трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Форвардна ціна валюти


Завдання 10.44.
Курс долара дорівнює 28,2 руб .. тримісячна ставка без ризику по рублях 8%, ??але доларам 4% річних. Визначити тримісячний форвардний курс долара. Рішення.
1 + г Т / база!
F = S (10.5)
1 + / -, [Т! база |
де S - спот курс в прямій котирування (або, більш точно, одиниця котируемой валюти, виражена в одиницях валюти, в якій дається котирування);
г - ставка без ризику національної валюти (валюта, в якій дається котирування);
м. ст авка без ризику котируемой валюти;
7 час дії контракту.
Згідно (10.5) форвардний курс долара рівний:
/ Г = Ж21 + (Х08 (3/12) = 2 1 + 0,04 (3/12)
Завдання 10.45.
Курс долара дорівнює 28,6 руб., ставка без ризику для 35 днів по рублях 3.5%, але доларам 2% річних. База 365 днів . Визначити форвардний курс долара для 35 днів. Рішення.
/ - '28> б' ^ 0.035 (35/365) = 1 + 0,02 (35/365)
Завдання 10.46.
Нехай для умов завдання 10.45 фактичний форвардний курс долара для 35 днів дорівнює 28.63 руб. Визначити арбітражний прибуток до моменту закінчення операції і перерахує ь дії арбітражери. Рішення.
Згідно результату завдання 10.45 теоретичний форвардний курс дорівнює 28,64106 руб. Отже долар з поставкою через 35 днів недооцінений. Арбитражер купує контракт, ІАК як долар коштує дешевше, ніж повинен коштувати. Купивши контракт, він зобов'язався купити долар через 35 днів, тому зараз сто необхідно продати. Для цього арбітражер займає один долар під 2% на 35 днів і продає його, тобто конвертує по спот курсом в 28,6 руб., розміщує дану суму на 35-денному депозиті пед 3 , 5%. Через 35 днів по рублевому депозиту арбітражер получае т:
(is Л
28.6 1 + 0,035 - ^ j 28.69599/447.
По форвардним контрактом конвертує 28.69599 руб. в:
28,69599: 28,63 = 1,002305 ЛШ. По кредиту віддає суму: It 0,02-1 = 1,001918 <* ш.
Прибуток дорівнює:
365
Завдання 10.47.
Нехай для умов завдання 10.45 фактичний форвардний курс долара для 35 днів дорівнює 28,65 руб. Визначити арбітражний прибуток до моменту закінчення операції і перерахувати дії арбітражери.
1.002305 -1.001918 = 0.0003 87Жш.
Рішення.
Згідно результату завдання 10.45 теоретичний форвардний курс дорівнює 28.64106 руб. Отже долар з поставкою через 35 днів переоцінено. Ароітражер продає контракт, гак як долар коштує дорожче, ніж повинен коштувати. Продаж контракту означає , що йому доведеться через три місяці продати долар, тому зараз його треба купити. Для про: ого він займає 28,6 руб. на 35 днів під 3,5% і конвертує їх по спот курсом в I дол, розміщує 1 дол на 35-днсвном депозиті під 2%.
Через 35 днів арбітражср за доларовим депозитом отримує:
35 ^
1
1 + 0.02 - = 1,001918 () а / л. 365 По форвардним контрактом конвертує 1,001918 дол н:
1,001918-28.65 - 28,70495 руб.
По рублевому кредиту віддасть:
35
28,6
1 + 0.035 = 28,69599 руб.
Прибуток дорівнює:
365.
28,70495 - 28,69599 = 0.008959/д-г). Завдання 10.48.
Нехай для умов завдання 10.45 фактичний форвардний курс долара для 35 днів дорівнює 28,63 руб. Визначити арбітражний прибуток в доларах на момент закінчення операції і перерахувати дії арбітражери, якщо номінал контракту дорівнює I млн. дол
Рішення.
Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на I дол номіналу контракту. Ароітражер іокуііаеі кон іракі але ціною 28,63 руб., тому до моменту його закінчення він повинен розташовувати рівно даною сумою. Він отримає до цього моменту 28,63 руб. за рахунок того, що на початку арбітражної операції займе деяку суму в доларах, конвертує її в рублі за спот курсом і Публік-шт на рублевому депозиті до моменту закінчення контракту. Тому суму, яку арбітражери необхідно зайняти в доларах, можна отримати, розмірковуючи в зворотній послідовності дій від моменту закінчення контракту. Таким чином, необхідно Лиска-тувати 28.63 руб. під ставку 3,5% на 35 днів і конвертувати отриману суму в долари за спот курсом, а саме:
28,63
- 0.997701 <) А77.
[L + 0,035 (35. 365)] 28,6
0,997701 дол є тією сумою, яку необхідно зайняти арбітражери. Далі він конвертує її в рублі за спот курсом:
0.997701 - 28,6 - 28,53423 дуб. Розміщує рублі на депозиті під 3,5%: 2L4
365
+ 0,035
28,53423
- 28,63 руб. Через 35 днів ароітражер сплачує за контрактом 28,63 руб. і отримує 1 дол За доларовому ^ 'кредитом повертає суму:
(35>
0.997701 I + 0,02 - 0,99961 Адодл. I 365)
Арбітражна прибуток дорівнює:
1 - 0,999614 = 0.000386 <) О.І.
Дана прибуток припадає на один долар. На контракт в I млн. дол прибуток дорівнює:
1000000 - 0,000386 = ЗШо.і.
Завдання 10.49.
Нехай для умов завдання 10.45 фактичний форвардний курс долара для 35 днів дорівнює 28,63 руб. Ароітражер хотів би отримати прибуток на момент-закінчення операції в рублях. Визначити величину прибутку і перерахувати дії арбітражери, якщо номінал контракту дорівнює I млн. дол Рішення.
Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на 1 дол номіналу контракту. Ароітражер купує контракт за ціною 28,63 руб. Займає суму рівну:
) г = 0,99808 бдолл.,
1 + 0,02 (35/365)
конвертує її в рублі за спот курсом і отримує:
0.998086 - 28,6 = 28.54526; л ^.
Розмішайте їх на рублевому депозиті і через 35 днів получаст: З них сплачує за контрактом 28,63 руб .. отримує один долар і повертає його по кредиту. Арбітражна прибуток дорівнює:
28.64106 - 28.63 = 0,01106 руб.
На I млн. дол вона складе:
0,01106 руб. | I ООООООЖшг. = 11060руб.
Завдання 10.50 *
Нехай для умов завдання 10.45 фактичний форвардний курс долара для 35 днів дорівнює 28.63 руб. Визначити прибуток у доларах на момент початку арбітражної операції і перерахувати дії арбітражери, якщо номінал контракту дорівнює 1 млн. дол
Рішення.
Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на I дол номіналу контракту. Арбітражср купує контракт по цепе 28,63 дол Через 35 днів йому поставлять I дол Теперішня вартість 1 дол сьогодні дорівнює:
1 дол
= 0.998086г ) а / /.
0.02 (35365)
Ароітражер займає на 35 днів дану суму. У той же час, щоб отримати до моменту закінчення контракту 28.63 руб., Йому сьогодні необхідно розташовувати:
- = 0,99770 шля.
[I + 0.035 (35365) J28, 6
Тому з 0,998086 дол суму в 0.997701 дол оп конвертує в рублі за спот курсом і розміщує гроші па рублевому депозиті, щоб до закінчення контракту отримати 28,63 руб. Різницю:
0,998086-0.997701 = 0.000385даі
він відразу отримує в якості прибутку на один долар. За контрактом в I млн. прибуток дорівнює:
1000000 - 0,000385 - 385долл.
Завдання 10.51.
Нехай ятя умов завдання 10.45 факт ический форвардний курс долара для 35 днів дорівнює 28,65 руб. Визначити арбітражний прибуток в рублях на момент закінчення операції і перерахувати дії арбітражери, якщо номінал контракту дорівнює 1 млн. дол
Рішення.
Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на 1 дол номіналу контракту. Арбітражср продає контракт. До моменту його закінчення він повинен розташовувати 1 дол Він виходить за рахунок того, що на початку операції арбітражср займає деяку суму в рублях, конвертує її по спот курсом в долари і розмішає їх на доларовому депозиті. Тому суму, яку
1 Завдання Міжвузівської олімпіади з ринку цінних паперів і похідних фінансових інструментів. Олімпіада пройшла в МДІМВ (У) МЗС РФ на кафедрі Фондового ринку 18.05.06. Організатори Олімпіади: кафедра Фондового ринку МДІМВ Фондова біржа РТС та Науково-технічне товариство ім. акад С.И.Вавилова. Інформаційну підтримку Олімпіади здійснював журнал Валютний спекулянт.
Арбітражсру необхідно зайняти в рублях, можна отримати, розмірковуючи в зворотній послідовності дій від моменту закінчення контракту. Іакім чином, необхідно дисконтувати 1 дол підлогу ставку 2% на 35 днів і конвергировать отриману суму в рублі за спот курсом, а саме:
1 daVL - 28,6 руб. = 28,54526 руб.
+
0,02 (35.365)
28.54526 руб. є тією сумою, яку необхідно зайняти арбітражери. Далі він конверіірует її в долари за спої курсу:
28,54526
= 0.998086 ^, 7.7. 28,6
I I + 0,02 - '= Ідолі. 365 J
Розміщує долари на депозиті під 2%:
0,998086 Через 35 днів поставляє за контрактом I дол. і отримує 28.65 руб. По рублевому кредиту повинен повернути: 28.54526
Lro прибуток дорівнює:
3S 4
1 + 0.035 - 28,64106 руб. 365
у 28,65 - 28,64106 - 0,00894 руб. Прибуток за контрактом у I млн. дол дорівнює:
1000000 | 0,008942 = 8940руб.
Завдання 10.52.
Нехай для умов завдання 10.45 фактичний форвардний курс долара для 35 днів дорівнює 28,65 руб. Арбитражер хотів би отримати прибуток на момент закінчення операції в доларах. Визначити величину прибутку і перерахувати дії арбітражери. якщо номінал контракту дорівнює 1 млн. дол
Рішення.
Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на 1 дол номіналу контракту. Арбитражер продає контракт. Займає:
28,65 = 28,554 17/туб.,
+
0.035 (35.365)
конвертіруеі се в долари по спотовому курсом :
2S'55417 = 0,998397, W 28,6
розмішайте цю суму на депозит і через 35 днів отримує:
0.998397
1 +0,02 - I 1,0003 Крок?.
365,
З даної суми сплачує I дол за контрактом, підлозі чаї и 28,65 руб. і повертає рублевий кредит. Прибуток у доларах дорівнює:
1,000312-1 = 0,0003 \''лл.
На 1 млн. доларів вона состави г:
0,000312 1000000 = 31 Ідолл.
Завдання 10.53.
Нехай для умов завдання 10.45 фактичний форвардний курс долара для 35 днів дорівнює 28.65 руб. Визначити прибуток в рублях на момент початку арбітражної операції і перерахувати дії арбітражери, якщо номінал контракту дорівнює 1 млн. дол Рішення.
Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на I дол поминала контракту. Ароітражер продаеі контракт. За контрактом через 35 днів він заплатить 1 дол і отримає 28,65 руб. Теперішня вартість цієї величини сьогодні дорівнює:
= 28,55417 руб.
1 + 0.035 (35/365)
Тому ароітражер займає на 35 днів дану суму. У той же час, щоб отримати до моменту закінчення контракту I дол, йому сьогодні необхідно розташовувати:
28,6 руб. = 28.54526/пт>.
1 + 0.02 (35/365)
Тому із зайнятих 28,55417 руб. суму 28,54526 руб. він конвертує в долари і розмішає на депозиті. Різницю:
28,55417 руб. - 28,54526 = 0.00891руб.
Він відразу отримує в якості прибутку на 1 дол Прибуток у розрахунку на 1 млн. дол дорівнює:
1000000 - 0,00891 - 8910руб.
Завдання 10.54.
Курс долара до рубля дорівнює 28,3 руб .. ставка без ризику для 60 днів по рублях - 4%. по доларах - 2.5% річних. База 365 днів. Форвардний курс долара з поставкою через 60 днів дорівнює 28.34 руб. Визначити, чи можливий арбітраж і арбітражний прибуток в доларах на момент закінчення операції, перерахує ь дії арбітражери. Номінал контракту дорівнює I млн. дол
Рішення.
Теоретичний форвардний курс долара рівний:
F = 28,3 '+ О.ОФ) / 365) 1 + 0,025 (60/365)
Долар недооцінений, арбітраж можливий. Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на 1 дол номіналу контракту. Арбитражер купує контракт по цепе 28.34 руб .. тому до моменту його закінчення він повинен розташовувати рівно даної сумою. Він отримає до цього моменту 28.34 руб. за счеі ІОІ о. що на початку арбітражної операції займе деяку суму в доларах, конвергує-її в рублі за спот курсом і розмістить на рублевому депозиті до моменту закінчення контракту. Тому суму, яку арбітражери необхідно зайняти в доларах, можна отримати, розмірковуючи в зворотній послідовності дій від моменту закінчення контракту. Необхідно дисконтувати 28,34 руб. йод ставку 4% на 60 днів і конвертувати отриману суму в долари за ЕПСТ курсом, а саме:
г Ж34 - = 0.994872доял.
[L + 0.04 (60/365)] 28,3
0,994872 дол є тією сумою, яку необхідно зайняти арбігражеру. Далі він конверт ирует її в рублі за спот курсом:
0.994872-28,3 - 28,154872 / ^ 5. Розмішає рублі на депозиті під 4%: Через 60 днів арбітражер сплачує за контрактом 28,34 руб. і отримує I дол За доларовому} 'кредитом повертає суму: 0.994872
= 0.998960f) ai7.
1 + 0,025 60
365,
Арбітражна прибуток дорівнює:
I - 0, 99896 = 0,00104 Дана прибуток припадає на один долар, на контракт в I млн. дол прибуток дорівнює:
1000000 - 0,00104 = \ 040до . т
 Завдання 10.55.
 Для умов завдання 10.54 визначити арбітражний прибуток на момент початку операції, перерахувати дії арбітражери. Номінал контракт дорівнює I млн. дол
 Рішення.
 Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на 1 дол номіналу контракту. Арбітражср купує контракт за ціною 28.34 руб. Через 60 днів йому поставлять I дол Теперішня вартість I дол сьогодні дорівнює:
 ^ Т = 0,995907 daw.
 І і 0.025 (60/365)
 Ароітражер займає на 60 днів дану суму. У ю же час, щоб отримати до моменту закінчення контракту 28,34 руб., Йому сегодпя необхідно розташовувати:
 28 34
 г ^ гт-0.994872c) az7.
 [1 + 0.04 (60365)] 28.3
 Тому із суми в 0,995907 дол 0,994872 дол він конвертує в рублі за спот курсом і розміщує гроші на рублевому депозиті, щоб до закінчення контракту отримати 28.34 руб. Різницю:
 0,995907 0.994872 = 0.001035daii
 він відразу получаеі в качесіве прибутку на один долар. За контрактом в 1 млн. прибуток дорівнює:
 1000000 - 0,001035 = 103Здолл.
 Завдання 10.56.
 Для умов завдання 10.54 форвардний курс долара з поставкою через 60 днів дорівнює 28,42 руб. Визначити, чи можливий АРБТ іраж і арбітражну прибуток в рублях на момент закінчення операції, перерахувати дії арбітражери. Номінал контракту дорівнює 1 млн. дол Рішення.
 Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на 1 дол номіналу контракту. Фактична форвардна ціна долара вище теоретичної, тому арбітраж можливий. Арбітражср продає контракт. До моменту сто закінчення він повинен розташовувати I дол Він виходить за рахунок того, що на початку операції арбітражср займає деяку суму в рублях, конвертуємо її але спої курсом в долари і розміщує їх на доларовому депозиті. Тому суму, яку арбітражери необхідно зайнятий ь в рублях, можна отримати, розмірковуючи в зворотній послідовності дій від моменту закінчення контракту. Таким чином, необхідно дисконтувати 1 дол під ставку 2.5% на 60 днів і конвертувати отриману суму в рублі за спот курсом, а саме:
 l ^ l7:-28.3pv6. - 28,184175 руб.
 1 + 0.025160,365)
 28,184175 руб. є юі: сумою, яку необхідно заняіь арбітражери. Далі він конвертує її в долари за спот курсом:
 28.184175
 28.3
 Розмішає долари на депозиті під 2.5%:
 60
 1 + 0.025-1 дол
 0,995907
 365 у
 Через 60 днів поставляє за контрактом 1 дол. і отримує 28,42 руб. По рублевому кредиту повинен повернути:
 28.184175І 1 + 0,04 - = 28.369495 руб. L 365 J
 Lro прибуток дорівнює:
 28.42 28,369495 = 0.050505 руб.
 Прибуток за контрактом у 1 млн. дол становить:
 1000000 - 0,050505 - 5050:> ш.
 Завдання 10.57.
 Для умов завдання 10.56 визначити арбітражний прибуток на момент початку операції, перерахувати дії арбітражери. Номінал контракту дорівнює 1 млн. дол Рішення.
 Визначимо арбітражний прибуток спочатку в розрахунку на 1 дол поминала контракту. Арбитражер продає контракт. Але контрактом через 60 днів він заплатить 1 дол і отримає 28.42 руб. Теперішня вартість цієї величини сьогодні дорівнює:
 28 42
 ^ -: Г = 28,234349 руб.
 1 +0,04 (60/365)
 Тому арбітражер займає па 60 днів дану суму. У той же час, щоб отримати до моменту закінчення контракту I дол, йому сьогодні необхідно розташовувати:
 руб. = 28,184175 руб.
 1 +0,025 (60/365)
 Тому із зайнятих 28.234349 руб. 28,184175 руб. він розміщує на депозиті. Різницю:
 28,234349 руб. - 28,184175 = 0.050174 руб.
 він відразу отримує в якості прибутку на 1 дол Прибуток у розрахунку на 1 млн. дол дорівнює:
 1000000 - 0,050174 = 50174руб.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.4. Форвардна ціна валюти"
 1.  12.5. ФОРВАРДНІ ПЕРЕХРЕСНІ КУРСИ
    Форвардні перехресні курси підраховуються так само, як і перехресні касові курси (курси спот). Правила підрахунку форвардних очок і розрахунок АУТРАЙТ такий же, як і для курсу спот. Приклад 12.17. Російська компанія, реалізувавши свій товар в Німеччині і отримавши за нього німецькі марки, закупила партію товару в Японії з умовою його оплати через три місяці в ієнах. Необхідно підрахувати
 2.  2.29. Біноміальна модель еволюції процентної ставки
    Позначимо через kZ, форвардну процентну ставку на один рік через до річних періодів від поточного моменту часу, к = О, 1, 2, 3 В біноміальної моделі процентної ставки передбачається, що форвардна ставка 0Zl відома з визначеністю і дорівнює 50, а решта форвард- ві процентні ставки kZv к = 1, 2, 3, ..., є випадковими величинами і визначаються таким чином. Форвардна ставка
 3.  2.6. Ф'ючерсні і форвардні ціни активів
    Біржовий ф'ючерсний ринок існує для більшого числа активів. З іншого боку, банки та інші фінансові інститути пропонують різні види форвардних угод, тобто існує ще і позабіржовий (оіег the counter - OTQ ринок форвардних контрактів. Таким чином, для одного і того ж виду активів можуть одночасно існувати дві ціни: форвардна і ф'ючерсна. Однак якщо ринки задовольняють
 4.  2.3. Форвардна ціна фінансових активів
    Форвардна ціна активів залежить від виду цих активів і від того, чи приносять ці активи доходи. У даному розділі ми розглянемо, як оцінюються форвардні ціни фінансових активів, тобто таких, які розглядаються учасниками ринку тільки як засіб інвестування, на відміну від товарів, які учасники ринку розглядають як засіб споживання. Залежно від того, чи приносять дані
 5.  10.1. Форвардна ціна активу, за яким не виплачуються доходи протягом дії контракту
    Завдання 10.1. Ціна спот акпін Ю руб., Ставка бет ризику! 0%. Визначити тримісячну форвардну цепу акції. Рішення. Форвардна ціна акції, по якій не виплачуються дивіденди, дорівнює: (т Л (10.1) F = S 1 + г ^ база де / - 'форвардна ціна; S - спотова ціна акції; г ставка без ризику: Т час дії контракту; база - тривалість фінансового року. Згідно (ЮО) форвардна ціна акції
 6.  2.2. Форвардні контракти і їх основні характеристики
    В даний час на розвинених фінансових ринках важливу роль відіграють так звані похідні інструменти (derivatives). Найпростішим з похідних інструментів є форвардний контракт. Форвардний контракт (forward) являє собою угоду купити або продати деякі активи, звані «базисними» (underlying), в певний момент часу в майбутньому за заздалегідь встановленою ціною.
 7.  1.10. Передбачувані форвардні ставки
    Якщо відома крива ринкових доходностей (zero coupon curve), можна знайти передбачувані форвардні ставки. Передбачувана форвардна ставка (implied forward rate) через п піврічних періодів на t періодів вперед визначається наступною формулою: г nf, = 2 - 1 (1.27) 1 + ^ 2 -1 + де nft - передбачувана форвардна ставка через п піврічних періодів на t піврічних періодів ; гп +1 - внутрішня
 8.  2.4. Форвардна ціна товарів
    Нехай F-форвардна ціна деякого товару в момент часу t з датою поставки Т. Покажемо, що за відсутності прибуткових арбітражних можливостей справедливо нерівність: F <(S + і) - е? (Т-", (2.9) де S - спот- ціна одиниці активів у момент часу t, і - приведені значення витрат на зберігання одиниці товару протягом Т - t років, г - безризикова процентна ставка на період від t до Т при
 9.  10.2. Ціна форвардного контракту
    Завдання 10.13. Форвардний контракт па акцію був укладений якийсь час назад. До його закінчення залишається 90 днів. Ціна постачання акції за контрактом дорівнює 86 руб. Ціна спот акції 90 руб. Ставка без ризику 10% річних. Особа з «довгої позицією перепродує контракт на вторинному ринку. Визначити ціну контракту. Фінансовий рік дорівнює 365 дням. Рішення. Ціпа контракту визначається за формулою:, з до f =
 10.  12.6. РІЗНОВИДИ КАСОВИХ І форвардних операцій
    УГОДИ СВОП (ОБМІН) Угоди своп (розрахунки своп) поєднують в собі касову операцію (купівлю або продаж валюти) з одночасною форвардної операцією з продажу або купівлі тієї ж валюти через певний час. Угода, при якій відбувається продаж валюти на умовах «спот», з одночасною її купівлею на умовах «форвард», називається «репорт». Угоди, при яких купується іноземна валюта на
 11.  ЗМІСТ
    Список основних позначень, що використовуються в книзі 4 ГЛАВА 1. АРИФМЕТИКА ФІНАНСОВОГО РИНКУ Простий відсоток 7 Складний нроценг. Ефективний відсоток. Безперервне нарахування відсотків 9 Теперішня вартість 18 Визначення періоду нарахування відсотка 20 Ануїтет 22 Майбутня вартість аіпгуітста 22 Наведена вартість ануїтету 25 прибутковістю ь 29 ГЛАВА 2. ОБЛІГАЦІЇ І ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба