трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці


Синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги, пенсій працюючим пенсіонерам та інших виплат, а також по виплаті доходів по акціях і інших цінних паперів даної організації здійснюється на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». Цей рахунок, як правило, пасивний. За кредитом рахунка відображають нарахування з оплати праці, допомог за рахунок відрахувань на державне соціальне страхування, пенсій та інших аналогічних сум, а також доходів від участі в організації, а за дебетом - утримання із нарахованої суми оплати праці та доходів, видачу належних сум працівникам і виплачені вчасно суми оплати праці та доходів. Сальдо цього рахунку, як правило, кредитове і показує заборгованість організації перед робітниками і службовцями по заробітній платі та інших зазначеними платежами.
Операцію з нарахування і розподілу оплати праці, що включається у витрати виробництва та обігу, оформляють наступній бухгалтерської записом:
Дебет рахунку 20 «Основне виробництво» (оплата праці виробничих робітників );
Дебет рахунку 23 «Допоміжні виробництва» (оплата праці робітникам допоміжних виробництв); Дебет рахунку 25 «Загальновиробничі витрати» (оплата праці цехового персоналу);
Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» (оплата праці персоналу адміністрації);
Дебет рахунку 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» (оплата
праці працівників обслуговуючих виробництв і господарств);
Дебет інших рахунків витрат (28, 44, 45, 91, 97 та ін)
Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» (на всю
суму нарахованої оплати праці).
212
Нарахування оплати праці по операціях, пов'язаних з заготовлением і придбанням виробничих запасів, устаткування до установки і здійсненням капітальних вкладень, відображають, як уже зазначалося у двох попередніх розділах , за дебетом рахунків 07, 08, 10, 11, 15 і кредитом рахунку 70.
Допомоги по тимчасовій непрацездатності та інші виплати за рахунок коштів органів соціального страхування відображають за дебетом рахунка 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» і кредитом рахунку 70.
Нараховані суми премій, матеріальної допомоги, допомоги, оплати праці по роботах, виробленим за рахунок коштів цільового фінансування і в процесі отримання позареалізаційних або операційних доходів, відображають за дебетом рахунків 91 «Інші доходи і витрати», 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», 86 «Цільове фінансування" і кредитом рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
Нарахування доходів працівникам організації по акціях і вкла-дам в його майно оформляють наступній бухгалтерської записом:
Дебет рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
У деяких організаціях через сезонності виробництва відпустки працівникам надають протягом року нерівномірно. Тому для більш точного визначення собівартості продукції суми, що виплачуються працівникам за відпустки, відносять на витрати виробництва протягом року рівномірними частками незалежно від того, в якому місяці ці суми будуть виплачуватися. Тим самим створюється резерв для оплати відпусток працівникам. Організація може створювати резерв на виплату винагород за вислугу років.
Збережені суми відносять в дебет тих самих рахунків виробничих витрат, на які віднесена нарахована зарплата праців-ників, і в кредит рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат».
У міру відходу робітників у відпустку фактично нараховані їм суми за відпускний період списують на зменшення створеного резерву. При цьому становлять таку бухгалтерську запис:
Дебет рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат» Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
Такий же записом оформляють нарахування працівникам винагород за вислугу років.
При нарахуванні сум щорічних та додаткових відпусток слід мати на увазі, що нараховані суми відпусток включаються до фонду заробітної плати праці звітного місяця тільки в сумі, прі213
ходячи на дні відпустки у звітному місяці. У разі переходу частини відпустки на наступний місяць виплачена працівникам за ці дні сума відпускних відображається у звітному місяці як виданий аванс (за дебетом рахунка 70 і кредитом рахунку 50 «Каса»). В наступному місяці цю суму включають до складу фонду оплати праці і зазвичай відображають записом по нарахуванню відпускних сум (кредит рахунку 70 і дебет рахунків виробничих витрат або рахунку 96).
При натуральній формі оплати праці, тобто видачі працівникам як оплата праці готової продукції, товарів і ін, складають такі бухгалтерські записи:
Дебет рахунків 20, 23, 25 Кредит} рахунку 70
2) Дебет рахунку 70 Кредит рахунків} 90, 91
3) Дебет рахунків 90, 91 Кредит рахунків} 43, 41, 40
на суму нарахованої заробітної плати
на суму виданої продукції,
товарів, матеріалів в натурі
за цінами реалізації, включаючи
ПДВ і акцизний податок
На виробничу собівартість готової продукції, фактичну
собівартість товарів і матеріалів, виданих у порядку натуральної оплати
Утримання із сум нарахованої оплати праці списують з кредиту відповідних рахунків у дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
Видачу сум заробітної плати та допомог оформляють наступній бухгалтерської записом:
Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» Кредит рахунку 50 «Каса».
Не отримана термін заробітна плата оформляється наступній бухгалтерської записом:
Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Кредит рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»,
субрахунок «Розрахунки за депонованих сум».
Залишки не виданої вчасно заробітної плати (задепонованих сум) після закінчення трьох днів повинні бути здані в банк на розрахунковий рахунок. При цьому становлять таку бухгалтерську запис:
Дебет рахунку 51 «Розрахункові рахунки»
Кредит рахунку 50 «Каса».
Облік розрахунків з депонентами ведуть у книзі обліку депонованої заробітної плати, що заповнюється за даними реєстру невиданий
заробітної плати. Книгу відкривають на рік. Для кожного депонента в ній відводять окремий рядок, в якій вказують табельний номер депонента, його прізвище, ім'я, по батькові, депоновану суму та відмітки про її видачу. Суми, що залишилися на кінець року невиплаченими, переносять у нову книгу, що відкривається також на рік.
Подальшу виплату депонованої заробітної плати здійснюють за видатковим касовим ордером і відображають за дебетом рахунка 76 і кредитом рахунку 50 «Каса».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці "
 1. ЗМІСТ
  Введення Глава 1. Правове регулювання оплати праці в бюджетних установах і переходу на нові системи оплати праці Загальні положення Законодавчі і нормативні акти, що регулюють перехід бюджетних установ на нові системи оплати праці Встановлення систем оплати праці Встановлення систем оплати праці в бюджетній установі Глава 2. Система оплати праці в бюджетній установі Основні
 2. Глава 10 Облік праці та її оплати
  Глава 10 Облік праці та її
 3. Глава 8 Облік праці та її оплати
  Глава 8 Облік праці та її
 4. 12.7. Облік розрахунків із засновниками та акціонерами
  Облік розрахунків з учасниками за грошовими і майновим вкладами до статутного капіталу ведеться із застосуванням рахунку 75 «Розрахунки з засновниками». Планом рахунків бухгалтерського обліку до цього рахунку передбачені субрахунки: 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»; 75-2 «Розрахунки по виплаті доходів». На субрахунку 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал» враховуються розрахунки з
 5. 8.8. Відпустки
  Право на щорічну оплачувану відпустку належить до основних трудових прав кожного працівника (ст. 21 ТК РФ). Встановлений федеральним законодавством щорічна оплачувана відпустка гарантується всім громадянам, які працюють за трудовим договором (ст. 37 Конституції РФ) незалежно від форми організації підприємства та ступеня зайнятості працівника, а також місця виконання трудових обов'язків,
 6. 12.4. Облік розрахунків з підзвітними особами
  Працівники організації в процесі своєї трудової діяльно-сті можуть бути спрямовані у службові відрядження з метою виконання певних завдань і видів робіт як всередині країни, так і за її межами. Згідно ст. 166 Трудового кодексу РФ службовим відрядженням визнається поїздка працівника за розпорядженням роботодавця на певний термін для виконання службового доручення поза місцем
 7. Література
  Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини 1, 2. Податковий кодекс Російської Федерації. Частини 1,2, 3. Федеральний закон від 26.12.95 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства». Федеральний закон від 21.11.96 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік». Федеральний закон від 22.04.96 р. № 39-Ф3 «Про ринок цінних паперів». Федеральний закон від 11.03.97 р. № 48-ФЗ «Про перекладному і простому векселі». Федеральний закон
 8. 7.4. Облік готової продукції
  Облік наявності та руху готової продукції за фактичною собівартістю здійснюють на активному рахунку 43 «Готова продукція». Цей рахунок використовується організаціями галузей матеріального виробництва. Готові вироби, придбані для ком-плектаціі або в якості товарів для продажу, враховують на рахунку 41 «Товари». Вартість виконаних робіт і наданих послуг на рахунку 43 «Готова продукція" не
 9. 12.8. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
  Для обліку різних розрахункових відносин з іншими підприємствами, організаціями, окремими особами використовують активно-пасивний рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». До рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» можуть бути відкриті такі субрахунки: 76-1 «Розрахунки по майновому і особистому страхуванню»; 76-2 «Розрахунки за претензіями»; 76-3 «Розрахунки за належними
 10. 2.3. Перевірка постановки аналітичного і синтетичного обліку в кредитній організації
  Інформація на активних і пасивних рахунках, призначених для групування і поточного обліку однорідних банківських операцій, за способом її узагальнення та систематизації ділиться на синтетичну та аналітичну. На рахунках синтетичного обліку відображаються склад і рух коштів банку, їх джерела, результати діяльності в узагальненому вигляді і в грошовому вираженні. Рахунки аналітичного обліку
 11. 8.1. Значення і завдання обліку праці та її оплати
  Право громадян на працю закріплено ст. 37 Конституції РФ, згідно з якою кожен громадянин має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності чи професію. Основним збіркою законодавчих установлень з питань організації та оплати праці є Трудовий кодекс РФ від 30.12.01 р. № 197-ФЗ (ТК РФ). Трудовий кодекс РФ регулює трудові відносини всіх
 12. 5.7. Особливості організації праці та її оплати в НКО
  Згідно ст. 129 ТК РФ заробітна плата (оплата праці працівника) - винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної раооти, а також компенсаційні виплати (доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях,

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба