трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4. Статистика тарифів на вантажні перевезення


Індекси тарифів на вантажні перевезення призначені для оцінки темпів зміни тарифів на перевезення вантажів різними видами транспорту.
Індекси тарифів на вантажні перевезення дозволяють визначити їх зміна за звітний період (без урахування зміни за цей період структури перевезених вантажів) за різноманітними ознаками: за видом вантажу, розміром відправки, швидкості доставки, відстанню перевезення, території перевезення, типу рухомого складу, ступеня використання його вантажопідйомності і т. п.
Зведений індекс тарифів на вантажні перевезення усіма видами транспорту визначається на підставі індексів тарифів на транспортування вантажів наступними його видами: залізничним, автомобільним, морським, внутрішнім водним, повітряним і трубопровідним.
Реєстрація тарифів на вантажні перевезення по кожному виду транспорту проводиться за видами сполучення й з послуг-представ-ник.
Для реєстрації тарифів в якості послуги-представника відбираються послуги, питома вага яких у загальному обсязі послуг з перевезення вантажів конкретним видом транспорту в певному повідомленні досить високий . Відібрані для спостереження послуги-представники з перевезення вантажів повинні охоплювати всі види повідомлення та види транспорту, які здійснюють вантажні перевезення в регіоні.
Централізовано формується перелік послуг-представників з описом тарифообразующих параметрів по кожному виду повідомлення і увазі транспорту, необхідний для розрахунку індексу тарифів на вантажні перевезення на федеральному рівні.
При відборі послуг-представників з конкретними тарифообразующим-шими параметрами (найменування або клас вантажу, відстань перевезення, розмір одноразової відправки вантажу, тип рухомого складу, судна, марка вантажного автомобіля і т. п.) для реєстрації тарифів слід враховувати наступне:
відібрана послуга-представник має надаватися транспортною організацією постійно протягом відносно тривалого періоду часу;
відібрана послуга-представник повинна переважати в загальному обсязі послуг з цього виду повідомлення, характеризуватися відносною стабільністю властивостей і відображати динаміку тарифів того виду повідомлення певного виду транспорту, який вона представляє.
'6 - 7396
Базові транспортні організації для спостереження за рівнем і зміною тарифів на вантажні перевезення відбираються вибірково із загальної кількості організацій таким чином:
централізовано відбираються організації, які здійснюють транспортування вантажів трубопровідним транспортом ;
для реєстрації тарифів на перевезення вантажів іншими видами транспорту територіальні органи Федеральної служби державної статистики відбирають транспортні організації, в діяльності яких знаходить відображення повнота і специфіка зміни вантажних тарифів у всіх видах сполучення і перевезень вантажів в регіоні.
При формуванні переліку базових транспортних організацій слід керуватися таким:
до переліку базових організацій в обов'язковому порядку повинні бути включені організації, відібрані на федеральному рівні;
в список обстежуваних організацій повинні бути включені організації з динамікою тарифів на перевезення вантажів, характерною для всіх видів сполучення і транспорту, які використовуються в регіоні;
до переліку рекомендується включати організації, найбільш типові для даного виду транспортування вантажів, виходячи з принципу відбору основного масиву;
в числі базових організацій поряд з великими організаціями, що відіграють важливу роль в економічній діяльності регіону, мають бути представлені також і невеликі організації. Це пов'язано з тим , що динаміка тарифів в організаціях з різним масштабом перевезень може істотно відрізнятися.
Реєстрація тарифів на перевезення вантажів проводиться за станом на 22-е число звітного місяця.
У зв'язку з тим що форми для заповнення тарифів містять уніфіковане опис послуги-представника, особливості кожної конкретної послуги, що бере участь у спостереженні, повинні бути відображені в її характеристиці в належному оформленні.
Підставою для заповнення форм служать відомості про тарифи , що діяли в звітному періоді, що містяться в платіжних документах на перевезення вантажів. Якщо на момент реєстрації перевезення вантажів не здійснювалася, то в формах наводяться тарифи, за якими здійснювалася або вироблятиметься транспортування вантажів у найближчий до дня реєстрації день протягом звітного місяця.
Реєстрації підлягають фактично діючі тарифи на перевезення вантажів (без податку на додану вартість, акцизу та інших податків).
При реєстрації тарифів на транспортування вантажів важливо звернути увагу на те, щоб в величину тарифів не включалися додаткові витрати понад фактичні тарифів, які можуть наводитися у платіжних документах. Наприклад, не повинні враховуватися такі фактори, як зміна дальності перевезення або умов транспортування вантажів. Реєстровані тарифи повинні відповідати требова-нію незмінності спостережуваної послуги з таріфообразуюгцім параметрам.
Заміна відібраних послуг-представників з конкретними таріфообра-зуюшімі параметрами (специфікаціями) на інші допускається при реєстрації тарифів тільки в тих випадках, коли перевезення спостережуваного виду фуза припинена. При цьому для забезпечення порівнянності індексних рядів тарифи на перевезення знову включеного до переліку вантажу натомість виключеного повинні бути отримані за можливо більш тривалий попередній період.
При реєстрації вантажних тарифів на внутрішньому водному транспорті слід враховувати специфіку його роботи. Оскільки вантажні перевезення внутрішнім водним транспортом здійснюються тільки в період навігації, для забезпечення безперервності побудови індексних рядів необхідно використовувати розрахункові (умовні) тарифи.
Для розрахунку індексів тарифів на вантажні перевезення в якості базисного тарифу протягом поточного року відповідно до діючої методологією приймається тариф попереднього місяця. Оскільки базисним тарифом для розрахунку індексу тарифів у січні звітного року є тариф грудня попереднього року, необхідно при розрахунку індексів тарифів за січень забезпечити повне заповнення інформації про тарифи на спостережувані послуги-представники за грудень з докладним описом тарифообразующих параметрів, за якими буде здійснюватися спостереження у звітному році. У тому випадку, якщо відібрана для спостереження послуга раніше не надавалася, базисний тариф слід розрахувати, використовуючи наведені вище рекомендації щодо обчислення відсутніх цін і тарифів.
При формуванні зведених індексів тарифів на вантажні перевезення в якості ваг використовуються дані про доходи від перевезення вантажів за видами сполучення та видами транспорту за базисний період.
Розрахунок індивідуальних і зведених індексів тарифів на вантажні перевезення
Індивідуальні індекси тарифів на вантажні перевезення обчислюються як частка від ділення тарифів на відібрані для спостереження послуги-представники з кожного виду повідомлення і виду транспорту в звітному і базисному періодах. На базі індивідуальних індексів тарифів, розрахованих за конкретних послуг-представникам, визначаються зведені індекси тарифів на вантажні перевезення.
Зведені індекси тарифів на вантажні перевезення обчислюються за групами різного ступеня агрегації:
за видами сполучення;
за видами транспорту;
з вантажних перевезень в цілому.
Зведені індекси тарифів на вантажні перевезення обчислюються на підставі наступної статистичної інформації:
індивідуальні індекси тарифів на спостережувані послуги-пред - ставники по кожному виду повідомлення кожного виду транспорту;
структура ваг базисного періоду - дані про доходи за видами сполучення та видами транспорту від перевезення вантажів за базисний період.
Зведені індекси тарифів за видами сполучення, видам транспорту і в цілому з вантажних перевезень розраховуються виходячи з обчислених раніше індивідуальних індексів тарифів по послугах-представите-лям з конкретними тарифообразующим параметрами і суми до-ходів від перевезення вантажів по кожному виду повідомлення і транспорту в базисному періоді в тарифах звітного та попереднього місяців.
При різкій зміні структури перевезених вантажів у поточному періоді в порівнянні з базисним і з урахуванням того, що в якості ваг при обчисленні зведених індексів тарифів за видами сполучення, транспорту і в цілому за всіма видами транспорту використовується вартісна структура ваг, для формування зведених індексів застосовується модифікована формула Ласпейреса з рекурсивної системою розрахунків:
до попереднього місяця:
п
Vr: i
до грудня попереднього року:
I ii / rf * Ii/t-1>
де /, / f. | - зведений індекс тарифів по виду повідомлення (транспорту і в цілому з вантажних перевезень) звітного місяця до попереднього місяця; Pj.oQj.o-ДОХІД or перевезення вантажів по виду повідомлення (транспорт і в цілому з вантажних перевезень) у базисному періоді;
індекс тарифів по виду послуг (по виду повідомлення.
індекс тарифів за послугою-представнику (по виду повідомлення, транспорту) звітного місяця до грудня;
t). h \ / d
транспорту) попереднього місяця до грудня; зведений індекс тарифів по виду повідомлення (транспорту і в цілому з вантажних перевезень) звітного місяця до грудня попереднього року;
зведений індекс тарифів по виду повідомлення (транспорту і в цілому з вантажних перевезень) попереднього місяця до грудня попереднього року.
Зведені індекси тарифів до грудня попереднього року за видами сполучення, транспорту і в цілому з вантажних перевезень визначаються шляхом перемноження місячних індексів за відповідними рівнями агрегації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Статистика тарифів на вантажні перевезення "
 1. 10.1. Соціально-економічний значеніестатістіческого вивчення цін і інфляції
  Спостереження за зміною цін і тарифів на споживчому ринку ставить своїм завданням збір інформації про рівень цін і їх зміну на основі систематичної реєстрації на споживчому ринку. Основа сучасної методології статистики цін, відповідної в цілому методології країн з ринковою економікою та міжнародним стандартам, була створена на початку економічних реформ і напередодні
 2. М. Г. Назарова. Статистика фінансів, 2007

 3. 2.9. Ціни статистики
  Ринкові ціни, процес їх утворення та зміни є предметом статистичного вивчення. Завдання статистики полягає у фіксуванні, спостереженні та визначенні напрямів динаміки рівня цін для характеристики стану ринку - його стійкості і кон'юнктури, оцінки інфляційного очікування, індексації доходів, оцінки купівельної спроможності населення, прогнозування рівня цін. Для
 4. ГЛАВА 4tМЕЖДУНАРОДНИЕ І РОСІЙСЬКІ ПРАВИЛА зовнішньоторговельної діяльності
  Обмеження в експорті та імпорті в країнах призводять до того, що економічна система як динамічна система, що розвивається втрачає ті ступенем економічної свободи, які могли б позитивно впливати на її еволюцію та взаємодія з світовою економічною системою. Така економічна система може стати відносно закритою і ізо-лированной від зовнішнього ринку. Проте різні обмеження
 5. 7.3. Система регулювання цін
  Регулювання цін на території РФ здійснюється за трьома основними напрямками: на окремі групи сировини, продукції, товарів, робіт, послуг; на продукцію і товари підприємств-монополістів; на продукцію та послуги природних монополій . Правовою основою безпосереднього регулювання цін є указ президента РФ від 28.02.95 р. «Про заходи щодо впорядкування державного регулювання цін» № 221
 6. Рекомендована література до глави 2
  Білих Л.П. Основи фінансового ринку. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - С. 56 - 69. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1997. - С. 11 - 46. Ващенко Т.В. Математика фінансового менеджменту. - М.: Перспектива, 1996. - 82 с. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - С. 156 - 198. Кочовіч Є. Фінансова математика. - М.: Фінанси і
 7. Бібліографічний список
  Податковий кодекс Російської Федерації (в редакції Федеральних законів від 9 липня 1999 р. № 154-ФЗ, від 2 січня 2000 р. № 13-ФЗ). М.: Фінанси і статистика, 2001.Ч. 1. 150 с. Податковий кодекс Російської федерації. М.: Фінанси і статистика, 2001. Ч. 2. 230 с. Новицький Н. І. Організація виробництва на підприємствах: Навчальний метод. посібник. М.: Фінанси і статистика, 2001. 400 с. ЗМІСТ Передмова
 8. програми
  ТЕРМІНИ Авторське право (copyright) - область громадянського права, сукупність правових норм, що регулюють порядок використання творів науки, літератури, мистецтва, що відображаються у вигляді конкретних результатів, об'єктів інтелектуальної праці, і захищають авторські права на інтелектуальну власність. Акредитив (Letter of Credit, скор. L / C) - письмове доручення банку про виплату
 9. Глава 12Сертіфікація організацій, що здійснюють діяльність з продажу і бронювання пасажирських і вантажних перевезень
  В даний час у великій кількості туристичних фірм працюють автоматизовані системи бронювання (АБС), що забезпечують відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифах авіаперевізників і здійснюють бронювання авіатранспортних послуг з випискою квитків туристам. Туристські фірми-агенти, уповноважені діяти від імені та за дорученням перевізника (авіаперевізника)
 10. 2.4. Класифікація цін залежно від обслуговуваної сфери товарного обігу
    Народно-господарський комплекс країни складається з різних блоків - виробництво, будівництво, торгівля, сільське господарство тощо, кожен з яких обслуговується своїми видами цін. Тому одним з важливих класифікаційних ознак є диференціація цін залежно від сфери товарного обігу, представлена ??в табл. 2.1. Так як до теперішнього часу нормативно не визначені цінові
 11.  7.2. Етапи лібералізації цін
    Одним з необхідних умов формування ринкової економіки є перехід від державних фіксованих цін до вільного ціноутворення, тобто лібералізація цін. Сутність лібералізації полягає в тому, що рівень цін встановлюється вільно, без прямого впливу державних органів на основі кон'юнктури ринку і довготривалості партнерів. Лібералізація цін не послаблює, а підвищує роль
 12.  3.2. Система показників статистики фінансів
    Система показників являє собою сукупність взаємопов'язаних статистичних показників, всебічно відображають процеси суспільного життя в певних умовах місця і часу. Необхідність розробки системи статистичних показників викликається тим, що всебічну характеристику явищ і процесів, що відбуваються в нових умовах, можна дати тільки за допомогою системи показників.
 13.  ОСАГО
    ОСАГО - це обов'язкове страхування цивільної відповідальності автовласників. Цей вид страхування був прийнятий в 2003 р. Після оформлення поліса ОСАГО власнику автомобіля видають спеціальну наклейку на лобове скло, букви на якій дозволяють визначити, який саме поліс виписаний:? «О» - управляти автомобілем може обмежена кількість осіб (хто саме, повинно бути зазначено в полісі);?

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба