трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10,2. Структура трудових ресурсів


Структура трудових ресурсів багатогранна і включає різні компоненти і характеристики трудових ресурсів. Трудові ресурси 1 г 1 ЧГ | Ч Г 1 Пол Вік Освіта Громадські групи Місце проживання V Г 11 Професія Національність і мова Релігія Зайнятість за сферами
Рис. 10.2. Структура трудових ресурсів 210
Показник трудових ресурсів за статтю має важливе значення для формування ефективної структури зайнятості за сферами прикладання праці в професійно-галузевому та територіальному розрізах і визначається шляхом виявлення співвідношень чоловіків і жінок, зайнятих в суспільному виробництві , домашньому та особистому господарстві, на навчанні з відривом від виробництва і т.д. Структура трудових ресурсів за статтю розрізняється по території країни і сферами зайнятості.
У складі трудових ресурсів Росії питома вага чоловіків більше, ніж жінок. Це пов'язано з тим, що працездатний віз-раст у чоловіків на 5 років вище. Однак таке співвідношення змінюється в міру збільшення смертності чоловіків у працездатному віці.
Вік виступає свого роду критерієм, що дозволяє виділити з усього населення трудові ресурси. Необхідні фізичні та інтелектуальні здібності залежать від віку: в ранній період життя людини і в пору зрілості вони формуються і поповнюються, а до старості втрачаються.
Показник освіти трудових ресурсів визначається середнім числом років навчання, чисельністю учнів і студентів, питомою вагою фахівців з вищою освітою і т.д. Рівень освіти характеризується такими показниками, як про-цент грамотності, середнє число років навчання, розподіл населення за групами в залежності від отриманої освіти. Отримані в процесі навчання знання піднімають середній рівень розвитку трудових ресурсів на більш високу ступінь.
Громадські групи включають: профспілки; кооперативні об'єднання; організації молоді; спортивні організації; культурні, технічні та наукові товариства.
Професійна структура працівників організації являє собою їх первинну кооперацію за професіями і кваліфікації, в рамках якої відбувається безпосереднє з'єднання засобів виробництва і робочої сили.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10,2. Структура трудових ресурсів "
 1. П р е д і з л о в і е
  структуру навчального курсу" Комплексний еконо-мічного аналіз господарської діяльності ", який вивчається відповідно до вимог Державного освітнього стандарту до підготовки економістів-бухгалтерів. У навчальному посібнику розкрито завдання, які вирішуються в процесі аналізу трудових показників. Показано, яка інформаційна база використовується при цьому, в чому полягають фактори і
 2. Бібліографічний список
  трудових ресурсів підприємства 4 Аналіз забезпеченості робочою силою і аналіз використання трудового потенціалу. Система узагальнюючих показників ефективності використання трудових ресурсів 13 Аналіз впливу інтенсивних факторів на підвищення ефективності використання трудових ресурсів 30 Аналіз впливу використання робочого часу на ефективність праці 45 Аналіз впливу інших факторів
 3. 2. Аналіз забезпеченості робочою силою і аналіз використання трудового потенціалу.
  Трудових
 4. 24 Мета і завдання аналізу стану і використання трудових ресурсів
  структурних підрозділів трудовими ресурсами, в тому числі за категоріями працівників і якісним складом; розрахунок і аналіз показників руху робочої сили; визначення рівня використання робочого часу та резервів скорочення його втрат; проведення факторного аналізу продуктивності праці; аналіз формування та використання фонду оплати праці на підприємстві; оцінка впливу зростання
 5. 8. Державна система управління трудовими ресурсами
  трудовими ресурсами включає сукупність органів державної законодавчої, виконавчої та судової влади, які впливають на формування і розвиток основних соціально-економічних відносин в країні і механізм використання і відтворення трудових ресурсів країни. Основними завданнями державної системи управління трудовими ресурсами є: прийняття законів, що регулюють
 6. Зміст
  структура і показники трудового потенціалу .... 60 Населення та трудові ресурси 67 Трудові ресурси: демографічний, освітній, професійно-кваліфікаційний аспекти 76 Висновки 82 Питання для самопроверні 83 ГЛАВА Демографічні чинники і їх вплив на трудові ресурси 84 Завдання і принципи демографічної політики 84 Показники і чинники оцінки демографічного розвитку. . 88
 7. Трудові ресурси та оплата праці працівників
  ресурси та оплата праці
 8. 4Демографіческіе фактори та їх вплив на трудові ресурси
  трудові
 9. 25 Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
  трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою (штатної) чисельністю. Недоцільно збільшувати штати залучених працівників, якщо одночасно має місце скорочення чисельності по основному виробництву. У той же час необхідно вказати спеціальності, в яких підприємство відчуває найбільший недолік, та розробити
 10. РАЗДЕЛIIIОснови трудової діяльності та організації трудаГЛАВА 6Псіхофізіологіческіе особливості працівника у трудовій діяльності
  трудової діяльності та організації трудаГЛАВА 6Псіхофізіологіческіе особливості працівника у трудовій
 11. Глава 10 Трудові ресурси. Управління персоналом організації (пре ствах
  ресурси. Управління персоналом організації (пре
 12. Праця (трудові ресурси
  - здатність людини працювати в певній сфері
 13. Тема 11. Планування трудових ресурсів і оплата праці працівників на підприємстві Игитов
  трудових ресурсів і оплата праці працівників на підприємстві
 14. 6.1 . Завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання персоналу підприємства
  структурою, рівнем кваліфікації; встановлення відповідності професійного складу та рівня кваліфікації працюючих вимогам виробництва; вивчення форм, динаміки і причин руху робочої сили, аналіз впливу чисельності працюючих на динаміку продукції; перевірка даних про використання робочого часу та розробка заходів кращого використання робочого часу та щодо усунення
 15. 4.2. Формування, розподіл і використання трудових ресурсів
  структуру трудових ресурсів. Таким чином, формування трудових ресурсів включає природне відтворення населення, придбання і розвиток здібностей до праці за допомогою одержання освіти на основі коштів, необхідних працівникові для поддержа-ня і відтворення його власний життя і життя членів його родини. Розподіл трудових ресурсів характеризує розподіл і
 16. 4.1. Трудовий потенціал людини і суспільства
  структурою колективу, стилем управління та ін Тому елементами трудового потенціалу підприємства є: кадровий, професійний, кваліфікаційний і організаційний. Трудовий потенціал суспільства втілює потенційну можливість залучення і використання працездатного на-селища країни в народне господарство. Тому використання трудового потенціалу має об'єктивні вікові

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба