трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Основні поняття і елементи оподаткування


Податкова система будується на основі законодавчих актів, що визначають права і обов'язки суб'єктів оподаткування та регламентують відносини з приводу об'єктів оподаткування.
Елементи податку - встановлені в законодавчому порядку принципи організації та дії податкової системи. Вони включають:
платників податку (платників податків);
об'єкт оподаткування (оподатковуваний дохід, майно);
податкову базу (одиниці вимірювання об'єкта податку);
податкову ставку (ставки);
податковий період;
порядок обчислення і строки сплати податку.
Платник податків - юридична або фізична особа,
володіє об'єктом оподаткування і несе в силу цього податкові зобов'язання.
Об'єкт оподаткування - об'єкт, з якого сплачується податок (дохід, земля, майно, заробітна плата, капітал і т. д.).
Податкова ставка - розмір податку з одиниці оподаткування, та частина податкової бази, яку платник податків зобов'язаний виплатити у вигляді того чи іншого податку.
Прогресивний податок - податок, ставки якого збільшуються у міру зростання доходу платника податків. Прогресивним податком обкладаються, як правило, доходи фізичних осіб (індивідуальний прибутковий податок).
Пропорційний податок - податок, ставка якого залишається незмінною незалежно від величини доходу платника податків.
Регресивний податок - податок, ставки якого (або частка податкових вилучень з доходу) знижуються в міру зростання доходу платника податків. Регресивний характер носять непрямі податки, оскільки вони обернено пропорційні платоспроможності платника податків.
Податковий тягар - частка доходу платників податків, що стягується через податки.
Податкова пільга - повне або часткове звільнення від податків відповідно до законодавства.
Податкова база - частина об'єкта оподаткування, прийнята за основу при обчисленні суми податку.
МИТО - ОБОВ'ЯЗКОВА ПЛАТА, що стягуються державою з ЮРИДИЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ВЧИНЕННЯ юридично значимі дії І оформлення відповідних документів. ЗВИЧАЙНО МИТА-ІСНУЮТЬ У ВИГЛЯДІ РЕЄСТРАЦІЙНИХ і гербовий збір, ПОШТОВИХ, МИТНИХ, СУДОВИХ, СПАДКОВИХ, ПАТЕНТНИМИ, БІРЖОВИХ МИТ.
ЗБІР - обов'язкових платежів, стягнуті ВЛАДОЮ НА економіч-них І СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ. МОЖЕ БУТИ адресний платіж НА ФІНАНСУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ (НАПРИКЛАД, ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ВИЗНАЧЕНО ТЕРИТОРІЇ) ЯКОЇ безадресних ПЛАТЕЖЕМ ЗА ПРОВАДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ У РАМКАХ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА зараховується до місцевих бюджетів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Основні поняття і елементи оподаткування "
 1. ЗМІСТ
  оподаткування Особливості ССО як спеціального податкового режиму Малі підприємства та право на застосування УСН Бухгалтерський облік при УСН Спрощена форма бухгалтерського обліку Касові операції при УСН Ліміт доходів для цілей переходу на ССО і подальшого її застосування Ліміт чисельності працівників для ССО Інші обмеження для застосування ССО ССО для індивідуальних підприємців Застосування ССО
 2. Зміст
  основну діяльність НКО і їх використання Облік готівкових грошових коштів та операцій на розрахунковому та валютному рахунках Бухгалтерський облік майна НКО, призначеного для тривалого використання Бухгалтерський облік нематеріальних активів Бухгалтерський облік матеріалів Особливості організації праці та її оплати в НКО Підприємницька діяльність некомерційних організацій та її правове
 3. В.В.Семеніхін. Спрощена система оподаткування, 2007

 4. 13.1. Організація обліку виробничих витрат
  елемент обліку для цілей оподаткування, є величиною, що зменшує оподатковувану базу. Тому для цілей оподаткування фактична собівартість коригується з урахуванням затверджених норм, нормати-вів і лімітів, встановлюваних державою за окремими лімітуються елементами витрат. Поняття собівартості і методи обліку витрат у бухгалтерському обліку розглянуті у розділі 3.3.3 «Оцінка та
 5. 14.1. Поняття і елементи власного капіталу
  елементом власного капіталу є статутний капітал, який являє собою суму вкладів, інвестованих власниками для здійснення статутної діяльності створюваної організації. Власний капітал, утворений в процесі функціонування організації, включає такі елементи: нерозподілений прибуток; резервний капітал; додатковий капітал. Перераховані елементи капіталу
 6. ЗМІСТ
  Поняття підприємства, його завдання Організаційно-правові форми і структура підприємства Виробничий процес Основні засоби Оборотні кошти Трудові ресурси Витрати виробництва і собівартість продукції Результати господарської діяльності підприємства Облікова політика підприємства Оподаткування підприємства Ціноутворення та цінова політика Структура джерел фінансування
 7. 4.1. Елементи теорії нечітких множин
  основні елементи теорії нечітких множин [l]. Нехай U-повне безліч, що охоплює всі об'єкти деякого класу. Нечітка підмножина F безлічі U, яке в подальшому будемо називати нечітким безліччю, визначається через функцію приналежності? F (u), і? U. Ця функція відображає елементи Ui, безлічі U на безліч дійсних чисел відрізка [0,1], які вказують ступінь
 8. 3.11. Податок на поставлений дохід
  основної діяльності. Однак ця система оподаткування передбачає обчислення поставленийдоходу, під яким згідно ст. 346.27 НК РФ розуміється потенційно можливий дохід платника податку єдиного податку, що розраховується з урахуванням сукупності умов, які безпосередньо впливають на його отримання, і який використовується для розрахунку величини єдиного податку за встановленою ставкою. Поставлений дохід
 9. Глава 7. Оподаткування в медичних організаціях
  Глава 7. Оподаткування в медичних
 10. ГЛАВА 6.Расходи для цілей оподаткування
  оподаткування
 11. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
  основних засобів "ПБУ 6/01 (затв. Наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 N 26н) Федеральний закон від 21.11.1996 N 129-ФЗ" Про бухгалтерський облік "Лист Мінфіну Росії від 11.04.2008 N 03-11-04 / 2 / 70 Федеральний закон від 19.07.2009 N 204-ФЗ "Про внесення змін до частини другу Податкового кодексу Російської

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба