трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3.5. Робота банку з проблемними позиками


Банк здійснює контроль за виконанням умов кредитного договору, головна мета якого - забезпечити регулярну сплату чергових внесків в погашення позики і відсотків по боргу. Зрозуміло, по кожній позиці існує ризик непогашення через непередбаченого розвитку подій. Банк може проводити політику видачі кредитів тільки абсолютно надійним позичальникам, але тоді він упустить багато прибуткових можливостей. У той же час, якщо виникнуть труднощі з погашенням кредиту, це обійдеться банку дуже дорого. Тому розумна кредитна політика спрямована на забезпечення балансу між обережністю і максимальним використанням усіх потенційних можливостей прибуткового розміщення ресурсів.
Труднощі з погашенням позик найчастіше за все виникають не випадково і не відразу. Це процес, який розвивається протягом певного часу. Досвідчений працівник банку може ще на ранній стадії помітити ознаки зародження фінансових труднощів, випробовуваних клієнтом, і вжити заходів до виправлення ситуації і захисту інтересів банку. Ці заходи слід прийняти якомога раніше, перш ніж ситуація вийде з-під контролю і втрати стануть необоротними. При цьому слід враховувати, що збитки банку не обмежуються лише несплатою боргу і відсотків. Збиток, нанесений банку, значно більше, і він може бути пов'язаний з іншими обставинами:
підривається репутація банку, так як велика кількість прострочених і непогашених кредитів призведе до падіння довіри вкладників, інвесторів;
збільшуються адміністративні витрати, оскільки проблемні позики вимагають особливої ??уваги кредитного персоналу;
підвищується загроза відходу кваліфікованих кадрів через зниження можливостей їх стимулювання в умовах падіння прибутковості операцій;
кошти можуть бути заморожені в непродуктивних активах;
виникає небезпека зустрічного позову боржника до банку, який може довести, що вимога банку про відкликання позички привело його на межу банкрутства.
Основні причини виникнення труднощів з погашенням позик можуть бути з вини як банку, так і позичальника. Розглянемо деякі з них.
I. Помилки, допущені персоналом банку при розгляді кредитної заявки, розробці умов угоди і подальшому контролі. Найбільш часто зустрічаються наступні порушення:
недостатньо суворе ставлення до позичальника;
непрофесійно проведений фінансовий аналіз;
погане структурування позички як наслідок недостатнього знайомства кредитного працівника з потребами підприємства, специфікою галузі;
недостатнє забезпечення позики;
помилки в документальному оформленні позики;
поганий контроль над позичальником в період погашення позики.
2. Неефективна робота компанії, що одержала позику:
слабке керівництво;
погіршення якості продукції і витіснення її з ринку;
неефективний маркетинг з- за відсутності плану рекламної кампанії, помилок в оцінці майбутніх ринків;
слабкий контроль за фінансами компанії.
Крім того, важливу роль можуть зіграти чинники, які не знаходяться під контролем банку: погіршення економічної кон'юнктури, зміна законодавства, технологічні прориви.
Труднощі з погашенням кредитів рідко виникають раптово. Як правило, є численні тривожні сигнали, що дозволяють запідозрити, що фінансове становище позичальника погіршується і що виданий йому кредит може бути не погашений в строк або взагалі перетвориться на безнадійний борг.
Ці тривожні сигнали виявляються шляхом: аналізу фінансових звітів, особистих контактів з боржником, повідомлень третіх осіб, відомостей з інших відділів банку.
У період дії кредиту позичальник зобов'язаний представляти банку баланси, звіти про прибутки і збитки, звіти про надходження готівки та інші матеріали. Їх ретельний аналіз і зіставлення з минулими звітами може вказати на виникає небезпека. Банк повинен звернути увагу на:
неподання фінансових звітів у встановлені терміни;
різке збільшення дебіторської заборгованості;
уповільнення оборотності оборотних коштів;
зниження коефіцієнтів ліквідності;
зниження обсягу продажів;
зростання прострочених боргів;
несплату податків і платежів у позабюджетні фонди;
часті прохання по зміні терміну гасіння позики;
наявність тенденції до зниження прибутковості підприємства І т.д. Для банку важливо постійно підтримувати персональні контакти з клієнтом: відвідувати компанію та її філії, зустрічатися з керівними кадрами, що дозволяє виявити наявність невстановлений-ного обладнання, незайнятого персоналу, надлишкових запасів. Банківських працівників повинні насторожити такі факти, як:
зміна поведінки або звичок вищого керівного складу;
різка зміна відносин з банком, небажання співпрацювати;
заміна ключових співробітників;
погане складання фінансових звітів;
встановлення нереальних цін на продукцію;
створення спекулятивних запасів.
Банк може насторожити зміна взаємовідносин позичальника з іншими діловими партнерами, що виражається в отриманні запитів про кредитоспроможність позичальника у зв'язку з його проханнями про надання пільг в оплаті товарів або про компанію з боку нових її кредиторів; сповіщень страхової компанії про анулювання страховки через несплату страхових премій.
Нарешті, інші відділи банку можуть повідомити важливі відомості про значне скорочення залишків на банківському рахунку клієнта, про видачу їм чеків без покриття. При виявленні неблагополучної (проблемної) позики необхідно негайно вжити заходів для забезпечення погашення кредиту. Найкращий варіант - розробка спільно з позичальником плану заходів для відновлення стабільності компанії, який може включати: продаж активів, скорочення накладних витрат, зміна маркетингової стратегії, зміну керівництва і призначення нових осіб на ключові пости.
Якщо намічена програма проходить успішно, то позичка досить швидко погашається. Якщо ситуація ускладнюється, то можуть бути наступні варіанти:
позику вдається повернути після продажу застави;
погашення позики передує рішення суду про банкрутство та реалізації активів позичальника;
якщо банком не були вжиті заходи своєчасно, він несе збитки.
При продажу застави слід насамперед перевірити всі документи і встановити безумовне право банку на розпорядження заставою. При цьому з'ясовуються можливості реалізації застави з метою покриття всіх витрат банку, пов'язаних з даним кредитом.
У разі оголошення позичальника банкрутом банк повинен діяти без зволікань, оскільки при необхідності в цьому випадку платити ДПІ, позабюджетних фондів, страхової компанії він виявиться й довгій черзі кредиторів, що вимагають відшкодування боргу. У цьому випадку гарантії повернення коштів немає.
Використання РВПС здійснюється при списанні основного боргу з банку в разі його безнадійності і нереальності до стягнення за рішенням ради банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3.5. Робота банку з проблемними позиками "
 1. 18.1. Вихідні положення
  роботи. І реорганізація, і фінансове оздоровлення «хворого» банку припускають, що банк або за власною ініціативою, або на вимогу наглядового органу повинен буде намітити і здійснити цілий ряд організаційних та інших заходів, які повинні повернути його в «нормальний» стан. Ці комплекси заходів будуть розкриті далі у цій та наступній главах книги. Одночасно в зазначених главах
 2. 5.1. Регулювання операційпо розміщенню коштів кредитною організацією та нарахуванню відсотків по ним
  банку, оцінці його кредитної політики та управління кредитним ризиком, необхідно запросити в перевіряється банку дію-щую внутрішньобанківську нормативну базу з кредитування. Завданням аудиторської перевірки на даному етапі є оцінка повноти цієї нормативної бази для нормальної організації кредитного процесу та її відповідності чинним в Росії законодав-тільних і нормативним актам.
 3. Інтрига
  робота йде по банку ВЕФК, де ситуація була для нас очевидна. Але в цьому банку власник не просто залучається до субсидіарної відповідальності в рамках арбітражного судочинства, а притягується до кримінальної відповідальності. А в рамках кримінальної справи є більше можливостей розшукувати виведені з банку активи, ніж в рамках цивільного судочинства. Природно, ми розраховуємо, що
 4. Глава 19ФІНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ НА ВИМОГУ І ПІД КОНТРОЛЕМ БАНКУ РОСІЇ
  Глава 19ФІНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ НА ВИМОГУ І ПІД КОНТРОЛЕМ БАНКУ
 5. Глава 1 8РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНОГО БАНКУ НА ВИМОГУ І ПІД КОНТРОЛЕМ БАНКУ РОСІЇ
  Глава 1 8РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНОГО БАНКУ НА ВИМОГУ І ПІД КОНТРОЛЕМ БАНКУ
 6. 2.Сущность «ціни »кредиту
  банку в області визначення ступеня прибутковості тих чи інших його послуг і, в першу чергу, прибутковості надаються позичок. Іншими словами, важливим у діяльності банку є дослідження порядку розрахунку плати за виділені їм позики. Ця плата набуває форму «ціни» кредиту. На пропозицію позичкового капіталу вирішальний вплив надає ступінь розвитку кредитної системи і обсяг вільних
 7. 3.2. Перевірка правильності формування, зміни та відображення в обліку статутного капіталу банку
  банку аудитор повинен вивчити і проаналізувати такі основні документи: статут банку та установчі документи (установчий договір для банків у формі ТОВ, договір про створення АТ для акціонерних банків, список акціонерів, дані про засновників юридичних особах і т.д.); ліцензії на здійснення банківських операцій; протоколи загальних зборів, засідань ради банку (наглядової ради);
 8. При аудиті правомірності формування статутного капіталу
  банку може формуватися тільки за рахунок власних коштів акціонерів (учасників). Вклади в статутний капітал і кошти в оплату придбаних акцій банку повинні перераховуватися тільки з розрахункових рахунків підприємств-акціонерів (учасників). Підприємства та організації, мають неліквідний баланс або оголошені неплатежес-пособности, не можуть виступати в ролі засновників банків і набувати їх
 9. Банківські операції
  банку на рахунок іпотечного банку-кредитора . У цьому випадку кожен переклад також оплачується позичальником за тарифами банку-кредитора. Багато позичальників згодом шкодують про необдумане виборі певного іпотечного банку. Тарифна ставка деяких з них дуже висока і є сенс, перш ніж підписувати договір, уважно прорахувати всі майбутні додаткові витрати. Це багато в чому вплине на
 10. 17 січня Постановка питання
  роботи, тобто при дотриманні всіх законодавчих і нормативних вимог до його діяльності, вимог, що випливають з його власних внутрішніх документів, затверджених правил, стандартів і процедур, при обліку кращого вітчизняного та світового досвіду в банківській сфері, тобто при осмисленому застосуванні всього широкого кола заходів (інструментів), без яких ефективна постановка банківської справи
 11. Глава 17 ВІДНОСИНИ З УСТАНОВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
  банку з Центральним банком (його центральним штабом та окремими установами); відносини між самими комерційними банками (та іншими кредитними організаціями); відносини Центрального банку з банківським співтовариством в особі асоціацій (спілок) кредитних організацій. Деякі найважливіші складові перших двох з названих блоків відносин розглядаються у цій частині підручника. Відносини,
 12. Список літератури
  работка концепції реформування підприємства в ринковій економіці (Проект). - М.: ІСАРП, 1997. Робсон М., умах Ф. Практичний посібник з реінжинірингу бізнес-процесів / Пер. з англ. під ред. Н.Д. Еріашвілі. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. Санто Б. Інновація як засіб економічного розвитку. - М.: Прогресс, 1990. Довідник директора підприємства. - М.: ИНФРА-М, 1996. Твисс Б. Управління

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба