трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

11.2. Аудит операцій по прийому готівки в касу банку


Для аудиту прибуткових касових операцій банку необхідно запросити: касовий журнал по приходу; книгу обліку прийнятих та виданих грошей; прибуткові касові документи; зразки підписів операційних і касових працівників, мають право підпису на расчетноденежних документах; оборотну відомість по рахунках кредитної організації; особові рахунки клієнтів; довідку касира прибуткової каси; документи дня банку (на вибірку).
На основі представленої документації необхідно перевірити правильність оформлення первинних прибуткових документів:
оголошень на внесок готівкою і прибуткових касових ордерів на предмет:
відповідності суми цифрами сумі словами;
наявності підпису операційного працівника і її тотожності наявним зразком;
заповнення реквізиту «Призначення внеску»; наявності печатки «Вечірня каса» на прибуткових документах, прийнятих після операційного дня.
У ході аудиту слід встановити відповідність сум первинних документів сумам, відображеним у відповідних регістрах касових операцій. При цьому слід проаналізувати:
відповідність кожної суми в оголошеннях на внесок готівкою і в прибуткових касових ордерах сумам в касовому журналі по приходу;
рівність суми в касовому журналі по приходу з довідками касирів про суму прийнятих грошей і кількості що надійшли в касу грошових документів;
наявність підписів касових працівників в касових журналах і операційних працівників в довідках касирів про суму прийнятих де-шей і кількості що надійшли в касу грошових документів ;
відповідність суми грошей, які надійшли за довідкою касирів і здачі їх завідувачу касою в книзі обліку прийнятих і виданих грошей. Аудиторами перевіряється своєчасність: зарахування коштів на рахунки клієнтів (що надійшли кошти в операційну касу зараховуються в той же робочий день, у вечірню касу на наступний день). Для цього сума і дата внесення грошей за оголошенням на внесок готівкою, відображені в касовому журналі по приходу за операціями вечірньої каси, звіряються з записами в особових рахунках по ряду клієнтів або з ордером до оголошення про внесок грошей у вечірню касу, прикладеному до виписок по рахунках клієнтів;
зарахування коштів на рахунки вкладників (перевіряються сума і дата в прибутковому касовому ордері і особовому рахунку вкладника).
При здійсненні операцій прибуткової каси можливі такі помилки і недоліки:
в прибутковому касовому документі не всі реквізити відповідають встановленій формі;
касиром прибуткової каси не ведеться або неправильно заповнюється книга обліку прийнятих та виданих грошей;
звірка оборотів не оформляється підписами касира в касовому журналі і операційного працівника в довідці касира;
в касовому журналі немає підпису головного бухгалтера про звірку загальної суми по касовому журналу із загальною сумою по всіх прибутковими документами вечірньої каси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Аудит операцій по прийому готівки в касу банку "
 1. 11.3. Аудит прийому до каси банку сумок з проінкасованої готівкою
  Порядок прийому проінкасованої сумок з готівкою та оформлення необхідних при цьому документів касовими працівниками вечірньої каси і інкасаторами повинні здійснюватися відповідно до п. 2.2.8 2.2. 17 Положення № 56. Порядок перерахунку проінкасованої готівки та відображення її по рахунках бухгалтерського обліку регламентується п. 2.3.5 -2.3.8 Положення № 56 та п. 4.15 Правил
 2. ЗМІСТ
  Введення 3 ГЛАВА I. Організація аудиторської діяльності в сфері банківського аудиту в Російській Федерації 3 Сутність, необхідність і види аудиту 3 Цілі і завдання банківського аудиту. Класифікація банківського аудиту 8 Правові основи банківського аудиту в Росії II Нормативне регулювання банківського аудиту 11 Атестація та ліцензування на право здійснення ауді-Торський
 3. 11.5. Аудиторська перевірка порядку укладання (склепіння) операційної каси
  Перевірка правильності висновку операційної каси проводиться на основі наступних документів: баланс кредитної організації; оборотна відомість по рахунках кредитної організації; книга обліку прийнятих та виданих грошей, касова книга; журнал обліку прийнятих сумок з цінностями та порожніх сумок; виписки з особових рахунків до балансового рахунку 20202 «Каса кредитної організації» за видами валют. В
 4. Головне банківське рівняння в готівково-грошовій системі
  У банку, що працює виключно з готівкою, маємо головне банківське рівняння: B = C - K Тут B - це рахунок «Каса», тобто кількість паперових грошей (і монет) в касі банку, яке має дорівнювати повній сумі командитів, тобто повній сумі рахунків клієнтів за вирахуванням суми всіх виданих кредитів. Дуже важливо, що це рівняння можна перевірити не тільки по банківській
 5. 11.4. Аудит видаткових касових операцій
  Аудит видаткових касових операцій проводиться на основі наступних щих внутрішньобанківських документів: касові документи дня (грошові чеки, видаткові касові ордери); касовий журнал по витраті; книга обліку прийнятих та виданих грошей; зразки підписів операційних працівників кредитної організації; картки зразків підписів посадових осіб клієнтів; особові рахунки клієнтів; оборотна відомість по рахунках
 6. 11.1. Нормативне регулювання касових операцій банку
  Управління готівково-грошовим обігом і порядок здійснення касових операцій регулюються законодавчими актами органів державного управління та нормативними документами Банку Росії і Міністерства фінансів РФ. Основний перелік зазначених документів включає: Цивільний кодекс Російської Федерації; Закон РФ «Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)» в редакції Федерального
 7. 5.3. Облік готівкових грошових коштів та операцій на розрахунковому та валютному рахунках
  Грошові кошти некомерційних організацій можуть бути в касі у вигляді готівки і грошових документів, на розрахункових, спеціальних і валютних рахунках в кредитних організаціях (банках). При цьому синтетичний облік руху грошових коштів ведеться на наступних активних грошових рахунках: Рахунок 50 «Каса»; Рахунок 51 «Розрахункові рахунки»; Рахунок 52 «Валютні рахунки»; Рахунок 55 «Спеціальні рахунки в
 8. Планування аудиту
  один з обов'язкових етапів аудиту, що полягає у визначенні стратегії і тактики аудиту, обсягу аудиторської перевірки, складання загального плану аудиту, розробки аудиторської програми і конкретних аудиторських процедур. (Див. також: Аудит; Обсяг аудиторської перевірки; План аудиту загальний; Програма аудиту; Процедура
 9. 15.3. Готівково-грошові операції банків по касовому обслуговуванню підприємств
  Незважаючи на то що оборот готівки значно менше безготівкового обороту, його значення в організації нормальних економічних відносин у господарстві дуже велике. Саме у сфері готівково-грошового обороту відбувається остаточна реалізація вироблених товарів (робіт, послуг). Тому від його стану багато в чому залежать нормальна циркуляція грошей в країні, безперебійне функціонування
 10. 11.6. Аналіз матеріалів внутрішнього контролю банку з перевірки касових операцій
  Однією з форм контролю за правильністю касових операцій є-. ється ревізія каси. Ревізія каси має проводитися: не рідше одного разу на квартал, а також за станом на 1 січня; при зміні посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей; в інших випадках на розсуд керівництва банку. Ревізія каси проводиться на основі наказу, в якому повинні бути зазначені мотиви ревізії та повний
 11. Платіжно-грошова система дрібнороздрібної торгівлі
  Процес витіснення готівки з сфери грошового обігу інтенсивно йде в усьому світі. Свого часу СРСР займав за показником частки безготівкового звернення в загальному грошовому обороті одне з перших місць у світі. Перехід на ринкові відносини і особливо банківська реформа призвели до різкого збільшення частки готівкового обороту. Станом на кінець 1996 готівкові кошти становили 85 (!)
 12. 17.2 Рахунки з обслуговування касового виконання бюджету
  Єдиний казначейський рахунок відкривається в Національному Банку Республіки Казахстан в національній валюті для централізованого здійснення перекладних операцій та ведення їх обліку. Єдиний казначейський рахунок відкривається Міністерству фінансів у порядку, передбаченому банківським законодавством Республіки Казахстан. Для здійснення операцій в іноземній валюті та ведення їх обліку Міністерству
 13. Правила (стандарти) аудиторської діяльності
  нормативні документи, що регламентують єдині вимоги до здійснення та оформлення аудиту та супутніх йому послуг, а також до оцінки якості аудиту, до порядку підготовки аудиторів і до оцінки їх кваліфікації. (Див. також: Аудит; Аудитор; Діяльність аудиторська; Контроль якості аудиту; Послуги, супутні аудиту.) Підприємства чинного принцип см. безперервності діяльності

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба