трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Стратегії конкуренції


Формування стратегії розвитку господарського портфеля фірми залежить також і від конкурентоспроможності товару, під якою розуміється відносна й узагальнена характеристика товару, що виражає його вигідні відмінності від товару-конкурента за ступенем задоволення потреби і витратами на її задоволення .
Комплекс конкурентоспроможності товару складається з трьох груп елементів:
технічних;
економічних;
соціально -організаційних.
Технічні параметри найбільш жорсткі, вони визначають призначення товару, техніко-конструкторські рішення, ергономічні показники. По них можна судити про призначення товару, його приналежності до певного виду продукції. Вони відображають техніко-конструкторські рішення; сюди відносяться стандарти, норми, правила, законодавчі акти, що визначають межі зміни технічних параметрів.
Це також ергономічні показники, що відображають ступінь відповідності товару властивостям людського організму і його психіки.
Економічні параметри представлені величиною витрат на виробництво товару. Це:
його ціна;
витрати на транспортування і установку;
експлуатація та ТО;
навчання персоналу.
Разом узяті, вони формують ціну споживання. Ціна по-требления, як правило, вище ціни продажу. Найбільш конкурен-тоспособен не той товар, за який просять мінімальну ціну на ринку, а гот, у якого мінімальна ціна споживання за весь його термін служби.
Соціально-організаційні параметри - це облік соціальної структури споживачів, національних особливостей в організації виробництва, збуту і реклами товару.
Конкурентоспроможність фірми - це відносна характеристика, яка виражає відмінності у розвитку даної фірми порівняно з конкурентами за ступенем задоволення своїми товарами потреб людей та ефективності виробничої діяльності.
Конкурентоспроможність фірми характеризує можливості і динаміку її пристосування до умов ринкової конкуренції (табл. 10.1).
Таблиця 10.1
Матриця забезпечення конкурентоспроможності Види конкурентних переваг Більш низькі витрати Спеціалізація Діапазон конкуренції Широкий А1. Орієнтація на витрати А2. Унікальність і лідерство Вузький Б1. Упор на витрати Б2. Вибіркова спеціалізація
Поле А1 - стратегія орієнтації фірми на витрати, в відповідної з якою фірма забезпечує стандартний рівень ка-пра при більш низьких витратах і стандартної (встановилася на ринку) ціною.
Поле А2 - стратегія унікальності та лідерства за якістю, яка дозволяє фірмі забезпечувати високий рівень якості за широкій номенклатурі виробів та здійснювати їх реалізацію але високою ціною.
Поле Б1 - стратегія посиленої уваги до витрат, яка формує курс на випуск виробів з низьким рівнем якості і їх реалізацією за можливе низькими цінами.
Поле Б2 - стратегія вибіркової спеціалізації, відповідно до якої фірма зосереджує свою увагу на вузькій номенклатурі виробів, забезпечуючи їх випуск на високому рівні якості та їх реалізацію за високою ціною.
Спираючись на базові стратегії зростання і стратегії забезпечення конкурентоспроможності, підприємства (фірми) формують стра-тегії свого розвитку, виходячи з свого розміру ступеня зростання ринку і диверсифікації.
На основі наведеної матриці можна виділити три основні стратегії конкуренції:
зниження цін;
диференціації;
концентрації.
Зниження цін досягається за рахунок:
вертикальної організаційної структури;
централізованого планування;
економії на масштабі;
автоматизації та спрощення виконуваних операцій;
стандартизації та регламентації виконуваних процедур і операцій;
розвитку каналів просування продукції на ринок ;
полегшення системи управління і контролю.
Стратегія цінової конкуренції найбільш всього відповідає стабільним ринкам высокостандартизированного сировини У цих умовах можна домогтися зниження витрат за рахунок регламентації, в т.ч. регламентації процесу формування та прийняття рішень. Стабільна середовище дозволяє обмежити автономію і свободу співробітників до мінімуму і провести суцільну стандартизацію і регламентацію.
Диференціація полягає в доданні випускається продуктам унікальних властивостей. Ставка робиться на такі характеристики, як якість і термін життя продукту, сервіс, гарантія, імідж, марка, канали просування на ринок. При цьому покупець готовий оплачувати надбавку за дані характеристики.
Політика диференціації може проводитися на основі використання творчих ресурсів, маркетингу, науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок.
Стратегія концентрації проводиться за рахунок перенесення акцентів на сегмент ринку і географічну зону. Вона може здійснюватися як шляхом зниження цін, так і за допомогою політики диференціації.
Фактори, що впливають на стратегію конкурентної боротьби:
сектор галузі;
позиції підприємства в галузі.
Сектор галузі може перебувати на стадії зародження, зростання, зрілості і в'янення.
На стадії зародження сектор характеризується:
невизначеністю правил гри, технічних норм і стандартів, швидкістю росту;
великою кількістю маленьких фірм. Невизначеність надає велику свободу при формуванні стратегії. У цих умовах підприємство може спробувати:
встановити правила гри, рівень цін, свій вплив над постачальниками і клієнтами;
сформувати асортимент продукції та канали просування товарів на ринок.
Для успішного досягнення поставлених цілей слід на всіх рівнях ієрархії і у всіх сферах діяльності заохочувати гнучкість і творчість.
На стадії зрілості відбувається зміна характеристик сектора. Він стає стабільним, з усталеними правилами гри, нормами, стандартами і конкурентами. Центр ваги переноситься з завоювання простору на:
підвищення ефективності роботи;
каналів просування продукції на ринок;
систем управління, контролю, координації та підбору клиен-тів;
зниження витрат;
диференціацію;
канали просування продукції.
На стадії в'янення сектор характеризується:
нестабільним і невизначеним попитом;
наявністю численних заміщають;
великим числом споживачів;
переходом потреб на нові, якісні щаблі розвитку.
Розглянемо ринок класичних телефонних апаратів, перебуваючи-дящійся в розвинених країнах на стадії в'янення. Ми бачимо багато-чисельні заміщають товари:
факси;
стільникові і радіотелефони;
супутникові телефони;
мобільні радіостанції;
телефони з автовідповідачами, визначниками номерів і пам'яттю.
Кількість споживачів величезне. У той же час їх потреби еволюціонували і включають в себе бажання використовувати:
мобільний зв'язок;
факс;
комп'ютерний зв'язок: електронну пошту, Інтернет;
автоматичні функції: автовідповідачі, визначники номерів, пам'ять з можливістю автоматичного набору і авто-дозвону;
відеозв'язок.
Підприємство може займати позицію домінуючу, другорядну і критичну.
Що займає домінуючу позицію підприємство знаходиться в найбільш вигідних умовах для проведення інновацій з метою поліпшення продукту, каналів просування продукції на ринок, маркетингу, управління, виробництва. Конкуренти, що займають другорядні і критичні позиції, змушені слідувати за лідером.
Підприємству у другорядній позиції слід уникати відкритої конкурентної боротьби з лідером. Потрібно орієнтуватися на політику диференціації і концентрації. Вибравши невеликий сегмент ринку і пропонуючи особливі, орієнтовані під нього персоналізовані продукти та послуги, невеликі фірми можуть цілком успішно конкурувати з лідерами.
Перебуваючи в критичній позиції, підприємству корисно регулярно оцінювати доцільність подальшого перебування на цьому сегменті ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Стратегії конкуренції "
 1. 10. Стратегії конкуренції і ціноутворення
  10. Стратегії конкуренції і
 2. 6.3. Особливості стратегії росту середніх фірм
  Середні фірми стиснуті лещатами преса великих фірм і жалячими уколами малих. Для їх виживання характерні стратегії нишевой спеціалізації. Свою діяльність середні фірми будують залежно від темпів зростання ринку і від можливих темпів свого зростання (табл. 6.3). Таблиця 6.3 Матриця стратегій середніх фірм Темпи зростання фірми помірні прискорені Темпи зростання фірми помірні (поле 1) стратегія
 3. 9.3. Стратегії конкуренції
  Виділяють три стратегії, характерні для виробництва, що призводять до отримання прибутку. Підприємство (одне або з декількома конкурентами) може завоювати ринок шляхом збуту великої кількості виробів за рахунок досягнення мінімальних витрат з виробництва та продажу за низькими цінами. Товар і організація відрізняються від інших конкурентів особливими властивостями, за які покупці готові платити.
 4. 2.20. Основні стратегії з використанням європейських опціонів
  2.20.1. Найпростіші стратегії Найпростішими стратегіями прийнято вважати стратегії, в яких поряд з купівлею або продажем деяких активів займається та чи інша позиція за європейським опціоном на ці активи. Якщо інвестор купує деякі активи і одночасно купує єв-ропейское опціон «пут» на ці активи, то на момент закінчення опціону Т прибуток інвестора становитиме: ST + D | ef (T t) + max
 5. Зміст
  Від видавця 7 Частина 1 грудень Гульжан Молдажанова 12 Елементарне справу 12 Ситуація 13 Стратегія і тактика 14 Бізнес і влада 16 Алішер Усманов 18 Людина та її метал 18 Ситуація 19 Стратегія і тактика 20 Бізнес і влада 22 Особисте 24 Володимир Стржалковський 26 Нержавіюча компанія 26 Ситуація 27 Стратегія і тактика 27 Бізнес і влада 30 Сценарії і прогнози
 6. Змісті
  Передмова 7 Тема 1 Концепція стратегічного менеджменту If Цілі, принципи і напрями реформування фірми (організації, підприємства) в умовах кризи 16 Функції та принципи стратегічного менеджменту як інструменту підвищення конкурентоспроможності та ефективності об'єктів 15 Структура системи стратегічного менеджменту 21 Управління циклами розвитку товару 24 Короткі висновки по темі 32
 7. 10.2. Стратегії ціноутворення
  «Серцем» ринку є ринковий механізм, який наводить лад в потенційному хаосі насамперед через ціни. Ціна виступає свого роду сигналом, що дає інформацію про умови на ринку як споживачам, так і виробникам. Вона є орієнтиром, за яким господарюючі суб'єкти можуть звірити свій вибір, переслідуючи свої приватні інтереси. Ціна - це організуюча сила, здатна
 8. § 4. Попит на працю при різній структурі ринку благ
  і ринку праці Можливі чотири ситуації при комбінації умов досконалої і недосконалої конкуренції на ринку праці і на ^ Динко благ. Досконала конкуренція на ринку праці - досконала конкуренція на ринку благ (квадрат I на рис. 3.8). Недосконала конкуренція на ринку праці (монопсония) досконала конкуренція на ринку благ (квадрат II на рис. 3.8). Досконала конкуренція на ринку праці -
 9. 3.6. Конкурентна стратегія
  Конкурентна стратегія фірми являє собою активну позицію для досягнення ринкового успіху й одержання конкурентних переваги. Вибір конкурентної стратегії на основі аналізу досліджень, проведених М. Портером, визначає два головні моменти. Перший момент - структура галузі, в кбторой діє фірма. Суть конкуренції в різний галузях розрізняється, тому що ймовірність
 10. 6.3. Прогнозування стратегії підвищення якості товару
  Стратегія підвищення якості товару є найважливішою складовою частиною стратегії фірми. Об'єктами прогнозування є показники якості товару, що відстають (поступаються) від аналогічних показників товарів конкурентів. Наукові підходи, принципи і методи прогнозування були розглянуті в темі 2. Етапи прогнозування стратегії підвищення якості товару наступні: маркетингові дослідження
 11. Конкуренція
  - прагнення економічних суб'єктів до поведінки більш раціональному, ніж у інших, що переслідують ті ж цілі і претендують на ті ж ресурси. Досконала к. - ринкова структура, при якій велика кількість підприємств виробляє аналогічну продукцію, але ні розмір підприємств, ні які інші причини не дозволяє хоча б одному з них впливати на ринкову ціну; попит на продукцію окремого
 12. 5.3. Модель М. Портера
  Генерування альтернативних стратегій за М. Портера грунтується на наступних параметрах стійкості підприємства на ринку: витрати виробництва і збуту продукції; незамінність продукту; сфера конкуренції (обсяг обробки ринку). Досягнення конкурентних переваг і зміцнення своїх позицій підприємство забезпечує за рахунок: забезпечення більш низьких витрат на виробництво і збут продукції.
 13. Галузева модель Койна-Субраманіама
    Кевін Койн і Соми Субраманіам розробили ще одну стратегічну модель »додавши в модель Портера кілька важливих ізмереній2. Вона схематично зображена на малюнку 11.4. Ви бачите тут два виміри: галузева структура / поведінку і основи конкуренції. Модель Портера охоплює самий нижній блок цієї схеми, де компанії конкурують на взаємній віддаленні (як кажуть, «на відстані витягнутої
 14.  8.2. Структура бізнес-плану
    Бізнес-план складається з наступних розділів: характеристика фірми (резюме); види товарів (послуг); ринки збуту товарів (послуг); конкуренція на ринках збуту; план маркетингу; виробничий план; організаційний план; правове забезпечення діяльності фірми; оцінка ризику і страхування ; фінансовий план; стратегія фінансування. Характеристика фірми. Обсяг даного розділу не повинен перевищувати
 15.  Протекціонізм
    - Економічна політика держави, спрямована на огорожу національної економіки від іноземної
 16.  12.3. Інноваційні стратегії
    Вибір найбільш ефективних шляхів технічного і технологічного розвитку, заснований на довгостроковому прогнозуванні, зіставленні зовнішніх і внутрішніх факторів, обліку ресурсних обмежень, являє собою інноваційну стратегію як країни в цілому, так і окремих підприємств зокрема. У розвинених країнах реалізуються такі типи інноваційних стратегій: поступальна, мета якої
 17.  8. Стратегії стабілізації та підтримки
    8. Стратегії стабілізації та

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба