трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Бухгалтерський облік векселів третіх осіб


Бухгалтерський облік векселів третіх осіб здійснюється відповідно до ПБО 19/02 та інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності органі ^ зацій, на підставі яких такі цінні папери відносяться до фінансових вкладень, відображаються на однойменному рахунку 58 «Фінансові вкладення» субрахунок 2 «Боргові цінні папери».
Всі господарські операції, як відомо, повинні підтверджуватися первинними обліковими документами (ст. 9 Закону про бухгалтерський облік). Аудиторська практика показує, що при вексельних розрахунках підприємства часто допускають помилки, пов'язані з документальним оформленням операцій з цінними паперами. Конкретний приклад допоможе розібратися, які первинні документи необхідні для оформлення таких операцій.
Приклад 10.1. Організація «Альфа» у березні 2006 р. за договором купівлі-продажу придбала у банку за 570 ТОВ руб. фінансовий вексель номінальною вартістю 590 000 руб. з терміном платежу «через п'ять місяців от'дати складання», який у подальшому був переданий в оплату за придбані у організації «Вікторія» матеріали на суму 590 000 руб. (У тому числі ПДВ 18% - 90 000 руб.).
У бухгалтерському обліку організації «Альфа» господарські операції були відображені в такий спосіб (табл. 10.1):
Таблиця 10.1
Облік операцій в організації «Альфа» Зміст операції Дебет Кредит Сума, руб. Перераховано кошти а оплату за фінансовий вексель 76 51570000 Вексель врахований як фінансове вкладення 58-2 76570 ТОВ На дату придбання поставки матеріалів Відображено заборгованість перед організацією «Вікторія» за матеріали 10 60 500 ТОВ Враховано ПДВ за матеріалами 19 60 90 000 В рахунок погашення заборгованості за договором поставки переданий фінансовий вексель 60 91-1 590 000 Списано облікову вартість векселя 91-2 58-1 570 000 Пред'явлено до відшкодування ПДВ по придбаний-ним матеріалами (570 ТОВ х 18: 118) 68 19 86 949 Списано суму ПДВ, що не підлягає відрахуванню (90000 - 86 949) 91-2 19 3 051 Постачальник (організація «Вікторія») відобразить господарську операцію таким чином (табл. 10.2): Облік операцій в організації Таблиця 10.2
«Вікторія» Зміст операції Дебет Кредит Сума, руб. Відвантажена продукція покупцеві 62-1 90-1 590 000
Закінчення
Зміст операції Дебет Кредит Сума, руб. Нараховано заборгованість бюджету по відкладеному ПДВ з вартості проданої продукції 90-3 76 90.000 Отримано вексель третьої особи в оплату за продукцію 58-2. 62-1 59Q 000 Заборгованість бюджету по відкладеному ПДВ включена.в складу податкових зобов'язань 76 68 90 000
Операція з придбання векселя у власність повинна про-ватись на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів, в якому визначено основні істотні умови про переданому майно (векселі) і про його ціну, а також акту прийому-передачі цінних паперів, в якому сторони повинні чітко вказати, який саме вексель передається (номер бланка, всі його реквізити, мета передачі і момент переходу права власності на цей вексель).
Операція з передачі векселя в рахунок оплати за товар може бути оформлена за двома варіантами; або як проведення заліку, або як надання відступного, в результаті чого договір купівлі-продажу товару з моменту передачі векселя вважається виконаним.
У першому варіанті залік зустрічних однорідних вимог повинен бути підтверджений актами звірки розрахунків і заявою про проведення взаємозаліку.
У другому варіанті організація свої зобов'язання з оплати товару виконує шляхом передачі векселя. Первинними документами в даному випадку будуть угоду про відступне і акт прийому-передачі векселя. В акті прийому-передачі векселя крім реквізитів цінного паперу обов'язково має бути зазначено, в оплату за які товари (роботи, послуги) передається вексель; на підставі якого (номер, дата) договору ТМЦ (послуги) були отримані; загальна сума погашаються зобов'язань (може відрізнятися від номіналу векселя). Окремо в акті має бути виділена сума ПДВ .. Якщо особа, яка приймає вексель, діє на підставі довіреності, то її реквізити (дата видачі, номер) повинні бути зазначені в акті.
Зазвичай на практиці покупець передає в оплату товарів вексель, номінал якого перевищує ціну договору, або вексель, передба-чає при його погашенні виплату відсотків. При цьому виникають податкові наслідки, розглянуті нижче.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Бухгалтерський облік векселів третіх осіб "
 1. ЗМІСТ
  Введення 7 Глава 1. Економічна сутність цінних паперів Поняття цінних паперів; 9 Класифікація цінних паперів 14 Документальне оформлення придбання цінних паперів та їх облік 17 Питання для самоконтролю 19 Глава 2, Державне регулювання ринку цінних паперів Реалізація контрольних функцій держави на фондовому ринку 20 Структура Федеральної служби з
 2. 14.9. Облік фінансових векселів
  У тих випадках, коли організації набувають векселі як об'єкт фінансових вкладень, їх облік здійснюється відповідно до по-рядком, встановленим для обліку цінних паперів. Придбані фінансові векселі враховують на рахунку 58 «Фінансові вкладення». Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора. Перехід права власності на фінансові векселі з банківським
 3. 13.4. Облік розрахунків з використанням векселів
  Облік розрахунків векселями у одержувачів. В даний час облік розрахунків з використанням векселів здійснюється на тих же рахунках, на яких відображаються розрахунки без використання векселів. Виділення розрахунків з використанням векселів здійснюється в аналітичному обліку. Видані векселі під придбання товарно - матеріальних цінностей відображають за кредитом рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і
 4. 11.5. Облік виданих фінансових векселів
  Однією з форм залучення позикових коштів є розміщення зобов'язань шляхом видачі векселів. Векселедавець може розмістити вексель по зниженій по відношенню до його номінальної вартості ціною (тобто з дисконтом) або передбачити виплати відсотків понад номінальну вартість векселя. Розрахунки з банками по операції обліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань враховують на окремих
 5. 10.1. Визначення та обов'язкові реквізітивекселей третіх осіб
  _ У пункті 1 ст. 142 ГК РФ дається визначення цінного паперу як документа, що має юридичну силу. Основними ознаками цінного паперу є: документ, що засвідчує майнові права, здійснюва-ня або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. Майновими правами можуть бути вимоги сплати певної грошової суми, передачі майна, а також інші вимоги у сфері
 6. 6.6. ОБЛІК ВИДАНИХ ФІНАНСОВИХ ВЕКСЕЛІВ
  Однією з форм залучення позикових коштів є розміщення зобов'язань шляхом видачі векселів. Векселедавець може розмістити вексель по зниженій по відношенню до його номінальної вартості ціною (тобто з дисконтом) або передбачити виплати відсотків понад номінальну вартість векселя. Розрахунки з банками по операції обліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань враховують на окремих
 7. 11.4. Вексельні кредити
  У загальному значенні вексельне кредитування - це будь-яка форма кредитування, в якій використовуються векселя. При цьому під вексельними кредитуванням не слід розуміти кредит, виданий векселями. Форм вексельного кредитування досить багато. Отримання банківських векселів і наступні розрахунки ними - одна з них. При видачі банківських векселів може одночасно оформлятися кредитний договір, в
 8. ЛІТЕРАТУРА
  Бухгалтерський облік: Підручник / А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевський і ін / Под ред. П.С. Безруких. - 4-е вид., перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2002. Безруких П.С. Як працювати з новим Планом рахунків. - М.: Бухгалтерський облік, 2001 . Коментарі до нового Плану рахунків бухгалтерського обліку / А.С. Бакаєв, Л.Г. Макарова, Е.А. Мизиковский та ін / За ред. А.С. Бакаєва. - М.: ІПБ -
 9. Докази аудиторські
  інформація, отримана аудитором в ході перевірки від економічного суб'єкта і третіх осіб, або результат її аналізу, що дозволяють зробити висновки і висловити власну думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності. Аудиторські докази являють собою документальні джерела даних, документацію бухгалтерського обліку, висновки експертів, а також відомості з
 10. 8.5. Аудит операцій з власними векселями
  Цілі аудиторської перевірки - упевнитися, що банк здійснює операції з власними векселями відповідно до законодавства, і підтвердити адекватність обліку банком випущених векселів. Для досягнення цих цілей аудитор повинен: підтвердити залишки випущених векселів на звітну дату; переконатися в правильності ведення банком позабалансового обліку бланків вилущеними цінних паперів;
 11. Засоби міжнародних розрахунків
  Оскільки відсутні світові кредитні гроші, прийняті у всіх країнах, у міжнародних розрахунках використовуються девізи - платіжні засоби в іноземній валюті. У їх числі: - комерційні переказні векселі (тратти) - письмові накази про сплату певної суми певній особі у визначений термін, що виставляються експортерами на іноземних імпортерів; - звичайні (прості) векселі - боргові
 12. ГЛАВА 10РАСЧЕТИ ВЕКСЕЛЯМИ ТРЕТІХ ОСІБ, ОБЛІК І ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
  ГЛАВА 10РАСЧЕТИ ВЕКСЕЛЯМИ ТРЕТІХ ОСІБ, ОБЛІК І ОСОБЛИВОСТІ
 13. 11.4.2. Позики під заставу векселів
  Вексельний кредит може видаватися банком, як було сказано вище , у формі позики під заставу векселів. Під видачею позики під заставу векселів розуміється така операція, за якою банк видає клієнтові позику в грошовій формі, а в забезпечення платежу приймає від нього (позичальника) знаходяться в його розпорядженні товарні векселі. При видачі позики під заставу векселів банк не входить до числа зобов'язаних за
 14. 14.2. Нормативні документипро основні джерела інформації
  Фінансово-інвестиційні операції зазвичай нечисленні, але значні за величиною окремих угод. Тому доцільно кожну таку операцію досліджувати й оцінювати окремо. У процесі аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами слід керуватися такими нормативними документами: Федеральним законом від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»; постановою
 15. 1.10 . БАНКІВСЬКА ДИСКОНТУВАННЯ (БАНКІВСЬКИЙ ОБЛІК)
  Банківське дисконтування засноване на використанні облікової ставки - d, тобто відсотки за користування позикою нараховуються на суму, що підлягає сплаті в кінці терміну позики. Приклад 1.20. Вексель номінальною вартістю 500 тис. руб. був врахований в банку за 90 днів до терміну погашення по обліковій ставці 16%. Визначить ^ дисконтовану величину векселя, використовуючи антисипативному (попередній) метод

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба