трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Створення, реорганізація та ліквідація кооперативу


Кооператив створюється за ініціативою не менш ніж 50 осіб і не більше ніж 5000 чоловік. Державна реєстрація кооперативу здійснюється в порядку, визначеному Федеральним законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців» (ст. 12 Закону про кооперативи).
Кооператив може бути добровільно або примусово реорганізований в порядку, передбаченому Законом про кооперативи.
Житловий накопичувальний кооператив може бути перетворений тільки в житловий кооператив, житлово-будів-ітел'ний кооператив або в товариство власників житла. Такий кооператив може бути перетворений в юридичну особу іншої організаційно-правової форми лише у випадках, передбачених федеральними законами.
Кооператив може бути ліквідований добровільно або за рішенням суду. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері фінансових ринків (нині - Федеральна служба з фінансових ринків), має право пред'явити до суду вимога про ліквідацію кооперативу в разі неодноразового чи грубого порушення положень Закону про кооперативи, а також в інших передбачених цим законом випадках.
Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері фінансових ринків, здійснює ведення реєстру житлових накопичувальних кооперативів на підставі відомостей, що надаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення державної реєстрації юридичних осіб, і кооперативами. Відомості, які повинні міститися в даному реєстрі, передбачені ч. 2 ст. 15.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Створення, реорганізація та ліквідація кооперативу "
 1. 7.2. Споживчий кооператив
  Споживчий кооператив, або некомерційне партнерство, як некомерційне об'єднання громадян, а також і юридичних осіб, у тому числі і спільно з громадянами, засноване на членстві учасників та їх пайових внесків, які не припускає обов'язкового особистого участі в його справах. У зв'язку з цим тут немає обмежень на коло учасників, якщо вони прямо не встановлені спеціальним законом або статутом
 2. 2.16. Припинення діяльності та реорганізація об'єднань
  Господарське об'єднання припиняє своє існування: 1) після закінчення строку, визначеного договором, якщо це передбачено в статуті об'єднання; 2) за рішенням загальних зборів учасників, прийнятому в передбаченому договором порядку; 3) за рішенням арбітражного суду у разі неспроможності об'єднання. Реорганізація господарського об'єднання здійснюється, як правило, за планом,
 3. 10.4.Управленіе кооперативом
  Відповідно до ст. 33 Закону про кооперативи органами кооперативу є: 1) загальні збори членів кооперативу; 2) правління кооперативу; 3) ревізійна комісія (ревізор) кооперативу; 4) виконавчі органи кооперативу. У кооперативі додатково можуть бути створені й інші органи, передбачені статутом кооперативу. Діяльність правління, ревізійної комісії (ревізора) та
 4. 18.4. Інші форми реорганізації банків та їх зміст
  Як вже зазначалося, крім приєднання та злиття в загальному законодавстві визнаються такі форми реорганізації банків, як поділ, виділення і перетворення. Ця ж позиція підтверджується в Інструкції ЦБ № 109 від 14.01.2004 р. (п. 23.1), хоча в інших його документах нічого не говориться про ці останніх трьох формах реорганізації. Поділ банку являє собою: з правової точки зору
 5. Стаття 55. Податковий період
  1. Під податковим періодом розуміється календарний рік або інший період часу стосовно до окремих податках, по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється сума податку, що підлягає сплаті. Податковий період може складатися з одного або кількох звітних періодів. 2. Якщо організація була створена після початку календарного року, першим податковим періодом для неї є
 6. Стаття 55. Податковий період
  1. Під податковим періодом розуміється календарний рік або інший період часу стосовно до окремих податках, по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється сума податку, що підлягає сплаті. Податковий період може складатися з одного або кількох звітних періодів. 2. Якщо організація була створена після початку календарного року, першим податковим періодом для неї є
 7. 10.5. Забезпечення фінансової стійкості діяльності кооперативу та контроль за діяльністю кооперативу
  Для забезпечення фінансової стійкості діяльності кооперативу розмір частини пайового внеску, після внесення якої виникає право на придбання або будівництво кооперативом житлового приміщення для передачі його в користування члену кооперативу, встановлюється статутом кооперативу, але не може бути менше 30% розміру пайового внеску члена кооперативу. Загальний розмір паєнагромаджень інших членів
 8. 2.4. Виробничі кооперативи (артілі) Поняття виробничого кооперативу
  Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян, утворене для спільної виробничої иинойхозяйственнойдеятельности. Створення ідіяльності кооперативу (артілі) засновано на особистій трудовій і іншій участі та об'єднанні майнових пайових внесків його членів. Коопера-тив є юридичною особою - комерційною організацією, має фірмове
 9. 15.4. Інші форми реорганізації банків
  Як вже зазначалося, крім приєднання та злиття в загальному законодавстві визнаються такі форми реорганізації банків, як поділ, виділення і перетворення. Ця ж позиція підтверджується в Інструкції ЦБ від 14 січня 2004 р. № 109 (п. 23.1), хоча в інших його документах нічого не говориться про ці останні 3-х формах реорганізації. Поділ банку являє собою: з правової точки
 10. 6.6. Виробничі кооперативи
  Виробничим кооперативом є будь добровільних об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської де-ності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Виробничий кооператив утворюється за рішенням його засновників. Число його членів не повинно перевищувати п'яти чоловік. Член

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба