трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Облік розрахунків за товарними і нетоварними операціями


Грошові розрахунки здійснюються також у вигляді безна-особистих розрахунків.
Безготівкові розрахунки здійснюються за товарними і нетоварними операціями.
До товарних операцій відносять: купівлю-продаж сировини, матеріалів, готової продукції тощо Їх враховують на сче-тах 60, 62, 45 та інших.
До нетоварними операціями відносять розрахунки з комунальними-ними установами, НДІ, навчальними закладами тощо Їх враховують на рахунку 76.
Основними формами розрахунків є розрахунки платіжними дорученнями-вимогами, акредитивами, розрахунки в порядку планових платежів, розрахунковими чеками та інші.
При розрахунках платіжними дорученнями-вимогами розрахунки у постачальників відбивають як реалізацію продукції, тобто із застосуванням рахунків 45, 90, 62. Покупець використовує рахунки 60, 51, 76.2.
Акредитив може бути виставлений за рахунок власних коштів та за рахунок банківського кредіта.В першому випадку:
Д 55.1 До 51.
У другому випадку:
Д 55.1 До 66, 67.
Оплату рахунків постачальників з акредитива оформляють проводкою:
Д 60 К 55.1.
Розрахунки в порядку планових платежів покупці відображаючи-ють на рахунку 60, а постачальники - на 62.
70
На вартість відпущеної продукції за оптовими цінами постачальник робить запис:
Д 62 К 90.
Фактичну собівартість реалізованої продукції списують проводкою:
Д 90 К 43.
Виручку, що надійшла в порядку планових платежів, оформляють записом:
Д 51 К 62.
При розрахунках, заснованих на заліку взаємних вимог, взаємні вимоги та зобов'язання боржників і кредиторів один до одного погашаються в рівновеликих сумах і лише на різницю здійснюється платіж у встановленому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Облік розрахунків за товарними і нетоварними операціями "
 1. 9.2. Форми безготівкових розрахунків
  При безготівкові розрахунки в даний час можуть бути використані такі форми розрахунків між платником та одержувачем коштів: платіжні доручення; акредитиви; чеки; платіжні вимоги; інкасова форма розрахунків. 9.2.1. Платіжне доручення Платіжне доручення являє собою письмове розпорядження власника рахунку банку про перерахування певної суми з його рахунку (розрахункового,
 2. Зміст
  Глава 1. Правове регулювання страхової діяльності 1.1 Норми права в страховій діяльності 1.2 Договір страхування 1.3 Державне регулювання страхової діяльності Глава 2. Економічна сутність страхування 2.1 Основні поняття і терміни 2.2 Класифікація страхування 2.3 Страхова організація 2.4 Формування страхового фонду Глава 3. Бухгалтерський облік в страхових
 3. 2.1. Загальні положення
  Згідно ст. 9 Федерального закону "Про бухгалтерський облік" "всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами". Держкомстатом Росії розроблені і затверджені альбоми уніфікованих форм первинної облікової документації, що стосуються товарних операцій: а) Постановою від 18.08.1998 N 88 - з обліку результатів інвентаризації; б) Постановою від
 4. 16.1. Загальні положення
  Згідно п. 1 ст. 481 ГК РФ (якщо інше не передбачено договором) продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, за винятком товару, який за своїм характером не вимагає затаривания і (або) упаковки. Тара - це кошти, призначені для пакування, транспортування та зберігання товарів. Вона є неминучим супутником руху багатьох товарів, внаслідок чого облік тари
 5. 18.4. Особливості аналітичного обліку товаровпрі використанні вартісної схеми обліку
  При використанні вартісної схеми обліку матеріально відповідальні особи ведуть, як правило, тільки оперативний облік наявності та руху товарів у розрізах, необхідних для управління товарними запасами (в основному облік надходження товарів за найменуваннями і постачальникам). Бухгалтерія організовує аналітичний облік товарів по підрозділах, матеріально відповідальним особам і місць зберігання (у
 6. ВСТУП
  Практичне знання обліку товарних операцій необхідно кожному бухгалтеру, оскільки багато організацій, і не тільки сфери торгівлі та громадського харчування, крім основної діяльності займаються закупівлею і продажем товарів. У даній книзі розглянуті питання обліку товарних операцій, які є специфічними для організацій торгівлі та громадського харчування. Порядок обліку інших об'єктів
 7. В.В . Патров. Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні, 2009

 8. Зміст
  Глава 1. Загальний порядок ведення бухгалтерського обліку в закладах охорони здоров'я (1-й ур.) Реєстрація та ліцензування діяльності медичних установ (2-й ур.) Облікова політика в медичних установах (2-й ур.) План рахунків бухгалтерського обліку в закладах охорони здоров'я (2-й ур.) Форми первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку (2-й ур.) Глава 2. Облік нефінансових
 9. 2.4. Документальне оформлення інших товарних операцій
  Крім вищевказаних товарних операцій можуть бути й інші операції, що оформляються відповідними документами: актом про псування, лому товарно-матеріальних цінностей (форма N ТОРГ-15), актом про списання товарів (форма N ТОРГ-16), актом про перебиранні (сортуванні) плодоовочевої продукції (форма N ТОРГ-21), інвентаризаційної описом товарно-матеріальних цінностей ( форма N інв-3), сличительной
 10. 4.2. Цілі і завдання бухгалтерського обліку товарних операцій
  Основними цілями бухгалтерського обліку товарних операцій є наступні: 1) контроль за збереженням товарів ; 2) своєчасне подання керівництву організації інформації про виручку, витратах, пов'язаних з продажем товарів, прибутку від продажів, стан товарних запасів. Для досягнення цих цілей необхідно вирішити наступний комплекс бухгалтерських завдань. 1. Забезпечення спільно з іншими
 11. ЗМІСТ
  До читачів 5 ГЛАВА 1 ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 ГЛАВА 2 ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 23 ГЛАВА 3 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 42 РОЗДІЛ 4 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 90 ГЛАВА 5 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ 118 ГЛАВА 6 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 146 ГЛАВА 7 ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЙОГО ОПЛАТИ 182 ГЛАВА 8 ОБЛІК ВИТРАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 209 ГЛАВА 9 ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ
 12. 12.10 . Облік розрахунків з персоналом за іншими операціями
  Для узагальнення інформації про всі види розрахунків з працівниками організації, крім розрахунків з оплати праці, з підзвітними особами та депонентами, використовують синтетичний рахунок 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями ". До цього рахунку можуть бути відкриті такі субрахунки: 73-1 "Розрахунки за наданими позиками"; 73-2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" та ін На субрахунку 73-1 "Розрахунки по
 13. 2.3 . Класифікація майна за джерелами утворення і цільовим призначенням
  Залежно від джерел утворення та цільового призначення майно організацій поділяють на власне (власний капітал) та кредитне (позиковий капітал, створений за рахунок зобов'язань) (рис. 2.2 ). Рис. 2.2. Джерела формування майна організації Власний капітал - це чиста вартість майна, оп-начається як різниця між вартістю активів (майна) організації та її
 14. 9.2. Факторний аналіз витрат на 1 карбованець товарної продукції
  Ринкова система господарювання передбачає постійну орієнтацію виробництва на споживачів і конкурентів, гнучке пристосування до мінливих ринкової кон'юнктури. В умовах ринку практично всі господарюючі суб'єкти поряд з порівнянної товарної продукцією виробляють незрівняну товарну продукцію, так як оновлення товарного асортименту є одним з основних конкурентних
 15. Облік кредитів
  Завдання 1. Організація відображає операції: 135 отримані кредити банків 2000 руб. строком до 1 року для придбання матеріалів і сировини ; 3000 руб. - терміном понад рік для придбання основних засобів; при поверненні короткострокового кредиту виплачені процен-ти 200 руб. (облік відсотків ведеться по мірі виплати); при поверненні довгострокових кредитів виплачені відсотки на 600 руб. (облік відсотків ведеться
 16. 9.3. Облік сировини і товарів у коморах
  На більшості підприємств громадського харчування сировину і товари спочатку надходять в комору, після чого передаються на виробництво, в буфети та інші структурні підрозділи. Надійшли сировину і товари передають під матеріальну відповідальність комірників. Документальне оформлення та порядок приймання товарів від постачальників такої ж, як і в торгівлі. Для отримання сировини з комори завідувач
 17. 15.15. Облік розрахунку »з персоналом за іншими операціями
  Для узагальнення інформації про всі види розрахунків з працівниками організації, крім розрахунків з оплати праці, з підзвітними ли-цями і депонентами, використовують синтетичний рахунок 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями». До цього рахунку можуть бути відкриті такі субрахунки: - 1 «Розрахунки за наданими позиками»; - 2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» та ін На субрахунку 1
 18. 12.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
  Будь-яке підприємство в процесі роботи користується послугами сторонніх організацій. Від постачальників на підприємство надходять товарно-матеріальні цінності. Підрядні організації виконують будівельні, науково-дослідні та інші роботи. Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками призначений рахунок 60 « Розрахунки з постачальниками та підрядниками ». На ньому збирається інформація про розрахунки за:

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба