трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2.« пірамідальних »ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КОМПАНІ

Тривалість яникшм »циклу | ЖЦ | идвісммостя від оборот * демняніа ажнчігт Т (- Зою f.) для с ^ фоктіностя гомпаїіі, тобто» <ргагм по ансамблю іммаїнгіі

J рюра6 * мам> У КУ'-мраміда. та, tw PL С (р} тят lift iytkt - »tifw U-la
'ЖЦгми
Рис 10X1. ЖЦ залежно від обороту компанії для сукупності (системи) компаній, що входили в 500 найбільших компаній світу в 2003 р.
Дл »тг *> и« Т> гаіккмго ціклі (ЖЩ ьмвіснееоеті * Т <4 * f * I * ММВЙВІЯ | момент Т (у 2004 р. | лля c «MKvi> M
Codww К В Ю'-парамибб. Юя РІС (ругам tda! life суеІє)-лір <іуаОа
Рис 10 * 2.2. ЖЦ залежно від обороту компанії для сукупності (системи) компаній, що входили в 500 найбільших компаній світу в 2004 р.
Універсальні закони еволюції призводять до того, що при до-статочно великих часах проявляється пірамідальний характер життєвого циклу економічних структур. Пірамідальний характер життєвого циклу доводить, що існує межа, максимум для життєвого циклу компаній так само, як існує біологічна межа людини і всього живого на Землі, тому однією з фундаментальних завдань нашої цивілізації є завдання знаходження способів продовження економічних, біологічних, фізичних життєвих циклів на основі знань про еволюційні законах. Пірамідальний закон життєвого циклу був доведений емпірично (експериментально) на основі статистичних даних про компанії з числа 500 найбільших компаній світу 2003,2004 рр.. [63; 65; 114]. У результаті аналізу статистичних даних був підтверджений той факт, що пірамідаль-ний життєвий цикл є універсальним і не залежних від типу економічної структури, яка може являти собою виробника, торгову компанію, транспортно-експедиторську компанію, фінансово- промислову компанію або іншу економічну структуру в різних областях людської діяльності, економіки, бізнесу, в різних країнах і різної національної приналежності. Отримане в вигляді «піраміди» геометричне відображення життєвого циклу, а саме тривалість життєвого циклу від обороту компанії для сукупності компаній з числа 500 найбільших компаній світу в 2003 і 2004 рр.. зображена на рис. 10.2,1, 10.2.2. Тривалість життєвого циклу позначена як «ЖЦ» («ЖЦ» означає Життєвий Цикл). Джерело статистичних даних - щорічний звіт-рейтинг по 500 найбільших компаній світу , опублікований в російській газеті «Ведомости» від 21 травня 2003 р. (дані складено за підсумками біржових торгів від 28 березня 2003 р.) і від 26 травня 2004 р. на основі статистичних даних з Financial Times.
Як приклад використовуваних статистичних даних у таблиці 10.2.1 наведені компанії, що знаходяться на вершині «піраміди» з оборотом, більшим, ніж 100 010 млн дол США (на 2003 р.), а в таблиці 10.2.2 - компанії з тривалістю життєвого циклу, більшим, ніж 180 років серед числа аналізованих компаній. Деякі відносно молоді компанії з числа аналізованих компаній з датою заснування більш пізньої, ніж 1970 р., представлені в таблиці 10.2.3.
Аналіз статистичних даних підтверджує той факт, що найбільш успішними відносно молодими компаніями, є компанії, що створюють ресурси за рахунок інновацій (нововведень), використання фудаментальних і прикладних новітніх наукових досліджень, впровадження нових виробничих технологій, нових товарів, вдосконалення послуг, а також компанії, які мають значний запас економічних, природних ресурсів.
Таблиця J 0.2.1 Компанія Країна Сектор Оборот, млн дол США йт (ЖЦ), роки рік осно-вання Exxon Mobil США нафту, газ 204506115 1888 General Motors США Автомобілебудування 186 763 103 1900 Royal Dutch / Shell PLC Голландія / Великобританія нафту, газ 179 431 100 1903 BP Великобританія нафту, газ 178 721 143 1860 Ford Motor США а етомобі лестрое н ие 162586 100 1903 General Electric США обладнання для енергетики, авіа -будови, машинобудування і т.д. 130 685 111 1892 Toyota Motor Японія Автомобілебудування 12S 765.3 66 1937 Total Fina Elf Франція нафту, газ 110 261.6 83 1920
Таблиця 10.2.2
Компанія Країна Сектор Оборот, млн дол США йт (ЖЦ), роки Рік ос-нови Dominion США обладнання, електроенергетика 10218208 1795 Du Pont США хімічна промисловість 24006201 1802 Colgate Palmollve США гігієнічна продукція 92 94.3 197 1806 Reckitt Benckiser Великобританія гігієнічна продукція 55 36.3 189 1814 Peugeot Франція автомобілестро-ение 58 539.5 185 1818
Таблиця 10.2.3
Компанія Країна Сектор Оборот, мли дол США ДТ (ЖЦ), роки Рік ос-нови Microsoft США програмне забезпечення, послуги 28365 28 1975 UnitedHealth Group США охорона здоров'я 25020 29 1974 Nextel
Communication США послуги зв'язку 8721 16 1987 SAP Німеччина програмне забезпечення, послуги 7 971.2 31 1972 Southwest Airlines США послуги транспорту 5 521.8 32 1971 Barrick Gold Канада гірничодобувна промисловість 1967 20 1983 St Jude Medical США охорона здоров'я 1 589.9 27 1976 VERITAS Software США програмне забезпечення, послуги 1 505.6 14 1989 T-Online International Німеччина програмне забезпечення , послуги 1 225.7 серпня 1995 Apollo Group США експрес-доставка, логістика 1 009.5 30 1973 Gilead Sciences США фармацевтика, біотехнології 466.8 16 1987
Длятельнкть яшненіос * INHII ІЖЦ) - laBHtHNOCTH «т р'кашгтялнзачіі хоінаннн» іотнтТ (і ІРУЗ 1.1 wie * y »n * mi
T ^.» (peOH «N Р9 ЯНШібдю КОТН1ЯМІЙ
| EfFFfH'HtwraESjiWf

Рис. 10.2.3. ЖЦ залежно від ринкової капіталізації для сукупності (системи) 228 компаній. входили до 500 найбільших компаній світу в 2003 р.
ЗВДгоди
ДітлиютьяапівммгоінклябКЦ), замсамсте від риіочн »ї
| MM4.VT I II Ї'І * IK1.1B tamo кун до ОС ГМ ммпнкй. ТА-| № ДН« 1 ПЗ. Очпанн *

рах см см см M m
SQCQOpOQQOOOOOO
ЖЦгмі
рвіробоїяото Cddwwc ЯГЯ.
f
РІС. 10.2.4. ЖЦ залежно від ринкової капіталізації для сукупності (системи) 242 компа-'ний, що входили до 500 найбільших компаній світу в 2004 р. и
Статистичні дані за ринковою капіталізацією також підтверджуе той факт, що найбільш успішними компаніями є компанії, що створюють ресурси за рахунок інновацій (нововведень), застосування фудаментальних і прикладних наукових досліджень, впровадження нових виробничих технологій, нових товарів, послуг, а також компанії, мають значний запас ресурсів, наприклад, природних ресурсів у вигляді нафти, газу; компанії, інтенсивно розширюють нові ринки збуту.). Нагадаємо, що ринкова капіталізація [РК] являє собою сумарну вартість всіх акцій, перебуваючи-дящихся в обігу:
Рис. 10 J.5. Залежність ринкової капіталізація компанії Enron від часу
[РК] = [кількість акцій] х [поточна ринкова вартість акцій].
Нечіткі обриси піраміди (рис. 10.2.3; 10.2.4), геометрично підтверджують значну частку хаосу в «піраміді», доводять, що такий показник, як ринкова капіталізація, дуже відносний, так як відображає «паперову» віртуальну реальність: курс акцій, активи компанії можуть бути штучно завищені, наприклад, за рахунок правдоподібною, але недостовірної інформації про фінансове становище компанії, її активів. Сучасний всесвітньо відомий приклад - банкрутство Enron Corp., найбільшої компанії США, в 2002 р., яка завищувала свої фінансові показники і в підсумку побудувала фінансову «паперову» піраміду, звану інакше як «economic bubble» (фінансовий «мильна бульбашка»), яка відображена на рис. 10.2.5 у вигляді залежності ринкової капіталізація від часу в роках на основі даних Financial Times від 9 Листопад 2001 [105J.
Емпірична економічна траєкторія життєвого циклу компанії Enron Corp. на основі реальних статистичних даних є додатковим доказом існування пірамідального закону життєвого циклу, відсутність знань про який стало однією з причин, що призвели до того, що керівництво компанії Enron не змогло здійснити довгострокове прогнозування життєвого циклу своєї компанії.
Імітація реальної еволюції допомогою побудови «бумаж-них» фінансових пірамід, що мають кінцеву «висоту», межу, неминуче веде до банкрутства компанії, до завершення її життєвого циклу. Більш достовірної оцінкою стану компанії є реальні економічні показники, такі, як оборот товарів, послуг, що визначають економічну траєкторію компанії, хоча і в цьому випадку не можна гарантувати достовірність даних по обороту, які можна фальсифікувати.
Пірамідальний характер життєвого циклу можна ігнорувати, але з плином часу будь-яка компанія досягає свого максимуму. Свого максимуму в пірамідальному життєвому циклі досягали багато компаній, включаючи найбільші всесвітньо відомі корпорації. Цей максимум всього лише реальний проміжний пік життєвого циклу, що нагадує про необхідність враховувати об'єктивно існуючі закони економічної еволюції і пам'ятати про два основні альтернативах: продовження або завершення життєвого циклу. Для того, щоб уникнути завершення життєвого циклу компанії в умовах дії пірамідального закону необхідно задавати вектор еволюції компанії, що враховує закони економічної еволюції. Продовження життєвого циклу можливе за рахунок стратегії злиття, поглинання, розширення ринків збуту, стимулювання споживчого попиту. Існує також практика реально використовуваних заходів продовження життєвого циклу за допомогою скорочення витрат, витрат компаній за рахунок скорочення робочих місць, заробітної плати, закриття виробництв або окремих напрямків бізнесу. Цією практикою користуються навіть найбільші відносно стабільні компанії з більш, ніж 100-річним життєвим циклом. Однак ця стратегія, заходи не є фундаментальним рішенням проблеми продовження життєвого циклу і дають лише приватні рішення, тимчасову відстрочку в знаходженні вектора еволюції. Життєвий цикл мо-же бути значно і довготривало збільшений тільки завдяки новим технологіям, науково-технічному прогресу, інтелектуальним і поновлюваних ресурсів.
Наведемо приклад ще одного з універсальних еволюційних законів, а саме принципу Ле - Шательє - Брауна, сформульованого таким чином. Якщо на систему в стані стійкої рівноваги впливають зовнішні фактори або чинники іншого первинного процесу, які прагнуть вивести систему з цього стану, то в системі виникають процеси, які прагнуть знищити зміни, викликані зовнішніми впливами або первинним процесом [49]. Даний універсальний принцип може бути застосований для економічних систем.
а) ціна збільшується, ^ що викликає зменшення ^ частки ринку;


Залежність ціни товару або послуги, зокрема логістичної, від частки (сегмента) ринку, займаного даним товаром , послугою, один з прикладів підтвердження застосовності принципу Ле Шательє-Брауна для економічних систем. У разі підвищення ціни частка займаного товаром або послугою ринку зменшується [3], діє зворотна причинно-наслідковий зв'язок за принципом Ле Шательє-Брауна, ринкова ціна знижується, а дана частка ринку збільшується, тобто в економічній системі (на певному секторі ринку, наприклад, на ринку логістичних послуг) виникають ринкові процеси, які прагнуть компенсувати зміни, викликані зовнішніми економічними впливами або первинним економічним процесом [117; 68]:
Приклад іншої практичної ситуації: пропозиція на логістичну послугу перевищує попит на неї, починає діяти зворотний зв'язок за принципом Ле Шательє-Брауна, ринкова ціна на логістичну послугу знижується, збільшується попит на послугу, зменшується пропозиція.
Для економічної системи, в тому числі логістичної, можна ввести число ступенів свободи, яке розуміється як число економічних факторів, що впливають і характеризують еконо-мическую систему, наприклад, /, - відкритість економічної системи по відношенню до зовнішнього ринку, / 2 - оптимальність податкової системи і т.д.

/: = I і т. д
Число (число ступенів свободи) нескінченно велике, однак практично реалізується лише кінцеве число f. для поточної економічної стадії. При цьому виконується умова еволюції від менш до більш високої економічної стадії: fm] Вище було допущено, що ступеня свободи f неподільні і набувають значення «О» або «1», проте з економічної точки зору і необхідності більш точної формалізації ступеня свободи / повинні бути ділимими. Дійсно, наприклад, у разі неподільності / економічна система повинна бути однозначно визначена як «відкрита» (f - 1) або «невідкрита (закрита)» (/ "= 0), але реальні системи або« відносно відкриті »або« відносно закриті », що призводить до необхідності введення дробових значень 1/2, 1/3, 1/4 і т.д., що визначають ступінь «відкритості», таких, що f належить інтервалу [0; 1] (f є [0; 1]).
Економічні, соціальні показники, на основі яких визначається індекс економічної свободи (index of economic freedom чи інакше, the Heritage / WSJ index, (джерело: Cato Institute, News Releases, www.cato.org/ economicfreedom), є реальними прототипами ступенів свободи для економічної системи як макроскопічної ді-наміческіх системи. Індекс економічної свободи (the Heritage / WSJ index) використовується для оцінки сучасного стану економік країн і визначається на основі 50 різних показників, що порівнюють вплив економічних, соціальних факторів на економіку. Ці показники можна інтерпретувати як частина ступенів свободи, що впливають на еволюцію економічної системи. Інші реально існуючі сте-пені свободи (економічні, соціальні показники) не враховано або не знайдені, саме тому даний індекс (ІЕЗ) є досить умовним в сьогоденні. Однак індекс якісно відображає еволюцію економічних систем залежно від ступеня свободи і відкритості національних економік країн світової економічної системи.
 Неоднозначність визначення економічних, соціальних факторів призводить до того, що ІЕЗ обчислюється за умовною шкалою рангів [0; 10]. Індекс економічної свободи враховує наступні області:
 розмір урядових витрат;
 економічну структуру і використання ринків (державні установи, державні інвестиції, контроль цін, податки тощо);
 грошову політику і стабільність цін (річна інфляція І т.д.);
 свободу вибору альтернативних валют (свобода громадян мати валютні рахунки в своїй країні і за кордоном, відмінності між офіційним курсом валют і курсом чорного ринку і т.д.);
 узаконену структуру і права на власність (ризик кон-фискацией, законодавство);
 міжнародний обмін: свобода зовнішньоторговельної діяльності (податки, експортні, імпортні мита, внешнее-кономіческіх, митне законодавства і т.д.);
 свободу обміну на ринку капіталу і фінансовому ринку (відсоток депозитів, що зберігаються в приватних банках, обмеження у свободі громадян в переказі грошових коштів закордон і т.д.
 Відповідно до індексу економічної свободи (ІЕС) країни світового співтовариства класифікуються як країни зі «вільної» економікою, «здебільшого з вільною« економікою, «здебільшого з невільною» і «пригнобленої» економікою.
 ІЕЗ, визначений для 123 країн за 1999 рік, привів до наступного результату: по 10-тичної шкалою країна з найменш вільної еко-номіки має ІЕЗ, рівний 1.3, а країні з найбільш вільною економікою ІЕЗ, рівний 9.4:
 ІЕЗ емпірично доводить закономірність (рис. 10.2.6; 10.2.7): чим більше ІЕЗ, тим більше вільною є економіка, тим більше ріст валового внутрішнього продукту (ВВП) і дохід на душу населення і тим на більш високої економічної стадії перебуває
 мой4мм * мовм * саоооов і зростання ВВП

 ІЕЗ по група »країн
 Рис. 10.2.6. Економічна свобода і зростання ВВП з 1990 р.
 U М країни з шк вільної г - країни з більш вільної
 MfOIWHIWOfi 1Г0 № ЛМІ 0 # Г
 * Країни умовно розділені на групи: BOTTOM і ТОР означають найменш і найбільш економічно вільні країни відповідно; 4TH, ЗТН, 2ND означають країни з проміжними станами економік від менш до більш вільним.

 ІЕЗ по групах країн
 (Інтернет). Дані закономірності також підтверджуються індексом відкритості торгівлі (the Trade Openness Index (тої)), що визначаються на основі аналізу існуючих тарифів, податків, обмежень у русі капіталу, реального розміру торгового сектора в порівнянні з очікуваним розміром та інших показників.
 Так само, як і у випадку ІЕЗ, спостерігається наступна закономірність (рис. 10.2.8 і 10.2.9): чим більше індекс відкритості торгівлі ІОТ, тобто чим менше тарифи, податки, обмеження в русі капіталу і чим більше реальний розмір торгового сектора, тим більш відкритою є торгівля в країні, включаючи зовнішньоторговельну діяльність, тим більше ріст валового внутрішнього продукту (ВВП) і дохід на душу населення.
 СЛфИТОСТЬ торгівлі і зростання ВВП я 1IW-1IHIW1

 ІОТ по групах країн
 Рис. 10.2 Л
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2.« Пірамідальних »ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КОМПАНІ"
 1.  10.1. ВЕКТОР ЕВОЛЮЦІЇ КОМПАНІЇ
    Одним із сучасних наукових напрямків вивчення економічної еволюції є дослідження життєвого циклу економічних систем, структур (компаній, банків), життєвого циклу товару, послуг. Подібні дослідження відкривають великі можливості щодо прогнозування життєвого циклу компаній, банків і т.д. Ці дослідження є предметом вивчення еволюційної еко-номіки і новітнього
 2.  С.А.Пресняков. ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, 2008

 3.  Тема 2.Економіческіе кризи і промисловий цикл
    «Закони економіки подібні до законів сили тяжіння, хто їм противиться - примушений випробувати їх могутність». Генрі Форд «Неправильне керування є не причиною, а наслідком існуючих протиріч». Типи громадського господарства та їх класифікація. Формальні можливості виникнення економічних криз. Неминучість економічних криз і їх причини. Форми прояви основного
 4.  51. Сутність організаційного конфлікту
    Громадська життя немислиме без зіткнення ідей, життєвих позицій, цілей як окремих людей, так і малих та великих колективів, інших спільнот. У конфлікті, як і в будь-якому процесі, є позитивні і негативні сторони. Відому приказку «в суперечці народжується істина» можна з повною підставою застосувати і до конфлікту. Існують дві позиції. Перша припускає, що конфлікт - це
 5.  45. Планування ділової кар'єри
    Планування кар'єри - це напрям діяльності з управління персоналом організації, що включає формування стратегії і програми заходів з просування працівників. Це процес співвіднесення характеристик працівника з вимогами компанії, стратегією і цілями її розвитку, що реалізується через систему заходів професійного і посадового зростання. Перелік робочих місць і посад в
 6.  3. Характеристики сучасного етапу управління персоналом
    Персонал компаній відрізняється найменшою мобільністю в порівнянні з технологіями, знаннями, капіталом і сировиною, які можуть стати доступними практично миттєво. Але на відміну від изнашивающихся в процесі використання основних і оборотних фондів людський капітал з віком в межах свого життєвого циклу набуває досвід, навички і стає краще. Пропонуємо найбільш успішне
 7.  21. Автоматизовані інформаційні системи управління персоналом
    Система автоматизованої обробки інформації - це людино-машинна система, що забезпечує збір і обробку інформації з використанням засобів обчислювальної техніки, застосування економіко-математичних методів у процесі вирішення основних завдань управління персоналом. В ідеалі автоматизована програма управління персоналом повинна забезпечити: атестацію персоналу, включаючи методики
 8.  3.3. Детермінанти туристичного попиту
    При виборі сегмента споживчого ринку слід чітко розмежовувати види відпочинку, для кожного з них знаходити свого споживача, більш точно і повно враховувати його потреби і рівень розваги. Для участі у турі високої категорії складності слід вводити обмеження за віком та медичними показаннями, погоджуючи їх предв арітельно з лікарем і вимагаючи від туриста рекомендацію або
 9.  ЗМІСТ
    Передмова 6 Глава 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ 8 Поняття інвестицій 8 Види інвестицій. Взаємозв'язок фінансових і реальних інвестицій 13 Суб'єкти та об'єкти інвестицій 17 Альтернативні і незалежні проекти 19 Інвестиційний клімат 22 Глава 2. ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЕТАПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 28 Поняття інвестиційного процесу 28 Цілі і напрями інвестування 29
 10.  16. Діловодного забезпечення системи управління персоналом
    Діловодного забезпечення системи управління персоналом організації являє собою забезпечення кадрових служб усіма документами, складеними відповідно до вимог затверджених стандартів та інструкцій, створення і направлення документів структурним підрозділам компаній та іншим суб'єктам за межами організації. Основними діловодних функціями системи управління
 11.  35. Комплексні показники і показники ринкової активності
    Однією з версій комплексних показників є «Z рахунки», метод розрахунку яких вперше був запропонований Е. Альтманом. «Z рахунки» використовуються для вимірювання ймовірності банкрутства підприємства. При обчисленні «Z рахунків» використовуються коефіцієнти Альтмана, введені автором даної методики. Z = 6,51 Х1 + 3,26 Х2 + 6,76 Х3 + 1,05 Х4, де Х1 = (Поточні активи - поточні пасиви) / Загальні активи; X2 = Сума

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба