трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1ПРЕДОСТАВЛЕНІЕ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ за договорами соціального найму


Підстави та порядок надання
За договором соціального найму надається жиле приміщення державного або муніципального житлового фонду (ч. 1 ст. 49 ЖК РФ). За договором соціального найму житлового приміщення одна сторона власник житлового приміщення державного житлового фонду або муніципального житлового фонду (що діють від його імені уповноважений державний орган або уповноважений орган місцевого самоврядування) або уповноваженою ним особа (наймодавець) зобов'язується передати іншій стороні громадянину (наймачу) жиле приміщення під володіння і в користування для проживання в ньому на умовах, встановлених Житловим кодексом РФ (ст. 60 ЖК РФ).
Малозабезпеченим громадянам, визнаним за встановленими цим Кодексом підставах нужденними в житлових приміщеннях, що надаються за договорами соціального найму, житлові приміщення муніципального житлового фонду за договорами соціального найму надаються в установленому ЖК РФ порядку.
Незаможні громадяни - це громадяни, визнані такими органом місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом відповідного суб'єкта РФ, з урахуванням доходу, що припадає на кожного члена сім'ї, і вартості майна, що знаходить - ся у власності членів сім'ї і що підлягає оподаткуванню.
Житлові приміщення житлового фонду РФ або житлового фонду суб'єкта РФ за договорами соціального найму надаються іншим певним федеральним законом або законом суб'єкта РФ категоріям громадян, визнаних за встановленими ЖК РФ або федеральним законом або законом суб'єкта РФ підставах
216 потребуючими житлових приміщеннях. Дані житлові приміщення надаються в установленому ЖК РФ порядку, якщо інший порядок не передбачений зазначеним федеральним законом або законом суб'єкта РФ. Категоріям громадян, зазначеним у нормі ч. 3 ст. 49 ЖК РФ, можуть надаватися за договорами соціального найму житлові приміщення муніципального житлового фонду органами місцевого самоврядування у разі наділення даних органів у встановленому законодавством порядку державними повноваженнями на забезпечення зазначених категорій громадян житловими приміщеннями. До набрання чинності Житлового кодексу РФ (до 1 березня 2005 житлові приміщення за договором соціального найму могли надаватися не тільки малозабезпеченим, а й іншим громадянам, які потребують житлових приміщеннях.
Згідно ст. 6 Федерального закону « Про введення в дію Житлового кодексу Російської Федерації »з 1 березня 2005 р. Ухвалення на облік громадян в цілях подальшого надання їм за договорами соціального найму житлових приміщень у державних ном або муніципальному житловому фонді здійснюється за осно-ваниям і в порядку, які передбачені Житловим кодексом Російської Федерації. Однак громадяни, прийняті на облік до 1 березня 2005 р. в цілях подальшого надання їм жилих приміщень за договорами соціального найму, зберігають право перебувати на даному обліку до отримання ними житлових приміщень за договорами соціального найму. Зазначені громадяни знімаються з даного обліку внаслідок втрати ними підстав, які до в дію Житлового кодексу Російської Федерації давали їм право на отримання житлових приміщень за договорами соціального найму. Ті нові підстави й обмеження, які передбачені Житловим кодексом РФ, не впливають на право громадянина отримати житлове приміщення за договором соціального найму. Іншими словами, якщо громадянин не є малозабезпеченим і до 1 березня 2005 р. був прийнятий на облік як потребує житловому приміщенні, то він не втратить право на отримання житлового приміщення за договором соціального
Житлові приміщення муніципального житлового фонду за договорами соціального найму зазначеним категоріям громадян у встановленому ЖК РФ порядку, якщо інший порядок не передбачений федеральним законом або законом суб'єкта РФ. Житлові приміщення за договорами соціального найму не надаються іноземним громадянам, особам громадянства, якщо міжнародним договором РФ не передбачено інше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1 НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ за договорами соціального найму "
 1. Порядок укладення договору найму § 12.4 спеціалізованого житлового приміщення
  Відповідно до ст. 100 ЖК РФ за договором найму спеціалізованого житлового приміщення одна сторона власник спеціалізованого житлового приміщення або уповноважена ним особа (наймодавець) зобов'язується передати іншій стороні громадянину (наймачу) дане житлове приміщення за плату у володіння і користування для тимчасового проживання в ньому. Від імені власника спеціалізованого житлового приміщення
 2. розірвання і припинення договору найму 269 § 12.5 спеціалізованого житлового приміщення
  Договір найму спеціалізованого житлового приміщення може бути розірваний у будь-який час за згодою сторін (ч. 1 ст. 101 ЖК РФ). Наймач спеціалізованого житлового приміщення в будь-який час може розірвати договір найму спеціалізованого житлового приміщення. Договір найму спеціалізованого житлового приміщення може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця при невиконанні
 3. § 5.5 Житловий фонд соціального використання
  Згідно п. 1 ст. 672 ГК РФ в державному і муніципальному житловому фонді соціального використання житлові приміщення надаються громадянам за договором соціального найму житлового приміщення. Договір соціального найму житлового приміщення є різновидом договору найму житлового приміщення, передбаченого ст. 671 ГК РФ, згідно з ч. 1 якої за договором найму житлового приміщення одна сторона
 4. Права, обов'язки § 11.3 і відповідальність наймача
  Права та обов'язки наймача за договором соціального найму житлового приміщення визначаються: Житловим кодексом РФ , іншими федеральними законами, зокрема в ГК РФ (гл. 35 ЦК РФ), договором соціального найму. Указами Президента РФ, постановами Уряду РФ і актами федеральних органів виконавчої влади не можуть прийматися акти, що встановлюють права та обов'язки наймача. Правила
 5. 7.3. Договір соціального найму житлового приміщення: основні положення
  Центральне місце в ЖК займають положення, що стосуються договору соціального найму житлового приміщення (гл. 8). Згідно п. 1 ст. 672 ГК за таким договором надаються громадянам житлові приміщення в державному і муніципальному житлових фондах соціального використання. Договір соціального найму житлового приміщення є цивільно-правовим договором, і тому виникають у зв'язку з його
 6. 1.11Предмет і форма договору соціального найму
  За договором соціального найму житлового приміщення одна сторона відповіда-на власник житлового приміщення державного житлового фонду або муніципального житлового фонду (що діють від імені уповноважений державний орган або уповноважений орган місцевого самоврядування) або уповноваженою ним особа (наймодавець ) зобов'язується передати іншій стороні - громадянину (наймачу) жиле у володіння і в
 7. 11.4 Права і обов'язки членів сім'ї § наймача
  Згідно ст. 69 ЖК РФ до членів сім'ї наймача житлового приміщення за договором соціального найму відносяться які проживають разом з ним його чоловік, а також діти і батьки даного наймача. Інші родичі, непрацездатні утриманці визнаються членами сім'ї наймача жилого приміщення за договором соціального найму, якщо вони вселені наймачем в якості членів його сім'ї і ведуть з ним спільне
 8. 7.1. Загальні положення про найм житлових приміщень
  Відповідно до визначення, даного в ч. 1 ст. 671 ЦК, за договором найму житлового приміщення одна сторона, власник житлового приміщення або уповноваженою ним особа (наймода-тель), зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) жиле приміщення за плату у володіння і користування для проживання в ньому. Наведене визначення договору найму житлового приміщення поширюється на всі види найму
 9. § 11.6 Піднайм житлового приміщення
  Наймач житлового приміщення, наданого за договором соціального найму, за згодою в письмовій формі наймодавця і які проживають разом з ним членів його сім'ї мають право передати частину займаного ним житлового приміщення , а в разі тимчасового виїзду все жиле приміщення в піднайом. Договір піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, може бути укладений за умови,
 10. ДОГОВІР НАЙМАСПЕЦІАЛІЗІРОВАННОГО ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ
  Поняття спеціалізованих житлових приміщень приміщення житлового фонду надаються на час за договором найму. Ці приміщення надаються за наявності спеціальних умов, що не обмежуються такими підставами, як потреба, визнання громадянина малозабезпеченим та ін Житлові приміщення спеціалізованого житлового фонду надаються окремим категоріям громадян, визначеним житловим
 11. Здавання в оренду житлового приміщення в будинку § 15-5 житлового кооперативу
  Згідно ч. 1 ст. 128 ЖК РФ член житлового кооперативу, не виплатив повністю пайового внеску, за згодою проживають разом з ним членів своєї сім'ї та правління житлового кооперативу має право здати частину займаного ним житлового приміщення в будинку житлового кооперативу, а в разі тимчасового вибуття - все жиле приміщення в будинку житлового кооперативу в оренду за плату. Житловий кооператив у порядку,
 12. Права, обов'язки і відповідальність § 11.2 наймодавця
  Наймодавець житлового приміщення за договором соціального найму має право вимагати своєчасного внесення плати за житлове приміщення і комунальні послуги. Наймодавець житлового приміщення за договором соціального най ма зобов'язаний : передати наймачеві вільне від прав інших осіб житлове приміщення; брати участь у належному утриманні та в ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку, в якому знаходиться
 13. СТРУКТУРА ПЛАТИ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНІЕОбязанность внесення плати за житлове приміщення і комунальні послуги
  Згідно ч. 1 ст. 60 ЖК РФ за договором соціального найму житлового приміщення одна сторона - власник житлового приміщення державного житлового фонду або муніципального житлового фонду (що діють від його імені уповноважений державний орган або уповноважений орган місцевого самоврядування ) або уповноваженою ним особа (наймодавець) зобов'язується передати іншій стороні - громадянину
 14. 7.4. Права та обов'язки сторін договору соціального найму житлового приміщення
  Права та обов'язки наймодавця за договором соціального найму житлового приміщення визначені у ст. 65 ЖК. Наймода-тель має право вимагати своєчасного внесення плати за житлове приміщення і комунальні послуги. Наймодавець зобов'язаний: 1) передати наймачеві вільне від прав інших осіб житлове приміщення; 2) брати участь у належному утриманні та ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку, в
 15. § 19.1 Розмір плати за житлове приміщення
  Згідно ч. 1 ст. 156 ЖК РФ плата за утримання і ремонт житлового приміщення встановлюється в розмірі, що забезпечує утримання спільного майна в багатоквартирному будинку відповідно до вимог законодавства. Розмір плати за користування жилим приміщенням (плати за наймання), плати за утримання і ремонт житлового приміщення для наймачів житлових приміщень за договорами соціального найму і договорами
 16. § 13.3 Житлові приміщення маневреного фонду
  Житлові приміщення маневреного фонду призначаються для тимчасового проживання громадян у зв'язку з капітальним ремонтом займаних ними жилих приміщень за договором найму або договором оренди та в інших випадках, передбачених законодавством, і повинні відповідати санітарним, протипожежним і технічним вимоги. Маневрений фонд може бути створений за рішенням власника відповідного житлового
 17. 8.2. Договір найму спеціалізованого житлового приміщення
  За договором найму спеціалізованого житлового приміщення одна сторона - власник спеціалізованого житлового приміщення (діючий від його імені уповноважений орган державної влади або уповноважений орган місцевого самоврядування) або уповноважена ним особа (наймодавець) зобов'язується передати іншій стороні - громадянину (наймачу) дане житлове приміщення за плату у володіння і користування
 18. § 12.2 Види спеціалізованих житлових приміщень
  Згідно ст. 92 ЖК РФ до житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду належать: службові житлові приміщення; житлові приміщення у гуртожитках; житлові приміщення маневреного фонду; житлові приміщення в будинках системи соціального обслуговування населення; житлові приміщення фонду для тимчасового поселення винуж-267 денних переселенців; житлові приміщення фонду для тимчасового поселення осіб, визнаних

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба