трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Ситуаційне регулювання стратегії фірми


Регулювання (підпорядкування правилу) - функція менеджменту з вивчення змін факторів зовнішнього середовища, які впливають на якість управлінського рішення і 402 ефективність функціонування системи менеджменту фірми, щодо вжиття заходів для доведення (вдосконалення) параметрів входу системи або процесів у ній до нових вимог виходу (вимог ринку, науково-технічного прогресу, суспільства, державних органів, світової спільноти і т. д.)
Ситуаційне регулювання процесів здійснюється на основі багатоваріантного перебору стратегічних (при стратегічному плануванні), тактичних (при поточному плануванні) або оперативних ситуацій. Вибирається та ситуація, яка найбільш ефективна (в сенсі якості, витрат і термінів) у конкретний час у конкретному місці. Регулювання може бути міжнародним, державним, регіональ-ним, галузевим, корпоративним, індивідуальним, а також з проблем. Ситуаційне регулювання здійснюється шляхом застосування ситуаційного підходу.
Ситуаційний підхід концентрується на тому, що придатність різних методів управління визначається конкурують-ної ситуацією. Оскільки існує величезна кількість чинників як у самій фірмі, так і в зовнішньому середовищі, то немає єдиного кращого способу управляти об'єктом. Найефективнішим методом у конкретній ситуації є метод, який найбільше відповідає даній ситуації, максимально адаптований до неї.
Застосування ситуаційного підходу грунтується на альтернативності шляхів досягнення однієї і тієї ж мети під час прийняття або реалізації управлінського рішення (планів і т. д.), обліку непередбачених обставин.
Конкретні ситуації можуть змінюватися за такими ознаками:
а) змістом - технічні, економічні, політичні, організаційні, психологічні та ін;
б) виду управлінського рішення у часі - стратегічні, тактичні, оперативні;
в) ресурсів і способам забезпечення реалізації управлінських рішень;
г) методам реалізації управлінських рішень .
Покажемо схему застосування ситуаційного підходу на прикладі розробки стратегії підвищення якості товару (мета), яка була розроблена в /-му році, а реалізується в (/ + 3)-му році (рис. 10.2) .

T (+1 t ~ 2 f +3
Рис. 10.2. Схема застосування ситуаційного підходу до підвищення якості товару (приклад)
Аналіз рис. 10.2. показує, що при розробці стратегії не було одного-едікственного варіанту досягнення мети А. Тому на (г + 1)-му році були розроблені альтернативні варіанти досягнення однієї і тієї ж мети в залежності від конкретної ситуації на ринку (три варіанти). В (t + 1)-му році при реалізації стратегії оптимальним виявився другий варіант. В (/ + 2)-му році при реалізації тактичного плану підвищення якості товару зіткнулися з трьома ситуаціями поставки комплектуючих. Аналіз конкурентоспроможності комплектуючих основних постачальників дозволив зупинитися на третьому варіанті. Шлях, яким запланована мета А втілилася в результат А ', позначений потовщеною лінією (А-> А2-»А ^ - ^ А'). позначення цілі й результату не збігаються, так як при розробці стратегії завжди закладається деякий резерв (5-10%) подолання непередбачених ситуацій.
КОРОТКІ ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ
Забезпечити організованість функціонування системи (організації) можливо тільки в тому випадку, якщо при її проектуванні аналізувалися принципи раціоналізації структур і процесів, вживалися заходи з дотримання законів організації.
В умовах розвитку міжнародної інтеграції (зокре-ма, на основі стільникового зв'язку) підвищується роль междуна404 1. рідного обліку і контролю за економічними, торговельними, екологічними та іншими процесами,
3. Одним з факторів розвитку системи менеджменту є ситуаційне регулювання процесів по вертикалі (мі-ровое співтовариство, країна і т. д.), горизонталі і проблемам .
Контрольні питання
Назвіть принципи раціональної організації процесів.
Що необхідно зробити для контролю виконання стратегії фірми?
Розкрийте сутність принципу прямо точності.
Що значить персоніфікувати управління?
Як здійснюється облік виконання показників стратегії фірми (стратегічного плану)?
Яка роль обліку в міжнародному співробітництві?
Яку роль виконує функція контролю?
Як здійснюється мотивація стратегічних результатів?
Що таке ситуаційне регулювання?
Як здійснюється ситуаційне регулювання?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.4. Ситуаційне регулювання стратегії фірми"
 1. Н.Г. Сапожнікової. ПРАКТИКУМ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 2006

 2. ТЕМА 5Формірованіе стратегії фірми
  ТЕМА 5Формірованіе стратегії
 3. ТЕМА 10Організація виконання стратегії фірми
  ТЕМА 10Організація виконання стратегії
 4. 10.1. Принципи раціональної організації процесів
  В основі формування раціональних процесів лежать наукові принципи організації. Їх використання дозволяє забезпечити чітку цільову орієнтацію процесу, ефективну реалізацію і впорядкованість на всіх стадіях здійснення. До загальних принципів раціональної організації процесів ми відносимо; пропорційність, безперервність, паралельність, прямоточность, ритмічність, спеціалізацію,
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Азоев Г. Л. Конкуренція: Аналіз, стратегія і практика. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996. - С. 52-71. Акбердін Р. Е. Основи економіки підприємства в умовах ринку: Навчальний посібник. - М-: ГАУ, 1994. - 81С. Ансофф І . Стратегічне управління. - М.: Економіка, 1991. - 519 с. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу. - М,: Фінанси і статистика, 1994. - 405 с. Балабанов І. Т.
 6. 6.1. Визначення стратегії аудиторської перевірки
  Аудиторська перевірка, як правило, завжди обмежена певним терміном (в середньому - два тижні); через ці обмеження на великому і навіть середньому по потужності підприємстві провести суцільну аудиторську перевірку не завжди вдається. Тому аудитору слід визначити стратегію перевірки з урахуванням індивідуальних особливостей кожного економічного суб'єкта, яка передбачає: розгляд
 7. 2.20. Основні стратегії з використанням європейських опціонів
  2.20.1. Найпростіші стратегії Найпростішими стратегіями прийнято вважати стратегії, в яких поряд з купівлею або продажем деяких активів займається та чи інша позиція за європейським опціоном на ці активи. Якщо інвестор купує деякі активи і одночасно купує єв- ропейское опціон «пут» на ці активи, то на момент закінчення опціону Т прибуток інвестора становитиме: ST + D | ef (T t) + max
 8. Зміст
  Від видавця 7 Частина 1 грудня Гульжан Молдажанова 12 Елементарне справу 12 Ситуація 13 Стратегія і тактика 14 Бізнес і влада 16 Алішер Усманов 18 Людина та її метал 18 Ситуація 19 Стратегія і тактика 20 Бізнес і влада 22 Особисте 24 Володимир Стржалковський 26 Нержавіюча компанія 26 Ситуація 27 Стратегія і тактика 27 Бізнес і влада 30 Сценарії і прогнози
 9. 68. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ
  Мета наступальної стратегії полягає в занятті лідируючого положення на ринку. Вона пов'язана з роллю першопрохідника і заснована на власних творчих можливостях. Необхідною і важливою умовою реалізації цієї стратегії стає впровадження інновації раніше конкурентів. Для її здійснення необхідні: ефективна інноваційна діяльність; керівництво фірми, схильне до нових ідей; хороше
 10. 1.3. Структура сістемистратегіческого менеджменту
  Як було зазначено раніше, головною метою стратегічного менеджменту є розробка нормативів конкурентоспроможності товарів і організації в цілому, що не поступаються досягненням головних конкурентів у період виходу з новим товаром на ринок Буде висока конкурентоспроможність товарів організації на зовнішніх і внутрішніх ринках - будуть і хороша прибуток, і кошти для розвитку організації.
 11. 32 Маркетингова стратегія і тактика організації
  Стратегія - це комплекс напрямків діяльності організації. Тактика - комплекс заходів з досягненню мети. Маркетингова стратегія підприємства повинна грунтуватися на наступних принципах: принцип розуміння споживача, пов'язаний з урахуванням потреб і динаміки ринкової кон'юнктури; принцип боротьби за споживача, а не за збут товару; принцип максимального пристосування виробництва до вимог
 12. 6.3. Прогнозування стратегії підвищення якості товару
  Стратегія підвищення якості товару є найважливішою складовою частиною стратегії фірми. Об'єктами прогнозування є показники якості товару, що відстають (поступаються) від аналогічних показників товарів конкурентів. Наукові підходи, принципи і методи прогнозування були розглянуті в темі 2. Етапи прогнозування стратегії підвищення якості товару наступні: маркетингові дослідження
 13. 10.3. Мотивація досягнення стратегічних результатів
  Одним з найважливіших питань реалізації стратегічних планів фірми є стимулювання або мотивація їх виконання. На першому етапі цієї роботи визначаються витрати на мотивацію по одному з таких методів: метод обчислення від наявних коштів або можливостей; метод обчислення у відсотках до суми продажів; метод конкурентного паритету або рівноваги, відображаючи-ющего колективну мудрість
 14. 5.3. Склад і зміст стратегії фірми
  Управлінська підсистема системи стратегічного менеджменту складається з наступних компонентів: стратегічний маркетинг, розробка стратегічних планів, оперативне управління реалізацією стратегічних планів фірми. Одним з основних факторів якості планів є ступінь дотримання при плануванні наукових підходів до менеджменту, які були розглянуті в пп. 2.2 і 2.3, і принципів
 15. § 3.13. Облік заходів державного регулювання цін
  У більшості країн світу, а вже особливо в нашій, з розбалансує-ванной економікою, застосовувалися, застосовуються і будуть застосовуватися різні заходи державного лімітування чи регулювання рівнів цін і їх динаміки. Тому, вирішуючи питання ціноутворення для своєї фірми, вам варто обов'язково прикинути , чи можуть ці заходи вплинути на вас і як: позитивно (наприклад, ваша продукція потрапляє в
 16. Фатхутдііов Р.А.. Стратегічний менеджмент, 2005

 17. ЗМІСТ
  Введення 4 Тема 1. Державне регулювання економіки: сутність, цілі, методи (1, 2, 3, 4, 5, 20, 24, 32, 41) * 5 Тема 2. Державне підприємництво та державна власність як інструменти державного регулювання (7, 39, 46, 47) ... 11 Тема 3. Державна підтримка конкурентного середовища (9, 16, 23, 31, 40, 47) 16 Тема 4. Державна фінансова політика (3, 5,
 18. 60. ОСНОВИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
  Товар - це економічне благо, вироблене для обміну. ??Товар має дві основні властивості: - споживчу вартість; - мінову вартість. Споживча вартість товару - це його здатність задовольняти ту чи іншу потребу людини, його корисність. Мінова вартість товару - це його здатність обмінюватися у певних кількісних співвідношеннях на інший товар. Товарна
 19. 3.6. Конкурентна стратегія
  Конкурентна стратегія фірми являє собою активну позицію для досягнення ринкового успіху й одержання конкурентних переваги. Вибір конкурентної стратегії на основі аналізу досліджень, проведених М. Портером, визначає два головні моменти. Перший момент - структура галузі, в кбторой діє фірма. Суть конкуренції в різний галузях розрізняється, тому що ймовірність
 20. 5.8. Мережеві методи організації розробки та виконання стратегії фірми
  Мережеве планування та управління (СПУ) - графоаналіті-чний метод управління процесами створення (проектування) будь-яких систем Мережевий графік - це повна графічна модель комплексу робіт, спрямованих на виконання єдиного завдання, в якій визначаються логічний взаємозв'язок, послідовність робіт і взаємозв'язок між ними Основними елементами мережевого графіка є робота

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба