трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Особливості нарахування доходу за векселями з терміном погашення «за пред'явленням, але не раніше»


Раніше було звернуто увагу на такий обов'язковий реквізит векселя, як «термін платежу». Слід зазначити, що досить часто на бланку векселя може бути проставлений термін платежу з таким застереженням: «по пред'явленні, але з раніше».
З метою податкового обліку / згідно подп. «Г» розділу 5.4.1 Методичних рекомендацій із застосування глави 25 «Податок на прибуток», «для нарахування дисконту за векселями з застереженням" за пред'явленням, але не раніше "як терміну обігу, виходячи з якого визначається дисконт на кінець звітного періоду, використовується передбачуваний термін обігу векселя, що визначається згідно з - вексельним законодавством (365 (366) днів плюс термін від дати складання векселя до мінімальної дати пред'явлення векселя до платежу) ». Цей порядок поширюється не тільки на дисконтні, а й на процентні векселі.
Слід зауважити, що стосовно векселів з позначеними відсотками на бланку застосовно положення п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації (далі | - нд РФ) і Пленуму ВАС РФ від 4 грудня 2000 р. № 33 / 14 [20], відповідно до якого, при наявності прямого застереження про дату початку нарахування відсотків, нарахування останніх проводиться з вказаною у застереженні дати до дати погашення. При цьому день, від якого строк починає відраховуватися, не включається в період нарахування відсотків.
Приклад 10.5. ВАТ «Лада» 20 січня 2007 придбало процентний вексель третьої особи за номінальною вартістю 80 000 руб. з терміном «по пред'явленні, але не раніше 20 березня 2007», який передбачає виплату 10% річних.
З метою податкового обліку при такому застереженні на векселі строк його звернення продовжується до 20 березня 2007
Таким чином, якщо векселедержатель (організація « Лада ») пред'явить вексель до погашення 20 березня 2007, то векселедавець вправі виплатити йому тільки номінал векселя (80 000 руб.). Якщо організація пред'явить вексель до погашення після зазначеної дати (наприклад, 20 квітня 2007 р.), то вона отримає вексельну суму і належні їй відсотки за 31 день (включно з 21 березня по 20 квітня) з розрахунку 10% річних:
80 000 руб. + (80 000 руб. х 0,10: 366 дн . х 31 дн.) = 80678 руб.
Припустимо / що організація нараховує податок на прибуток поквартально. При пред'явленні векселя до погашення 20 квітня 2007 організація за I квартал 2007 р. в Декларації з прибутку по стор 030 «Позареалізаційні доходи» Ліста 02 (по стор 030 Додатки № 6 до Лісту 02 Декларації) повинна відобразити «за нарахуванням» відсотки за наявною цінному папері в сумі, що утворилася з 21 березня включно по 31 березня (останній день кварталу ), тобто за 11 днів, а саме 80 ТОВ руб. х 0,1: 366 дн. х 11дн. = 240 руб.
20 квітня 2007. організація погасила вексель. У Декларації за півріччя 2007 р. організація відобразить:
по стор 010 Ліста 06: отримані доходи - 80678 руб.;
по стор 030 Ліста 06: витрати, пов'язані з придбанням і реалізацією векселя, - 80 000 руб.
Таким чином, в податкову базу по Лісту 06 Декларації потрапляє сума 678 руб. За умови, що інших угод з реалізації (вибуття) цінних паперів організація не проводила, ця сума переноситься в основний Лист 02 (по стор 180-200).
При цьому необхідно враховувати, що процентний дохід за I квартал 2007 р. (240 руб.) вже врахований у податковій базі за відповідний період (стор. 030 Ліста 02 Декларації за I квартал 2007 р.), тому орга-. низация повинна зменшити суму доходу з погашення векселя на цю суму, відбивши «зняття відсотків» по ??стор 040 Ліста 02 « Позареалізаційні витрати »(стор. 020 Додатки № 7 до Лісту 02 Декларації з податку на прибуток).
Приклад 10.6.
Організація« Лада »10 лютого 2007 , в рахунок розрахунків за відван-женную продукцію на суму 236 000 руб. отримала вексель третьої особи, номінальна вартість якого 300 000 руб. Вексель містить застереження «по" пред'явленням, - але не раніше 10 березня 2007 ».
За таких умов термін обігу векселя, як і в попередньому прикладі, продовжується до 10 березня 2007
У справжньому прикладі ми маємо справу з дисконтними векселем (сума дисконту - 64 000 руб.) із застереженням «по пред'явленні, але з раніше», на якому не проставлені відсотки. Тому нарахування доходу у вигляді заявленого дисконту повинно проводитися відмінним від попереднього (приклад 10.5) способом (виходячи із суми доходу та терміну обігу векселя). Поняття мінімальної дати, з якої будуть нараховуватися відсотки на вексельну суму, застосовується лише для векселів з позначеними відсотками на бланку векселя.
За наявності застереження «по пред'явленні, але з раніше» дисконтний вексель вважається обращающимся протягом 365 (366) днів плюс час з моменту виписки векселя (в нашому нагоди 10 лютого 2007 р.) до дати, зазначеної у векселі (10 березня 2007 р.). Таким чином, в нашому випадку: 366 + (19 + 10) = 395 днів (за умови, що вексель був погашений 10 березня 2007). При цьому дохід на вексель повинен нараховуватися з дня, наступного за днем ??виписки векселя, тобто з 11 лютого 2007
Організація погасила вексель 10 березня 2007 р,, т.е 'в тому ж кварталі, коли і був придбаний вексель. Так як придбання та реалізація, векселі був і здійснені в одному звітному періоді, у організа-цій не виникає обов'язку відобразити «за нарахуванням» суму процентного доходу, що припадає на час володіння цінним папером.
Якщо змінити умови прикладу і припустити, що вексель був погашений в іншому кварталі (наприклад, 25 квітня 2007 р.), то при заповненні декларації з податку на прибуток необхідно мати на увазі наступне »
Оскільки до кінця I кварталу 2007 р. вексель знаходився у власності організації, то станом на останній день звітного періоду організація повинна визначити суму процентного доходу ІСЧ ходячи з величини дисконту, рівній 64 ТОВ руб. (300 000 - 236 000) і часу володіння цінним папером - з 11 лютого по 31 березня 2007 вклю-чительно, що становить 50 днів.
Дохід у I кварталі 2007 р. був розрахований таким чином: (64000 руб.: 395 дн. Х 50 дн.) = 8101 руб. Цю суму організація включила в'качестве позареалізаційного доходу в податкову базу при обчисленні податку на прибуток по стор 030 Ліста 02 (по рядку 030 Додатка № 6 до Лісту 02) Декларації.
При погашенні векселя 25 квітня 2007 організація отримала 300 000 руб. Заповнюючи декларацію за півріччя, отриману суму організація відбила по стор 010 Ліста 06. Витрати, пов'язані з при-здобуттям векселя (236000 крб.), Відображені по стор 030 Ліста 06. Та-ким чином, в податкову базу по Лісту 06 Декларації потрапляє сума в 64 000 руб. Вона ж (за умови, що інших угод з реалізації (вибуття) цінних паперів організація не проводила) переноситься в основний Лист 02 (по стор 180-200). «При цьому необхідно враховувати, що процентний дохід за I квартал 2007 р. (8101 руб.) Вже врахований у податковій базі за відповідний період. Щоб уникнути подвійного оподаткування, при погашенні векселя здійснюється коректування доходу: раніше відображений в декларації дохід необхідно показати в рядку 040 Ліста 02 у складі позареалізаційних витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Особливості нарахування доходу за векселями з терміном погашення «за пред'явленням, але не раніше» "
 1. Приклад 4. Порушення порядку визначення розрахункового періоду при розрахунку витрат у вигляді дисконту за власними дисконтними векселями
  нарахування, визначає суму витрат, виплаченого чи що підлягає виплаті у звітному періоді у вигляді відсотків відповідно до умов договору, виходячи з встановлених по кожному виду боргових зобов'язань і терміну дії такого боргового зобов'язання у звітному періоді (п. 4 ст. 328 НК РФ). Відсотками визнається будь-який заздалегідь заявлений (встановлений) дохід, у тому числі у вигляді дисконту,
 2. 1.10. БАНКІВСЬКА ДИСКОНТУВАННЯ (БАНКІВСЬКИЙ ОБЛІК)
  нарахування відсотків. Номінальна вартість векселя - 500 тис. руб. Відсотки, нараховані на суму погашення: 500 - ^ -0,16 = 20 тис. руб. Дисконтована величина 500 - 20 = 480 тис. руб. При банківському дисконтировании дисконтована величина визначається за формулою: Р '= 5 - (Г-nd), (1.44) де Р'-дисконтована величина; S-нарощена сума боргу; d-облікова (дисконтна) ставка, виражена в
 3. 10.6. Відображення збитків від операцій з векселями третіх осіб
  особливість нарахування доходу за векселями з терміном погашення «за пред'явленням, але не раніше»? Як визначається ієна угоди при розрахунках векселями третьіхліц? Як відображається збиток за операціями векселями третіх
 4. 10.3 Ціна і прибутковість депозитних сертифікатів і векселів
  нарахованих відсотків (процентного доходу) може бути визначена за формулою: Rc х TD = N16T , де N - номінал сертифіката; D - процентний дохід; R (. - процентна ставка за сертифікатом; Т - термін дії сертифіката. Сума, що виплачується власникові сертифіката при погашенні, дорівнює: Rc х T, Rc х T N + D = N + Nw = N (1 + йт '. Ціна сертифіката визначається за формулою: D 360 Rd = N х T, де Rd - дисконтна
 5. 8.5. Аудит операцій з власними векселями
  нарахування відсотків за векселями. Слід оцінити повноту внутрішньобанківського положення, що регламентує випуск власних векселів банку, а також його відповідність вимогам чинних законодавчих і нормативних актів. Після проведення аналізу аудитор повинен підтвердити залишки випущених векселів на перевіряється звітну дату, Для цього необхідно отримати оборотно- сальдову відомість
 6. ЗМІСТ
  особливості оподаткування Визначення та обов'язкові реквізити векселів третіх осіб 132 Бухгалтерський облік векселів третіх осіб 133 Оподаткування доходів за векселями третьіхліц 135 Особливості нарахування дохода'по векселями з терміном погашення «за пред'явленням, але не раніше» 140 Визначення ціни угоди при розрахунках векселями третіх осіб 142 Відображення збитків від операцій з векселями
 7. 14.9. Облік фінансових векселів
  доходи і витрати ». Отримані за векселем платежі відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 91. При оплаті відсотків за фінансовим векселем понад номінальної ціни отримані суми відсотків відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 91« Інші доходи і витрати ». Пред'явлені потім до оплати фінансові векселі списують з рахунку 58 у дебет рахунку 91.
 8. 13.4. Облік розрахунків з використанням векселів
  нараховані відсотки будуть оплачені в поточному звітному періоді, то вони відображаються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Облік векселів у постачальника. Організації, що отримали векселі від покупців, враховують отримані векселі на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Векселі отримані". Рахунок 62 дебетується на зазначені у векселях суми з кредиту рахунків обліку продажу готової
 9. 1.9. МАТЕМАТИЧНЕ ДИСКОНТУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ ТА ТРИВАЛОСТІ ПОЗИКИ
  нараховані відсотки на початкову суму. Якщо S = Р-Ц + п-і), то SP. SP "/ = 7Т або 1 = ~ РТ ', (,: 43) де t-термін позички в днях; К = 360 або 365 (366) днів. Для нашого випадку: Р- 200 тис. руб. - сума, заплачена за вексель в момент його придбання. Дисконтована величина Р '= 213,59 тис. руб. для власника векселя є нарощеної за 270 днів сумою. Тоді ефективна ставка дорівнює: 213
 10. 3.3. Бухгалтерський облік операцій з обліку векселів
  доходів майбутніх періодів з цінних паперів 61302 "Доходи майбутніх періодів по цінних паперах". Аналітичний облік куплених векселів ведеться в особових рахунках за векселями, відіслані на інкасо , відіслав платнику для акцепту, що не акцептованих платником, векселями, які у портфелі банку і не відіслані на інкасо. При здійсненні операцій купівлі-продажу, за яким дата розрахунків не
 11. 3.3. КОНСОЛІДАЦІЯ ПЛАТЕЖІВ
  векселів у розрахунках найчастіше використовується облікова ставка. У разі коли пп> п., розрахунок консолідованого платежу здійснюється за формулою: Sn = ^ Sr (\-trd) '1. (3.43) ч-^-Ч v '' j Для загального випадку - ^ I-VO-O-rfr '+ S-VO-Vrf) (3.44) Приклад 3.17. Боржник звернувся до свого кредитора (власнику векселів) з проханням про об'єднання двох векселів в один з одночасним продовженням терміну оплати. Перший
 12. 11.4.5. Акцептний кредит
  векселя - це підтвердження платником згоди на оплату за переказним векселем (тратте). Зі змісту переказного векселя випливає, що обставини по ньому для трасата (платника) виникають лише з моменту прийняття (акцепту) їм векселі. В іншому випадку він залишається для векселя сторонньою особою. Виходячи з цього одержувачі грошей за векселем можуть завчасно, до настання терміну
 13. 11.4. Вексельні кредити
  вексельне кредитування - це будь-яка форма кредитування, в якій використовуються векселя. При цьому під вексельними кредитуванням не слід розуміти кредит, виданий векселями. Форм вексельного кредитування досить багато. Отримання банківських векселів і наступні розрахунки ними - одна з них. При видачі банківських векселів може одночасно оформлятися кредитний договір, відповідно до якого
 14. 10.1. Визначення та обов'язкові реквізітивекселей третіх осіб
  векселя третьої особи можна сказати наступне: це вексель, векселедавцем якого не є ні організація, його видала, ні продавець векселя. Векселі третіх осіб, використовувані при розрахунках між постачальником і покупцем, можуть буть двох видів: раніше отримані покупцем від своїх контрагентів в якості оплати за відвантажені йому товари (виконані для нього роботи, надані йому послуги); '

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба