трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.4.3. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу ділового ризику


Діловий ризик - ризик, пов'язаний з несвоєчасним завершенням кругообігу фондів і неефективним використанням ресурсів (фінансових, технічних, трудових). Кругообіг включає три стадії:. Постачання, виробництво, реалізацію. Стадію постачання можна оцінити за такими показниками:
характер поставок (прямі або через посередників);
кількість постачальників, тривалість виробничих зв'язків з ними;
ритмічність поставок;
місце знаходження складських приміщень.
Прямі поставки, велике число постачальників, тривалі зв'язки, ритмічність поставок, наявність складських приміщень, близьких до місця виробництва, оцінюються більш високо і отримують при кількісній оцінці більше балів.
Стадію виробництва можна оцінити за такими показниками:
забезпеченість робочими, в тому числі високої кваліфікації;
продуктивність робітників;
віковий склад обладнання;
продуктивність обладнання.
Зростання частки робітників високої кваліфікації, продуктивності праці робітників і устаткування, частки устаткування з терміном служби до 10 - 12 років будуть також оцінені більш високо.
Стадію реалізації можна оцінити за такими показниками:
число покупців;
11 - 4256
порядок розрахунків за вироблену продукцію, виконані роботи або надані послуги;
платоспроможність покупців;
місткість ринку.
Зростання числа покупців, прогресивні форми розрахунків, низька частка дебіторської заборгованості з простроченими термінами, недостатня насиченість ринку даними видами продукції дозволяють оцінювати роботу підприємства як надійну.
Методика оцінки кредитоспроможності на основі аналізу ділового ризику ще перебуває в стадії розробки і не адаптована до банківської практиці так, як з фінансових коефіцієнтів. Знання показників виробничої діяльності (при забезпеченості інформацією) і методики бальної оцінки дозволить доповнити оцінку кредитоспроможності на основі фінансових коефіцієнтів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4.3. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу ділового ризику "
 1. 4.8. Методика вирішення прикладних задач на ЕОМ
  оцінкою платоспроможності клієнта на певну дату, але й з виявленням найбільш бажаних позичальників, прогнозуванням їх фінансової стійкості в перспективі, урахуванням можливих ризиків за кредитними операціями. Проведення такого всебічного аналізу дозволяє банку більш ефективно управляти кредитними ресурсами і отримувати прибуток. Застосовувані банками методи в області кредитування
 2. ЗМІСТ
  ______________________________________________ Передмова ЧАСТИНА I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ мікроекономіки 1. Ділова гра «Великі економісти 2. Ділова гра «Поведінка споживача» 3. Ділова гра «Рівновага монополії» ЧАСТИНА II. ПРИВАТНИЙ СЕКТОР 4. Ділова гра «Створення товариства» 5. Ділова гра «Аукціон облігацій» 6. Ділова гра «Операції комерційного банку» ЧАСТИЙ. ГРОМАДСЬКИЙ
 3. 4.5. Аналіз кредитоспроможності
  оцінку фінансового стану, що дозволяє прийняти обгрунтоване рішення про видачу кредиту або недоцільність продовження кредитних відносин з позичальником. Аналіз умов кредитування припускає вивчення: іміджу підприємства, тобто своєчасності розрахунків за раніше отриманими кредитами; інвестиційної привабливості, тобто здатності виробляти конкурентоспроможну продукцію; прибутковості
 4. 4.4. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
  оцінки кредитоспроможності російських підприємств? Що характеризує кредитоспроможність компанії? У зарубіжній теорії і практиці оцінку кредитоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу часто обмежують розрахунком коефіцієнта позикових і власних коштів (плече фінансового важеля, Debt / Equity Ratio):? Позикові кошти (IV + V - (стор. 640 + стор 650)) 30 Власні кошти (III розділ +
 5. 4.4. Аналіз ділової активності
  оцінка якості менеджменту за критерієм швидкості перетворення активів організації в грошові кошти. Швидкість перетворення активів на гроші характеризують не тільки ефективність організації, але і її ліквідність, платоспроможність і кредитоспроможність, оскільки, чим швидше протікають бізнес-процеси в організації, тим менше у неї проблем з обслуговуванням зобов'язань і тим вище
 6. 22.1. Блок-схема методики аналізу бухгалтерської звітності
  оцінки фінансово-економічного стану організації. У главі представлені базові алгоритми економічного аналізу, інформаційною основою яких є бухгалтерська звітність організації. Більш повний виклад методик економічного аналізу представлено в спеціальній літературі. Аналіз бухгалтерської звітності складається з декількох етапів (рис. 22.1), при цьому залежно від цілей
 7. 11.5. Аналіз кредитоспроможності організації на базі фінансових коефіцієнтів
  оцінку прибутку, яку він отримає при кредитуванні конкретних затрат позичальника, і порівнює цю прибуток із середньою прибутковістю банку. Рівень доходів банку повинен бути пов'язаний зі ступенем ризику при кредитуванні. Банк оцінює розмір одержуваної позичальником прибутку з точки зору можливості сплати банку відсотків при здійсненні нормальної фінансової діяльності і визначає ступінь ризику,
 8. ЗМІСТ
  оцінка ресурсів організації 253 Запитання і завдання 265 Глава 6. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ 267 Маркетинговий аналіз за даними бухгалтерської звітності 267 Аналіз зовнішньої маркетингової мікросередовища організації та комплексу маркетингу 271 Аналіз конкурентоспроможності організації. SWOT-аналіз 283 Запитання і завдання 287 Глава 7. КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ 288 Аналіз ймовірності банкрутства
 9. § 7. Кредитний моніторинг
  оцінка змін фінансового становища позичальника. Використання внутрішнього аудиту кредитування. Внутрішній аудит кредитування здійснюється відділом банку (як негласно, так і відкрито). Контролер знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні голови (президента) банку або особи, його замінює. Аудиторська перевірка має на меті визначити: | стан залишків коштів за простроченими кредитами;
 10. 5.6. Класичний аналіз кредитоспроможності позичальника
  оцінки яких ретельно вивчається характер діяльності позичальника, його кредитна історія, поточний фінансовий стан, його можливості та потенціал. Кредитний аналіз - це складний процес, що включає в себе такі основні етапи. Аналіз обгрунтування потреби в кредиті, представленого потенційним позичальником. Аналіз фінансової звітності підприємства. Особлива увага при цьому приділяється
 11. 1. Економічний аналіз у системі управління підприємством і його роль в умовах формування ринкових відносин в Україні
  аналізу визначається його роллю в системі управління підприємством. Економічний аналіз - головний інструмент ефективного управління підприємством. Організаційна структура управління великих фірм країн ринкової економіки передбачати відокремлення аналітичних служб (центральне анали-тичні бюро). До функцій управління поряд з плануванням, організацією, регулюванням, мотивацією,
 12. 3.1. Структура факторів ризику
  ділова активність керівництва організації, вибір маркетингової стратегії, політики і тактики й інші фактори: виробничий потенціал, технічне оснащення, стан продуктивності праці, техніки безпеки; проведена фінансова, технічна та виробнича політика. Зовнішні умови діяльності Ділова навколишнє середовище Зовнішні фактори и СЕС Контактна аудиторія
 13. 7.2. Аналіз кредитоспроможності організації
  оцінці фінансового стану позичальників слід, що кредитоспроможність оцінюється кожним кредитором за власною методикою, використовувані при цьому показники можуть ставитися до наступних видів аналізу: Експрес-аналіз. Особлива увага приділяється «хворим» статтями, в тому числі збитків і кредитами, не погашені в строк; рівню зносу основних засобів, які можуть бути предметом застави; динаміці
 14. 18.18. Вирішальне значення прибутковості
  кредитоспроможності в довгостроковому
 15. § 4. Визначення кредитоспроможності позичальника
  оцінки при визначенні доцільності кредитних відносин. Здатність до поверненню боргу визначається: 1) моральними якостями клієнта і 2) фінансовими показниками. До моральних якостях клієнта відносять його рід занять, мистецтво працювати на ринку, можливість чесно заробляти гроші для погашення позики. Французький банкір Ло ще в минулому столітті писав: "Надаючи довіру, ми звертаємо увагу
 16. 56. Проблеми неповернень кредитів
  оцінка перспективи реалізації інвестиційних проектів; 3) слабка законодавча база ; 4) зміна фізичних умов: переміщення товарних, фінансових і трудових ресурсів; 5) раптові і непередбачені зміни середовища, що змушують суб'єкта змінити умови договору з підприємством. забезпеченими вважаються позика, або має забезпечення у вигляді ліквідної застави, або застрахована в
 17. 60. Аналіз фінансового стану підприємства
  оцінка розрахунків з власним персоналом. Аналіз утворення та використання прибутку. Для оцінки стійкості діяльності підприємства використовують систему показників, що характеризують зміни: структури капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення; ефективності й інтенсивності використання капіталу; платоспроможності і кредитоспроможності підприємства; запасу його фінансової
 18. 21. Факторинг, види факторингових відносин
  оцінку кредитоспроможності. Оплата решти здійснюється тільки після погашення всіх боргових зобов'язань клієнтом. 3. Угода про облік рахунків - це угода, яка провадиться, якщо постачальник зацікавлений тільки в кредитуванні з боку факторингової
 19. 4.7. Узагальнення результатів виробничо-фінансової діяльності підприємства при написанні пояснювальної записки до річного звіту
  кредитоспроможність. План заходів щодо усунення виявлених недоліків, поширенню передового досвіду, поліпшення фінансового стану

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба