трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Особливості обліку операцій по валютних рахунках


Організації мають право відкривати валютні рахунки на території Російської Федерації в будь-якому банку, уповноваженому Центральним банком на проведення операцій з іноземними валютами.
Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів в іноземній валюті використовують рахунок 52 "Валютні рахунки". За дебетом цього рахунку відображають надходження грошових коштів на валютні рахунки організації, а по кредиту - списання грошових коштів з валютних рахунків. Операції по валютних рахунках відображаються на підставі виписок банку та доданих до них грошово - розрахункових документів. Суми, помилково віднесені в дебет або кредит валютних рахунків і виявлені при перевірці виписок банку, відображають на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями".
Аналітичний облік за рахунком 52 ведуть по кожному рахунку, відкритому в установах банку для зберігання грошових коштів в іноземних валютах.
До рахунку 52 "Валютні рахунки" відкривають такі субрахунки:
52-1 "Транзитні валютні рахунки";
52-2 "Поточні валютні рахунки";
52-3 "Валютні рахунки за кордоном".
Субрахунок 52-1 "Транзитні валютні рахунки" відкривається для зарахування в повному обсязі надходжень в іноземній валюті, у тому числі і не підлягають обов'язковому продажу.
Виняток становлять такі надходження іноземної валюти, зараховуються відразу в дебет рахунку 52-2 "Поточні валютні рахунки":
переклад посередницькою організацією після обов'язкового продажу нею частини валютної виручки з відміткою в платіжному дорученні про виробленої продаж частини валютної виручки;
іноземна валюта, придбана на внутрішньому валютному ринку за російські рублі і за іноземну валютудругого виду.
З кредиту рахунку 52-1 "Транзитні валютні рахунки" іноземна валюта списується в дебет рахунку 52-2 "Поточні валютні рахунки" і в ряді інших випадків (при поверненні коштів в іноземній валюті тієї організації, від якій вони надійшли, при перерахуванні експортної валютної виручки посередницькими зовнішньоекономічними організаціями організаціям, які не є резидентами Російської Федерації, за вирахуванням комісійної винагороди, та ін.)
Субрахунок 52-2 "Поточні валютні рахунки" відкривається організаціями для обліку коштів, що залишилися в розпорядженні організації після обов'язкового продажу експортної виручки та здійснення інших операцій за рахунком у відповідності з валютним законодавством. За дебетом рахунка 52-2 "Поточні валютні рахунки" відображаються суми в іноземній валюті, перераховані з кредиту рахунку 52, субрахунок 1 "Транзитні валютні рахунки", а також суми, які зараховуються одразу на поточний валютний рахунок, минаючи транзитний рахунок. З кредиту рахунку 52, субрахунок 2 "Поточні валютні рахунки", валюта списується в безготівковому та готівковому порядку.
Зняття готівкової іноземної валюти з рахунку 52, субрахунок 2 "Поточні валютні рахунки", дозволяється на оплату витрат, пов'язаних з відрядженням працівників організацій в іноземні держави, а також за спеціальним дозволом Банку Росії.
Валютні рахунки за кордоном відкриваються організаціям, що отримали дозвіл Центрального банку Російської Федерації на відкриття рахунків в іноземних банках.
На субрахунку 52-3 "Валютні рахунки за кордоном" відображається рух коштів в іноземній валюті на валютних рахунках за кордоном.
Банк нараховує і виплачує відсотки за валютними рахунками в тих валютах, по яких має доходи від їх розміщення на міжнародному валютному ринку. За поточними валютними рахунками процентна ставка визначається на основі ставок по одноденних депозитах на міжнародному валютному ринку (обчислюється середня ставка за видами валюти за минулий квартал і зменшується на 1,5%).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Особливості обліку операцій по валютних рахунках "
 1. 9.1. Цілі, основні напрямки перевірки організації бухгалтерського обліку валютних операцій
  | і В зв'язку з введенням однаковості відображення операцій, що здійснюються в різних валютах, в ході аудиту валютних операцій перевіряються тільки ті ділянки? які не могли бути охоплені при перевірці операцій банку в цілому. При перевірці використовується нормативна база (до 18.06,04) 1: Закон РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль * від 09 Л 0.92 N ° 3615-1; Інструкція ЦБ РФ« Про порядок обов'язкового
 2. 13.3 . Особливості обліку операцій по валютних рахунках
  Організації (юридичні особи) мають право відкривати валютні рахунки на території Російської Федерації в будь-якому банку, уповноваженому ЦБ РФ на проведення операцій з іноземними валютами. Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів в іноземній валюті використовують рахунок 52 «Валютні рахунки». За дебетом цього рахунку відображають надходження грошових коштів на валютні 282 рахунку організації, а
 3. 3.4. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ операції з валютного рахунку
  Організації мають право відкривати валютні рахунки на території Російської Федерації в будь-якому банку, уповноваженому Центральним банком Російської Федерації на проведення операцій з іноземними валютами. Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів в іноземній валюті використовують рахунок 52 «Валютні рахунки». За дебетом цього рахунку відображають надходження грошових коштів на валютні рахунки
 4. 15.1. Планування перевірки оборотних активів
  Аудиторська перевірка оборотних активів включає перевірку: виробничих запасів; витрат на виробництво для цілей бухгалтерського обліку; витрат майбутніх періодів; незавершеного виробництва; інших запасів і витрат; податку на додану вартість (ПДВ) по придбаних цінностей; грошових коштів; готової продукції (товарів, робіт, послуг); інших оборотних активів. План аудиторської перевірки
 5. 12.6. Статистичний облік валютних операцій, здійснюваних за банківськими рахунками клієнтів. Види спеціальних рахунків резидентів і нерезидентів
  Валютні операції між резидентами і нерезидентами, пов'язані з безготівковими розрахунками, здійснюються з використанням банківських та спеціальних рахунків відповідно з інструкцією Банку Росії від 7 червня 2004 р. № 116-І «Про види спеціальних рахунків резидентів і нерезидентів» і законодавством Російської Федерації. Уповноважені банки відкривають резидентам три види спеціальних банківських рахунків
 6. 19.1. Валютні відносини і валютна система
  Найважливішим елементом відтворювальних відносин у будь-якій національній економіці є валютні відносини. Як економічна категорія валютні відносини являють собою суспільні відносини, що виникають з приводу здійснення валютних операцій і функціонування валюти. Валютні відносини можуть виступати в системі економічних відносин на двох рівнях. По-перше, на рівні
 7. 19. Валютний контроль, його основні напрямки
  Контроль за вчиненням валютних операцій кредитними організаціями та валютними біржами здійснює Центральний банк Російської Федерації. Метою валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Основними напрямками валютного контролю є: визначення відповідності проведених валютних операцій чинному законодавству і
 8. 4.6. Оборотні відомості
  Здійснення принципу тотожності даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця реалізується за допомогою складання оборотних відомостей по рахунках синтетичного та аналітичного обліку. На практиці оборотні відомості дозволяють перевірити правильність і взаємоув'язки хронологічних і систематичних записів синтетичного й аналітичного
 9. 1.12. ЗВОРОТНИЙ ВІДОМІСТЬ
  Одним із способів узагальнення даних бухгалтерських рахунків у балансі організації є складання оборотної відомості, яка дозволяє узагальнити облікову інформацію, отражаемую на рахунках бухгалтерського обліку. Оборотна відомість складається в кінці місяця і представ-ляє собою звід оборотів і сальдо по всім працюючим рахунками у вигляді таблиці, в яку записують найменування і номери рахунків,
 10. 15. Валютна система Російської Федерації
  Національна валютна система остаточно ще не сформувалася, вона знаходиться в процесі становлення. Ядром валютної системи Росії є російський рубль, який був введений в обіг в 1993 р. і замінив рубль колишнього СРСР. У результаті цього було закінчено відокремлення національної валютної та грошової системи Росії від валютної та грошової системи республік колишнього СРСР. Фактично рубль -
 11. 12.2. Завдання статистики валютного регулювання і валютного контролю
  Ефективне виконання завдань і досягнення цілей, що стоять перед валютним регулюванням та валютним контролем в масштабах економіки всієї країни, припускає наявність гнучкої інформаційної системи збору, систематизації даних, що надходять та їх обробки, комплексного аналізу отриманої інформації та підготовки на цій основі зведено-аналітичних матеріалів. Одним з головних питань в рамках такої
 12. 11.5. Облік виданих фінансових векселів
  Однією з форм залучення позикових коштів є розміщення зобов'язань шляхом видачі векселів. Векселедавець може розмістити вексель по зниженій по відношенню до його номінальної вартості ціною (тобто з дисконтом) або передбачити виплати відсотків понад номінальну вартість векселя. Розрахунки з банками по операції обліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань враховують на окремих
 13. 6.6. ОБЛІК ВИДАНИХ ФІНАНСОВИХ ВЕКСЕЛІВ
  Однією з форм залучення позикових коштів є розміщення зобов'язань шляхом видачі векселів. Векселедавець може розмістити вексель по зниженій по відношенню до його номінальної вартості ціною (тобто з дисконтом) або передбачити виплати відсотків понад номінальну вартість векселя. Розрахунки з банками по операції обліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань враховують на окремих
 14. Література
  Основна Аудит банків: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. / Под ред, П Н. Бєлоглазова, Л * П, Крали вець кой, - М.: Фінанси і статистика, 2005. Банківський аудит / І-Д. Мамонова, 3. Г. Ширинская, Р. Г Ольхова та ін У 2-х частинах. - М.: Бухгалтерський облік, 1998, Банківський контроль та аудит: Учеб. посібник / За ред. Н, В. Фадейкіной. - М.: Фінанси і статистика, 2002, Горіна С. А. Облік в банку на
 15. 13.8. Облік операцій із продажу валютної виручки
  Організації здійснюють обов'язковий продаж частини валютної виручки від експорту товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку. Зазначена продаж здійснюється через міжбанківські валютні біржі або ЦБ РФ. Обов'язковий продаж валюти здійснюється з транзитного ва-лютного рахунку. При зарахуванні валютної виручки на транзитний валютний рахунок організації уповноважений банк не пізніше наступного
 16. 9.4. Перевірки правильності складання і своєчасності подання звітності з валютних операцій
  В ході аудиту перевіряється: звіт про рух готівкової валюти і платіжних документів в інвалюті; звіт про рух активів і пасивів комерційного банку в інвалюті; звіт за конверсійними операціями уповноважених банків. Аудитор перевіряє другий примірник звітів, що має позначку ЦБ РФ про прийняття першого, на них також повинні бути підписи уповноважених співробітників і друк банко п. Аудитору

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба