трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Методика здійснення лізингової операції


Етапи проведення лізингової операції. Зазвичай виділяють три етапи лізингової угоди. На першому, попередньому, етапі здійснюється підготовча робота, попередня висновку ряду юридичних договорів, проведення якої обумовлено складним характером багатосторонніх відносин при лізингу, необхідністю докладного вивчення всіх умов і особливостей кожної угоди; вирішується питання про джерела фінансування угоди. На даному етапі оформляються заявки майбутнього лізингоодержувача, готуються висновки про кредитоспроможність клієнта і розраховується-ється ефективність лізингового проекту. Все це відбивається в направленій постачальнику замовленні-наряді.
На другому етапі проводиться юридичне закріплення лізингової угоди. Оформляються наступні документи:
договір про купівлю-продаж об'єкта лізингу;
акт про прийняття об'єкта лізингу в експлуатацію;
лізингову угоду;
договір на технічне обслуговування переданого в лізинг майна;
договір на страхування об'єкта лізингу.
Третій етап лізингового процесу - період власне використання об'єкта лізингу. Він супроводжується відображенням лізингових операцій в бухгалтерському обліку та звітності. На даному етапі проводиться виплата орендодавцю лізингових платежів, і після закінчення терміну лізингу оформляються відносини щодо подальшого використання об'єкта лізингу.
Підготовка та обгрунтування лізингової угоди. При підготовці угоди важлива роль відводиться вивченню лізингового ринку, його основних тенденцій, виявлення попиту на певні види обладнання. При цьому до уваги прінімаются7 різні чинники: коливання ринкових цін на те чи інше обладнання, яке користується попитом; ціни і тарифи на інші супутні лізингу послуги (ремонт, технічне обслуговування); зміна транспортних тарифів і т.д. У своїй діяльності лізингодавці можуть спеціалізуватися на лізингу для окремих галузей (наприклад, для промисловості, будівництва, транспорту і т.д.). А крім цього і на певних типах лізингоотримувачів (державні підприємства, акціонерні товариства, малі підприємства і т.д.). Як правило, великі лізингові компанії повинні розташовувати банком даних на різні види обладнання, яке може бути здано в лізинг.
Основною метою попередньої роботи є пошук лізингодавцем потенційних підприємців, зацікавлених в лізингу. Разом з тим ініціатива в ув'язненні лізингових угод зазвичай виходить від майбутнього лізингоодержувача, який самостійно знаходить розташовує необхідним майном постачальника або звертається з проханням допомогти у пошуку постачальника до ли-зингового компанії або банку. Однак в останньому випадку право вибору виду обладнання та конкретного постачальника з передбачуваних лізинговою компанією (банком) варіантів належить лізингоодержувачу.
Всі подальші взаємовідносини між сторонами будуються на основі заяви - клопотання, що подається лізингодавцю майбутнім користувачем. Заява складається у довільній формі, але воно обов'язково повинно містити технічний опис необхідного обладнання, його економічні параметри, найменування та реквізити розташовує їм постачальника. Одночасно із заявою потенційний лізингоодержувач представляє лізингодавцю юридично завірену копію свого статуту та всю необхідну інформацію про власний економіче5 Основи бізнесу
ському положенні і перспективи розвитку за формою і в строки, встановлені лізингодавцем. При необхідності на вимогу лізингодавця надання цієї інформації, а також даних про експлуатацію обладнання може бути неодноразовим. У разі будь-яких змін свого юридичного чи фінансового стану лізингоодержувач повинен сповістити про те, що трапилося лізингодавця.
У свою чергу лізингодавець з метою убезпечити себе на випадок невиконання лізингоодержувачем платіжних зобов'язань проводить оцінку економічної діяльності клієнта з точки зору його платоспроможності. Крім того, лізингодавцю потрібно провести аналіз лізингового проекту з тим, щоб виявити можливість здачі майна повторно в оренду (у разі укладення договору оперативного лізингу) або його продажу у разі дострокового розірвання лізингової угоди з вини лізингоодержувача. Оцінка платоспроможності лізингоодержувача може проводитися за загальною схемою, прийнятою для аналізу банком кредитоспроможності своїх клієнтів. Але слід зауважити, що, оскільки лізингова операція в клас-сических варіанті носить довгостроковий характер, лізингодавця повинно цікавити не стільки поточне фінансове становище лізингоодержувача, скільки його здатність виконувати всі платіжні зобов'язання в перспективний період, відповідний терміну лізингової угоди. Крім того, необхідно також оцінювати загальну кон'юнктуру ринку, місце і перспективи даного підприємства в ринковій конкуренції.
На підставі цього аналітичним відділом лізингової компанії або банку готується висновок про плату-жеспособності лізингоодержувача і рекомендації з уста-новлення з ним лізингових відносин. Якщо укладається угода пов'язана з великою часткою ризику, то лізингодавець може вимагати від лізингоодержувача надання йому необхідних гарантій.
В цілому, підводячи підсумок, треба зазначити, що, хоча у вітчизняній підприємницької практиці використання лізингу досить ново, останнім часом йому приділяється все більше уваги, оскільки саме тимчасове користування майном з виплатою орендної плати є найбільш доступним для багатьох підприємців в рамках здійснення своєї діяльності. 1. Висновки
Лізинг являє собою комплекс майнових відносин, що складаються у зв'язку з передачею майна у тимчасове користування.
У підприємницькій діяльності лізингу властивий тристоронній характер взаємовідносин. Першою стороною є власник майна; другою стороною виступає користувач майна (так званий лізингоодержувач); третій учасник лізингової угоди - продавець майна майбутньому власнику, лізингодавець (постачальник).
Лізинг дозволяє встановлювати канали зворотного зв'язку, форсувати темпи оновлення продукції, на час позбутися від невикористаного обладнання і знизити ризик можливого неплатежу.
Зазвичай виділяють три етапи лізингової угоди: на першому, попередньому, етапі здійснюється підготовча робота, попередня висновку ряду юридичних договорів; на другому етапі проводиться юридичне закріплення лізингової угоди; третій етап лізингового процессат - період власне використання об'єкта лізингу. 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Методика здійснення лізингової операції "
 1. 25. Заходи державної підтримки лізингових відносин /
  здійснення лізингових проектів держава дає інвестиційні кредити. Надає банкам і іншим кредитним організаціям у порядку, встановленому законодавством РФ, звільнення від сплати податку на прибуток, знаходить ними від надання кредитів суб'єктам лізингу для реалізації договору лізингу на термін не менше ніж три роки. Для створення сприятливих економічних умов для
 2. 4.8. Облік лізингових операцій
  здійсненням капітальних вкладень з придбання лізингового майна, відображаються на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок "Придбання об'єктів основних засобів". Лізингове майно оприбутковується за дебетом рахунка 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності" з кредиту рахунку 08. Передача лізингового майна лізингоодержувачу відбивається записами в аналітичному обліку з рахунку
 3. 1Q.2. Учасники лізингової угоди
  здійснення лізингових операцій, основною, і фактично єдиною, функцією якої є оплата майна, тобто фінансування угоди; спеціалізована лізингова компанія, яка на додаток до фінансового забезпечення угоди бере на себе весь комплекс послуг нефінансового характеру: утримання, ремонт майна, заміну зношених частин, консультації щодо його використання і т.д.
 4. 8.10. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
  здійсненням капітальних вкладень з придбання лізингового майна, відображаються на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», субрахунок 2 «Придбання об'єктів основних засобів». Лізингове майно оприбутковується за дебетом рахунка 03 «Дохід-ні вкладення в матеріальні цінності» з кредиту рахунку 08. Передача лізингового майна лізингоодержувачу відбивається записами в аналітичному обліку за
 5. 7.9. Облік лізингових операцій
  здійсненням капітальних вкладень з придбання лізингового майна, відображаються на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», субрахунок «Придбання об'єктів основних засобів». Лізингове майно оприбутковується за дебетом рахунка 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» з кредиту рахунку 08. Передача лізингового майна лізингоодержувачу відбивається записами в аналітичному обліку з рахунку
 6. 39. ЛІЗИНГ
  лізинговою фірмою, залишається її власністю, але віддається в оренду підприємцям. Об'єктом лізингу може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, що відноситься за діючою класифікацією до основних засобів, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів, а також об'єктів, заборонених до вільного обігу на ринку. У лізинговій операції, як правило, беруть участь три сторони:
 7. Глава 4. ЛІЗИНГ
  лізингова схема дає можливість організації отримати дороге устаткування, заплативши лише незначну частину від його повної вартості. Залишилася ж частина ціни погашатиметься поступово (як правило, протягом декількох років). Звичайно, за таку розстрочку доведеться заплатити винагороду лізингової компанії. Але ці витрати цілком компенсує те, що лізингоодержувач зможе
 8. 11.6. Особливості оцінки інвестиційних проектів за лізинговими операціями
  лізингові платежі з реалізованої продукції. На кроці, в якому закінчується термін лізингового договору, до складу припливу включається сума, отримана від лізингоодержувача в якості викупу. До складу собівартості виробленої продукції включається амортизація представленої в лізинг продукції і податок на майно по ній. Це пов'язано з тим, що до моменту викупу вироблена продукція входить в
 9. 22. Лізинг, суть і поняття
  здійснення лізингового договору. 5. Для лізингоодержувача знижується ризик фізичного та морального зносу і старіння майна, так як майно є не власністю, а об'єктом тимчасового користування. 6. Лізингове майно може не значитися у лізингоодержувача на балансі, що не збільшує його активи і позбавляє від платежу податку на це майно. 7. Лізингові платежі цілком
 10. 23. Форми і види лізингу
  лізингових платежів; обсяг обслуговування переданого в лізинг майна; термін вживання майна та пов'язані з ним умови амортизації. Залежно від складу учасників (суб'єктів) угоди розрізняють такі види лізингу: 1) лізинг за участю трьох сторін (він подібний з класичною лізинговою операцією, так як в ній беруть участь постачальник, лізингодавець і лізингоодержувач), 2)
 11. 10.3. Переваги та недоліки лізингу для учасників лізингової угоди
  здійснення угоди. Лізингова фірма (банк) забезпечує 100-відсоткове її фінансування. Зняття ризику можливого неплатежу. Оскільки фі-нансування лізингової угоди і оплата за об'єкт угоди продавцю є функцією лізингової фірми, то вона ж вирішує і проблему гарантій. Ефективна реклама. Потенційні покупці на своєму досвіді (як орендарів), а також на досвіді інших
 12. Зміст
  здійснення лізингової операції 128 Тема 11. Підприємницький ризик 132 Поняття і види ризику 132 Фактори ризику 134 Аналіз ризику і методи кількісного аналізу 135 Способи зниження ризику 140 Управління підприємницькими ризиками 142 Основні механізми мінімізації підприємницьких ризиків 143 Основні напрямки передачі фінансових ризиків. . . . .145 Тема 12. Підприємницька
 13. Питання 5 Лізинг як форма фінансування інвестиційної діяльності підприємства
  лізингову діяльність, тобто передачу в лізинг за договором спеціально придбаного для цього майна; лізингоодержувач (користувач) - юридична особа, яка отримує майно у користування за договором лізингу; продавець лізингового майна - підприємство, що виготовляє машини та облад-нання. Перевага лізингу в порівнянні з іншими способами інвестування полягає в тому, що

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба