трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Облік касових операцій


Для формування інформації про наявність та рух грошових коштів в російській та іноземній валютах, що знаходяться в касі, Планом рахунків передбачено рахунок 50 «Каса».
Сальдо рахунку вказує на наявність вільних коштів у касі організації на початок і кінець місяця. За дебетом рахунка 50 «Каса» відображається надходження грошових коштів і де-ніжних документів до каси організації. За кредитом рахунку 50 «Каса» відображається виплата грошових коштів та видача грошових документів.
До рахунку 50 «Каса» можуть бути відкриті субрахунки:
50-1 «Каса організації»;
50-2 « Операційна каса »;
50-3« Грошові документи »та ін
Субрахунок 50-1« Каса організації »призначений для обліку коштів у касі організації. Коли організація виробляє касові операції з іноземною валютою, то до рахунку 50 «Каса» повинні бути відкриті відповідні субрахунки для відокремленого обліку руху кожної готівкової іноземної валюти.
Субрахунок 50-2 «Операційна каса» призначений для обліку наявності та руху грошових коштів у касах товарних контор (пристаней) і експлуатаційних ділянок, зупиночних пунктів, річкових переправ, судів, квиткових і багажних касах портів ( пристаней), вокзалів, касах зберігання квитків, касах відділень зв'язку.
Субрахунок 50-3 «Грошові документи» призначений для обліку знаходяться в касі організації поштових марок, марок дер-жавної мита, вексельних марок, оплачених авіаквитків та інших грошових документів.
Одним з основних джерел надходження грошових коштів у касу організації, є розрахункові рахунки. У бухгалтерському обліку при надходженні коштів з розрахункового рахунку складається запис:
Дебет 50-1 «Каса організації» Кредит 51 «Розрахункові рахунки».
Надходження коштів від покупців в оплату за реалізований товар є виручкою, відображення якої в бухгалтерському обліку залежить від видів торгівлі: роздрібна або оптова.
При продажу товарів через роздрібну мережу виручка відображається записом:
Дебет 50-1 «Каса організації» Кредит 90-1 "Дохід".
Підставою для відображення виручки в бухгалтерському обліку в оптовій торгівлі є пред'явлений покупцеві рахунок на продажну вартість товару. В обліку складається запис: Дебет 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» Кредит 90-1 "Дохід".
Надходження коштів від покупців в оплату за товар в даному випадку відбивається як погашення заборгованості покупця за відвантажений товар:
Дебет 50-1 «Каса організації»
Кредит 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Розрахунки за відвантажений покупцям товар можуть здійснюватися за готівковий розрахунок у формі попередньої оплати
Надходження від інших юридичних і фізичних осіб у порядку попередньої оплати продукції відповідно до п. 3 Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9/99, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 06.05.99 р. № 32н, не визнаються доходами організації.
Згідно з Планом рахунків сума надійшла до каси організації попередньої оплати в рахунок майбутньої поставки продукції відображається за дебетом рахунка 50 «Каса» в кореспонденції з кредитом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Причому сума попередньої оплати враховується відокремлено, для цього організація за балансовим рахунком 62 «Розрахунки з покупате-лями і замовниками» може відкрити відповідний субрахунок, наприклад субрахунок 62-1 «Розрахунки за попередній оплаті».
Приклад 10.1
Організація отримала авансовий платіж готівкою грошовими коштами під майбутню відвантаження товару на суму 35 400 руб, у тому числі ПДВ - 5400 руб
У бухгалтерському обліку організації відображаються записи:
Дебет 50-1 «Каса організації»
Кредит 62-1 «Розрахунки за попередньою оплатою»
35 400 руб. - На суму надійшов авансового платежу в касу організації;
Дебет 62-1 «Розрахунки за попередньою оплатою»
Кредит 68 «Розрахунки з податків і зборів»
5400 руб. - На суму ПДВ від надійшов авансового платежу.
Грошові кошти в касу організації можуть надходити від засновників організації в якості внеску до статутного капіталу. Вклади засновників визначаються установчим договором і протоколом зборів засновників.
Облік розрахунків з учасниками товариства за грошовими і майновим вкладами до статутного капіталу ведеться із застосуванням рахунку 75 «Розрахунки з засновниками». До цього рахунку передбачені субрахунки:
75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»;
75-2 «Розрахунки по виплаті доходів».
Підтвердженням факту прийняття грошового внеску від учасника є квитанція до прибуткового касового ордеру, скріплена печаткою організації.
Прибутковий касовий ордер служить підставою для запису операції в звіт касира, на основі якого складаються бухгалтерські записи з їх відображенням у журналах-ордерах.
Сума вкладу учасника, що надійшла у вигляді готівкових грошових коштів у касу, відображається записом:
Дебет 50-1 «Каса організації»
Кредит 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал». Приклад 10.2
При створенні товариства з обмеженою відповідальністю статутний капітал визначений в розмірі 20 ТОВ руб.
На момент реєстрації ТОВ його статутний капітал повинен бути сплачений не менш ніж на 50% (п 2 ст. 16 Федерального закону від 08.02.98 р. № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» ) Установчим договором передбачені внески учасників готівковими коштами в касу організації.
У бухгалтерському обліку складаються записи:
Дебет 50-1 «Каса організації»
Кредит 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал »
10 000 руб. - На суму внеску в розмірі 50% вкладів учасників до моменту реєстрації товариства;
Дебет 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»
Кредит 80 «Статутний капітал»
20000 руб. - На суму зареєстрованого статутного капіталу товариства;
Дебет 50-1 «Каса організації»
Кредит 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»
10000 руб. - На суму внеску в рахунок погашення частини, що залишилася статутного капіталу товариства.
Грошові кошти можуть надходити в касу організації при поверненні підзвітних сум від працівників організації. Залишок підзвітних сум визначається на підставі авансового звіту, його надходження оформляється прибутковим касовим ордером.
Приклад 10.3
Підзвітній особі з каси організації видано кошти на придбання канцелярського приладдя в сумі 600 руб Після придбання канцелярського приладдя підзвітною особою складено авансовий звіт, до якого прикладені товарний і касовий чеки на суму 450 руб Залишок невикористаних коштів (150 руб.) зданий в касу організації.
У бухгалтерському обліку складені запису:
Дебет 71 «Розрахунки з підзвітними особами»
Кредит 50-1 «Каса організації»
600 руб. - Видано з каси підзвітній особі грошові кошти для придбання канцелярського приладдя;
Дебет 10-1 «Інвентар і господарські речі»
Кредит 71 «Розрахунки з підзвітними особами»
450 руб. - Придбані підзвітною особою канцелярське приладдя;
Дебет 50-1 «Каса організації»
Кредит 71 «Розрахунки з підзвітними особами»
150 руб. - Повернено до каси організації залишок невикористаних підзвітних сум.
Механічні операції надходження грошових коштів у касу орга-нізації представлені в табл. 10.1.
Таблиця 1 жовтня
Операції з надходження грошових коштів у касу організації
(дебет рахунку 50-1 «Каса організації») №
п / п Підстава для внеску грошових коштів Зміст операції Коррес-Понд-рующий рахунок 1 Грошовий чек Здійснено повернення невикористаних коштів в акредитивах 55-1 2 Звіт касира Здано готівку з операцион-ної в основну касу організації 50-2 3 Довідка, заяв-ня на покуп-ку валюти Іноземна валюта, знята з валютного рахунку, оприбуткована в касу 52 4 Грошовий пе-РЕВОД Надійшли в касу готівкові грошові кошти, що знаходилися в дорозі (наприклад, раніше відправлені поштовим переказом) 57 5 Накладна, акт приймання цінностей Внесено кошти поставщи-ком в оплату відсутніх матеріальних цінностей 60 6 Договір позики Погашено заборгованість юридичними особами за наданим долгосроч-ному позиці та відсотками за користування позиковими засобами 67
300 Глава 10. Облік грошових коштів та операцій ...
Закінчення табл 10.1 № п / п Підстава для внеску грошових коштів Зміст операції Коррес-Понд-рующий рахунок 7 Довідки, заяв-ня, свідчення про пик-деніі дитини Надійшли в касу організації денеж-ні кошти від Фонду соціального страхування РФ на виплату одноразової менного допомоги на народження дитини 69-1 8 Договір позики Погашено заборгованість працівником організації по наданій позиці та відсотками за користування позиковими засобами 73-1 9 Акт інвентаризації, розпоря-дження Погашено матеріально відповідальною особою недостача, виявлена ??при ін-інвентаризації товарів 73-2 10 Розрахунок Здійснено повернення надміру виплив-ченной акціонеру суми дивідендів 75-2 11 Акт приймання цінностей, пре-тензия Надійшли в касу грошові кошти від постачальника за пред'явленої претензії з поставки товарів 76 -2 12 Договір про-стого товариша-ства Надійшли в касу організації диви-денді від участі в договорі простого товариства 76-3 13 Книга Здійснено повернення надміру виданих депонованих сум працівникам організації 76-4 14 Наказ Надійшли в касу грошові кошти від філії організації, виділеного на окремий баланс 79-1 15 Програма, гранти Надійшли кошти для фі-нансування програми розвитку ре-регіональної інформаційної бази 86 16 Платіжна ве-відомість Внесено до каси зайво видана заро-бітної плата працівникам 70 17 Угода Надійшли в касу організації безвоз- Безоплатно передані юридичною особою грошові кошти 98-2
Вибуття грошових коштів з каси організації відображається за кредитом рахунку 50 «Каса» в кореспонденції з різними рахунками в залежності від призначення витрат.
Одним з основних напрямків вибуття грошових коштів є їх зарахування на розрахунковий рахунок.
Грошові кошти здаються в банк касирами організацій або через інкасаторів. Грошові кошти, видані касиру для здачі в банк, оформляють видатковим касовим ордером. У банку оформляється оголошення на внесок готівкою. У бухгалтерському обліку складається запис:
Дебет 51 «Розрахункові рахунки»
Кредит 50-1 «Каса організації».
Грошові суми (переважно виручка від продажу товарів торговельних організацій), внесені до каси кредитних організацій, ощадні каси або каси поштових відділень для зарахування на розрахунковий рахунок або інший рахунок організації, але ще не зараховані за призначенням, обліковуються на рахунку 57 «Переві-ди в шляху».
Підставою для прийняття на облік грошових коштів по рахунку 57 «Переклади в шляху» є квитанції кредитної організації, ощадної каси, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам.
Приклад 10.4
Згідно з угодою на розрахунково-касове обслуговування з уповноваженим банком торгова організація здає торгову виручку два рази на день. У першій половині дня виручку здає касир безпосередньо в банк. У другій половині дня організація здає виручку через інкасо-тора. 31 березня касиром здана в банк виручка в сумі 50 ТОВ руб., Через інкасатора в банк здано 125 ТОВ руб
У бухгалтерському обліку на суму виручки, здану касиром в першій половині дня, складається запис:
Дебет 51 «Розрахункові рахунки»
Кредит 50-1 «Каса організації»
- 50 000 руб.
Виручка, здана через інкасатора в другій половині дня, на розрахунковий рахунок в цей день не зарахована. У зв'язку з цим 31 березня в обліку складається запис. Дебет 57 «Переклади в шляху»
Кредит 50-1 «Каса організації»
125 ТОВ руб.
Грошові кошти, що знаходяться в дорозі, будуть зараховані на розрахунковий рахунок на наступний день. В обліку буде складена запис:
Дебет 51 «Розрахункові рахунки»
Кредит 57 «Переклади в шляху»
125 ТОВ руб.
Вибуття грошових коштів з каси організації може відбутися в результаті здійснення організацією інвестицій готівковими коштами. Для обліку інвестицій (у державні цінні папери, акції, облігації та інші цінні папери інших організацій, статутні (складеному) капітали інших організацій, представлені позики) у бухгалтерському обліку передбачено рахунок 58 «Фінансові вкладення».
Приклад 10.5
Згідно договором простого товариства організація здійснила внесок у створення спільної виробничої діяльності Як внесок у спільну діяльність організацією передані готівкові грошові кошти в сумі 45 ТОВ руб. За підсумками спільної діяльності організації нараховані доходи в сумі 2500руб., Які надійшли в касу організації.
Крім того, організація надала безвідсоткову позику індивідуальному підприємцю в сумі 120 ТОВ руб. В наступному місяці частину позики в сумі 20 ТОВ руб індивідуальним підприємцем повернута.
 У бухгалтерському обліку інвестиції організації відображені записами:
 Дебет 58-4 «Внески за договором простого товариства»
 Кредит 50-1 «Каса організації»
 45 ТОВ руб. - Відображено суму вкладу у спільну діяльність за договором простого товариства;
 Дебет 76-3 «Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків»
 Кредит 91-1 «Інші доходи»
 2500 руб. - Нараховані доходи організації за результатами спільної діяльності;
 Дебет 50-1 «Каса організації»
 Кредит 76-3 «Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків»
 2500 руб. - Отримано дохід від участі у спільній діяльності;
 Дебет 58-3 «Надані позики»
 Кредит 50-1 «Каса організації»
 120 000 крб. - Надано короткострокову позику індивідуальному підприємцю;
 Дебет 50-1 «Каса організації»
 Кредит 58-3 «Надані позики»
 20 000 руб - повернута частина позики індивідуальним підприємцем.
 Видача коштів з каси організації у вигляді позик може здійснюватися не тільки юридичним особам та інді-виділеного підприємцям, а й працівникам організації. Для обліку розрахунків за наданими позиками Планом рахунків передбачено субрахунок 73-1 «Розрахунки за наданими зай-мам». Позики працівникам організації може бути надано для придбання житла, садових будиночків, на благоустрій садових ділянок, обзаведення домашнім господарством і т.д.
 Для надання позик з працівником укладається договір, в якому визначають суму, строк повернення позики, а також відсотки за користування грошовими коштами.
 З каси організації грошові кошти можуть бути спрямовані і на інші цілі (табл. 10.2).
 Бухгалтерський облік наявності та руху валютних коштів в касі організації здійснюється відповідно до Плану рахунків на окремих субрахунках рахунку 50 «Каса».
 Відповідно до п. 1 ст. 8 Федерального закону «Про бухгалтерський облік» бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій організацій ведеться у валюті Російської Федерації - у рублях. У зв'язку з цим для відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті здійснюється перерахунок іноземної валюти в рублі за курсом Центрального банку РФ на дату здійснення операції.
 Надходження валютних коштів в касу може здійснюватися з поточного валютного рахунку, за наявності їх залишку після обов'язкового продажу валютної виручки, або зі спеціального тран-304 Глава 10. Облік грошових коштів та операцій ... Таблиця 10.2 №
 п / п Підстава для виплати де-ніжних коштів Зміст операції Коррес-Понд-рующий рахунок 1 Видатковий касовий ордер Здано грошові кошти в банк для відкриття акредитива 55-1 2 Рахунок-фактура Оплачено постачальнику за надійшли матеріальні цінності та надані послуги 60 3 Акт приймання товарів Оплачено претензія покупця за по-ставку товарів низької якості 62 4 Розпорядження Видані грошові кошти філії, виділеному на окремий баланс, для розвитку господарської діяльності 79-1 5 Рахунок Здійснено оплату Фонду соціального страхування РФ за санаторно-курортні путівки 69-1 6 Акт Здійснено оплату до бюджету суми штрафу з ПДВ за порушення термінів платежів з податку 68 7 Акт інвента-ризації Відображено суму недостачі грошових коштів, виявлена ??у касі організації при інвентаризації 94 8 Видатковий касовий ордер Здійснено повернення коштів цільового фінансування, раніше надійшли в касу організації 86 9 Звіт Внесена на валютний рахунок готівкова іно-дивна валюта 52 10 Рахунок Придбано акції за готівку денеж-ні засоби 58-1 11 Рахунок Придбано боргові цінні папери за готівкові грошові кошти 58-2 12 Угода Повернуто з каси аванс, раніше напів-ченний від покупця (замовника) 62 13 Розрахунок Сплачено з каси єдиний соціальний податок у частині, що підлягає зарахуванню до Пенсійного фонду РФ 69-2 Операції з вибуття грошових коштів з каси організації
 (Кредит рахунку 50-1 «Каса організації»)
 Закінчення табл 10.2
  № п / п Підстава для виплати де-ніжних коштів Зміст операції Коррес-Понд-рующий рахунок 14 Витратний кас-совий ордер Видана зайво внесена сума де-ніжних коштів в рахунок внеску до статутного капіталу товариства 75-1 15 Розрахунково-платіжного Ведо-мость Видані з каси дивіденди акціонерам, нараховані при розподілі прибутку акціонерного товариства 75-2 16 Платіжна відомість Видана з каси заробітна плата персо-налу організації 70 17 Витратний кас-совий ордер Здано з каси в банк і зараховані на валютний рахунок валютні кошти 52 18 Витратний кас-совий ордер Списані грошові кошти, вико-ванні на надзвичайні витрати 99 
 зітного рахунку, на який зараховується придбана валюта уповноваженим банком.
 При надходженні валютних коштів в касу організації з валютного рахунку складається запис за відповідним субрахунком до рахунку 50 «Каса» (наприклад, в якості іноземної валюти ор-ганізації використовуються долари США): Дебет 50 «Каса»,
 субрахунок «Каса в доларах США» Кредит 52 «Валютні рахунки».
 Відповідно до п. 5 і 6 Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» (ПБУ 3/2000), затвердженого наказом Мінфіну Росії від 10.01.2000 р. № 2н, для цілей бухгалтерського обліку за надійшли в касу валютних коштах здійснюється перерахунок їх вартості в рублі за курсом Центрального банку РФ для цієї іноземної валюти по відношенню до рубля, що діє на дату здійснення операції. Датою здійснення касових операцій з іноземною валютою вважається дата оприбуткування грошових знаків до каси або видачі грошових знаків з каси організації. Видача валютних коштів з каси підзвітній особі на витрати за закордонним відрядженням відбивається із застосуванням рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами».
 Так, на суму виданого авансу в доларах США складається запис:
 Дебет 71 «Розрахунки з підзвітними особами»,
 субрахунок «Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті»
 Кредит 50 «Каса»,
 субрахунок «Каса в доларах США».
 Обов'язковою моментом при складанні бухгалтерської звітності відповідно до п. 7 ПБУ 3/2000 є перерахунок вартості грошових знаків у касі організації, виражених в іноземній валюті, в рублі на звітну дату її складання.
 Перерахунок здійснюється по кожній валюті. Для організації аналітичного обліку касових операцій і здійснення перерахунку залишку за видами валют доцільно відкривати картки аналітичного обліку касових операцій.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.3. Облік касових операцій"
 1.  11.2. Аудит операцій по прийому готівки в касу банку
    обліку прийнятих та виданих грошей; прибуткові касові документи; зразки підписів операційних і касових працівників, які мають право підпису на расчетноденежних документах; оборотну відомість по рахунках кредитної організації; особові рахунки клієнтів; довідку касира прибуткової каси; документи дня банку (на вибірку). На основі представленої документації необхідно перевірити правильність оформлення
 2.  11.4. Аудит видаткових касових операцій
    обліку прийнятих та виданих грошей; зразки підписів операційних працівників кредитної організації; картки зразків підписів посадових осіб клієнтів; особові рахунки клієнтів; оборотна відомість по рахунках кредитної організації; довідка касира видаткової каси. Проводячи аналіз здійснення операцій видаткової каси, необхідно встановити: правильність оформлення грошових чеків, у тому числі відповідність
 3.  11.6. Аналіз матеріалів внутрішнього контролю банку з перевірки касових операцій
    обліковими даними. При наявності невідповідності необхідно розглянути прийняті банком заходи щодо виявлення причин цієї невідповідності, встановлення винних осіб та дотриманню порядку відшкоду-вання збитків. Крім ревізій каси в банку повинні проводитися періодичні тематичні перевірки стану обліково-касової роботи, а також окремі перевірки в рамках подальшого контролю за правильністю здійснення
 4.  11.1. Нормативне регулювання касових операцій банку
    урахуванням змін і доповнень); Положення ЦБ РФ «Про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації» від 05.01.98 № 14-П (з наступними змінами та доповненнями); Положення «Про порядок ведення касових операцій в кредитних організаціях на території Російської Федерації »від 25.03.97 № 56 (затверджено наказом ЦБ РФ від 25.03.97 № 02-101). «Правила ведення
 5.  10.1. Значення і завдання обліку грошових коштів
    обліку касових операцій, є Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації, затверджений рішенням Ради директорів Центрального банку РФ від 22.09.93 р. № 40. Кардинальні зміни в порядок здійснення готівкових грошових розрахунків сталися з введенням в дію з 28 червня 2003 Федерального закону від 22.05.03 р. № 54-ФЗ «Про застосування контрольно-касової техніки при
 6.  Глава 10 Облік коштів і операцій в іноземній валюті
    операцій в іноземній
 7.  Глава 7. Типові помилки з обліку касових операцій з ведення розрахункових рахунків
    обліку: звітів касира з прикладеними прибутковими та видатковими касовими документами, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, корінців чеків використаних чекових книжок. Видаткові та прибуткові касові номери повинні мати роздільне нумерацію, виписуватися бухгалтерією в момент здійснення операції і реєструватися в журналі реєстрації прибуткових та
 8.  11.5. Аудиторська перевірка порядку укладання (склепіння) операційної каси
    обліку прийнятих та виданих грошей, касова книга; журнал обліку прийнятих сумок з цінностями та порожніх сумок; виписки з особових рахунків до балансового рахунку 20202 «Каса кредитної організації» за видами валют. У процесі перевірки даної ділянки обліково-касової роботи не-необхідно: звірити залишки грошей в довідках про суму прийнятих грошей і кількості що надійшли в касу грошових документів у довідках про
 9.  Приклад 2. Порушення методології відображення відсотків, нарахованих банком на залишок грошових коштів
    обліку відсотки відображаються організаціями в наступному місяці (в момент їх зарахування на рахунок). При цьому договором не передбачається здійснення розрахунків по оплаті послуг банку при проведенні кожної розрахунково-касової операції. Згідно п. 7 ПБУ 9/99, відсотки, що підлягають отриманню, визнаються іншими доходами. Відповідно до п. 16 ПБО 9/99 інші надходження визнаються в бухгалтерському обліку
 10.  11.3. Аудит прийому до каси банку сумок з проінкасованої готівкою
    обліку регламентується п. 2.3.5 -2.3.8 Положення № 56 та п. 4.15 Правил № 61. Зазначені операції відображаються в документах банку, до яких відносяться: касові документи дня; журнал обліку прийнятих сумок з цінностями та порожніх сумок; довідки про прийняті вечірньою касою сумках з готівкою і порожніх сумках; контрольні відомості по перерахуванню грошової готівки; контрольні листи касового
 11.  15.1. Планування перевірки оборотних активів
    обліку; витрат майбутніх періодів; незавершеного виробництва; інших запасів і витрат; податку на додану вартість (ПДВ) по придбаних цінностей; грошових коштів; готової продукції (товарів, робіт, послуг); інших оборотних активів. План аудиторської перевірки включає наступні аспекти. Аудит виробничих запасів - перевірка правильності оформлення матеріалів інвентаризації
 12.  5.3. Облік готівкових грошових коштів та операцій на розрахунковому та валютному рахунках
    облік руху грошових коштів ведеться на наступних активних грошових рахунках: Рахунок 50 «Каса»; Рахунок 51 «Розрахункові рахунки»; Рахунок 52 «Валютні рахунки»; Рахунок 55 «Спеціальні рахунки в банках»; Рахунок 57 «Переклади в шляху». Згідно з Указом Президента РФ від 14.06.1992 р. № 622 «Про додаткові заходи з обмеження готівково-грошового обігу» всі організації незалежно від своєї організаційно-правової форми

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба