трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Облік розрахунків по розрахунковому та інших рахунках у банках


Кожна організація може відкривати у банку розрахункові та інші рахунки для зберігання вільних коштів.
Для відкриття розрахункового рахунку організація повинна подати:
заяву на відкриття рахунку;
нотаріально завірені копії статуту організації, устано-дітельного договору та реєстраційного свідоцтва;
довідку податкового органу про реєстрацію організації як платника податків;
копії документів про реєстрацію як платників у позабюджетні фонди;
картку із зразками: підписів, керівника, головного бухгалтера з відбитком печатки організації, завірену нотаріально.
Грошові кошти підприємства, що зберігаються на рас-парному рахунку, враховують на рахунку 51 «Розрахунковий рахунок». Підставою для записів по розрахунковому рахунку служать виписки бан-ка з доданими до них виправдувальними документами.
На рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках» обліковують наявність та рух грошових коштів у вітчизняній та зарубіжній валютах, що знаходяться в акредитивах, чекових книжках, на поточних, особливих та спеціальних рахунках, а також рух коштів цільового призначення.
Зарахування коштів в акредитиви відображають за:
Д 55.1 До 51, 52 та ін
Невикористані кошти в акредитивах повертають в організацію по проводці:
Д 51, 52, 90 До 55.
69
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Облік розрахунків по розрахунковому та інших рахунках у банках"
 1. 10.5. Облік руху коштів по розрахунковому рахунку
  обліку грошових коштів на розрахункових рахунках організації передбачено рахунок 51 «Розрахункові рахунки». За дебетом рахунка 51 «Розрахункові рахунки" відображається надходження грошових коштів на розрахункові рахунки організації. За кредитом - відображається списання грошових коштів з розрахункових рахунків організації. Суми, помилково віднесені в кредит або дебет розрахункового рахунку організації і виявлені при перевірці виписок
 2. 12.8. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
  обліку різних розрахункових відносин з іншими підприємствами, організаціями, окремими особами використовують активно-пасивний рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». До рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» можуть бути відкриті такі субрахунки: 76-1 «Розрахунки по майновому і особистому страхуванню»; 76-2 «Розрахунки за претензіями»; 76-3 «Розрахунки за належними дивідендах
 3. 5.1.2 Стандарти для оформлення розрахункових операцій
  облік розрахункових і поточних рахунків клієнтів, rto балансу на 1-е число кожного місяця з даними і особових рахунків Вибірково перевірити наявність юридичних справ клієнтів та відповідність поданих документів ДЛЯ відкриття рахунків вимогам законодавства Перевірити наявність щорічних підтверджень залишків по ліцевьш рахунками, представлених клієнтами банку. Звірити остаткіt зазначені в доказах з
 4. 10.2. Облік операцій по розрахункових рахунках
  розрахункові та інші рахунки для зберігання вільних грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій. Поточні рахунки відкривають організаціям, що не володіє ознаками, що дають можливість відкрити розрахунковий рахунок: виробничим (структурних) одиницям виробничих і науково - виробничих об'єднань; іншим госпрозрахунковим підрозділам організацій,
 5. 9.1. Основи організації безготівкових розрахунків
  розрахунки (щодо взаємних поставок матеріальних цінностей, надання послуг і виконання робіт). Грошові розрахунки виникають також при виконанні підприємствами та організаціями фінансових обя-зательств по платежах до бюджету, позиках банку та інших обов'язкових платежах. Грошові розрахунки здійснюються у формі руху готівки і грошей у безготівковій формі. Готівково-грошовий оборот включає
 6. 13.3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
  обліку при відвантаженні продукції покупцям виникає дебіторська заборгованість відображається за ціною продажу продукції на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". На суми оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги організація пред'являє розрахункові документи покупцю або замовнику і виробляє наступну бухгалтерський запис: Дебет рахунку 62 "Розрахунки з
 7. 2.12. Взаємодія банків з фізичними та юридичними особами
  розрахунки Як здійснюються міжбанківські розрахунки через розрахункову систему Банку Росії. Основними законодавчо-нормативними документами, що регламентують в даний час загальні підходи до організації розрахунків в РФ і єдиний документообіг в комерційних банках, є: 1) Цивільний кодекс РФ ( частина друга), гл. 45 "Банківський рахунок", гл. 46 "Розрахунки"; 2) Федеральний закон "Про Центральному
 8. 4.6. Оборотні відомості
  обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця реалізується за допомогою складання оборотних відомостей по рахунках синтетичного та аналітичного обліку. На практиці оборотні відомості дозволяють перевірити правильність і взаємоув'язки хронологічних і систематичних записів синтетичного та аналітичного обліку. Облікова інформація, що надходить протягом
 9. 4.4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З покупців і замовників
  обліку при відвантаженні продукції покупцям виникає дебіторська заборгованість відображається за ціною продажу продукції на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». На суми оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надання? Е послуги організація пред'являє розрахункові документи покупцю або замовнику і виробляє бухгалтерську запис: Д-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями і
 10. 15.3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
  обліку при відвантаженні продукції покупцям виникає дебіторська заборгованість відображається за ціною продажу продукції на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». На суми оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги організація пред'являє розрахункові документи покупцю або замовнику і виробляє наступну бухгалтерський запис: Дебет рахунку 62 «Розрахунки з
 11. 10.1. Нормативне регулювання проведення кредитної організацією розрахункових операцій у валюті Російської Федерації
  обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації »від 18.06.97 № 61, затверджені Наказом ЦБ РФ від 18.06.97 № 02-263 (з наступними змінами та доповненнями); Положення ЦБ РФ «Про порядок переоформлення уповноваженими банками рублевих рахунків нерезидентів у зв'язку з прийняттям Положення Банку Росії« Про порядок відкриття уповноваженими банками банківських рахунків
 12. 8.3. Документальне оформлення виробітку робітників-відрядників
  обліку вироблення застосовують різні форми первинних документів. Вибір документів залежить від характеру виробництва, особливостей технології виробництва, орга-нізації та оплати праці, системи контролю та якості про-дукції, забезпеченості виробництва мірної тарою, вагами, лічильниками і т.п. Для визначення суми заробітної плати необхідно визначити суму заробітку працівників за місяць і
 13. 17.5. Облік розрахунків за кредитами банків і позиковими коштами
  обліку банківських кредитів і позик інших організацій передбачені два синтетичних рахунки: 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» і 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками». За кредитом цих рахунків відображається отримання кредитів або позик, а за дебетом - їх погашення. За чинною методології бухгалтерського обліку заборгованість за кредитами і позиками відображається з урахуванням
 14. 9.3.2. Міжфіліальні розрахунки
  обліку однієї календарною датою, тобто датою перерахування платежу (ДПП). Для ідентифікації учасника системи МФР кожна філія кредитної організації повинен мати унікальний номер, що містить не більше чотирьох знаків. За відсутності кореспондентського субрахунка в Банку Росії та кореспондентських рахунків в інших кредитних організаціях філія проводить всі розрахункові операції через рахунки МФР, відкриті в
 15. 13.3. Особливості обліку операцій по валютних рахунках
  облік за рахунком 52 ведуть по кожному рахунку, відкритому в установах банку для зберігання грошових коштів в іноземних валютах. До рахунку 52 «Валютні рахунки» відкривають такі субрахунки: 1 «Транзитні валютні рахунки»; 2 «Поточні валютні рахунки»; 3 «Валютні рахунки за кордоном». Субрахунок 52-1 «Транзитні валютні рахунки» відкривається для зарахування в повному обсязі надходжень в іноземній
 16. 10.3. Особливості обліку операцій по валютних рахунках
  облік за рахунком 52 ведуть по кожному рахунку, відкритому в установах банку для зберігання грошових коштів в іноземних валютах. До рахунку 52 "Валютні рахунки" відкривають такі субрахунки: 52-1 "Транзитні валютні рахунки"; 52-2 "Поточні валютні рахунки"; 52-3 "Валютні рахунки за кордоном". Субрахунок 52-1 "Транзитні валютні рахунки" відкривається для зарахування в повному обсязі надходжень в іноземній валюті,
 17. 3.5. Оборотні відомості
  обліку та складання нового балансу. Їх складають як за синтетичними, так і за аналітичними рахунками. Форма та порядок записи в зворотному відомості за синтетичними рахунками наведено в табл. 3.6. Для складання оборотної відомості використані дані про початкові залишки, обороти та кінцевих залишках синтетичних рахунків, наведених на с. 47, 48. У зворотному відомості за синтетичними рахунками
 18. 13.10. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
  обліку різних розрахункових відносин з іншими підприємствами, організаціями, окремими особами використовують активно - пасивний рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". До рахунку 76 можуть бути відкриті такі субрахунки: 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"; 76-2 "Розрахунки за претензіями"; 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків"; 76-4 "Розрахунки по
 19. 15.13. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
  обліку різних розрахункових відносин з іншими підприємствами, організаціями, окремими особами використовують активно-пасивний рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» . До рахунку 76 можуть бути відкриті такі субрахунки: - 1 «Розрахунки по майновому і особистому страхуванню»; - 2 «Розрахунки за претензіями»; - 3 «Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків»; - 4 «Розрахунки по

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба