трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Непрямі державні методи регулювання економіки


Прикладом ліберального непрямого державного регулювання ринку можуть бути, перш за все, Німеччина і Великобританія, історичний період ринкового індустріального розвитку яких обчислюється сторіччями. Німеччина і Великобританія не застосовують (подібно, наприклад, Японії чи Франції) методів і правил п'ятирічного державного планування і використовують головним чином економічні важелі. Велику роль при цьому відіграють такі структури, як торгово-промислові па-дати (ТПП) - безприбуткові організації, які здійснюють функцію зв'язку державного регулювання з приватною ініціативою.
У Німеччині існує центральний апарат ТПП і 83 його земельних відділення. Центральний апарат ТПП практично не втручається в роботу земельних відділень, але розроблені ним правила є обов'язковими для всіх. Створення регіональних торгових палат передбачено законом, який вимагає обов'язкової участі всіх підприємств у цій палаті, за винятком дрібних кустарних. Торгові палати виконують великий перелік завдань. Це регулювання міжгалузевих пропорцій, експортно-імпортних операцій, рівня якості та конкурентоспроможності продукції, рівня заробітної плати, інвестицій, ціп і пр.
Структура торгової палати визначається законодавством, вищий її орган - загальні збори членів торгової палати . У центральне правління торгової палати крім державних чиновників входять представники промислових і великих торговельних підприємств, роздрібної торгівлі та ін Загальні збори німецької торгової палати - це «парламент економіки», який після обговорень приймає принципові рішення. Створюються різні комісії, вирішальні специфічні питання. Загальні збори щорічно затверджує бюджет, розмір якого визначається надходженнями, які зобов'язані платити підприємства - члени ТПП. Держава надає дотації тільки для проведення конкретних заходів, наприклад, з фінансування будівництва, яке здійснюється за замовленнями ТПП, організації навчання та ін Великі підприємства, внесення до торговельного реєстру, повинні сплачувати більші внески. Вони платять до бюджету ТПП не тільки постійні внески, по і внески, сума яких залежить від величини їхнього доходу.
Структура палати відповідає її завданням і складається з кількох відділів: права і торгівлі, розвитку і планування та ін Великим відділом є відділ народної освіти, завдання якого - проводити заходи з професійного навчання і освіти. При цьому однією з головних завдань фірм - учасників ТПП є надання фахівцям певного числа вакантних робочих місць. Велике значення надається здійсненню зовнішньоторговельних операцій, надання допомоги основним і перспективним галузям окремих регіонів. Одна з провідних завдань ТПП - надання допомоги особам і організаціям, початківцям нову справу, які за сприяння ТПП отримують в достатньому обсязі державні кредити за низькими відсотковими ставками і необхідну інформацію. Така ж підтримка окремим фірмам виявляється і в області промисловості, зовнішніх відносин та туризму, будівництва і особливо при створенні нових робочих місць. На ТПП покладено цілий ряд правових та обов'язкових функцій. При вирішенні всіх правових та економічних питань адміністрація і суди залучають ТПП в якості експерта.
У Великобританії, як і в ФРН, немає закону, який наказує ТПП ті чи інші функції або визначає, яку саме територію їм охоплювати. Торгово-промислові палати не отримують фінансування, як і в Німеччині, з державного бюджету за послуги, які виявляються місцевим фірмам. Членство в ТПП добровільна. Фірма самостійно приймає рішення про входження в ТПП залежно від того, чи окупаються її витрати на послуги, які їй надають. Незважаючи на відмінності в ступені участі державних органів між системами організації ТПП у Німеччині та Великобританії, між ними багато спільного.
Розглянемо діяльність ТПП у Великобританії на прикладі Бірмінгема - найбільшого промислового міста. Тут ТПП створювалася, щоб сприяти розробці та ухваленню законів, інструкцій і різних правил, які стимулювали б розвиток виробництва. У міру об'єднання різних підприємств стало можливим надавати послуги нужденним в них підприємствам (інформаційні послуги, консультування, стимулювання міжнародної торгівлі, підготовка кадрів).
Одне з головних напрямків діяльності ТПП Бірмінгема - надання допомоги місцевим органам влади в розвитку економіки, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення. З впровадженням нової техніки і розвитком автоматизації в обробній промисловості Бірмінгема скорочуються робочі місця, і ТПП разом з адміністрацією міста намагається відкривати нові підприємства в інших секторах промисловості. Вигода від співпраці в ТПП державних органів і приватних фірм обопільна. Для керівників міста вигода полягає в тому, що вони мають колективний орган, який займається питаннями розвитку приватного сектора, працевлаштування населення і представляє інтереси бізнесу і населення. Для бізнесу вигода полягає в тому, що міська влада спільно з ТПП надають допомогу підприємцям-початківцям. Міська рада допомагає створити невеликі майстерні для початківців, а ТПП надає консультаційні послуги по керівництву цим бізнесом.
У ТПП є великий відділ, який спільно з групою обробки документації займається оперативним наданням інформації по надходять запитами щодо певної продукції і ока-зания різних послуг у Великобританії і за кордоном. В інформаційному відділі є відомості про інженерно-технічних фірмах, з якими можна укласти контракт, і про всіх промислових підприємствах Великобританії та інших країн. Відділ надає-допомога в пошуку джерела та отриманні більш детальної інформації, в якій зацікавлені-ресован споживач. Інформаційний відділ співпрацює з Інститутом державних стандартів, продаючи його публікації та надаючи ін-формацію про стандарти; працює з документацією центрального прави-тва; надає допомогу у підготовці всіх необхідних документів для експортних операцій, допомогу в питаннях експорту та імпорту (тарифи, мита і т . д.); надає консультації з питань здійснення різних видів платежів, вимог, пов'язаних з отриманням ліцензій і різних угод; надає інформаційні послуги міській раді, раді з навчання та підприємництва і порадою по промисловості і торгівлі; має доступ до національних та між-народним базам даних про різних організаціях. Фірмам надаються послуги з підбору клієнтів (виготовлювачів якогось конкретного виду товару і т. п.). За послуги справляється плата, яка набагато нижча, ніж витрати на рекламу в комерційних журналах і самостійний пошук даних.
Головне завдання відділу внутрішньої політики ТПП, який відображає побажання підприємств-членів ТПП, - вивчення бізнесу в усьому світі (в тому числі законодавчі акти місцевої, національної та общеевро-пейского рівня). Відділ аналізує тенденції, характерні для світового бізнесу, та інформує про отримані результати членів ТПП, надає правову допомогу. Відділ внутрішньої політики на основі поточної інформації визначає вплив законодавчих актів на діяльність підприємств, виносить на обговорення державних органів по-щоденну проблеми підприємств, намагаючись домогтися найбільш благо-приємних для них формулювань законодавчих актів.
У середині 1980-х років фахівці європейських країн прийшли до висновку про необхідність централізації допомоги розвитку бізнесу не тільки в рамках окремих країн, але і Європи в цілому. Вказувалося, що невеликі фірми не мають необхідної інформації про ринок. Перед європейськими інформаційними центрами ставиться завдання - надати сприяння середнім і дрібним фірмам. Для цього були створені Європейський інформаційний центр (ЕІЦ) і мережа його відділень, яка в 1995 р. включала 210 груп у різних країнах Європи, з'єднаних електронним зв'язком. Європейський інформаційний центр отримує 25% фінансування від ЄС, а 75% його фондів становлять кошти інших спонсорів та кошти, зароблені самостійно за рахунок надання платних послуг.
Очевидно, що структури, аналогічні ТПП, потрібні і в Росії. Їх можна було б створити на базі колишнього Держпостачу СРСР. Про це повинні дбати не тільки державні органи, а й самі підприємства, їх фахівці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Непрямі державні методи регулювання економіки "
 1. ЗМІСТ
  Введення 4 Тема 1. Державне регулювання економіки: сутність, цілі, методи (1, 2, 3, 4, 5, 20, 24, 32, 41) * 5 Тема 2. Державне підприємництво та державна власність як інструменти державного регулювання (7, 39, 46, 47) ... 11 Тема 3. Державна підтримка конкурентного середовища (9, 16, 23, 31, 40, 47) 16 Тема 4. Державна фінансова політика (3, 5,
 2. ЗМІСТ
  Введення 8 Глава 1. Ціна як економічна категорія 10 Роль і значення ціни в ринковій економіці 10 Теоретичні аспекти ціни 14 Функції ціни 19 Глава 2. Система цін, їх класифікація та характеристика 26 Система цін 26 Характеристика і види цін залежно від ступеня і способу регулювання з боку держави 29 Види цін залежно від території дії 31 Класифікація
 3. Богомолов , Віктор Олександрович .. Економічна безпека, 2009

 4. Т е м а 1. Макроекономіка як наука
  Історія розвитку макроекономічної науки. Економічна таблиця Ф. Кене як перша спроба макроекономічного моделювання. Основні положення класичної теорії макроекономічного регулювання. Обмеженість ринкового механізму і об'єктивна необхідність державного втручання в економіку, як наслідок розвитку продуктивних сил. Основні положення кейнсіанської теорії
 5. 55. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ І ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
  Найважливішим економічним важелем успішної діяльності підприємства є ціна виробленої продукції або послуги. Від рівня цін на продукцію безпосередньо залежать: розмір доходів, одержуваних підприємством; конкурентоспроможність підприємства і його продукції; фінансова стійкість підприємства. Ціна - це грошовий вираз вартості одиниці товару (послуги). В умовах ринкових відносин роль ціни різко
 6. 1.Загальні положення
  Вивчення Росією досвіду ціноутворення в зарубіжних країнах важливо як саме по собі, тобто для розуміння його закономірностей і тенденцій, так, і це більш важливо, для його творчого використання з урахуванням національних особливостей для формування цінового механізму та цінової політики в нашій країні в період перехід до ринкового господарства. У ході історичного розвитку економічний устрій
 7. 10.1 Елементи державного регулювання економіки.
  Регулювання економіки - система заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними установами та громадськими організаціями, націлена на підвищення ефективності суспільного відтворення і задоволення потреби суспільства. Державне регулювання економіки має об'єктивну основу: а) узагальнення виробництва як у
 8. § 3.13. Облік заходів державного регулювання цін
  У більшості країн світу, а вже особливо в нашій, з розбалансує-ванной економікою, застосовувалися, застосовуються і будуть застосовуватися різні заходи державного лімітування чи регулювання рівнів цін і їх динаміки. Тому, вирішуючи питання ціноутворення для своєї фірми, вам варто обов'язково прикинути, чи можуть ці заходи вплинути на вас і як: позитивно (наприклад, ваша продукція потрапляє в
 9. ЗМІСТ
  1. ДЕРЖАВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Держава як ринковий суб'єкт 7 Принципи і цілі дер-жавного регулювання 9 Правове регулювання економіки 10 Фінансове регулювання 11 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Об'єкти і цілі ДРЕ 14 Об'єкти ДРЕ 14 Цілі ДРЕ 16 Засоби (інструменти) державного регулюються- вання економіки 17 Адміністративні кошти 17 Економічні засоби:
 10. ВСТУП
  Навчальний курс "Державне регулювання економіки" є невід'ємною частиною економічної підготовки студентів спеціальності "Менеджмент". Для вузів Росії це порівняно нова дисципліна. Перехід російської економіки від централізовано-керованої, адміністративно-командної, де держава всесильний монополіст і загальний координатор, до ринкової обумовлює актуальність вивчення
 11. 10.4. Регулювання економіки та соціальної політики.
  Існують різноманітні форми державного регулювання економіки: безпосереднє державне управління рядом галузей, виробничих об'єктів, що мають суспільну значимість. До таких об'єктів належать військові, оборонні, енергетичні, заповідники, музеї і т.д. Податкове регулювання здійснюється шляхом встановлення тих чи інших об'єктів оподаткування та диференціації

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба