трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Форвардна ціна акції, по якій виплачуються дивіденди


Завдання 10.32.
Ціна спот акції І00 руб .. на акцію через три місяці виплачується дивіденд у розмірі 2 руб. Визначити тримісячну форвардну ціну акції, якщо контракт закінчується відразу після виплати дивіденду. Ставка без ризику дорівнює 8% річних. "Рішення.
Якщо дивіденд виплачується по акції в останній день дії форвардного контракту, го форвардна ціна акції визначається за формулою:
F=si I + / --- I - div I база)
-2=\ +00 руб.
(3 N
/ -=100 1 +0,08 - I 12
3 У завданнях день виплати дивідендів вважаємо днем ??закриття реєстру по ащіям.
де Г період дії контракту; div дивіденд.
Завдання 10.33.
Ціна спот акції 100 руб., через два місяці на акцію виплачується дивіденд у розмірі 5 руб. Визначити тримісячну форвардну ціну акції, якщо ставка бет ризику на два місяці дорівнює 4.4% річних, на три місяці 4,6% річних.
Рішення.
Якщо дивіденд виплачується по акції протягом дії форвардного контракту , то форвардна ціна акції визначаємо за формулою: U
1 + г,
(10.4)
оаза
F=(SD \ де Г період дії контракту;
div
г: - ставка без ризику для періоду;
D - приведена вартість дивіденду і D=1 + г, '
база г {ставка без ризику для періоду, в кінці даного періоду на акцію
виплачується дивіденд .
Наведена вартість дивіденду до моменту укладення контракту дорівнює:
5
D=
=4,96 руб.
1 +0,044 (2/12) Тримісячна форвардна ціна акції становить:
(l 00 - 4.961 1 + 0.046-^=96,13 руб.
\ 12 у
Завдання 10.34.
Ціна спот акції 100 руб., через два місяці на акцію виплачується дивіденд у розмірі 5 руб. Ставка без ризику на два місяці дорівнює 4,4% річних, на три місяці 4,6% річних. Визначити тримісячну форвардну ціну акції на основі одномісячної форвардної ставки чгрез два місяці.
Рішення.
Форвардна піна акції визначається за формулою: U
-div
1 + г,
F=S
(2.14)
1 + г,
оаза
2.1 - оаза у іде / -,, форвардна ставка без ризику для періоду /; - /,;
одномісячних форвардна ставка через два місяця визначається ставками спот для двох і трьох місяців. Вона дорівнює:
12
0.0496.
1 + 0.046 (3/12)] 1 + 0.044 (2/12) Форвардна ціна раина: 1 ^
100
1 + 0,046 5
12 у
1 + 0,0496 - 96.13/дт>. 12 J Задана 10.35.
Ціна спот акції 200 руб., через три місяці на акцію виплачується дивіденд у розмірі 10 руб. Ставка без ризику для ірех ??місяців дорівнює 5.4% річних, для п'яти місяців - 6% річних. Фактична п'ятимісячна форвардна ціна дорівнює 194.88 руб. Визначити, чи можливий арбітраж. Рішення.
І Іріведенная вартість дивіденду до моменту укладення контракту дорівнює:
D==9.87 руб.
1 + 0,054 (3 / +12)
(200-9.87) 1 + 0,06-j! "
П'ятимісячна форвардна піна акції становить:
=194.88 дуб.
Теоретична форвардна ціна дорівнює фактичної, тому арбітраж не можливий.
Завдання 10.36.
Нехай для умов завдання 10.35 фактична п'ятимісячна форвардна ціна дорівнює 194 руб. Перерахували ь дії арбітражери.
Рішення.
Арбитражер: а) купує форвардний конгракг, так як він коштує дешевше, ніж повинен коштувати: б) займає акцію і продає її на єнотова ринку за 200 руб.; в) з отриманих 200 руб. суму рівну діскон_ірованной вартості дивіденду, тобто 9,87 руб., розміщує на тримісячному депозиті під 5.4%; г) суму, що залишилася в 190,13 руб. размешаеі на п'ятимісячне депозиті під 6%.
Через три місяці по депозиту він отримає 10 руб. і віддасть їх як дивіденд кредитору (оскільки на акцію виплачується дивіденд у 10 руб., то арбітражер повинен віддати дану суму кредитору);
Через п'ять місяців арбітражер: а) отримує по депозиту:
190.13
1 + 0,06 - 1=194,88 руб.: 12 січень
б) сплачує за акцію за контрактом 194 руб. і повертає її кредитору. Fro прибуток дорівнює:
194,88 - 194=0,88 руб.
г
Завдання 10.37.
Для умов завдання 10.36 визначити арбітражний прибуток на момент укладення контракту і перерахує ь дії арбітражери.
Рішення.
До моменту закінчення контракту арбітражер повинен розташовувати 194 руб., Щоб сплатити їх за акцію. Дисконтована вартість даної суми дорівнює:
194
7 г=189,27 дуб.
1 + 0,06 (5/12)
Арбитражер займає акцію і продає її за 200 руб. на спотовому ринку. Суму рівну дисконтированной стогін моє ш дивіденду розміщує на три місяці на депозиті, щоб за рахунок отриманих грошей оли кредитору по акції дивіденд. Суму 189.27 руб. розміщує на п'ятимісячне депозиті. Арбітражна прибуток, якою можна скористатися в момент укладення контракту, дорівнює:
200 - 9,87 - 189,27=ОМруб.
Завдання 10.38.
Нехай для умов завдання 10.35 фактична п'ятимісячна форвардна ціпа дорівнює 195.5 руб. Оі ределить арбітражний прибуток на момент закінчення кои ірак и а і перерахувати дії арбітражери.
Рішення.
Арбитражер: а) продає и контракт, так як він коштує дорожче, ніж повинен коштувати: б) займає 200 руб. і купує акцію; (з 200 руб. він зайняв 9,87 руб. на три місяці йод 5.4%; решту суми в 190,13 руб. зайняв на іяіь місяців під 6%.). Через три місяці арбітражер отримує по акції дивіденд і повертає перший част ь кредиту.
Через п'ять місяців він: а) поеіавляет акцію за контрактом і получаст 195,5 руб.; Б) з даної суми повертає кредит в розмірі:
(5 Л
190,13 | 1 + 0,06 - 194,88 руб.;
Його прибуток дорівнює:
195,5 - 194.88=0,62 руб.
Завдання 10.39.
Для умов завдання 10.38 визначити арбітражний прибуток на момент укладення контракту і перерахує ь дії арбітражери. Рішення.
Арбитражер продає контракт по 195,5 руб. Теперішня вартість даної суми на момент укладення контракту дорівнює:
19 ^ 5
=190,73 руб .
1 + 0,06 (5/12)
Ароітражер займає 9.87 руб. на три місяці, щоб віддати креди и ш рахунок майбутнього дивіденду по акції. Він також займає суму 190,73 руб. на п'ять місяців. З них 190.13 рус. разом з 9,87 руб. використовує для покупки акції. Арбітражна прибуток на момент укладення контракту дорівнює:
190,73 - 190,13=0,6 руб. Завдання 10.40.
Ціна спот акції 100 руб., через дпа місяці на акцію виплачується дивіденд у розмірі 5,33 руб. Ставка без ризику для двох місяців дорівнює 4% річних, для п'яти місяців 4,5% річних. Фактична п'ятимісячна форвардна ціна акції дорівнює 96 руб. Визначити арбітражний прибуток на момент закінчення дії контракту. Перерахувати дії арбітражери. Рішення.
Наведена вартість дивіденду до моменту укладення контракту дорівнює:
D=-=5,29 руб.
1 + 0,04 (2/12)
Пяїімееячная форвардна ієна акції становить:
5 Ї
=96,49 руб.
(100-5,29) I + 0,045
Арбітражср: а) купує форвардний контракт, так як він коштує дешевше, ніж повинен коштувати, б) займає акцію і продає її на спотовому ринку за 100 руб.;
в) з отриманих 100 руб. суму рівну дисконтованої вартості дивіденду, тобто 5,29 руб., розміщує на двомісячному депозиті під 4%;
г) суму, що залишилася в 94.71 руб. розміщує на п'ятимісячне депозиті під 4,5%.
Через три місяці по депозиту він отримає 5,33 руб. і віддасть їх як дивіденд кредитору.
Через п'ять місяців арбітражср: а) отримує по депозиту: 94.71
1 + 0,045-1=96,49 / 7 ^.
12J
6) сплачує за акцію за контрактом 96 руб. і повертає се кредитору. Його прибуток дорівнює:
96,49 - 96 - 0,49 руб.
Завдання 10.41.
Для умов завдання 10.40 визначити арбітражний прибуток на момент укладення контракту і перерахувати дії арбітражери.
Рішення.
До моменту закінчення контракту арбітражер повинен розташовувати 96 руб., Щоб сплатити їх за акцію. Дисконтована вартість даної суми на момент укладення контракту дорівнює:
г=94.23руб.
1 +0,045 (5/12)
Теперішня вартість дивіденду на момент укладення контракту становить:
D=-=5, 29 РХБ.
1 + 0,04 (2/12)
Арбитражер займає акцію і продає се за 100 руб. на спотовому ринку. Суму рівну дисконтованої вартості дивіденду розмішає на два місяці на депозиті, щоб за рахунок отриманих грошей віддати кредитору по акції дивіденд. Суму 94,23 руб. розміщує на п'ятимісячне депозиті. Арбітражна прибуток, якою можна скористатися в момент укладення контракту, дорівнює:
100 - 5,29 - 94,23=0,48 руб.
Завдання 10.42.
Для умов завдання 10 40 визначити арбітряжгтую прибуток на момент закінчення контракту і перерахувати дії арбітражери, якщо фактична п'ят імесячная форвардна ціна акції дорівнює 97 руб. Рішення.
Наведена вартість дивіденду до моменту укладення контракту дорівнює:
5 33
D=-=5,29 руб.
1 + 0,04 (2/12)
П'ятимісячна форвардна ціна акції становить:
(100 - 5,29 j 1 + 0,045 j - 96,49 руб.
Арбитражер: а) продає контракт, гак як акція коштує дорожче, ніж повинна коштувати; б) займає 100 руб. і купує акцію; (з 100 руб. він зайняв 5.29 руб. на грі місяці під 4%; решту суми в 94.71 руб. зайняв па п'ять місяців під 4,5%.). Через ДВЗ місяці арбітражер отримує по акції дивіденд і повертає першу частину кредиту.
Через п'ять місяців він: а) поставляє акцію за контрактом і іолучаеі 97 руб.; Б) з даної суми повертає кредит в розмірі: 94.71
Ьго прибуток дорівнює: 1 + 0.045-=96.49руб.
1 - <- j 97 - 96,49=0.51 руб.
Завдання 10.43.
Для умові завдання 10.42 визначить ь арбітражний прибуток на момент укладення контракту і перерахувати дії арбітражери. Рішення.
Наведена вартість дивіденду до моменту укладення контракту дорівнює:
D -=5.29руб.
1 + 0.04 (2/12)
П'ятимісячна форвардна ціна акшш становить:
(100 - 5,2911 + 0,045 - р ^ -)=96А9руб.
Арбітражср продасть коптракт по 97 руб. Дисконтована вартість даної суми на момент укладення контракту дорівнює:
97
95.21 руб.
+ 0.045 (5 12)
Арбітражср займає 5.29 руб. на два місяці, щоб віддати кредит за рахунок майбутнього дивіденду по акції. Він також займає суму 95.21 руб. на п'ять місяців. З них 94,71 руб. разом з 5.29 руб. використовує для покупки акції. Арбітражна прибуток на момент укладення контракту дорівнює:
95.21 - 94,71=0,5 руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Форвардна ціна акції, по якій виплачуються дивіденди "
 1. 2.3. Форвардна ціна фінансових активів
  Форвардна ціна активів залежить від виду цих активів і від того, чи приносять ці активи доходи. У даному розділі ми розглянемо, як оцінюються форвардні ціни фінансових активів, тобто таких, які розглядаються учасниками ринку тільки як засіб інвестування, на відміну від товарів, які учасники ринку розглядають як засіб споживання. Залежно від того, чи приносять дані
 2. 10.1. Форвардна ціна активу, за яким не виплачуються доходи протягом дії контракту
  Завдання 10.1. Ціна спот акпін Ю руб., Ставка бет ризику! 0%. Визначити тримісячну форвардну цепу акції. Рішення. Форвардна ціна акції, по якій не виплачуються дивіденди, дорівнює: (т Л (10.1) F=S 1 + г ^ база де / - 'форвардна ціна; S - спотова ціна акції; г ставка без ризику: Т час дії контракту; база - тривалість фінансового року. Згідно (ЮО) форвардна ціна акції
 3. 10.5. Форвардна ціна товару. Верхня і нижня межі форвардної ціни. Внутрішня ставка прибутковості ф'ючерсного контрактів
  Завдання 10.58 . Ціна епот пшениці ран »а 2000 руб. за тонну, ставка без ризику для 90 днів - 6% річних, витрати по зберіганню і страхуванню за цей період становлять 50 руб. Визначити 90-денну форвардну ціну пшениці. Фінансовий рік дорівнює 365 дням. Рішення. Форвардна ціна товару визначається за формулою: F=S! +'' - + Z. 00.6) оаза де F - форвардна ціпа товару; S спотова ціна товару; Г -
 4. 7.3. Ціна джерела «привілейовані акції»
  Багато фірм використовують привілейовані акції як складову частину своїх власних коштів фінансування. Це джерело коштів має певну специфіку. По-перше, на дивіденди за привілейованими акціями не поширюються податкові пільги. По-друге, хоча виплата дивідендів не є обов'язковою, фірми зазвичай роблять це. Найбільш поширеним типом є гарантія
 5. 3.2. Визначення прибутковості акції
  Завдання 3.17. Інвестор купив акцію та 100 руб. і продав через три голи за 200 руб. Наприкінці першого року йому виплатили дивіденд у розмірі 10 руб., За другий - 12 руб .. за третій - 14 руб. Визначити орієнтовно прибутковість операції вкладника. Рішення. Орієнтовно прибутковість, отримана по акції, визначається за формулою: (Л + Л) / 2 де г - прибутковість від операції з акцією; Ру - ціпа продажу акції;
 6.  ЗМІСТ
    Список основних позначень, що використовуються в книзі 4 ГЛАВА 1. АРИФМЕТИКА ФІНАНСОВОГО РИНКУ Простий відсоток 7 Складний нроценг. Ефективний відсоток. Безперервне нарахування відсотків 9 Теперішня вартість 18 Визначення періоду нарахування відсотка 20 Ануїтет 22 Майбутня вартість аіпгуітста 22 Наведена вартість ануїтету 25 прибутковістю ь 29 ГЛАВА 2. ОБЛІГАЦІЇ І ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ
 7.  Список основних позначень, що використовуються в книзі
    з сума платежу; купон облігації; обмеження у функції Лаграіжа з премія опціону коли з,. - Премія європейського опціону колл conv - кривизна облігації согг - кореляція дохолностей (цін) / '-го і у-го активів сопел, кореляція дохолностей ринкового індексу та акції /-й компанії cov ц ковариация прибуткове гей (цін) / го та / го активів cov "- коваріація доходностсй ринкового індексу та акції /-і
 8.  2.6. Ф'ючерсні і форвардні ціни активів
    Біржовий ф'ючерсний ринок існує для більшого числа активів. З іншого боку, банки та інші фінансові інститути пропонують різні види форвардних угод, тобто існує ще і позабіржовий (оіег the counter - OTQ ринок форвардних контрактів. Таким чином, для одного і того ж виду активів можуть одночасно існувати дві ціни: форвардна і ф'ючерсна. Однак якщо ринки задовольняють
 9.  2.29. Біноміальна модель еволюції процентної ставки
    Позначимо через kZ, форвардну процентну ставку на один рік через до річних періодів від поточного моменту часу, к=О, 1, 2, 3 В біноміальної моделі процентної ставки передбачається, що форвардна ставка 0Zl відома з визначеністю і дорівнює 50, а решта форвард- ві процентні ставки kZv к=1, 2, 3, ..., є випадковими величинами і визначаються таким чином. Форвардна ставка
 10.  10.4. Форвардна ціна валюти
    Завдання 10.44. Курс долара дорівнює 28,2 руб .. тримісячна ставка без ризику по рублях 8%, ??але доларам 4% річних. Визначити тримісячний форвардний курс долара. Рішення. 1 + г Т / база! F=S (10.5) 1 + / -, [Т! база | де S - спот курс в прямій котирування (або, більш точно, одиниця котируемой валюти, виражена в одиницях валюти, в якій дається котирування); г - ставка без ризику національної
 11.  12.5. Переоцінка прибутку на акцію за попередній період
    Коли за ряд років представлені порівнянні значення EPS, їх слід переоцінити, щоб відобразити зміни в кількості звичайних акцій, випущених для виплати дивідендів, дроблення акцій (і консолідування акцій), придбання, учітиваемо-го по методу злиття компаній і коригування чистого доходу за попередній період . З іншого боку, випуски акцій за готівку, при придбанні або їх викуп
 12.  10.2. Ціна форвардного контракту
    Завдання 10.13. Форвардний контракт па акцію був укладений якийсь час назад. До його закінчення залишається 90 днів. Ціна постачання акції за контрактом дорівнює 86 руб. Ціна спот акції 90 руб. Ставка без ризику 10% річних. Особа з «довгої позицією перепродує контракт на вторинному ринку. Визначити ціну контракту. Фінансовий рік дорівнює 365 дням. Рішення. Ціпа контракту визначається за формулою:, з до f=
 13.  2.2. Форвардні контракти і їх основні характеристики
    В даний час на розвинених фінансових ринках важливу роль відіграють так звані похідні інструменти (derivatives). Найпростішим з похідних інструментів є форвардний контракт. Форвардний контракт (forward) являє собою угоду купити або продати деякі активи, звані «базисними» (underlying), в певний момент часу в майбутньому за заздалегідь встановленою ціною.
 14.  2.4. Форвардна ціна товарів
    Нехай F-форвардна ціна деякого товару в момент часу t з датою поставки Т. Покажемо, що за відсутності прибуткових арбітражних можливостей справедливо нерівність: F <(S + і) - е? (Т-", (2.9) де S - спот- ціна одиниці активів у момент часу t, і - приведені значення витрат на зберігання одиниці товару протягом Т - t років, г - безризикова процентна ставка на період від t до Т при
 15.  11.3. Межі премії опціонів
    Завдання 11.38. Ціна акції 100 руб. Деякий інвестор готовий купити опціон на дану акцію з ціною виконання 50 руб. за 120 руб. Визначити, чи можливий арбітраж, і перерахує ь дейст вія арбітражери. Рішення. Верхня межа премії європейського та американського опціонів колл в будь-який момент часу дії кон факту не повинна бути більше ціни спот акції, тобто c \ 1 липня + 0.I - 7,18 pv6. \ 12) Через
 16.  12.5. ФОРВАРДНІ ПЕРЕХРЕСНІ КУРСИ
    Форвардні перехресні курси підраховуються так само, як і перехресні касові курси (курси спот). Правила підрахунку форвардних очок і розрахунок АУТРАЙТ такий же, як і для курсу спот. Приклад 12.17. Російська компанія, реалізувавши свій товар в Німеччині і отримавши за нього німецькі марки, закупила партію товару в Японії з умовою його оплати через три місяці в ієнах. Необхідно підрахувати
 17.  1.10. Передбачувані форвардні ставки
    Якщо відома крива ринкових доходностей (zero coupon curve), можна знайти передбачувані форвардні ставки. Передбачувана форвардна ставка (implied forward rate) через п піврічних періодів на t періодів вперед визначається наступною формулою: г nf,=2 - 1 (1.27) 1 + ^ 2 -1 + де nft - передбачувана форвардна ставка через п піврічних періодів на t піврічних періодів ; гп +1 - внутрішня
 18.  Дивіденди
    Для розрахунку суми дивідендів використовується показник чистого прибутку (при розрахунку враховуються і відкладені податкові активи (ВПА) та зобов'язання (ВПЗ) (Лист Мінфіну Росії від 25.01.2005 № 03-03-01-04/1/28). Якщо організація виплачує дивіденди (доходи) засновникам (учасникам), то відповідно до п. 2 ст. 275 НК РФ вона визнається податковим агентом. Таким чином, організація повинна обчислити,

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба