трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Страхування інвестицій від політичних ризиків


Страхування інвестицій від політичних ризиків здійснюється для страхового захисту іноземних інвестицій. Страховиками тут є найчастіше державні страхові структури країни-інвестора і міжнародні характеристика фінансові організації. Провідну роль у такому страховиків страхування грають агентства, є дочірніми страховими організаціями урядів відповідних держав. Дані агентства надають гарантії національним інвесторам, що здійснюють інвестиції в зарубіжні країни, при цьому кошти на покриття можливих збитків від проведення страхування виділяються з державного бюджету. Агентства, зокрема, встановлюють умови страхування, розміри страхових сум та тарифних ставок, ведуть статистичний облік проведених операцій, здійснюють експертизу об'єктів і суб'єктів страхування, мають даними про інвесторів, підрядників, користувачах інвестованих коштів.
Нерідко умовою укладення агентством договору страхування з конкретним інвестором є наявність двосторонньої міжурядової угоди про сприяння капіталовкладенням між країною інвестора і країною, що приймає інвестиції. Так, наприклад, тільки після підписання такої угоди між США і Росією в 1992 р. американська Корпорація приватних закордонних інвестицій отримала можливість брати участь у страхуванні некомерційних ризиків інвесторів США, здійснюють інвестиції в економіку Росії.
Серед провідних світових агентств слід назвати Корпорацію приватних закордонних інвестицій (США), «Гермес» (Німеччина), Департамент експорту, імпорту і торгівлі Міністерства зовнішньої торгівлі і промисловості Японії, Департамент експортних кредитних гарантій Міністерства економіки та промисловості Великобританії, «Кофас» (Франція). Ще одним страховиком при здійсненні страхування інвестицій від політичних ризиків є Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ), заснована відповідно до Сеульської конвенцією 1985 р. по ініціативи Світового банку.
МИТІ є акціонерним товариством, акціонерами якого виступають понад 100 держав, що купили акції в розмірі, пропорційному тому капіталу, який вони мають у Світовому банку. Завданням МИТІ є заохочення іноземних інвестицій в країнах, що розвиваються шляхом надання приватним інвесторам додаткових гарантій і надання послуг з покращення інвестиційного клімату в країні, що приймає іноземний капітал. В основу пропонованої МИТІ системи захисту майнових інтересів іноземних інвесторів покладено договір страхування, сторонами в якому виступають МИТІ (страховик) та іноземний інвестор (страхувальник). При цьому обов'язковою умовою для укладення договору є членство в МИТІ як країни, в якій розташований інвестор, так і країни, що приймає інвестиції.
Нарешті, страховий захист майнових інтересів інвесторів при здійсненні іноземних інвестицій надається і деякими приватними страховими компаніями, наприклад корпорацією «Ллойд», страховою компанією AIG (США).
Об'єктом страхування інвестицій від політичних ризиків, як правило, можуть бути наступні види інвестицій: а) акції, інші цінні папери і права участі, б) прямі інвестиції (наприклад, пов'язані з проведенням будівельно-мон- Условпя монтажних робіт, модернізацією виробництва і т. д.);
страхування в) права власності (наприклад, на нерухомість, на майно, що ввозиться інвестором для використання у своїй діяльності без установи дочірньої компанії, на видобуток корисних копалин); г) майнові права, пов'язані з ліцензуванням, міжнародним лізингом та ін; д) позики і кредити.
Страховими ризиками є події, які виходять від органів влади, управління, інших державних утворень, а також
народних мас. При визначенні конкретного їх переліку в договорі враховуються політичне й економічне становище країни, що приймає інвестиції, її потенційні фінансові можливості, рівень розвитку економіки, величина валового внутрішнього продукту, обсяги внутрішньої і зовнішньої заборгованості держави та її структура, своєчасність погашення позик, ступінь інфляції, конкретний об'єкт і суб'єкт страхування, сума інвестицій, географічне місцезнаходження об'єкта інвестицій, термін страхування і т. д. При цьому вищевказані фактори можуть вплинути не тільки на обсяг страхового забезпечення, але і в цілому на економічну доцільність і можливість страхування.
У залежності від перерахованих факторів страхування може проводитися на випадок настання таких подій:
зміни в законодавстві, які могли б перешкоджати інвесторам здійснювати діяльність згідно з раніше обумовленої програмі;
прийняття нормативних актів, які перешкоджали б інвесторам використовувати вкладений капітал і можливий дохід від нього для подальшого інвестування або його пе-РЕВОД в країну інвестора;
націоналізація підприємств, створених за участю іноземних інвесторів або експропріація їх активів;
позбавлення підприємств - об'єктів інвестування прав володіння землею;
прийняття законодавства, що дозволяє повністю або частково конфісковувати продукцію підприємства, в яке вкладено застрахований капітал ;
прийняття законодавства, яке погіршувало б фінансову або будь-яке інше положення іноземних інвесторів у порівнянні з тим, яким воно було на початку інвестування;
прийняття нормативних актів, які б право інвесторів входити до керівних органів підприємств, в які інвестори вклали відповідні кошти;
військові дії, громадянські заворушення і соціальні заворушення, що спричинили за собою заподіяння шкоди майновим інтересам інвестора.
Після виплати страхового відшкодування до страховика на основі принципу суброгації переходять всі права та вимоги страхувальника щодо третіх осіб у зв'язку з настанням страхового випадку. Договори страхування укладаються, як правило, на строк від 12 до 20 років. Розмір страхової суми звичайно становить від 50 млн до 150 млн дол, але не більше 90% загальної величини застрахованих інвестицій. Тарифні ставки знаходяться в діапазоні від 0,3 до 3% від страхової суми.
У Росії перші кроки в галузі страхування інвестицій від політичних ризиків були зроблені в 1990-і роки Державної інвестиційної корпорацією (Госінкор). Для цього була створена спеціальна страхова організація, що надає гарантії іноземним інвесторам від політичних ризиків (Російське агентство по страхуванню інвестицій).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Страхування інвестицій від політичних ризиків "
 1. 8.4. Управління інвестиційними ризиками
  До методів управління ризиками зазвичай відносять діверсіфі-кацію, ухилення від ризиків, компенсацію, локалізацію. Диверсифікація є одним з найбільш важливих на-правлінь зниження ризику. Зазвичай говорять про диверсифікації видів діяльності, постачальників і споживачів, роз-рении числа учасників. Для зниження ризику діяльності підприємства бажано здійснювати виробництво таких товарів і послуг,
 2. ЗМІСТ
  ВСТУП 6 РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ Глава 1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ВИДИ СТРАХУВАННЯ 7 Страховий захист і способи се організації 7 Характеристика страхування як особливого методу формування страхових фондів 13 Роль і функції страхування в сучасній ринковій економіці 19 Класифікація страхування 22 Глава 2. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ 29 Зародження і
 3. 9.1. Поняття і види страхування підприємницьких ризиків
  Будь підприємницька діяльність, як відомо, пов'язана з несподіванками, ступінь яких залежить від здатності підприємця прогнозувати політичну та економічну ситуацію, розраховувати фінансову окупати-Місце страхування мость проектів, вибирати партнерів по бизне-до страхового зашите су, оперативно реагувати на зміни ринку підприємців ^ Г | і приймати ефективні
 4. 7.1. Поняття і класифікація страхування майна
  Страхування майна є однією з підгалузей майнового страхування, об'єктом якого виступають майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном. За договором страхування може бути застрахований ризик втрати, загибелі або пошкодження певного майна. Розглянута підгалузь включає велику кількість видів страхування і ще більший перелік
 5. 20. Валютні ризики та методи їх страхування
  У кожної країни є свої гроші. Вони служать засобом обміну або засобом платежу, одиницею рахунку, засобом збереження вартості, а також використовуються в якості міри відкладених платежів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку у вигляді національної валюти. Але ж національних валют стільки ж, скільки і суверенних держав. Отже, існує така ж кількість відособлених структур
 6. Страхування
  Як вже було сказано, позичальник, крім щомісячних виплат, зобов'язаний також регулярно вносити додаткові виплати з обслуговування кредиту. До таких операцій відносяться насамперед щорічне страхування придбаного житла, оплата банківських переказів, ведення позикового рахунку і т. д. Без іпотечного страхування нерухомості неможливо іпотечне житлове кредитування. Це є обов'язковою умовою
 7. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Е.Ф. Страхування, 2006

 8. Зміст
  Глава 1. Правове регулювання страхової діяльності 1.1 Норми права в страховій діяльності 1.2 Договір страхування 1.3 Державне регулювання страхової діяльності Глава 2. Економічна сутність страхування 2.1 Основні поняття і терміни 2.2 Класифікація страхування 2.3 Страхова організація 2.4 Формування страхового фонду Глава 3. Бухгалтерський облік в страхових
 9. 10.2-Страхування експортних кредитів
  Страхування експортних кредитів є особливим різновидом-стю страхування кредитів, що надає страховий захист від ризиків, які несуть учасники зовнішньоекономічної діяльності. Дане страхування виникло в 1950-х роках. Зміст п,. Його поява і розвиток було пов'язано з тим, що з класифікація г 'страхування зростанням зовнішньоторговельного обороту багатьох країн і залученням до нього
 10. ВСТУП
  Страхування як система захисту майнових інтересів громадян , організацій і держави є необхідним елементом сучасного суспільства. Воно надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі природних і техногенних катастроф, інших непередбачених явищ. Страхування дозволяє не тільки відшкодовувати понесені збитки, Але і є одним з найбільш стабільних

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба