трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Метод витратною ефективності


У своїй діяльності аналітик інвестицій може зіткнутися з випадком взаємовиключних інвестицій, які взагалі не супроводжуються (в усякому разі - безпосередньо) грошовими поступ-лениями. Скажімо, вирішуючи питання про те, який тип освітлювальних приладів вибрати для оснащення службових приміщень - лампи розжарювання або денного освітлення, фірма не сумнівається в доцільності такого інвестування взагалі, оскільки очевидно, що в темряві працювати просто неможливо. Проблема полягає тільки в тому, який з методів освітлення (інвестиційний проект) буде пов'язаний в одній і тій же часовій перспективі з найменшими поточними (дисконтованими) витратами. Саме найбільш дешевий проект і повинен обиратися.
Якщо ж ми маємо справу з проектами, розрахованими на різні терміни життя, і якщо для продовження оцінюваної діяльності потрібно заміна основних засобів (реінвестування), то нам варто скористатися тільки що розглянутим методичним прийомом і визначити еквівалентний ануїтет . Правда, в подібних випадках його точніше було б називати еквівалентними річними витратами ЕАС (англ. equivalent annual charge). Зрозуміти суть цього методу оцінки по-може приклад.
Приклад 10.4. Припустимо, що обласна адміністрація повинна вирішити питання про те, таку систему обігріву - водяну або електричну - слід прийняти при реконструкції будівлі лікарні. Коефіцієнт дисконтування при аналізі приймається 10%. Термін служби водяної системи опалення дорівнює п'яти рокам, а дисконтовані поточні витрати з її створення і підтримання складуть за цей термін 100 млн руб.
Для системи електрообігріву аналогічні показники складуть: сім років і 120 млн руб.
У цьому випадку еквівалентні річні витрати (які ми можемо визначити, знайшовши перетин рядків з номерами періодів 5 і 7 і колонки 10% в таблиці, що показують значення коефіцієнтів приведення до поточної вартості для ануїтету в 1 руб. ) для розглянутих варіантів опалення будуть рівні: Система обігріву Термін експлуатації, років Поточна вартість витрат, млн руб. Еквівалентні річні витрати, млн руб. Водяна 5100100: 3,791 = 26,38 Електрична 7120120: 4,868 = 24,65
Оскільки при електрообігрівання щорічні витрати менше, саме їй і доцільно віддати перевагу. До того ж результату ми б прийшли і після проведення досить утомливих розрахунків з тимчасовим горизонтом в 35 років, протягом якого систему водяного опалення довелося б відтворювати сім разів, а систему електрообігріву - п'ять разів.
Очевидно, що метод вибору кращих варіантів інвестування має особливе значення для бюджетної сфери та неприбуткових організацій, де мова не завжди може йти про максіміза-ції грошових надходжень, але вельми актуальне питання про найбільш раціональному використанні обмежених інвестиційних ре-сурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Метод витратною ефективності "
 1. 5. Витратний підхід до оцінки вартості підприємств [бізнесу)
  5. Витратний підхід до оцінки вартості підприємств
 2. 6.4. Експертиза і її види. Перевагу застосування підходів до оцінки об'єктів ІВ і НМА
  6.4.1. Експертиза Для правильної оцінки об'єктів ІВ і нематеріальних активів 39 підприємства проводяться наступні види експертизи: Експертиза об'єктів інтелектуальної власності. Перевіряється факт наявності об'єктів інтелектуальної власності, а також факт їхнього використання. Експертиза охоронних документів (патентів і свідоцтв) проводиться насамперед територією і термінами дії. При
 3. Зміст
  Введення 5 Розділ 1. Державно-правове регулювання оціночної діяльності 7 Тема 1. Правове регулювання оціночної діяльності 7 1.1. Закон про оціночну діяльність в Російській Федерації 8 Тема 2. Правове регулювання об'єктів оцінки 21 Тема 3. Обов'язковість проведення оцінки та правовий режим різних цілей оцінки 24 Тема 4. Державне регулювання оціночної
 4. Зміст
  Передмова 5 Вартість підприємства як цільова функція управління 6 Основи оцінки вартості підприємства (бізнесу] 13 Цілі і завдання оцінки вартості підприємства (бізнесу] 13 Правові основи оцінки вартості підприємства (бізнесу] 13 Особливості бізнесу як об'єкту оцінки 18 Фактори, що враховуються при визначенні вартості бізнесу 19 Цілі оцінки вартості підприємства (бізнесу) 21 Оцінка бізнесу в
 5. 6.1. Оцінка машин і обладнання
  Оцінюючи підприємство, потрібно розрахувати ринкову вартість технічного оснащення підприємства, тобто вартість його машин, приладів, устаткування, пристроїв, обчислювальної техніки, транспортних засобів і т.д. На відміну від нерухомості, машини та обладнання не пов'язані жорстко з землею і, як правило, можуть бути переміщені в інше місце без заподіяння їм непоправного фізичного збитку. В
 6. 23.5. Трансферні ціни
  трансфертних називається ціна, по якій центр відповідальності передає свою продукцію (роботу, послуги) іншим центрам відповідальності всередині організації або продає продукцію (роботи, послуги) на сторону (іншої організації). Трансферні ціни застосовуються в центрах прибутку і центрах інвестицій, а іноді - і в центрах витрат. Якщо продукція (роботи, послуги) центрів відповідальності споживається
 7. § 3.11. Вибір методу встановлення цін
  Практика ринкового ціноутворення знає декілька найбільш широко поширених методів. Перший з них носить назву витратного і дуже зручний своєю простотою. Суть його в тому, що фірма визначає свої повні витрати на виробництво і збут товару і додає до них бажану величину прибутку (саме цей метод ми докладно розбирали вище). Але застосовувати такий метод можна тільки в тому випадку,
 8. 8.2.Методи оцінки нерухомості
  У розвинених країнах світу використовують самі різні методичні підходи до оцінки нерухомості. Наприклад, в англій-ської практиці оцінювання майна поширені п'ять методів: порівняння , інвестицій, прибутку, залишку, підрядника. У практиці оцінювачів США, як правило, переважають три методи: витратний, ринковий, дохідний. Розглянемо сутність цих методів більш детально у зв'язку з тим, що
 9. 8.1. Облік рівня контролю над підприємством в оцінці вартості пакетів акцій
  Рівень контролю, який отримує новиш власник, може в середньому на 20-35% вплинути на підсумкову вартість пакета акцій підприємства. Якщо підприємство купується в індивідуальну приватну власність або якщо отримується контрольний пакет акцій, то новиш власник отримує такі суттєві права, як право призначати керівників, визначати величину оплати їхньої праці, впливати на стратегію
 10. 4.5. Витратний підхід до оцінки вартості підприємства (бізнесу)
  Методика оцінки ринкової вартості підприємства виходячи з витратного підходу базується на припущенні, що власник власності при реалізації об'єкта власності на вільному ринку повинен повністю компенсувати власні витрати, пов'язані із створенням або придбанням підприємства та введенням його в дію, з урахуванням фактору часу та зміни економічних умов. До складу витрат,
 11. 3.5. Вплив результатів фінансового аналізу на оцінку вартості підприємства
  Результати виявлення реального фінансового стану підприємства враховуються при виборі методу оцінки: у випадку «нормального» фінансового стану в витратному підході вибирається метод чистих активів; якщо платоспроможність підприємства «не підлягає вос-становленню», динаміка фінансових показників нега-тивна, а загальне становище підприємства насилу описується в літературних виразах, то
 12. 13.1. Основні показники оцінки діяльності підприємства
  В умовах ринку у здійсненні виробничої, господарської, комерційної та інших видів діяльності завжди є елемент ризику. Він виражається у виробництві вироби, яке може отримати недостатній попит, у втраті прибутку, банкрутство і т.д. Отже, прагнення зменшити ступінь ризику потребує проведення ретельних економічних розрахунків результатів роботи на всіх ділянках
 13. 21.5. Актив і пасив балансу та їх економічна інтерпретація
  У господарському обороті організація виступає як юридична особа, що володіє певною сумою господарських засобів. Наділення організації основними і оборотними засобами (активи організації), необхідними для виконання покладених на неї завдань, здійснюється шляхом фінансування банківського кредитування, внеску внесків засновників організації і т.д. У момент установи організація
 14. 8.3.Особенності оцінки деяких об'єктів нерухомості
  Нерухомість включає найрізноманітніші об'єкти, які відрізняються один від одного не тільки своїм функціональним призначенням, фізичними властивостями, формою власності, а й іншими ознаками. Всі ці відмінності необхідно враховувати при оцінці тих чи інших об'єктів нерухомості. Перш ніж приступити до безпосередньої оцінці того чи іншого об'єкта нерухомості, необхідно, виходячи з його
 15. 2.3. Витратний підхід до оцінки нерухомості
  Існує ряд випадків, коли може бути застосований витратний підхід: коли оцінюються нові або недавно побудовані об'єкти; коли необхідно визначити варіант найкращого і найбільш ефективного використання землі; коли необхідно техніко-економічне обгрунтування нового будівництва; для оцінки об'єктів незавершеного будівництва; для оцінки з метою виділення об'єктів оподаткування
 16. 6.3. Оцінка вартості підприємства
  Завдання 1 Укрупнений баланс підприємства наведено в табл. 6.11. Таблиця 6.11 АКТИВ ПАСИВ розділ значення пока-зателя, млн р.. розділ значення пока-зателя, млн р.. 1. внеоборот-ні активи 800 3. Капітал і резерви 600 2. Оборотні активи 700 4. Довгострокові зобов'язання 400 Разом 5. Короткострокові зобов'язання 500 1500 Разом 1500 Визначити балансову вартість підприємства. Методичні
 17. 10 Оцінка вартості
  Загалом майже всі показники, розраховані на основі фінансової звітності ТОВ « Сладос », поліпшили свої значен-ня, що свідчить про поліпшення роботи підприємства, збільшення обсягів продажів, поліпшенні результатів діяльності підприємства. Проте спостерігається нестача обігових коштів, який бажано заповнити для розширення діяльності підприємства. Вибір підходів до оцінки. Методи

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба