трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

11.2 Принципи та порядок формування інвестиційного портфеля


До основних принципів, покладеним в основу формування інвестиційного портфеля, відносяться:
забезпечення реалізації інвестиційної політики, що випливає з необхідності досягнення відповідності цілей формування інвестиційного портфеля цілям розробленої і прийнятої інвестиційної політики;
забезпечення відповідності обсягу і структури інвестиційного портфеля обсягом і структурою формують його джерел з метою підтримки ліквідності і стійкості підприємства;
досягнення оптимального співвідношення дохідності, ризику і ліквідності для забезпечення збереження коштів і фінансовій стійкості підприємства;
диверсифікація інвестиційного портфеля, включення до його складу різноманітних інвестиційних об'єктів, у тому числі альтернативних інвестицій для підвищення надійності та прибутковості і зниження ризику вкладень;
забезпечення керованості інвестиційним портфелем, що передбачає обмеження числа і складності інвести-цій у відповідності з можливостями інвестора з відстеження основних характеристик інвестицій.
Формування інвестиційного портфеля здійснюється після того, як сформульовані цілі інвестиційної політики, визначені пріоритетні цілі формування інвестиційного портфеля з урахуванням сформованих умов інвестиційного клімату та кон'юнктури ринків.
Відправною точкою формування інвестиційного портфеля є взаємопов'язаний аналіз власних можливостей інвестора та інвестиційної привабливості зовнішнього середовища з метою визначення прийнятного рівня ризику у світлі прибутковості і ліквідності балансу. У результаті такого аналізу задаються основні характеристики інвестиційного портфеля (ступінь допустимого ризику, розміри очікуваного доходу, можливі відхилення від нього і пр.), здійснюється оптимізація пропорцій різних видів інвестицій у рамках всього інвестиційного портфеля з урахуванням обсягу і структури інвестиційних ресурсів.
Важливим етапом формування інвестиційного портфеля є вибір конкретних інвестиційних об'єктів для включення в портфель на основі оцінки їх інвестиційних якостей. З усіх видів цінних паперів, представлених на ринку, в портфель звичайно включаються тільки акції й облігації. Вхідні в портфель цінні папери повинні бути доступні для інвестора, володіти відносно великим терміном життя, приносити заданий інвестором дохід. Крім того, ймовірні зміни доходу повинні бути прогнозовані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2 Принципи та порядок формування інвестиційного портфеля "
 1. 5.1. Регулювання операційпо розміщенню коштів кредитною організацією та нарахуванню відсотків по ним
  порядок оформлення документів, необхідних для списання безнадійної та не реальною для стягнення позичкової заборгованості з балансу банку за рахунок резерву на можливі втрати по позиках; положення про кредитний комітеті банку. Розглянемо зміст основних трьох документів з цього списку. Меморандум про кредитну політику банку повинен містити основні орієнтири банку на поточний рік в області
 2. 5.7. Оцінка кредитної політики банку та якості управління кредитними ризиками
  формування РВПС, оцінки класифікації позик за групами ризику, виконання вимог по черговості створення РВПС виходячи з групи ризику позичок, доцільно дані ф. № 115 перекласти в розроблену автором таблицю (табл. 5.14).? № п / п Станом на Вид позикової заборгованості в рублях в інва-люте разом у% до підсумку І Кредити, надані юри дическим особам У тому числі:
 3. Зміст
  принципи організації міжбюджетних відносин 200 Методи, інструменти та важелі регулювання міжбюджетних відносин 211 Принципи розподілу надходжень і витрат бюджету між рівнями бюджетної системи 222 Глава 8 Управління та координація міжбюджетних відносин Структура і завдання органів державного управління міжбюджетних відносин 234 Бюджетні комісії та їх роль в управлінні
 4. 7.1. Регулювання операцій кредитних організацій з цінними паперами
  порядок здійснення контролю за ринковими цінами цінних паперів; порядок прийняття рішень про придбання / продажу цінних паперів, пров & ОДЦ їх з інвестиційного портфеля в торговий і назад; інші регламентуючі положення. Всі ці документи повинні бути затверджені у встановленому порядку. Аудитор повинен уважно ознайомитися з внутрішньобанківської нормативної документацією і дати оцінку її якості
 5. 2.4. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  формуванні бюджету, впливають всі наявні проекти в сукупності. Ми в цьому розділі припустили, що всі проекти мають однакову ступінь
 6. ГЛАВА 6. ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПОГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
  принципах узгодження економічних інтересів регіонів. Розроблено модель узгодження економічних інтересів регіонів при міжрегіональних взаємодіях, що враховує суперечливість інтересів регіонів та їх національних центрів і дозволяє формально визначити ці інтереси у вигляді таких критеріїв ефективності, як валовий регіональний продукт та інвестиційний потенціал, а також
 7. 1.5 . ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
  формування або розробку, систематизацію, аналіз і зберігання, на неї також впливає її достовірність, своєчасність отримання та ексклюзивність. Ринкова вартість інформації не повинна сприйматися тільки як пряма її покупка за гроші на фінансових ринках. Відсутність такої інформації може коштувати підприємству величезних сум прямих збитків, упущеної вигоди, тактично і стратегічно невірних
 8. 5.2.4. Аудит вексельних кредитів
  порядок розрахунку банком ліміту вкладень коштів у векселі сторонніх емітентів і санкціонування цих вкладень відповідними органами управління банку; визначити дотримання встановлених лімітів вкладень на звітну дату й дотримання санкціоноване ™ вкладень в векселі інших емітентів за замовленим вами договорами операцій з векселями; оцінити правильність ведення банком депозитарного обліку
 9. 3.1. Нормативна базаосуществленія аудиту власного капіталу банків
  порядок формування статутного капіталу, резервного та інших фондів банку, наступні: Федеральний закон РФ «Про акціонерні товариства» від 26.12.95 № 208-ФЗ; Федеральний закон РФ «Про товариства з обмеженою відповідаль-ністю »від 08.02.98 № 14-ФЗ, із змінами, внесеними Федеральним законом від 31.12.98 № 193-Ф3; Федеральний закон РФ« Про ринок цінних паперів »від 22.04.96 № 39-Ф3 (в ред. Федеральних
 10. 1.4Альтернатівние і незалежні проекти
  формуванні набору буде розглянуто далі. Принципова різниця в оцінці альтернативних і незалежних проектів полягає в наступному. При розгляді набору взаємовиключних проектів задача оцінки зводиться до пошуку серед них найбільш ефективного з точки зору використання наявних рідкісних ресурсів. У цьому випадку критерій, що враховує рідкість того чи іншого ресурсу, буде
 11. 3.5Целі і завдання управління інвестиційними проектами
  формування цивілізованого вітчизняного ринку програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам і враховують особливості національної економіки; розширення мережі інвестиційних компаній, інжинірингових та консалтингових фірм; створення технологічних центрів, технопарків, інноваційних фондів фірм і заохочення

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба