трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Факторну ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ХЕКШЕРА-ОЛИНА. ПАРАДОКС В. ЛЕОНТЬЄВА


Теорія зовнішньої торгівлі англійських класиків, що показує можливості і вигідність міжнародного обміну на основі абсолютних і порівняльних переваг, не пояснює походження цих переваг. Вона також погано узгоджується з теорією цін на товари та фактори виробництва.
Ці недоліки класичної теорії були виявлені на початку XX в. шведськими економістами Е. Хекшером і Б. Олином, обгрунтувавши міжнародну торгівлю з точки зору достатку або рідкості факторів виробництва, якими володіють різні країни. Їх теорія говорить, що країни спеціалізуються на таких товарах, для випуску яких у них є відповідні фактори виробництва (капітал, праця, земля). В результаті міжнародна торгівля товарами стає, за висловом Б. Оліна, "обміном надлишкових факторів на відсутні чинники".
Коли, наприклад, Україна експортує пшеницю до Росії, закуповуючи у неї металорізальні верстати, то в результаті відбувається обмін української землі на російський капітал. Міжнародна мобільність товарів заповнює більш затрудненную мобільність факторів виробництва.
Що розуміється під надлишком факторів виробництва? Країна вважається у надлишку наділеною, наприклад, робочою силою, якщо співвідношення між кількістю робочої сили і рештою факторів виробництва в її економіці вище, ніж в навколишньому світі. У такій країні відбувається здешевлення трудомістких товарів, і тим самим вони стають конкурентоспроможними на міжнародному ринку. У країні з надлишковим капіталом конкурентоспроможними будуть капіталомісткі товари.
Таким чином, обмін товарами між країнами, здійснюваний у відповідності з теорією Хекшера-Оліна, пояснює насамперед структуру міжнародної торгівлі. Разом з тим ця теорія дозволяє виявити причини країнових відмінностей у цінах до встановлення торговельних зв'язків між країнами і зменшення цих відмінностей під впливом міжнародного обміну.
Повернемося до прикладу з Україною і Росією. У кожній з цих країн зовнішня торгівля веде до підвищення цін на ті фактори виробництва, які були б значно дешевше за її відсутності і, навпаки, знижує ціни на відносно дорогі фактори. Інакше кажучи, ціни на землю на Україні підвищаться, бо зросте попит на землю в зв'язку з тим, що доведеться задовольнити експортні потреби. У той же час в Росії ціна землі знизиться. Відповідну зміну цін відбудеться і на капітал: його ціна на Україні знизиться, в Росії зросте. Зовнішня торгівля, таким чином, зменшує існую-щую між країнами різницю в ціні на використовувані фактори вироб-ництва.
У 1948 р. П. Самуельсон сформулював теорему, згідно якої за деяких умов (однорідність факторів виробництва, ідентичність технології, наявність досконалої конкуренції, повна мобільність факторів виробництва) міжнародна торгівля може вирівнювати ціни на фактори виробництва у торгуючих між собою країн.
Насправді досвід показує, що ціни на фактори виробництва продовжують розрізнятися від країни до країни. Ці відмінності можуть послужити причиною міждержавногопереміщення факторів: країни, забезпечені природними ресурсами, прагнуть залучити капітали і робочу силу; країни, що мають у відносному надлишку капітал і робочу силу, будуть експортувати їх. Переміщення факторів виробництва з однієї країни в іншу буде вести до вирівнювання виробничих витрат між ними. Однак рухливість чинників виробництва не може бути всеосяжним принципом, так як в цьому випадку зникнуть підстави для міжнародної торгівлі.
ВИСНОВОК. Шведські економісти Е. Хекшер і Б. Олін, а пізніше П. Са-муельсон виявили нові аспекти вигідності міжнародного обміну. Вони показали, що торгівля між країнами не тільки дозволяє оптимізувати використання національних факторів виробництва завдяки їх інтернаціональному переміщенню, а й призводить з часом до зближення цін на фактори виробництва.
Парадокс Леонтьєва. Наскільки узгоджуються висновки теорії Хекше-Олина із сучасною практикою міжнародного обміну, зокрема зі структурою зовнішньої торгівлі? Відповідь на це запитання спробував дати американський економіст В. Леонтьєв. Проаналізувавши великий масив емпіричних даних по зовнішній торгівлі США, він дійшов висновку, що в реальній дійсності теорія не зі
блюдается. Відповідно до цієї теорії, США, як одна з найбагатших і капітало-насичених країн, повинні експортувати капіталомісткі товари. Щоб перевірити цю гіпотезу, В. Леонтьєв підрахував, скільки потрібно капіталу і праці для забезпечення експорту на I млн. дол і необхідну кількість праці і капіталу для виробництва в США импортзамещающем товарів на 1 млн. дол У результаті він виявив, що капіталомісткість американського імпорту на 30% перевершує капіталомісткість експорту, звідки випливало, що США не є капіталоізбиточной країною, а, навпаки, трудоізбиточние, що ніяк не вписувалося в концепцію шведських економістів. Через кілька років В. Леонтьєв повторив розрахунки і американський імпорт знову виявився на 6% більше капіталомістким порівняно з експортом. Через 10 років провели ще один аналіз і результат був незмінним: американський імпорт на 27% був більш капіталомістким порівняно з експортом.
Були зроблені розрахунки й для інших країн. Виявилося, що Японія, яка в 50-і рр.. була явно трудоізбиточние країною, експортувала капіталомісткі товари. Індія з її величезними трудовими ресурсами експортувала в цілому трудомісткі товари, але її експорт у США був більш капіталомістким.
Отримані результати явно перекидали сформовані уявлення про міжнародну торгівлю і були настільки несподіваними, що увійшли в економічну науку по назвою парадоксу Леонтьєва. Цей парадокс полягає в тому, що всупереч теорії трудоізбиточние країни експортують капіталомісткі продукти, тоді як капітал про надлишкові - трудомістку.
Пояснення парадоксу. В. Леонтьєв сам запропонував перше пояснення виявленого парадоксу. На його думку, в США вельми висока продуктивність праці робітників (а значить, і трудомісткість товарів) досягається не в результаті надлишку капіталів, а завдяки високому культурно - му рівню, кваліфікованості та організації виробництва. Виходить, що один рік праці робітника в США дорівнює трьом рокам праці робітника за кордоном. Отже, США змушені вдаватися до зовнішньої торгівлі, щоб заощадити капітальні витрати і використовувати відносний надлишок трудових ресурсів.
Пояснення В. Леонтьєва говорить про те, що не можна зводити всю сукупність факторів виробництва до капіталу, землі, праці й організації (підприємництву). Треба мати на увазі наявність декількох типів праці (високо-, середньо-і некваліфікований); відмінностей управлінських здібностей (тільки у виробництві автомобілів, тільки в організації торгівлі, тільки в банківській діяльності), що і перетворює їх в унікальний фактор виробництва, і т. д. Одним словом, треба розукрупнювати фактори виробництва і проводити більш тонкі специфічні відмінності між ними. З урахуванням диференціації факторів виробництва структура світової торгівлі цілком узгоджується з висновками теорії Хек-шера-Олина.
Див: Кірєєва. Указ. соч. С. 110. 274
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Факторну ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ХЕКШЕРА-ОЛИНА. ПАРАДОКС В. ЛЕОНТЬЄВА"
 1. ЗМІСТ
  теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна. Парадокс В. Леонтьєва 272 Теорії розподілу доходів від зовнішньої торгівлі. 275 Основні висновки. 277 ГЛАВА 11. Зовнішньоторговельна політика і методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 282 Вільна торгівля або протекціонізм? 283 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі 289 Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі 297
 2. 10.4. теорії розподілу доходів від зовнішньої торгівлі
  факторної теорії При цьому в центрі уваги опинилися проблеми розподілу доходів, одержуваних від зовнішньої торгівлі, причому як між країнами, так і всередині їх. У класичних теоріях абсолютних і відносних переваг та теорії міжнародної вартості Дж. Ст. Мілля ці питання не розглядалися, так як передбачалося, що міжнародна торгівля не робить впливу на розподіл доходів
 3. Зміст
  теорія - теорія акул »'Частина II теоретика | Пол Самуельсон Філософ-реаліст | інституціоналіст и Л. Роберт Мертон «Ризик - це не доважок»! 5. Ендрю Ло «Єдина частина економіки, яка реально працює» і (>. Роберт Шиллер Народний ризик-менеджер ІНЖЕНЕРИ 1 Білл Шарп «Небезпечно сприймати ризик як абстрактне число» 1 Гаррі Марковіц «У вас залишиться маленький світ» 1 Майрон Шоулз «У омеги
 4. 3.Место і роль антикризового управління в системі економічних знань
  теорія, які виступають для неї методологічним фундаментом, і прикладними економічними дисциплінами, такими як фінансовий аналіз, теорія управління, основи реструктуризації. Потрібно підкреслити, що теорія антикризового управління являє собою самостійну галузь знань, фиксируемую спеціальними нормативними актами, а також наявністю власного специфічного предмета
 5. 1.4. Способи вимірювання ВНП.
  факторних доходів з-за кордону. ВНП = ВВП - ЧФД Чисті факторні доходи (ЧФД) за кордону - це різниця між доходами, отриманими громадянами даної країни за кордоном, і доходами іноземців, отриманих на території цієї країни. У закритій економіці ВНП = ВВП. У відкритій економіці відміну в обсягах ВНП і ВВП пояс-няются головним чином функціонуванням закордонних фірм на території даної
 6. 9.2. Міжнародна торгівля.
  міжнародна торгівля, яка в XX в. стала основою формування світового ринку. Світова торгівля включає два взаємопов'язаних процес-са: експорт або вивезення (від лат exportare - вивозити), і імпорт, або ввезення (від лат. importare - ввозити). Загальна величина експорту та імпорту утворюють зовнішньоторговельний оборот. При складанні обсягів експорту та імпорту може виникнути негативне сальдо, якщо імпорт
 7. Факторний дохід
  - потік грошей або загальна сума грошей, що надходить кому-небудь у вигляді заробітної плати або платні, ренти, дивідендів та інших платежів протягом певного
 8. Т е м а 3. Економічна рівновага на ринку благ
  теорія Вальраса, б) класична; г) все перераховане вірно. 8. Проміжний відрізок на кривій AS: а) має позитивний на-клон, б) представлений горизонталь-ної лінією; Ефект Кейнса - це. . . а) ефект процентної став-ки, б) ефект реальних касових залишків; Ефект Пігу - це. . . а) ефект реальних касових залишків або ефект багатства; в) представлений вертикальною лінією; г) має
 9. ВСТУП
  теорія перехідної економіки, історія економічних вчень. Особливістю дисципліни «Введення в економічну теорію» є фактична відсутність реального предмета вивчення як такого, так як «Введення ...», як виявилося, не є самостійною теорією. Іншими словами, виникає парадокс, коли предметом дослідження виступає сама теорія, яка вивчає саму себе. У зв'язку з цим
 10. Тема 4.Предпрінімательскіе ризики і прогнозування банкротствапредпріятій
  факторний аналіз, стратегія підприємства. Мета вивчення - дати студентам знання про зв'язок банкрутств і підприємницьких ризиків, а також можливих способах прогнози-вання предбанкротного стану на прикладі моделі Е. Альтмана. План семінарських занять: Банкрутство і підприємницькі ризики. Класифікація ризиків. Стійкість підприємства та її види. Фінансовий аналіз стану економіки та
 11. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  теорія. Мікроекономіка », розробленим кіл-тиву кафедри економічної теорії СПбГЛТА на основі діючих Державних освітніх стандартів вищої професійного освіти для спеціальностей: 080109« Бухгалтерський облік, аналіз і аудит », 080502« Економіка і управління на підприємстві (по отр.) » . У рамках курсу розглядаються класичні (поведінка споживача, теорія фірми,
 12. 2.2. Рекомендована література Основна
  теорія: Підручник. М.: Міжнародні відносини, 2003. - 368 с . Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Мікроекономіка. Короткий курс. М.: «Пітер», 2007. Тарасевич Л.С. Мікроекономіка: Підручник. - 2-е вид., испр. і доп .. - М .: Юрайт, 2006. - 374 с. Економічна теорія. Мікроекономіка - 1,2: Підручник / За ред. Г.П. Журавльової. - вид. 2-е, испр. і доп .. - М.: Дашков і К , 2006. - 934 с. Додаткова Цивільний
 13. Література
  теорія / Під. ред. Камаева В.Д. - М., 2000. Економічна теорія / Під. ред. Добриніна А.І., Тарасевича Л.С. - СПб., 2000. Теоертіческая економія: Політекономія. / Под. ред. Журавльової Г.П., Мільчакова М.М., - М., 1997. Клюні В. Л., Роговський І.Т. Основи економічної теорії: Практикум для студентів університету. Мн.: БГУ, 1999. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи У. Економіка. - М., 1993. Мікро-,
 14. 1.2.2. Практичні заняття, їх найменування
  1. Введення в економічну теорію Філософські та методологічні основи ЕТ. Типи вибору (індивідуальний, двосторонній, колективний і т.д.). Економічна цінність і альтернативна вартість блага. Економічні обмеження: кордон виробничих можливостей. Повні і часткові взаємодоповнюваність і взаємозамінність благ. Ринкова система: ідеологія і механізм Елементи ринкової
 15. 5.3. Грошові теорії.
  теорія грошей. Вона виникла в епоху первісного нагромадження капіталу. Це період XVI-XVII ст. В Європейських країнах, коли панувало вчення меркантилізму. Англійський економіст У. Стаффорд був основоположником цієї теорії і пропонував розвивати торгівлю, забезпечуючи активний торговий баланс, що призводило до припливу золота і срібла. У XVII-XVIII ст. виникла нова номіналістіческая (від
 16.  Глава 1. Загальна характеристика економічної теоріі1.1. Теорія як система наукових знань
    теорія »походить від давньогрецького слова, яке означає« розгляд, дослідження ». Метою теорії є вивчення та систематизація закономірностей розгортання дійсності і формулювання законів на основі докази висунутих гіпотез. Теоретичне знання має методологічну значимість у пізнанні дійсності. Основними елементами теорії виступають: гіпотези,

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба