трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Оцінка кредитоспроможності банківських позичальників


Процес кредитування пов'язаний з діями різноманітних факторів ризику, здатних привести до непогашення кредиту і відсотків по ньому. До факторів, що залежать від клієнта, відносяться характер кредитної угоди і кредитоспроможність. Характер кредитної угоди диктується репутацією позичальника та його потребами в обсязі кредиту, його терміні, способі забезпечення повернення.
Кредитоспроможність - це оцінка можливостей клієнта для отримання позики і його здатності вчасно і в повному обсязі погасити заборгованість і відсотки по ній банку. Кредитоспроможність пов'язана з платоспроможністю. Платоспроможність характеризується своєчасним погашенням всіх боргів і, значить, платоспроможність - більш широке поняття, яке включає і кредитоспроможність.
Між платоспроможністю і кредитоспроможністю є одна істотна відмінність. Підприємство погашає свої боргові зобов'язання за рахунок вільних грошових коштів на рахунках. Погашення позичкової заборгованості можливо і за рахунок інших (не первинні) джерел:
виручки від реалізації заставленого майна;
коштів поручителів і гарантів;
коштів страхових товариств;
| коштів депозитного вкладу.
Реалізуючи принцип забезпеченості повернення позичок, банк розраховує (навіть при низькій платоспроможності позичальника) на повне або хоча б часткове погашення позичкової заборгованості за рахунок вторинних джерел. Існують різні способи оцінки кре-дітоспособності: 1) на основі фінансових коефіцієнтів, 2) на основі грошового потоку; 3) на основі показників ділового ризику.
Перший спосіб найбільш поширений в практиці російських комерційних банків. Другий спосіб починає отримувати поширення у зв'язку з появою інформації підприємств у вигляді звітності про рух грошових коштів за формою № 4. Третій спосіб мало поширений через інформаційної об'ємності, так як вимагає оцінки кредитоспроможності з урахуванням показників виробничої діяльності. Розглянемо названі способи оцінки кредитоспроможності у вітчизняній банківській практиці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Оцінка кредитоспроможності банківських позичальників "
 1. 4.8. Методика вирішення прикладних задач на ЕОМ
  4.8.1. Багатокритеріальний вибір методом максімннной згортки у сфері банківського кредитування Банківське кредитування З розвитком ринкових відносин процес кредитування банками підприємств пов'язаний з численними факторами ризику, здатними спричинити непогашення позики у встановлений термін. При аналізі кредитоспроможності позичальника визначається можливість своєчасного і повного
 2. § 4. Визначення кредитоспроможності позичальника
  Кредитоспроможність позичальника означає здатність юридичної чи фізичної особи повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Кредитоспроможність клієнта у світовій практиці є одним з основних об'єктів оцінки при визначенні доцільності кредитних відносин. Здатність до повернення боргу визначається: 1) моральними якостями клієнта і 2) фінансовими показниками.
 3. 4.5. Аналіз кредитоспроможності
  Кредитоспроможність - це приватна характеристика фінансового со-стояння підприємства, що характеризує його здатність своєчасно і повно розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями з банком. Перш ніж видавати кредит, банк повинен упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Аналогічна проблема виникає і у підприємств або організацій, які хочуть вступити в економічні відносини один з
 4. 1.3. Принципи банківського кредитування
  У кредитній діяльності банки використовують кілька принципів, тобто основоположних правил, від яких вони не відступають. До них відносяться: - терміновість; - зворотність; - диференційованість; - платність; - забезпеченість. Принцип терміновості кредиту означає, що кредит повинен бути повернутий у визначений кредитним договором термін. Повернення кредиту можна назвати головним принципом
 5. Додаткові витрати по іпотеці
  Як вже було сказано, перш ніж підписати іпотечний договір, незайвим буде заздалегідь розрахувати всі додаткові витрати, які неминучі при покупці квартири в кредит. Більшість додаткових платежів є разовими, тобто виплачуються позичальником один раз, зазвичай на початку угоди. Деякі, навпаки, виплачуються протягом усього терміну погашення кредиту. Зазвичай додаткові
 6. Банківські операції
  Ведення позичкового рахунку позичальника також вимагає додаткових витрат. Деякі банки беруть за цю послугу близько 1% річних від залишку заборгованості. Плата може стягуватися щомісяця або щорічно. Бувають випадки, коли необхідно перевести банківський переказ з рахунку одного банку на рахунок іпотечного банку-кредитора. У цьому випадку кожен переклад також оплачується позичальником за тарифами банку-кредитора.
 7. Розгляд кредитної заявки
  Перший етап іпотечного житлового кредитування починається з попередньої оцінки кредитоспроможності позичальника. Для цього необхідно подати кредитну заявку в обраний банк. Олександр Остроумов, директор петербурзького філії «Ренесанс Страхування» розповів про можливість здачі іпотечної квартири в оренду: «У нашій компанії при страхуванні квартири - предмета застави по іпотеці, у разі її
 8. § 7. Кредитний моніторинг
  Кредити служать основним джерелом доходів банку і одночасно головною причиною ризику. Тому всі комерційні банки, що відповідають сучасним вимогам або прагнуть їм відповідати, здійснюють кредитний моніторинг. Кредитний моніторинг включає в себе систему спостереження за погашенням кредиту, а також розробку і прийняття заходів з погашення кредиту. У банківській практиці використовуються
 9. 11.5. Аналіз кредитоспроможності організації на базі фінансових коефіцієнтів
  Під кредитоспроможністю організації розуміється наявність у нього передумов для одержання кредиту і повернення його в строк. Кредитоспроможність позичальника характеризується: репутацією позичальника, яка визначається своєчасністю розрахунків за раніше отриманими кредитами, якісного представлення звітів, відповідальністю і компетентністю керівництва; здатністю виробляти конкурентоспроможну
 10. Позичальник
  У ролі позичальника може виступати будь-яка фізична особа, що є громадянином Російської Федерації. Позичальник повинен укласти договір з банком або іншими кредитними організаціями або договір позики з некредитні організаціями (юридичними особами). У договорі обов'язково має бути умова, що грошові кошти, отримані у вигляді кредиту, підуть на придбання нерухомого майна. В якості
 11. 10.4.3. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу ділового ризику
  Діловий ризик - ризик, пов'язаний з несвоєчасним завершенням кругообігу фондів і неефективним використанням ресурсів (фінансових, технічних, трудових). Кругообіг включає три стадії:. Постачання, виробництво, реалізацію. Стадію постачання можна оцінити за такими показниками: характер поставок (прямі або через посередників); кількість постачальників, тривалість виробничих зв'язків з ними;
 12. 10.5.4. Інші форми забезпечення повернення кредиту
  Серед цих форм можна назвати страхування, заставу депозитних вкладів, переуступку банку вимог позичальника. Ринкова економіка створила реальні передумови для виник-нення нових добровільних страхових послуг, зокрема страхування відповідальності за непогашення кредиту. Ця угода вигідна для всіх трьох її учасників: позичальник зберігає ділову репутацію; банк отримує гарантію повернення
 13. 7.2. Аналіз кредитоспроможності організації
  Кредитоспроможність організації, під якою розуміється її здатність і намір повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями, у певній (але не вичерпною) ступеня може аналізуватися за даними бухгалтерської звітності. Оцінка кредитоспроможності за даними звітності поступово набуває вирішальне значення при прийнятті кредитором рішення про видачу кредиту. З
 14. 5.6. Класичний аналіз кредитоспроможності позичальника
  На практиці банки управляють кредитними ризиками, керуючись власними методиками кредитного аналізу та відбору позичальників. Цей аналіз зак-Лючано у визначенні кредитоспроможності, платоспроможності та фінансової стійкості позичальника, що в кінцевому рахунку призводить до формулювання підстав для надання кредиту або відмови в ньому. Основний акцент в кредитному аналізі робиться на
 15. 56. Проблеми неповернень кредитів
  Основні причини неповернень кредитів: 1) неможливість виконати пропоновані банком вимоги, 2) переоцінка перспективи реалізації інвестиційних проектів; 3) слабка законодавча база; 4) зміна фізичних умов: переміщення товарних, фінансових і трудових ресурсів; 5) раптові і непередбачені зміни середовища, що змушують суб'єкта змінити умови договору з підприємством.
 16. 10.5.3. Гарантія
  Гарант, як і поручитель, зобов'язується перед банком відповідати за зобов'язаннями позичальника. Гарантія є односторонньою угодою, відповідно до якої гарант дає письмове зобов'язання (гарантійний лист) банку-кредитору про виплату позначеної грошової суми з надання останнім письмової вимоги про її сплату. За отримання гарантії боржник зобов'язаний сплатити гаранту комісійну
 17. Поручитель
  Поручитель - людина, що бере на себе зобов'язання позичальника іпотечного кредиту перед іпотечним банком в тому випадку, якщо позичальник не зможе або відмовиться їх дотримуватися. Останнім часом банки стали рідше вимагати від позичальника наявності одного або декількох поручителів. Чималу роль у цьому відіграла і конкуренція між ними. Зазвичай від того, чи є у позичальника поручитель, залежить відсоток іпотечного
 18. Оцінка іпотечного житла
  Обов'язковою процедурою є оцінка обраного для придбання іпотечного житла. Саме виходячи з оціночної вартості нерухомості, багато банків визначають максимальний розмір майбутнього кредиту. Оціночна вартість житла повинна бути підтверджена відповідним сертифікатом. Позичальник не має права вибирати оцінювача, його призначає тільки банк. Зазвичай кожен банк постійно співпрацює з одними

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба