трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Документальне оформлення робіт і виплата за договорами цивільно-правового характеру


Договір цивільно-правового характеру (підряду, доручення, оренди, купівлі-продажу, контракції, міни, комісії, авторський договір тощо) укладається між організацією та працівниками, що залучаються зі сторони для виконання конкретних робіт, які організація не може виконати своїми силами.
Зазначені договори складаються не менше ніж у двох примірниках: один з них видається працівнику-виконавцю, другий залишається у організації. Форму договорів розробляє сама організація, але в ній повинні бути передбачені всі реквізити, необхідні для документів подібного виду (найменування документа, організації, прізвище, ім'я, по батькові керівника організації (або іншої посадової особи) і працівника-виконавця, їх підписи, місце і дата складання договору, його зміст, терміни виконання робіт, сума та умови оплати робіт, порядок її приймання, печатка організації). Договори реєструються в бухгалтерії або у відділі кадрів.
Виконані за договорами роботи оплачують за рахунком-заявою виконавця, форму якого також розробляє сама організація. У ньому зазначаються зміст заяви, прізвище та ініціали керівника, на чиє ім'я подається заява, посилання на договір, прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані заявника, його підпис, Дата, відомості про пільги по податках.
Підставою для оплати робіт за рахунком-заявою служить резолюція організації.
Для оформлення та обліку приймання-здачі робіт, виконаних працівником за трудовим договором (контрактом), укладеним на час виконання певної роботи, можна використовувати акт про приймання Робіт, виконаних за трудовим договором (контрактом), заключен211
ному на час виконання певної роботи (ф. № Т-73). Акт є підставою для остаточного або поетапного розрахунку сум оплати виконаних робіт. Складається працівником, відповідальні за приймання виконаних робіт, затверджується керівником організації або уповноваженим ним особою і передається до бухгалтерії для розрахунку і виплати виконавцю робіт належної суми.
В акті вказують найменування виконаних робіт, суми оплати за виконані роботи, суми авансу та передоплати і всього до виплати (з урахуванням авансу, передоплати). Акт ф. № Т-73 може застосовуватися з трудового та цивільно-правовим договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Документальне оформлення робіт і виплата за договорами цивільно-правового характеру "
 1. 4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
  В даний час відсутні рекомендації щодо документального оформлення руху нематеріальних активів. Тому організації повинні самі розробляти форми відпо-чих документів виходячи з вимог Федерального закону «Про бухгалтерський облік», в якому встановлено перелік обов'язкових реквізитів у документах. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх
 2. Приклад 20. Проведення робіт щодо зовнішнього водопроводу та кабелю розцінюється як ремонт
  При перевірках аудитори часто посилаються на Інструкцію щодо заповнення форм федерального статистичного спостереження з капітального будівництва, затверджену Постановою Держкомстату Росії від 3 жовтня 1996 року № 123. Відповідно до даної Інструкції роботи зі спорудження зовнішніх мереж водопостачання і прокладка кабелю відносяться до витрат капітального характеру. На думку податкового органу,
 3. 24. Правове забезпечення системи управління персоналом
  Правове забезпечення служби управління персоналом полягає у використанні форм і засобів юридичного впливу на об'єкти управління персоналом для забезпечення продуктивної діяльності організації. Основні завдання правового забезпечення служби управління персоналом: правове регулювання трудових відносин, що складаються між роботодавцями та найманими працівниками, захист прав і законних
 4. Аудиторська перевірка фінансових вкладень
  Виконана робота Ми провели аудит фінансових вкладень в розрізі довгострокових, включаючи вкладення в дочірні суспільства, і короткострокових фінансових вкладень. Проведені нами аудиторські процедури включали аналіз оцінки таких активів для різних цілей - облікових, продажу, виплати заборгованості та інших форм вибуття. Під час перевірки також проаналізовані: стан обліку фінансових вкладень і
 5. 10.3. Аудит нематеріальних активів
  При перевірці використовуються такі документи, як: виписки з балансового рахунку 609 «Нематеріальні активи ^; відомості нарахування зносу; договори поставки; первинні документи; баланс. При аудиті звертають увагу на наступні аспекти. Нематеріали1ие активи купуються за рахунок вільних коштів банку за договором. Підставою для прийняття нематеріальних активів на баланс є угода сторін,
 6. Медичні огляди
  Згідно ст. 213 ТК РФ обов'язок по поведінці медичних оглядів, а також їх оплату покладено на роботодавця. Медогляди можуть бути: попередні, мета яких визначення відповідності стану здоров'я передбачуваного працівника йому доручається до укладення з ним трудового договору; періодичними, які допомагають простежити за станом здоров'я працівників на протязі їх
 7. 4.2.2. Аудит вкладів фізичних осіб
  Приступаючи до перевірки вкладних операцій банку, необхідно устано \ вити, чи має банк право залучення у внески грошових коштів фізичних осіб. Відповідно до Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» воно надається банкам, з дати державної реєстрації яких пройшло не менше двох років (з офор-млення відповідної ліцензії). Для перевірки правильності оформлення
 8. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
  Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша від 30.11.1994 N 51-ФЗ (витяги). Глава 4. Юридичні особи Федеральний закон від 08.08.2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" (витяги) Федеральний закон від 02.10.2007 N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" (витяги) Федеральний закон від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про
 9. Комунальні послуги
  При розрахунках за комунальні послуги орендодавець може виступати або як посередник, або як продавець. При чому, можливість виступати в ролі продавця, жорстко обмежена вимогами ГК РФ. Так, орендодавець не може бути продавцем електроенергії відповідно до ст. 539 ГК РФ. За договором з електропостачальною організацією орендодавець може виступати як посередник. Але при цьому необхідно наявність
 10. 4.2. 1. Аудит депозитів юридичних осіб
  Аудиту піддаються переважно термінові депозити. На предмет відповідності чинному законодавству аналізується Положення про депозитні операції юридичних осіб, а виходячи з нормативних актів ЦБ РФ Інструкція про порядок вчинення в банку депозитних операцій. Для перевірки правильності оформлення депозитних операцій та відображення їх в обліку, дотримання законності при їх здійсненні
 11. 8.1. Значення і завдання обліку праці та її оплати
  Право громадян на працю закріплено ст. 37 Конституції РФ, згідно з якою кожен громадянин має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності чи професію. Основним збіркою законодавчих установлень з питань організації та оплати праці є Трудовий кодекс РФ від 30.12.01 р. № 197-ФЗ ( ТК РФ). Трудовий кодекс РФ регулює трудові відносини всіх
 12. ЗМІСТ
  Введення Глава 1. Правове регулювання оплати праці в бюджетних установах і переходу на нові системи оплати праці Загальні положення Законодавчі і нормативні акти, що регулюють перехід бюджетних установ на нові системи оплати праці Встановлення систем оплати праці Встановлення систем оплати праці в бюджетній установі Глава 2. Система оплати праці в бюджетній установі Основні
 13. 11.1. Поняття кредитів, позик і завдання їх обліку
  Організація для формування господарських засобів може крім власних джерел залучати позикові кошти у вигляді кредитів банку, позик від юридичних і фізичних осіб. Позикові кошти можуть залучатися для поповнення оборотних коштів, придбання (створення) основних засобів, придбання товарів (робіт, послуг), здійснення розрахунків з постачальниками та ін Цивільним кодексом РФ
 14. Література
  Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини 1, 2. Податковий кодекс Російської Федерації. Частини 1,2, 3. Федеральний закон від 26.12.95 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства». Федеральний закон від 21.11.96 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік». Федеральний закон від 22.04.96 р. № 39-Ф3 «Про ринок цінних паперів». Федеральний закон від 11.03.97 р. № 48-ФЗ «Про перекладному і простому векселі». Федеральний закон
 15. Оренда транспортного засоби
  Витрати на виплату компенсації працівникам за використання ними особистих автомобілів для службових поїздок включаються до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією. При цьому норми витрат на вказані цілі встановлені постановою Уряду РФ від 08.02.2002 р. № 92. При укладанні договору оренди транспортного засобу, в тому числі з працівником організації, компенсація не
 16. Перевірка аудиторська обов'язкова
  обов'язковий аудит здійснюється щодо окремих економічних суб'єктів , критерії яких і терміни проведення аудиту в яких безпосередньо встановлюються державними правовими актами та (або) міжнародними договорами Російської Федерації. Відповідно до Тимчасового-ми правилами аудиторської діяльності в Російській Федерації до обов'язкових аудиторським перевіркам відносять у тому

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба