трусики женские купить украина
სამედიცინო საიტი
Фінансова політика
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
О.Н. Лихачова, С.А. Щуров довгостроковий і короткостроковий ФІНАНСОВАЯПОЛІТІКА ПІДПРИЄМСТВА 2007

У навчальному посібнику розкрито основні питання сутності довгостроковій і короткостроковій політики підприємства; дана характеристика джерел і форм довгострокового фінансування діяльності підприємства; викладена організація і технологія проведення фінансового планування і бюджетування; показано зміст дивідендної, цінової політики, управління структурою капіталу, поточними витратами, оборотним капіталом під-приємства. Теоретичні та практичні питання викладені на сучасному / рівні з урахуванням змін, що відбулися за останній час, у російському бухгалтерському та податковому обліку, зарубіжних розробок в галузі фінансового планування та бюджетування.
Для студентів і викладачів економічних факультетів і вузів, а також працівників фінансових служб та економіко-планових відділів орга-нізацій.


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба