трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Статистика цін виробників у будівництві


Зведення будівельних об'єктів займає тривалий час, а їх реалізація відбувається залежно від умов договорів підряду (за об'єкт у цілому, за окремі етапи його зведення і т. п.). Ці особливості не дають можливості розраховувати індекс цін на закінчену будівельну продукцію, але дозволяють оцінити зміну цін на виконаний у звітному місяці обсяг будівельно-монтажних та інших робіт, а також на встановлені машини та устаткування.
Індекс цін виробників у будівництві формується на основі системи незалежних між собою індексів, що відрізняються специфічними особливостями їх побудови.
Особливістю системи індексів цін у будівництві є те, що інформація первинних форм звітності використовується тільки при розрахунку індексу цін на придбані будівельні матеріали (деталі та конструкції). Індекси цін на будівельно-монтажні роботи, на машини і обладнання та на інші капітальні роботи і витрати розраховуються на основі інформації про індекси цін в інших галузях економіки, а також показників галузевих статистик (наприклад, статистики основних фондів і капітального будівництва, статистики праці, фінансів , даних макроекономічних балансів, одноразових обстежень та ін.) Розрахунок індексу цін у будівництві заснований на використанні даних про індекси цін на перераховані вище елементи технологічної структури інвестицій в основний капітал.
При цьому використовується наступна система індексів цін, що дозволяє на певному етапі агрегації отримати зведений індекс цін на будівельну продукцію в цілому:
на придбані будівельними організаціями матеріали (деталі та конструкції );
на будівельно-монтажні роботи;
на машини та обладнання;
на інші капітальні роботи і витрати. Система індексів цін у будівництві використовується при аналізі економічних процесів як на федеральному, так і на регіональному рівнях, при здійсненні макроекономічних розрахунків, визна-леніі величини і динаміки валового внутрішнього та регіонального продукту, при складанні кошторисної документації за завданням інвестора (замовника), а також при здійсненні розрахунків з інвестором (замовником) за виконані підрядником роботи будівельного характеру.
Відбір товарів-представників для реєстрації цін у будівництві проводиться з метою:
визначення середніх цін та індексів цін на окремі види будівельних матеріалів (деталей і конструкцій) і паливно- енергетичних ресурсів, споживаних у будівництві;
розрахунку індексів цін на будівельно-монтажні роботи по галузях економіки регіону, федерального округу, економічного району та Російської Федерації.
Формування номенклатури будівельних матеріалів-представ-ників (деталей і конструкцій) здійснювалося протягом ряду років при тісній співпраці фахівців у галузі будівництва та статистики цін в суворій відповідності з наступними требо-ваниями:
відібрані для спостереження будівельні матеріали (деталі та конструкції) повинні охоплювати всі укрупнені групи будівельної продукції, застосовуваної при виконанні певного етапу робіт зі зведення об'єктів у різних галузях економіки;
вартість відібраних видів будівельних матеріалів (деталей і конструкцій) повинна становити не менше 50% загальної вартості всіх будівельних матеріалів (деталей і конструкцій), що застосовуються при будівництві об'єктів різних галузей економіки.
Реєстрація цін здійснюється на кілька марок ідентичного матеріалу, що дозволяє уникнути спотворень в розрахунках індексів цін, які можуть виникнути внаслідок частої зміни асортименту придбаних підрядними організаціями будівельних матеріалів (деталей і конструкцій).
При відборі конкретних марок будівельних матеріалів (деталей і конструкцій) для реєстрації цін на них керуються такими принципами:
дану марку матеріалу передбачається використовувати у будівельному виробництві протягом відносно тривалого періоду часу;
дана марка повинна характеризуватися відносною стабільністю властивостей і відображати динаміку цін тієї укрупненої пози-ції переліку будівельних матеріалів (деталей і конструкцій), яку вона відображає.
Питання про включення в спостереження окремих видів будівельних матеріалів (деталей і конструкцій) має вирішуватися в кожному конкретному випадку індивідуально, виходячи з відомостей, якими володіють співробітники територіальних органів Федеральної служби державної статистики, і спільно з фахівцями в області будів-ництва.
Спостереженням за зміною цін на будівельні матеріали охоплює-чена вибіркова сукупність підрядних організацій та забудовників, що здійснюють будівництво господарським способом в кожному суб'єкті РФ.
Репрезентативність вибірки базових підрядних організацій забезпечується виконанням таких основних вимог:
у вибірку повинні входити організації, які виконують функції як генпідрядника, так і субпідрядника, що дозволяє охопити всю сукупність робіт при зведенні об'єктів;
повинні бути представлені будівельні організації всіх форм власності та організаційно-правових форм (державні, муніципальні, приватні, змішані і т. д.);
необхідно забезпечити достатню показність застосовуваних при виробництві будівельних робіт матеріалів (деталей і конструкцій);
базові підрядні організації повинні виконувати не менше 50% загального обсягу будівельно-монтажних робіт, вироблених в даному регіоні Російської Федерації.
Реєстрація цін здійснюється підрядними організаціями та забудовниками, які здійснюють будівництво господарським способом, за формою державного статистичного спостереження (форма № 9-кс «Відомості про ціни на придбані основні будівельні матеріали, деталі і конструкції») по Станом на 25-е число звітного місяця.
Підставою для заповнення форми служать відомості про ціни, що склалися за звітний період, що містяться в платіжних документах на придбану будівельними організаціями продукцію (материні, деталі і конструкції).
Якщо на момент реєстрації придбання будівельної продукції не здійснювалося, то у формі наводяться ціни, за якими продукція була або буде придбана в найближчий до дня реєстрації День (період) протягом звітного місяця. При цьому бажано, щоб "" еріали (деталі та конструкції) купувалися у одних і тих же постачальників.
Реєстрації підлягають, як правило, фактичні ціни придбання будівельних матеріалів (деталей і конструкцій) вітчизняного виробництва з урахуванням податку на додану вартість, снабженчес-ко-збутових і транспортних витрат.
Постачальницько-збутові витрати включають націнки і комісійні збори постачальницьких і збутових організацій, які надають посередницькі послуги підрядникові у придбанні та комплектації матеріалів.
Основною вимогою розрахунку середньої ціни по конкретному виду матеріалів (деталей і конструкцій) є порівнянність кола підприємств, що відзвітували по даному виду матеріалів (деталей і конструкцій) у звітному і попередньому місяцях.
Особливістю реєстрації цін на будівельні матеріали (деталі та конструкції) є тимчасове припинення придбання деяких їхніх видів, в більшості випадків тих, які є найбільш дорогими і використовуються тільки на окремих етапах зведення об'єктів (наприклад, різні види панелей). Як правило, в період тимчасового припинення придбання такого роду матеріалів може продовжуватися їх використання на будівельному майданчику. Тому допускається використання в цьому випадку «розрахункових» (умовних) цін до тих пір, поки не будуть отримані дані про фактичні ціни придбання. Коригування цін здійснюється експертно, наприклад з використанням індексу цін на аналогічний вид матеріалу або з використанням індексу цін за звітний (попе-дущий) місяць на ідентичний матеріал у сусідньому регіоні, схожому за економічної ситуації та умовам діяльності будівельного комплексу.
При реєстрації цін слід виключати випадки придбання будівельних матеріалів (деталей і конструкцій) по так званим «аномальним» (дуже низьким або дуже високим) цінами, наприклад придбання великої оптової партії за цінами значно нижче середнього рівня.
Оскільки інвестиційне обладнання проводиться не на кожній території, то розрахунок індексів цін на машини та обладнання на регіональному рівні неможливий. Тому індекси цін на машини і обладнання, використовувані в будівництві, розраховуються тільки по галузях економіки та економіці в цілому в Російській Федерації і також федеральних округах.
Можливість розрахунку індексу цін у будівництві на регіональному рівні отримана завдяки використанню прийому поширення значень індексів цін на машини й устаткування по галузях і економіці в цілому на всі суб'єкти, що входять до складу даного округу.
Індекс цін на будівельні матеріали (деталі та конструкції). В якості базисної ціни для розрахунку індексів цін на придбані види будівельних матеріалів (деталей і конструкцій) протягом поточного року відповідно до діючої методологією приймається ціна будівельної продукції попереднього місяця.
При розрахунку зведеного індексу цін на всі види будівельних матеріалів (деталей і конструкцій) по регіону в якості базисних ваг виступають дані про обсяги застосовуваних ресурсів, що характеризують питому вагу кожного виду будівельного матеріалу (деталі або конструкції) в загальних витратах на будівництво «умовного» об'єкта. Ці показники розробляються фахівцями в галузі будівництва; вони діють протягом ряду років і періодично переглядаються.
Індекс цін на будівельно-монтажні роботи. При розрахунку індексів цін на будівельно-монтажні роботи по галузях економіки і по економіці в цілому як на регіональному, так і на федеральному рівнях в якості ваг використовуються постійні обсяги будівельних матеріалів, визначені з урахуванням специфіки будівництва об'єктів в кожній галузі економіки і по економіці в цілому відповідно. Ці обсяги показують кількість матеріалів кожного виду, необхідне для зведення об'єкта в кожній галузі економіки, і представлені у вигляді технологічних моделей, назви яких відповідають галузям економіки, по яких вони складені.
Веса для розрахунку індексів цін на будівельно-монтажні роботи по галузях економіки і по економіці в цілому як на регіональному, так і на федеральному рівнях використовуються протягом декількох років і, у міру розвитку і впровадження нових технологій у будівництві, пе-ресматріваются і оновлюються фахівцями в цій галузі через певні періоди часу.
Індекс цін на машини й устаткування. Основою для обчислення індексів цін на машини й устаткування інвестиційного призначення служать дані про індекси цін виробників за 23 їх видами, на основі яких визначається зведена позиція «Усі види машин і устаткування».
Індекс цін на інші капітальні роботи і витрати. Для розрахунку індексу цін на інші капітальні роботи необхідна інформація 0 вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт, про витрати на виробництво проектно-вишукувальних робіт в частині сировини і матеріалів, робіт і послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми організаціями, палива та енергії, про витрати на оплату праці, про відрахування на соціальні потреби, амортизації основних фондів, інших витратах, прибутку. Ваги для індексу ієн на проектно-ізискательскіс роботи використовуються протягом звітного року і, по його закінченні, оновлюються,
Виходячи з отриманих індексів ієн за групами визначаються галузеві індекси ієн на інші капітальні роботи і витрати. Для агрегації групових індексів служать дані про структуру інших капітальних робіт і витрат у загальному обсязі інвестицій в основний капітал. отримані на основі одноразового обстеження інших капітальних робіт і витрат.
Індекс цін виробників у будівництві. Визначення ваг при розрахунку індексу цін виробників у будівництві по галузях економіки і по економіці в цілому як на регіональному, так і на федеральному рівнях проводиться на основі даних (у вартісному Вира-женні) про використання інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування за елементами їх технологічної структури (будівельно-монтажних робіт, машин і встаткування і інших капітальних робіт і затрат) в галузевому розрізі.
Ці ваги використовуються протягом звітного року та оновлюються при розрахунку показників за січень кожного року. Враховуючи відставання термінів подання статистичної інформації, для розрахунку індексів цін у будівництві за звітний рік використовуються ваги за рік, що передував попередньому.
На підставі проведених розрахунків індексів цін за звітний місяць до попереднього місяця за всіма складовими технологічної структури інвестицій в основний капітал (будівельно-монтажних робіт, машин і встаткування, інших капітальних робіт і затрат) здійснюється розрахунок індексу ієн у будівництві в цілому. Для цього використовується формула:
Ate-^ СНР ^ СЧП ^ МО ^ МО AlKpi ^ nKpJ -
де / кс, / смр, Умо, / П1ф] - індекси цін відповідно: у будівництві, на будівельно-монтажні роботи, на машини й устаткування, на інші капітальні роботи і витрати;
- смр'' ко. ^ Пкре - частки витрат відповідно на будівельно-монтажні роботи, машини та обладнання, інші капітальні роботи і витрати в загальному обсязі інвестицій в основний капітал. Дана формула використовується при розрахунку індексів цін виробляй-телей в будівництві як по кожній галузі економіки, так і по економіці в цілому на двох рівнях - регіональному та федеральному.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Статистика цін виробників у будівництві "
 1. М. Г. Назарова. Статистика фінансів, 2007

 2.  10.1. Соціально-економічний значеніестатістіческого вивчення цін і інфляції
    Спостереження за зміною цін і тарифів на споживчому ринку ставить своїм завданням збір інформації про рівень цін і їх зміну на основі систематичної реєстрації на споживчому ринку. Основа сучасної методології статистики цін, відповідної в цілому методології країн з ринковою економікою та міжнародним стандартам, була створена на початку економічних реформ і напередодні
 3.  Надлишок виробника
    - Різниця між тим, що виробники фактично отримують за кожну одиницю товару, і тієї мінімальною ціною, за яку вони згодні його
 4.  Рекомендована література до глави 2
    Білих Л.П. Основи фінансового ринку. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - С. 56 - 69. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1997. - С. 11 - 46. Ващенко Т.В. Математика фінансового менеджменту. - М.: Перспектива, 1996. - 82 с. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - С. 156 - 198. Кочовіч Є. Фінансова математика. - М.: Фінанси і
 5.  Бібліографічний список
    Податковий кодекс Російської Федерації (в редакції Федеральних законів від 9 липня 1999 р. № 154-ФЗ, від 2 січня 2000 р. № 13-ФЗ). М.: Фінанси і статистика, 2001.Ч. 1. 150 с. Податковий кодекс Російської федерації. М.: Фінанси і статистика, 2001. Ч. 2. 230 с. Новицький Н. І. Організація виробництва на підприємствах: Навчальний метод. посібник. М.: Фінанси і статистика, 2001. 400 с. ЗМІСТ Передмова
 6.  Пропозиція
    - Кількість товару, що виробники бажають і в змозі продати за заданою
 7.  2.9. Ціни статистики
    Ринкові ціни, процес їх утворення та зміни є предметом статистичного вивчення. Завдання статистики полягає у фіксуванні, спостереженні та визначенні напрямів динаміки рівня цін для характеристики стану ринку - його стійкості і кон'юнктури, оцінки інфляційного очікування, індексації доходів, оцінки купівельної спроможності населення, прогнозування рівня цін. Для
 8.  4.1. Взаємозв'язок між статистикою фінансів і СНС
    Статистика фінансів є самостійною галуззю соціально-економічної статистики, в завдання якої входить розробка широкого кола показників, що характеризують фінансові результати господарської діяльності підприємств та організацій, галузей економіки та регіонів країни, стан державних фінансів, функціонування фінансових установ, стан грошово-кре-дітно системи,
 9.  Література
    Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч. 1, 2. Податковий кодекс Російської Федерації. Ч. 2. Положення з бухгалтерського обліку. Абрютина М. С., Грачов А. В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. М.: Річ навіть і Сервіс, 2000. Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Підручник / За ред. Г. А. Титоренко. М.: ЮНИТИ, 2003. Аналіз фінансової звітності / За ред. О. В.
 10.  Природні ресурси
    - Все, що може бути використано у виробництві в натуральному стані: родючі землі, вільні місця для будівництва, лісу,
 11.  § 1. Про назву явища і методи його пізнання.
    Аналізоване явище по - різному називається фахівцями. В основному, вживаються такі терміни: втеча капіталів, витік капіталів, вивіз капіталів, відтік капіталів, переклад капіталів за кордон, нелегальний експорт капіталу, і т.д. Вважаю, що цілком можливе використання будь-якого з наведених термінів; термінологія тут принципової не є, хоча досягнення домовленості про
 12.  6.1. Поняття, класифікація і оцінка довгострокових інвестицій
    Довгострокові інвестиції - це витрати на створення, збільшення розмірів, а також придбання необоротних активів тривалого користування (понад один рік), не призначених для продажу, за винятком довгострокових фінансових вкладень у державні цінні папери, цінні папери та статутні капітали інших організацій. Довгострокові інвестиції пов'язані з наступними діями: -
 13.  Література
    Аналіз фінансової звітності: навч. посібник / під ред. О. В. Єфімової, М. В. Мельник. 2-е вид. М.: Омега-Л, 2006. Губин В. Є., Губіна О. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності: підручник. М.: ІЛ «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. Донцова Л. В.. Никифорова Л. А. Аналіз фінансової звітності: підручник. 6-е вид. М.: Річ навіть і Сервіс. 2 (K) S. А. Ковальов В. В., Пат рів В. В., Биков В. А. Як читати баланс. 5-е
 14.  Рекомендована література до глави 3
    Білих Л.П. Основи фінансового ринку. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - С. 82 - 100. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1997. - С. 47 - 74, 101 - 138. Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент (т. 1). - СПб.: Економічна школа, 1998. - С. 102 - 131, 362 - 366. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - С. 86 -

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба