трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Облік повернення товарів юридичними особами


Порядок обліку повернення товарів юридичними особами в основному залежить від того, які товари (якісні чи неякісні) повертаються.
Облік повернення неякісних товарів
Кілька статей ЦК РФ (475, 480, 482) говорять про наслідки передачі продавцем покупцю неякісних товарів. Зокрема, в п. 2 ст. 475 записано: "У разі істотного порушення вимог до якості товару ... покупець має право за своїм вибором: відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми; вимагати заміни товару неналежної якості товаром, відповідним договором".
Згідно ст. 476 ГК РФ продавець відповідає за недоліки товарів, якщо вони виникли до передачі товарів покупцеві.
Якщо товар, отриманий покупцем за договором купівлі-продажу, повертається постачальнику внаслідок порушення останнім умов договору, що визначають якість товару, право власності на товар неналежної якості не переходить від продавця до покупця і цей товар не вважається проданим . Згідно ст. ст. 475 і 518 ГК РФ повернення неякісних товарів не є окремою угодою, внаслідок чого таку операцію не можна розглядати як зворотну реалізацію. У даному випадку покупець, повертаючи товар постачальнику, не повинен при відображенні в обліку даної операції використовувати рахунок 90.
Факт виявлення неякісного товару повинен бути підтверджений актом про встановлену розбіжність за кількістю і якістю при прийманні товарно-матеріальних цінностей за формою N ТОРГ-2 на вітчизняні товари і за формою N ТОРГ-3 на імпортні товари.
Повернення товарів постачальнику оформляється товарною накладною (форма N ТОРГ-12).
Неналежне якість товарів може бути виявлено до їх оприбуткування або після нього. Оплата товарів також може бути здійснена до або після виявлення браку. Постачальник свою заборгованість перед покупцем за браковані товари може погасити або грошима, або відвантаженням доброякісних товарів. Всі перераховані вище фактори впливають на систему облікових записів.
Приклад. У постачальника вартість відвантажених покупцю товарів за обліковими цінами - 7000 руб., За відпускними цінами (без ПДВ) - 10 000 руб. Ставка ПДВ - 18%. Покупець виявив істотні порушення якості товарів, вартість яких за купівельними цінами (без ПДВ) - 1000 руб. Даний факт підтверджений відповідним актом. Неякісні товари за накладною повернуті постачальнику.
Різні варіанти обліку операцій з повернення товарів представлені в табл. 10.1.
Таблиця 10.1
Різні варіанти обліку операцій з повернення товарів
------- T ------ --------------------------- T --------- T -------- T --- ----------
| Номер | Факт господарського життя | Д | До | Сума |
| записи | | | | |
+ ------ + --------------------------------- + - -------- + -------- + ------------- +
| Облікові записи у постачальника |
+ ------ T --------------------------------- T - ------- T -------- T ------------- +
| 1 | Відвантаження товарів покупцю | 62 | 90 -1 | 11800 |
| | | 90-2 | 41 | 7000 |
| | | 90-3 | 68 | 1800 |
+ ------ + --------------------------------- + - -------- + -------- + ------------- +
| 2 | Одержання від покупця | | | ------ |
| | забракованих товарів | 62 | 90-1 | | 1180 | |
| | | | | L --- --- |
| | | | | ------ |
| | | 90-2 | 41 | | 700 | |
| | | | | L ------ |
| | | | | ------ |
| | | 90-3 | 68 | | 180 | |
| | | | | L ------ |
+ ------ + --------------------------------- + --------- + ----- --- + ------------- +
| 3 | Оплата товарів покупцем: |
| + ---- ----------------------------- T --------- T -------- T- ------------ +
| | а) до виявлення шлюбу | 51 | 62 | 11800 |
| + - ------------------------------- + --------- + -------- + ------------- +
| | б) після виявлення браку | 51 | 62 | 10620 |
+ - ----- + --------------------------------- + --------- + -------- + ------------- +
| 4 | Погашення заборгованості перед покупцем за браковані товари: |
| + --------------------------------- T --------- T- ------- T ------------- +
| | а) грошима | 62 | 51 | 1180 |
| + --------------------------------- + --------- + - ------- + ------------- +
| | б) відвантаженням доброякісних | 62 | 90-1 | 1180 |
| | товарів | 90-2 | 41 | 700 |
| | | 90-3 | 68 | 180 |
+ - ---- + --------------------------------- + --------- + - ------- + ------------- +
| Облікові записи у покупця |
+ --- --- T ---------------------------------------------- -------------------- +
| 5 | Оприбуткування товарів після приймання за кількістю (шлюб виявлений) |
| | пізніше при прийманні товарів за якістю): |
+ ------ + ------------------- -------------- T --------- T -------- T ------------- +
| | а) до виявлення шлюбу | 41 | 60 | 10 000 |
| | | 19 | 60 | 1180 |
| + --------------------------------- + --------- + ---- ---- + ------------- +
| | б) після виявлення браку: |
| + - ------------------------------- T --------- T -------- T ------------- +
| | - якщо товари не були оплачені | 41 | 60 | 1000 |
| | | 19 | 60 | 180 |
| | | 002 | | 1000 |
| + ------------- -------------------- + --------- + -------- + ---------- --- +
| | - якщо товари були оплачені | | | ------ |
| | | 76-2 | 41 | | 1 000 | |
| | | | | L ------ |
| | | | | ------ |
| | | 76-2 | 19,68 | | 180 | |
| | | | | L ------ |
| | | | | |
| | | 002 | | 1000 |
+ ------ + -------- ------------------------- + --------- + -------- + ----- -------- +
| 6 | Оприбуткування товарів після одночасної приймання за кількістю і |
| | якістю: |
| + --------------------------------- T --------- T- ------- T ------------- +
| | а) якщо товари не були оплачені | 41 | 60 | 9000 |
| | | 19 | 60 | 1620 |
| | | 002 | | 1000 |
| + ---- ----------------------------- + --------- + -------- + - ------------ +
| | б) якщо товари були оплачені | 41 | 60 | 9000 |
| | | 19 | 60 | 1620 |
| | | 76-2 | 60 | 1180 |
| | | 002 | | 1000 |
+ ------ + --------------------------------- + --- ------ + -------- + ------------- +
| 7 | Оплата товарів постачальнику: |
| + --------------------------------- T -------- -T -------- T ------------- +
| | а) до виявлення шлюбу | 60 | 51 | 11800 |
| + --------------------------------- + ------ --- + -------- + ------------- +
| | б) після виявлення браку | 60 | 51 | 10620 |
| | | | | |
+ ------ + ----------------- ---------------- + --------- + -------- + ------------- +
| 8 | Повернення товарів постачальнику | | 002 | 1000 |
+ ------ + ----------- ---------------------- + --------- + -------- + -------- ----- +
| 9 | Погашення постачальником заборгованості за браковані товари: |
| + ------------- -------------------- T --------- T -------- T ---------- --- +
| | а) грошима | 51 | 76-2 | 1180 |
| + ----------- ---------------------- + --------- + -------- + -------- ----- +
| | б) відвантаженням доброякісних | 41 | 76-2 | 1000 |
| | товарів | 19 | 76-2 | 180 |
| | | | | |
L ------ + ---------------- ----------------- + --------- + -------- + ------------- -
Пояснення до табл. 10.1.
1. До записів 2 і 4.
Якщо постачальник відразу замінює шлюб доброякісними товарами, то записи 2 і 4 в синтетичному обліку не робляться. Однак якщо товари мають особливі відмітні ознаки (наприклад, заводський номер і т.п.), то робляться записи тільки в аналітичному обліку (оприбутковуються повернені товари і списуються товари, які були передані покупцеві натомість).
Коригування реалізації та сум ПДВ здійснюється на підставі змін, що вносяться постачальником в раніше виписаний ним рахунок-фактуру на відвантаження товарів. При цьому робляться виправлення щодо кількості та вартості відвантажених товарів. Коригування рахунку-фактури робиться на дату прийняття на облік товарів, повернутих покупцями. Постачальник реєструє вартість повернутих товарів в книзі покупок у міру виникнення права на податкові відрахування.
При коригуванні рахунок 90 використовується, якщо відвантаження і повернення товарів відбулися в одному році. Якщо товари повернуті в році, наступному після року відвантаження, замість рахунку 90 застосовується рахунок 91.
2. До записів 3б і 4.
Якщо покупець виявить шлюб товарів до їх оплати, він перераховує постачальнику гроші тільки за доброякісні товари та запис 4 не робиться.
Коригування суми "вхідного" ПДВ здійснюється на підставі виправленого постачальником рахунку-фактури.
3. До запису 5б.
Якщо ПДВ, що припадає на браковані товари, ще не пред'явлено до відрахування, то кредитується рахунок 19, а якщо вже був пред'явлений, то кредитується рахунок 68.
Облік повернення якісних товарів
Покупці часто повертають постачальнику товари з причини відсутності на них купівельного попиту за взаємною згодою сторін.
У даному випадку продавець належним чином виконав свої зобов'язання за договором поставки і право власності на товари перейшло до покупця. Повернення товарів постачальнику означатиме новий перехід права власності, але вже від колишнього покупця до колишнього продавцю, тому повернення товарів постачальнику буде відображатися в обліку як звичайний продаж.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Облік повернення товарів юридичними особами "
 1. 15.14. Облік розрахунків з підзвітними особами
  Підзвітними сумами називаються грошові аванси, видані працівникам організації з каси на дрібні господарські витрати і на витрати по відрядженнях. Порядок видачі грошей під звіт, розмір авансів і терміни, на які вони можуть бути видані, встановлені правилами ведення касових операцій. Відповідно до Постанови Уряду Російської Федерації від 08.02.2002 р. № 93 з 01.01.2002 р.
 2. Повернення товарів
  Якщо повернення товару здійснюється в результаті істотного порушення умов договору по якості, асортименту, комплектності, упаковці або інших умов поставки товарів (п. 2 ст. 475, п. 2 с. 480, п. 2 ст. 482 ГК РФ), то це є підставою для відмови покупця від виконання договору купівлі -продажу. При цьому товар повертається постачальнику і списується: або з рахунку 002 (якщо відступ
 3. Приклад 20. Відображення операцій з повернення товару
  За операціями повернення товарів часто бухгалтерами порушується порядок відображення . Пам'ятайте, що якщо повернення товару здійснюється в результаті істотного порушення умов договору по якості, асортименту, комплектності, упаковці або інших умов поставки товарів (п. 2 ст. 475, п. 2 с. 480, п. 2 ст. 482 ГК РФ ), то це є підставою для відмови покупця від виконання договору купівлі-
 4. 4.2.1. Аудит депозитів юридичних осіб
  Аудиту піддаються переважно термінові депозити. На предмет відповідності чинному законодавству аналізується Положення про депозитні операції юридичних осіб, а виходячи з нормативних актів ЦБ РФ Інструкція про порядок вчинення в банку депозитних операцій. Для перевірки правильності оформлення депозитних операцій та відображення їх в обліку, дотримання законності при їх здійсненні
 5. Зразок 1ДОГОВОР ПОЗИКИ
  м. (назва муніципального освіти) (дата прописом) Ми, г-н (прізвище, ім'я, по батькові повністю), проживає за адресою: (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі Позикодавець, і пан (прізвище, ім'я, по батькові повністю), проживає за адресою: (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі Позичальник, уклали цей договір про таке. 1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ передає
 6. Світлана Юріївна Фірстова. Бухгалтерський облік в медицині, 2006

 7. 12.4. Облік розрахунків з підзвітними особами
  Працівники організації в процесі своєї трудової діяльно-сті можуть бути спрямовані в службові відрядження з метою виконання певних завдань і видів робіт як всередині країни, так і за її межами. Згідно ст. 166 Трудового кодексу РФ службовим відрядженням визнається поїздка працівника за розпорядженням роботодавця на певний термін для виконання службового доручення поза місцем
 8. Зміст
  Глава 1. Організаційно-правові форми некомерційних організацій Глава 2. Створення некомерційних організацій та їх державна реєстрація Створення некомерційних організацій Державна реєстрація некомерційної організації як юридичної особи Відомості та документи про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб Глава 3. Оподаткування некомерційних
 9. 9.1. Поняття, класифікація і завдання обліку фінансових вкладень
  Бухгалтерський облік фінансових вкладень регулюється Положенням з бухгалтерського обліку «Облік фінансових вкладень »(ПБУ 19/02), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 10.12.02 р. № 126н. Фінансові вкладення можуть бути здійснені організацією у вигляді вкладень: у цінні папери (акції, державні облігації, корпоративні облігації, депозити, фінансові та товарні вексе-ля, чеки та інші
 10.  Позичальник
    У ролі позичальника може виступати будь-яка фізична особа, що є громадянином Російської Федерації. Позичальник повинен укласти договір з банком або іншими кредитними організаціями або договір позики з некредитні організаціями (юридичними особами). У договорі обов'язково має бути умова, що грошові кошти, отримані у вигляді кредиту, підуть на придбання нерухомого майна. В якості
 11.  Зразок 2ДОГОВОР ПОЗИКИ
    м. (назва муніципального освіти) (дата прописом) (Прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Позикодавець, з одного боку, і (прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Позичальник, з іншого боку, уклали цей договір про таке. 1. Позикодавець (дата передачі) передає Позичальнику готівкові грошові кошти в розмірі (сума цифрами і літерами)
 12.  Зразок 6ДОГОВОР ПОЗИКИ
    м. (назва муніципального освіти) (дата прописом) (Прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Позикодавець, з одного боку, і (прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Позичальник, з іншого боку, уклали цей договір про таке. 1. Позикодавець (дата передачі) передає Позичальнику готівкові грошові кошти в розмірі (сума цифрами і літерами)
 13.  Зразок 9ДОГОВОР ЗАСТАВИ МАЙНА
    (Є невід'ємною частиною договору позики від «__» ______ 200_р.) М. (назва муніципального освіти) (дата прописом) (Прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Заставодержатель, з одного боку, і (прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Заставодавець, з іншого боку, уклали цей договір про таке. 1. За договором позики від (дата укладення
 14.  Приклад 6. Відображення операцій з повернення товарів
    Бухгалтерами дуже часто допускаються помилки при відображенні операцій з повернення товарів. Всі випадки повернення товару можна розділити на два види: 1. Повернення постачальнику якісного товару за додатковою угодою (найбільш часта причина - товар погано реалізується); шлюб, некомплект і інші договором купівлі-продажу 2. Повернення неякісного товару: причини, передбачені ГК РФ або (договором
 15.  Глава 12 Облік готової продукції і товарів
    Глава 12 Облік готової продукції та
 16.  53. Міжнародні розрахунки та контроль над ними
    Міжнародні розрахунки - це процес організації та регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що випливають з економічних, політичних, культурних та інших відносин між юридичними та фізичними особами різних держав. Міжнародні розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом встановлення кореспондентських відносин між кредитними установами різних країн
 17.  Зразок 7ДОГОВОР ПОЗИКИ
    м. (назва муніципального освіти) (дата прописом) (Прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Позикодавець, з одного боку, і (прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Позичальник, з іншого боку, уклали цей договір про таке. 1. Позикодавець (дата передачі) передає Позичальнику готівкові грошові кошти в розмірі, еквівалентному (сума цифрами і
 18.  12.8. Статистичний облік резервування та повернення сум резервування при проведенні валютних операцій
    Федеральний закон «Про валютне регулювання та валютний контроль» встановив певні випадки, коли резиденти і нерезиденти при проведенні валютних операцій зобов'язані виконувати вимогу про резервування '. Вимоги про резервування мають наступні якісні характеристики: резервується сума, що не перевищує в еквіваленті 100% суми грошових коштів проведеної валютної операції, на строк не
 19.  Зразок 8ДОГОВОР ПОЗИКИ
    м. (назва муніципального освіти) (дата прописом) (Прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Позикодавець, з одного боку, і (прізвище, ім'я, по батькові повністю), іменований надалі Позичальник, з іншого боку, уклали цей договір про таке. 1. Позикодавець (дата передачі) передає Позичальнику готівкові грошові кошти в розмірі (сума цифрами і прописом) (далі -
 20.  4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
    В даний час відсутні рекомендації щодо документального оформлення руху нематеріальних активів. Тому організації повинні самі розробляти форми відпо-чих документів виходячи з вимог Федерального закону «Про бухгалтерський облік», в якому встановлено перелік обов'язкових реквізитів у документах. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба