дає можливість концентрації бюджетних коштів на комплексному вирішенні пріоритетних напрямів розвитку економіки
 8.  10.2 Стратегічне та операційне бюджетне планування
    Державне стратегічне планування - діяльність органів державної влади та інших учасників процесу державного стратегічного планування по: прогнозуванню соціально-економічного розвитку; програмно-цільового планування; стратегічному контролю. Стратегічне планування в масштабах реалізації загальнодержавних напрямків розвитку виражається у встановленні:
 9.  6.1 Роль і значення бюджетної классіфікаціі.Прінціпи побудови бюджетної класифікації
    Доходи і видатки державного бюджету вельми різноманітні за джерелами, цільовим направленням та іншими ознаками. Для забезпечення правильного планування та обліку бюджетних доходів і витрат у масштабах всієї республіки їх необхідно класифікувати. Найважливішою умовою забезпечення єдності бюджетної системи є її організація в розрізі статей бюджетної класифікації. Під бюджетною
 10.  4.3. Етапи і методи фінансового планування
    Фінансове планування охоплює ряд етапів: 1) аналіз виконання фінансового плану в попередніх та поточному планових періодах; 2) розрахунок планових показників; 3) складання фінансового плану як документа. На першому етапі фінансового планування застосовується метод економічного аналізу. Він дозволяє визначити ступінь виконання планових показників за минулий період шляхом порівняння їх з
 11.  3.5 Цивільний бюджет: призначення та формують потрібну розвитку бюджетних відносин в Казахстані
    Цивільний бюджет - це документ, що розробляється уповноваженим державним органом відповідного (республіканського чи місцевого) рівня для цілей ознайомлення всіх громадян з бюджетними параметрами, пріоритетами і рішеннями на певний фінансовий період відповідно до визначених стандартів якості. Цивільний бюджет призначений для ознайомлення громадян з основними
 12.  12.3. Практика фінансового планування в Росії і за кордоном
    До 1991 р. практично всі державні підприємства розробляли річний фінансовий план з поквартальною розбивкою показників (баланс доходів і витрат). Методика складання цього документа (у складі техпромфинплана) була рекомендована Міністерством фінансів колишнього СРСР в 1988 р. Фінансовий план в рекомендованій формі дозволяв зіставляти всі планові доходи і витрати, пов'язувати
 13.  4.4 Бюджетний процес: економічні та правові основи побудови та організації
    Під бюджетнигм процесом розуміється діяльність державних органів щодо складання, розгляду та затвердження проектів бюджетів, щодо організації виконання бюджетів та забезпечення контролю їх виконання, регламентируемая законодавством. Зміст бюджетного процесу визначається державним і бюджетним устроєм країни, бюджетними правами відповідних органів влади та юридичних
 14.  12.1. Зміст і значення фінансового планування
    Поняття «планування діяльності підприємства» може бути охарактеризоване з двох сторін: по-перше, з точки зору теорії фірми і її природи, по-друге, конкретно-управлінської як однієї з функцій фінансового менеджменту, тобто вміння передбачати майбутнє фірми і використовувати на практиці це передбачення. Обидва аспекти планування тісно взаємопов'язані. Можливість і необхідність планування як
 15.  4.4. Види фінансових планів, їх характеристика
    Основними фінансовими планами на загальнодержавному та територіальному рівнях виступають бюджет (державний, регіональний, місцевий) і бюджети державних позабюджетних фондів. Бюджет як плановий документ являє собою розпис доходів і видатків органів державної влади або місцевого самоврядування. Складається у формі балансу грошових коштів, призначених для фінансового
 16.  4.3 Бюджетні відносини і міжбюджетні зв'язку
    Бюджетні відносини і міжбюджетні зв'язку складаються з приводу формування, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Бюджетниге відносини - це фінансові відносини, що формуються державою при взаємодії з підприємствами, організаціями, уч-нов і населенням щодо виконання бюджету. Специфіка цих відносин як частини фінансових полягає в тому, що вони: виникають в
 17.  10.3 Необхідність та перспективи бюджетування, орієнтованого на результат
    Бюджетування, орієнтоване на результати (БОР) - формування та виконання бюджету з метою досягнення конкретних результатів у відповідності зі стратегічними напрямками, цілями, завданнями державної політики (чіткий взаємозв'язок між результатами і бюджетними витратами). Основою нової організації бюджетного процесу в Казахстані стає широко застосовувана в світі концепція

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба