трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Статистика цін виробника

Відомості про ціни по товарах-представникам представляються про-промисловими організаціями один раз на місяць. Реєстрація цін в ор-ганізації здійснюється за станом на 20-е число звітного місяця. В окремих випадках реєстрація цін виробників може бути проведена на 1-2 дні раніше. При цьому день реєстрації цін для кожного виду продукції повинен залишатися постійним для всіх місяців поточного року, а інтервал між попередньою і подальшої регістра-ціями цін на ці види продукції повинен бути дорівнює календарному місяцю.
Статистична форма для заповнення інформації про рівень цін є уніфікованою для всіх галузей промисловості.
Підставою для заповнення форми служать відомості про ціни, що склалися за звітний період, що містяться в платіжних документах на відвантажену продукцію. Якщо на момент реєстрації відвантаження продукції не вироблялася, то у формі наводяться ціни, за якими відвантажували або відвантажуватиметься продукція в найближчий до дня реєстра-ції день (період) протягом звітного місяця.
Реєстрації підлягають, як правило, фактичні ціни на вироблену та отгружаемую в поточному місяці на внутріросійський ринок продукцію (без податку на додану вартість, акцизу та інших податків, що не входять в собівартість).
По продукції з тривалим циклом виробництва, відвантаження якої з початку звітного року ще не проводилася, реєстрації підлягають ціни, вказані в укладених договорах на поставку, з урахуванням умов, обумовлених у договорі. Договірні, контрактні, довгострокові ціни можуть бути зареєстровані також у тих випадках, коли між організаціями діє система передоплати або в договорі обумовлені конкретні умови, за якими остаточні ціни визначаються після поставки всієї партії товарів.
У разі заміни промисловими організаціями договірних чи інших «попередніх» цін на фактичні ціни відвантаження враховуються необхідні зміни в розрахунку індексів цін звітного періоду.
При реєстрації цін особливу увагу приділяється тому, щоб до складу реєстрованої ціни не включалися додаткові витрати виробників, понад ціни виробництва, які наводяться у платіжних документах. Так не повинні включатися приводяться в платіжних документах витрати на транспортування продукції та інші витрати, не передбачені ціною виробника і оплачувані замовником окремо, понад ціни виробництва (наприклад, витрати, пов'язані із зміною дальності перевезення або умов транспортування).
Заміна одних видів виробів (марок, артикулів і т. п.) на інші, однорідні за споживчими властивостями, допускається при реєстрації Лн тільки в тих випадках, коли випуск спостережуваного вигляду виробу
7396
(марки, артикулу і т. п.) припинений. При цьому для забезпечення порівнянності індексних рядів ціни на виріб (марку, артикул і т. п.), знову включене в перелік натомість виключеного, повинні бути отримані за можливо більш тривалий попередній період.
У тому випадку, якщо в звітному місяці в порівнянні з базисним змінилася комплектація виробу, не призвела за собою зміни його споживчих властивостей, для забезпечення порівнянності цін з ціни виробу виключається (або додається до неї) вартість зміни комплектації (наприклад, були проведені зміни в упаковці виробу; його комплектація була доповнена допоміжними приладами або запасними частинами, вартість яких повинна бути врахована в ціні, або, навпаки, мало місце недоукомплектованість (недовклали-ня) вироби окремими комплектуючими або запасними частинами на прохання споживача ).
Забезпечення порівнянності цін в умовах якісних змін спостережуваних видів продукції є однією з найбільш актуальних проблем при реєстрації цін виробників промислової продукції. У першу чергу це відноситься до продукції легкої промисловості, машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості.
Спостереження за цінами на товар з конкретним докладним описом певних технічних його характеристик дозволяє виключити вплив якісних змін і відображати тільки цінова зміна. Однак в умовах нестабільності промислового виробництва відстеження цін на один і той же вид продукції з певними технічними параметрами протягом тривалого періоду скрутно. У зв'язку з цим протягом поточного року може виникнути необхідність використання для індексних числень розрахункових (умовних) цін, що виключають вплив якісних змін при зміні асортименту (моделей, видів), що випускається.
Відповідно до діючої міжнародної практикою реєстрації цін промислові організації повинні в формах статистичного спостереження приводити ті ціни, за якими в поточному місяці відвантажувалися спостережувані види продукції, і в разі підвищення або пониження поточної ціни в порівнянні з ціною , наведеної в попередньому звіті, повинні вказати конкретну причину зміни. Найбільш простий вихід у цій ситуації - зареєструвати в одному місяці ціну «старого» і «нового» товару і різницю в цінах розглядати як якісне подорожчання (здешевлення) і далі при розрахунку індексів коректувати ціну «нового» товару на цю різницю. При цьому в картці реєстрації цін на даний товар слід зробити виноску «оцінка».
Якщо є можливість зареєструвати ціну «старого» і «нового» товару одночасно в двох суміжних місцях, а місячні індекси по цих товарах практично не відрізняються, можливий плавний перехід реєстрації цін з одного на інший вид товару.
У разі якщо «старий» і «новий» товари не виробляються (не від-розвантажувальних) в одному і тому ж місяці і можливість визначення збільшення (або зменшення) ціни за рахунок якісних змін відсутня, рекомендується на підставі даних, отриманих від виробників, сформувати структуру ціни «старого» і «нового» товарів і розрахунок індексів проводити виходячи з ціни на новий товар, за вирахуванням додаткових витрат, пов'язаних з більш високою якістю продукції. Це можна зробити одноразово при розрахунку цін в перехідний місяць, а потім розрахунок індексів виробляти за «новим» товару.
Реєстрація цін виробників в базових промислових організаціях, як правило, проводиться на основні види продукції, тобто нате види продукції, за якими визначається належність підприємства до якої галузі промисловості. Реєстрація цін виробників в промисловій організації, що бере участь у спостереженні, виробляється також і на її неосновну продукцію, тобто ту, яка належить до іншої галузі, але представляє економічний інтерес для регіону.
У міру переходу на використання класифікації продукції за видами економічної діяльності, а також в умовах нестабільного характеру виробництва, коли промислові організації часто змінюють профіль і асортимент продукції, реєстрація цін виробників повинна проводитися на ті види продукції, які займають значну питому вагу в загальному випуску підприємства і становлять інтерес для економіки регіону незалежно від галузевої приналежності промислової організації.
Розрахунок зведених індексів цін за галузями і підгалузями промисловості необхідно проводити на підставі індексів цін, обчислених по окремих товарах-представникам і товарних групах, належать до відповідних галузях, а не по приналежності організації, в якій зареєстровані ціни на ці види продукції, до тієї чи іншої галузі. Якщо в організації реєструються ціни
товари, що відносяться до різних галузей (підгалузей) промисловості, незалежно від приналежності організації до певної галузі, окремі товари - представники цього підприємства можуть брати участь у формуванні зведених індексів цін різних галузей. Найбільші труднощі при реєстрації цін виробників і розрахунку індексів цін пов'язані з тимчасовим припиненням виробництва і збуту продукції. Найбільш поширеним способом обліку відсутніх показників за цінами є використання їх розрахункових (оціночних) значень (до тих пір поки не будуть отримані дані про фактичні ціни).
В даний час використовуються такі методи обчислення розрахункових цін, як застосування відносної зміни цін на аналогічні товари, середнього зміни цін по товарній групі, до якої входить тимчасово зниклий товар-представник, а також середнього зміни цін по підгалузі, галузі в регіоні.
При повному припиненні виробництва спостережуваних видів товарів, а також закриття або перепрофілювання організації керуються наступним:
при закритті організації або повне припинення виробництва на початку року і наявності в регіоні другий організації, що випускає аналогічну продукцію, проводять заміну обследуемой організації і спостережуваного виду продукції на аналогічні;
при закритті організації або припинення провадження якого-небудь товару-представника в кінці року за зниклому товару до кінця звітного року здійснюють обчислення розрахункових (умовних) цін на цей товар.
Одним з основних принципів розрахунку індексів цін виробників промислової продукції є обов'язковість спостереження за зміною цін на продукцію, яка реалізується одного й того ж типу споживачів при постійних умовах продажу. Це дозволяє при розрахунку індексів цін виключити вплив на їх рівень факторів, пов'язаних зі змінами умов продажу продукції або типів покупців.
У ряді випадків промислові організації здійснюють реалізацію одного і того ж виду продукції різним споживачам за різними цінами. Простежити протягом тривалого періоду динаміку цін по одному і тому ж типу споживачів досить складно. При цьому типи внутрішньоросійських споживачів можуть бути різними: промислові організації, посередницькі (комерційні) організації, підприємства роздрібної або оптової торгівлі і т. п. Крім того, в деяких галузях (наприклад, у харчовій промисловості) рівень та динаміка цін можуть відрізнятися при реалізації продукції усередині регіону і за його межами. Виходячи з цього рекомендується відстежувати ціни на спостережувані види продукції по одному основному типу споживачів. Випадки зміни по-требителей, які потягли за собою стрибок цін, повинні розглядатися як зміна товару-представника, яке не дозволяє безпосередньо порівнювати ціну звітного та попереднього періодів ре-, ис грації.
Якщо в організації періодично змінюються типи споживачів і відстежити зміну цін на продукцію, що поставляється одному й тому типу споживачів, не представляється можливим, реєстрацію цін рекомендується вести по декількох їх типами. Для розрахунку індексу цін у цьому випадку необхідно використовувати середнєарифметичну зважену ціну, сформовану за кількома типами споживачів (в умовах незначних розбіжностей у рівнях цін), або розраховувати зведений індекс цін по всім споживачам аналогічно індексу цін по товарній групі.
Такий же розрахунок можна вести за різних умов реалізації продукції, якщо рівень ціни значно відрізняється (продаж з попередньою оплатою, частковою оплатою, бартерні поставки, дрібними або великими партіями і т. д.). При реєстрації цін слід виключити «випадкових» споживачів - з дуже низьким або дуже високим рівнем ціни - як що не відображають реальну динаміку цін.
Незважаючи на те що в даний час розрахунки індексів цін виробників, як правило, проводяться на продукцію, що випускається для внутрішнього ринку, і не враховують експортні операції, на практиці реєструвати ціни тільки внутріросійського ринку буває складно (відсутність відвантаження). У деяких випадках промислові організації приводять в звітах ціни експортних операцій в іноземній валюті, перераховані в рублі за умовами, що вказані в контракті. Перехід від реєстрації цін внутріросійського ринку на реєстрацію цін експортних операцій (і навпаки) протягом поточного року неприпустимий, бо призводить до цінової непорівнянності. Фахівці органів статистики, отримуючи від організації дані про ціни, значно відрізняються відданих попереднього періоду, повинні обов'язково з'ясувати причину і, у випадках зміни споживачів, здійснити відповідні розрахунки для забезпечення порівнянності даних.
В даний час широко поширена практика виробництва промисловими організаціями продукції з давальницької сировини, що ускладнює реєстрацію цін виробників промислової продукції.
При виробленні продукції з давальницької сировини переробляю-щие організації не набувають сировину для вироблення продукції, 'Називають власнику сировини послуги з його переробки і, як правило, не займаються реалізацією виробленої продукції споживачам, а передають її власнику сировини або за домовленістю з ним поставляють для подальшої реалізації посереднику.
У зв'язку з тим що організації самі не реалізують вироблену ними готову продукцію і розташовують тільки відомостями про вартість її переробки, розрахунок індексів цін на продукцію, вироблену з давальницької сировини, може здійснюватися наступними способами:
на підставі відпускних цін реалізації цієї продукції, отриманих у її власників (або створених ними постачальницько-збут-вих організацій), незважаючи на те, що вони не є її виробниками. При цьому у відпускну ціну не повинні включатися податки, націнки і надбавки, що не входять в ціну виробників;
на підставі визначення розрахункових цін на ці види продукції, якщо відома вартість використовуваного при їх виробництві сировини;
на підставі реєстрації відпускних цін на частину продукції, виробленої з давальницької сировини, якщо відповідно до договорів вона залишається в розпорядженні організацій та реалізується ними за повними відпускними цінами;
шляхом агрегації індексів, розрахованих на підставі даних про вартість робіт з вироблення готової продукції, отриманих на переробному підприємстві, і даних про вартість сировини, переданої на переробку, отриманих у виробника (або іншої організації), що є власником сировини.
 З метою отримання зведеного індексу цін виробників промисло-ленній продукції необхідно провести комплекс робіт з агрегації масиву індивідуальних даних, що має на увазі отримання як індивідуальних індексів цін, так і агрегованих на різних стадіях обробки статистичної інформації.
 Індивідуальні індекси цін виробників промислової продукції обчислюються як приватні від розподілу цін на відібрані для спостереження окремі види товарів у звітному і базисному періодах.
 На базі індивідуальних індексів цін, розрахованих по конкретних видах товарів, визначаються зведені індекси цін.
 Зведені індекси цін виробників промислової продукції обчислюються за групами різного ступеня агрегації:
 по товарах-представникам;
 за товарними групами;
 за підгалузями промисловості;
 по галузях промисловості;
 з промислової продукції в цілому.
 Зведені індекси цін виробників промислової продукції обчислюються на підставі наступної статистичної інформації:
 індексів цін на спостережувані види товарів;
 структури ваг базисного періоду (кількості виробленої продукції за окремими видами товарів і обсягу продукції у вартісному вираженні за галузями і підгалузями промисловості).
 Зведені індекси цін виробників по товарах-представникам, товарним групам і підгалузей промисловості послідовно формуються на підставі інформації про індивідуальні індекси цін товарів-представників і кількості виробленої продукції в базисному періоді.
 Для розрахунку індексів цін по товарах-представникам, товарним групам і підгалузей промисловості застосовується формула Ласпейреса. до попереднього місяця:
 V і -;
 до грудня попереднього року:
 I / / rf = Г i-i / d * Л / М.
 де /, / м-зведений індекс ієн виробників по товару-представнику (товарній групі, підгалузі промисловості) звітного місяця до попереднього місяця; рjit - ціна виду товару в звітному місяці; Pjj. | - ціна виду товару в попередньому місяці; qj o - кількість виробленої продукції в базисному періоді; /, / d - зведений індекс цін виробників по товару-представнику (товарній групі, підгалузі промисловості) звітного місяця до грудня попереднього року; 1 Щ / g - зведений індекс цін виробників по товару-представнику (товарній групі , підгалузі промисловості) попереднього місяця до грудня попереднього року. Зведені місячні індекси цін по товарах-представникам, товарних групах, підгалузями промисловості та вилам економічної Діяльності розраховуються на підставі даних про сумарної вартості спостережуваних видів товарів, вироблених в базисному періоді, в цінах звітного місяця і сумарної вартості цих товарів у цінах попереднього місяця. Зведені індекси цін виробників за галузями промисловості та за видами економічної діяльності, а також в цілому по промислової продукції розраховуються виходячи з обчислених раніше індексів цін за підгалузями промисловості та вартісної структури ваг за даними форми СО за базисний період.
 В умовах різкої зміни структури виробництва базисного і поточного періодів, а також з урахуванням того, що в якості ваг при обчисленні індексів цін по галузях промисловості та видами економічної діяльності використовується вартісна структура ваг, для формування зведених індексів цін по галузях промисловості і по промисловості в цілому застосовується модифікована формула Ласпейреса з рекурсивної системою розрахунків: до попереднього місяця:
«
 Vi; - =
 ІРу.М Я J. о * 'J'I'Vd
 до грудня попереднього року:
 'I / d =' м / rf * '(/ * -1 »
 де IфЛ - зведений індекс цін виробників по галузі промисло-лінощів (по промисловості в цілому) звітного місяця до попереднього місяця; Pj.oQj.o ~ вартість продукції по підгалузі промисловості
 (Галузі промисловості) у базисному періоді; іj, t /  промисловості) звітного місяця до грудня; 'j, t-\ / d ~ індекс цін по підгалузі промисловості (галузі
 промисловості) попереднього місяця до грудня; / ца - зведений індекс цін виробників по галузі промисловості (по промисловості в цілому) звітного місяця до грудня попереднього року; 'г-\ и ~ зведений індекс цін виробників по галузі промисловості (по промисловості в цілому) попереднього місяці до грудня попереднього року. Зведені індекси цін по галузях промисловості і по промисловості в цілому, а також за видами економічної діяльності обчислюються на підставі даних про сумарної вартості продукції обстежуваних підгалузей в цінах звітного місяця і сумарної вартості продукції цих підгалузей в цінах попереднього місяця.
 Зведені індекси ієн до грудня попереднього року по товарних групах, підгалузями, галузями промисловості і вилам економічної діяльності визначаються шляхом перемноження місячних індексів за відповідними рівнями агрсгаііі.
 Оновлення системи ваг, що використовуються при розрахунках індексів цін виробників, здійснюється щорічно.
 Розрахунок індексів ієн звітного року до різних базисним періодами здійснюється на основі місячних індексів цін за весь досліджуваний період, наведених до єдиної бази і обчислених за єдиній структурі ваг.
 Так, для зіставлення індексів цін звітного року по відношенню до попереднього необхідно мати ряд місячних індексів цін за два суміжних року, обчислених до єдиної бази (наприклад, до грудня року, що передує попередньому, прийнятому за 100%) і перерахованих за єдиній структурі ваг (як правило, за використовуваною в звітному році структурі).
 Розрахунок індексів цін звітного місяця до відповідного місяця попереднього року по товарах-представникам, товарних групах, підгалузями, галузями промисловості і промисловості в цілому, а також видами економічної діяльності проводиться за такою формулою:
 , _ ІІТАЦТ-І * Л ГА/Г-1
 'Гт/іт-1: -
 1 tTA / dT-l
 де / іт/іТ- \ - індекс цін звітного місяця поточного року (7) до відповідного місяця попереднього року (Т-1);
 IiTA / dr-i - індекс цін грудня попереднього року (74) до грудня року, що передував попередньому (Г-2);
 'Фат-\ - індекс цін звітного місяця поточного року (7) до грудня попереднього року (Г-1);
 Ar-i/rfr-2 ~ індекс ієн відповідного місяця попереднього року (Г-1) до грудня року, що передував попередньому (Т-2).
 Індекси цін звітного місяця до відповідного місяця минулого року можуть бути також отримані шляхом послідовного перемнние-вання ланцюгових місячних індексів цін за цей період, перерахованих ПО єдиній структурі ваг.
 Найважливішим методом визначення правильності агрегованих індексів цін по товарних групах, що розраховується ланцюговим методом або за наведеним алгоритмом, є пряме зіставлення ієн окремих видів товарів, що входять в цю товарну групу, за звітний місяць і відповідний місяць попереднього року.
 Розрахунок квартальних, піврічних і річних індексів цін провадиться виходячи з місячних індексів цін, розрахованих до базисного періоду, прийнятому за 100%, за єдиною системою ваг.
 Розрахунок квартальних індексів цін протягом поточного року може проводитися на підставі місячних індексів, розрахованих до грудня попереднього року.
 Нижче наводиться приклад розрахунку темпів зростання цін в середньому у звітному кварталі поточного року порівняно з попереднім кварталом поточного року. За базу прийнятий грудня попереднього року.
 Місячні дані поточного року у відсотках до грудня попереднього року: Місяці Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Індекс цін 100,9 101,4 101,3 101,3 100,5 100,5 -
 Зміна ієн у звітному кварталі по відношенню до попереднього кварталу в середньому склало:
 (101,3% + 100.5% + 100,5%): 3 = 9д ь% (100,9% +101.4% +101,3%): 3
 Аналогічним чином проводиться розрахунок індексів цін за півріччя в порівнянні з попереднім півріччям.
 Розрахунок квартальних індексів звітного року до кварталах попереднього року здійснюється виходячи з місячних індексів за ці два роки, розрахованих до єдиного базисного періоду - грудня передував попередньому року, прийнятого за 100%, по єдиній структурі ваг (як правило, використовуваної у звітному році).
 Аналогічно квартальним розраховуються індекси ієн за півріччя, 9 місяців, рік, а також за будь-який період поточного року до відповідного періоду попереднього року.
 Слід мати на увазі, що перелічені місячні індекси цін за попередній рік для розрахунків індексів до відповідних періодів за структурою звітного року використовуються лише як допоміжні. Розраховані раніше індекси цін за попередній рік за структурою ваг, використовуваної для цього року, залишаються офіційними і діють протягом усього періоду спостереження.
 В окремих довідкових матеріалах для характеристики росту цін за період (квартал, півріччя, рік) використовується індекс цін послід-нього місяця періоду до останнього місяця попереднього періоду. Так, зростання цін за I) квартал поточного року порівняно з I кварталом може бути обчислений як відношення цін червні до цін березня і попрілості-лен ланцюговим методом, тобто перемножением місячних індексів: квітня до березня, травня до квітня, червня до маю. Виходячи з цього в обов'язковому порядку необхідно обумовити метод розрахунку, наприклад: за рік - грудень до грудня, за півріччя - червень до грудня і т. д.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. Статистика цін виробника"
 1.  М. Г. Назарова. Статистика фінансів, 2007

 2.  10.1. Соціально-економічний значеніестатістіческого вивчення цін і інфляції
    Спостереження за зміною цін і тарифів на споживчому ринку ставить своїм завданням збір інформації про рівень цін і їх зміну на основі систематичної реєстрації на споживчому ринку. Основа сучасної методології статистики цін, відповідної в цілому методології країн з ринковою економікою та міжнародним стандартам, була створена на початку економічних реформ і напередодні
 3.  Рекомендована література до глави 2
    Білих Л.П. Основи фінансового ринку. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - С. 56 - 69. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1997. - С. 11 - 46. Ващенко Т.В. Математика фінансового менеджменту. - М.: Перспектива, 1996. - 82 с. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - С. 156 - 198. Кочовіч Є. Фінансова математика. - М.: Фінанси і
 4.  Бібліографічний список
    Податковий кодекс Російської Федерації (в редакції Федеральних законів від 9 липня 1999 р. № 154-ФЗ, від 2 січня 2000 р. № 13-ФЗ). М.: Фінанси і статистика, 2001.Ч. 1. 150 с. Податковий кодекс Російської федерації. М.: Фінанси і статистика, 2001. Ч. 2. 230 с. Новицький Н. І. Організація виробництва на підприємствах: Навчальний метод. посібник. М.: Фінанси і статистика, 2001. 400 с. ЗМІСТ Передмова
 5.  2.9. Ціни статистики
    Ринкові ціни, процес їх утворення та зміни є предметом статистичного вивчення. Завдання статистики полягає у фіксуванні, спостереженні та визначенні напрямів динаміки рівня цін для характеристики стану ринку - його стійкості і кон'юнктури, оцінки інфляційного очікування, індексації доходів, оцінки купівельної спроможності населення, прогнозування рівня цін. Для
 6.  § 1. Про назву явища і методи його пізнання.
    Аналізоване явище по - різному називається фахівцями. В основному, вживаються такі терміни: втеча капіталів, витік капіталів, вивіз капіталів, відтік капіталів, переклад капіталів за кордон, нелегальний експорт капіталу, і т.д. Вважаю, що цілком можливе використання будь-якого з наведених термінів; термінологія тут принципової не є, хоча досягнення домовленості про
 7.  Література
    Аналіз фінансової звітності: навч. посібник / під ред. О. В. Єфімової, М. В. Мельник. 2-е вид. М.: Омега-Л, 2006. Губин В. Є., Губіна О. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності: підручник. М.: ІЛ «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. Донцова Л. В.. Никифорова Л. А. Аналіз фінансової звітності: підручник. 6-е вид. М.: Річ навіть і Сервіс. 2 (K) S. А. Ковальов В. В., Пат рів В. В., Биков В. А. Як читати баланс. 5-е
 8.  Рекомендована література до глави 3
    Білих Л.П. Основи фінансового ринку. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - С. 82 - 100. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1997. - С. 47 - 74, 101 - 138. Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент (т. 1). - СПб.: Економічна школа, 1998. - С. 102 - 131, 362 - 366. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - С. 86 -
 9.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    Агапова, Т. А. Макроекономіка / Т. А. Агапова, С.Ф. Серьогіна. - М.: ДІС, 1997. Гальперін, В.М. Макроекономіка / В.М. Гальперін, П.І. Гребенников, А.І. Леусский, Л.С. Та-Расевич. - СПб. : Вид-во СПбГУЕФ, 1997. Вечканов, Г.С. Сучасна економічна енциклопедія / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - СПб. : Лань, 2002. Долан, Е. Дж. Макроекономіка / Е. Дж. Долан, Д. Ліндсей. - СПб., 1994. Гроші,
 10.  3.2. ЕКСПОРТ З РОСІЇ
    Під експортом понімется вивезення товару з митної території Російської Федерації без зобов'язання про зворотне ввезення (Федеральний закон від 8 грудня 2003 р. № 164-ФЗ «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності»). Експорт з Росії можна умовно розділити на наступні основні стадії: реєстрація фірми-експортера як учасника зовнішньоекономічної діяльності (якщо

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба