трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

102. Трудова дисципліна.


Під дисципліною праці розуміється певний порядок поведінки учасників спільного трудового процесу, що визначає їх обов'язки та забезпечує узгодженість у діях при виконань їх конкретних трудових функцій. Законодавство передбачає правові засоби щодо забезпечення трудової дисципліни: заохочення за успіхи в роботі і дисциплінарну відповідальність.
Обов'язок працівника і адміністрації дотримуватися / забезпечувати дисципліну праці конкретизується в правилах внутрішнього розпорядку, які затверджуються зборами працівників за поданням адміністрації.
У деяких галузях економіки діють положення і статути про дисципліну (зв'язок, залізничний, морський транспорт і ін), які передбачають підвищені вимоги до дисципліни працівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 102. Трудова дисципліна. "
 1. Перелік дисциплін і тим, необхідних для ізученіяданной дисципліни
  Дисципліна «Економічна теорія. Мікроекономіка »є фундаментальною, найбільш загальною наукою, що представляє собою основу для вивчення інших, прикладних наук: галузевих (економіка фірми, економіка галузі), функціональних (бухгалтерський облік, фінанси і кредит, економі-чна статистика, маркетинг, аналіз фінансової діяльності, плану- вання на підприємстві, прогнозування та ін),
 2. 3.Место і роль антикризового управління в системі економічних знань
  Теорія антикризового управління відноситься до економічної дисципліни і є суміжною з такими дисциплінами як політична економія, економічна теорія, які виступають для неї методологічним фундаментом, і прикладними економічними дисциплінами, такими як фінансовий аналіз, теорія управління, основи реструктуризації. Потрібно підкреслити, що теорія антикризового управління
 3. Є. Г. Жуліна. Економіка праці, 2010

 4. 25 Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
  Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою (штатної) чисельністю. Недоцільно збільшувати штати залучених працівників, якщо одночасно має місце скорочення чисельності по основному виробництву. У той же час необхідно вказати спеціальності, в яких підприємство відчуває найбільший
 5. Корнійчук. Б. В. Мікроекономіка, 2003

 6. Зміст
  Передмова 14 РОЗДІЛ I Теоретичні основи і предмет економіки праці ГЛАВА 1 Праця як основа розвитку суспільства і найважливіший фактор виробництва 17 Зміст поняття і сутність економічної категорії «праця» 17 Роль праці у розвитку людини і суспільства 23 Зміст і характер праці 25 Методи управління економікою і суспільною працею ... 33 Потреби, інтереси, мотиви і стимули до праці 37
 7. Шаститко А.Є. Моделі людини в економічній теорії, 2006

 8. 13.5. Дисципліна праці
  Дисципліна праці являє собою обов'язкове для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним ТК РФ, колективним договором, трудовим договором і локальними нормативними актами організації. Правила поведінки визначають трудовий розпорядок в організації. Згідно ст. 189 ТК РФ правила внутрішнього трудового розпорядку організації - локальний нормативний акт організації,
 9. Мета, завдання вивчення і сфера професійного застосування дисципліни
  Цілі вивчення дисципліни Метою вивчення дисципліни є: Створення методологічного базису для розвитку дисциплін прикладного характеру, в сукупності з якими «Теорія анти-кризового управління підприємством» формує фахівця відповідного профілю. Формування в учнів загальноекономічного світогляду на процеси функціонування інституту неспроможності в ринковому середовищі.
 10. Тема 1. Місце і значення дисципліни «Економіка підприємства» векономічній науці
  Тема 1. Місце і значення дисципліни «Економіка підприємства» векономічній
 11. 2Формірованіе і розвиток економіки праці як науки, її зв'язок з іншими дисциплінами, що вивчають працю
  2Формірованіе і розвиток економіки праці як науки , її зв'язок з іншими дисциплінами, що вивчають
 12. 1. Значення управління персоналом як практичної діяльності, науки та навчальної дисципліни
  Сучасний етап розвитку вітчизняної і світової економіки характеризується змінами вимог до персоналу підприємства, зростанням ролі даної складової в організації як єдиній системі. В умовах демократизації суспільства та обмеженості інших ресурсів відомий девіз «Кадри вирішують все!» Знову набуває актуальності. Та й при наявності в достатніх обсягах всіх необхідних ресурсів
 13. 104. Трудові спори.
  Трудові спори діляться на індивідуальні та колективні. Індивідуальний трудовий спір виникає між працівником і роботодавцем. Колективний трудовий спір - це розбіжності між працівниками та роботодавцями з приводу умов, які у колективному договорі. Індивідуальні трудові спори розглядаються судами. Однак є суперечки, які обов'язково повинні пройти досудовий порядок їх
 14. § 1. Соціальна структура колективу підприємства
  Питання економіки, організації та соціології праці тісно взаємопов'язані і складають безпосередній предмет розгляду процесів соціального розвитку трудових колективів. Соціальна структура колективу - це споруда, яка визначається складом і поєднанням в ньому різних соціальних груп. Під соціальною групою розуміють сукупність працівників, що володіють будь-яким загальним,
 15. 1.1. Предмет економіки праці
  Економіка праці як наука вивчає соціально-економічні проблеми праці, проблеми забезпечення ефективності та продуктивності праці на основі його наукової орга-нізації. Найважливішим аспектом є також вивчення ставлення людини до праці, формування задоволеності працею в системі соціально-трудових відносин, що складаються на різних рівнях економіки. Предметом економіки праці
 16. 1.6. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ІНШІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Розробка і реалізація фінансової політики містить одночасно фінансові, управлінські, економічні, правові та навіть технічні аспекти і вимагає міждисциплінарного підходу. Дійсно, такі поняття, як «активи», «оборотний капітал», «витрати», «ціни», а також методи «бюджетування», «нормування оборотних коштів» тощо - не належать предмету «Фінансова політика» і вийшли з
 17. РАЗДЕЛIIIОснови трудової діяльності та організації трудаГЛАВА 6Псіхофізіологіческіе особливості працівника у трудовій діяльності
  РАЗДЕЛIIIОснови трудової діяльності та організації трудаГЛАВА 6Псіхофізіологіческіе особливості працівника у трудовій
 18. ЗМІСТ
  Глава 1. Предмет і метод економіки праці 6 Предмет економіки праці 6 Місце економіки праці в системі наук про працю 8 Розвиток наукової думки в області економіки праці 11 Глава 2. Праця як основа життєдіяльності людини н суспільства 16 Поняття праці. Процес праці 16 Зміст і характер праці 18 Класифікація видів праці 20 Роль праці у розвитку людини і суспільства 24 Глава 3.

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба