трусики женские купить украина
სამედიცინო საიტი
ЗМІСТ:
Е . І. Шохін. Фінансовий менеджмент, 2004

При написанні навчального посібника використаний великий вітчизняний>! зарубіжний досвід вирішенні поставлених проблем. Враховані положення діючих російських законодавчих і нормативних актів.
Для студентів, аспірантів і викладачів фінансово-економічних вузів і факультетів, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також економістів, бухгалтеровt менеджерів.

ЗМІСТ
економіки та регіонів 276Інвестіціонная привабливість підприємств 281Глава 16. Поняття та етапи формированияинвестиционной стратегії підприємства 286Понятіе інвестиційної стратегії та її факторів 286Етапи формування інвестиційної стратегії підприємства 287Глава 17. Бізнес-план інвестиційного проекту 291Предінвесгіціонние дослідження 291Інвестіціонний бізнес-план 297Оператівное управління інвестиційним проектом 314Глава 18. Портфель реальних інвестиційних проектів 316Формірованіе портфелів
ВСТУП У ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТГлава 1. Фінанси підприємств і фінансовий менеджмент
1.1. Ринкова середу і керування фінансами підприємств
1.2. Основні направленіяфінансовой діяльності підприємства
1.3. Основні завдання та обов'язки фінансового менеджера на підприємстві
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТАГлава 2. Принципи організації фінансового менеджменту
2.1. Сутність і функції фінансового менеджменту
2.2. Суб'єкти та об'єкти фінансового управління
2.3. Фінансовий механізм і його основні елементи
Глава 3. Інформаційне забезпечення фінансового управління
3.1. Фінансова інформація про діяльність підприємства
3.2. Баланс підприємства, його активи і пасиви
3.3. Ліквідність і способи її оцінки
ФІНАНСОВА середу ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РІСКІГлава 4. Теоретичні основи підприємницьких ризиків
4.1. Фінансова мікросередовище підприємництва
4.2. Фінансова макросередовище підприємництва
4.3. Теорії підприємницьких ризиків
4.4. Сутність і функції підприємницьких ризиків
4.5. Види підприємницьких ризиків
Глава 5. Управління фінансовими ризиками
5.1. Фінансовий стан підприємства і ризик банкрутства
5.2. Система управління фінансовими ризиками
5.3. Відповідальність і підприємницький ризик
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДПРІНІМАТЕЛЬСТВАГлава 6. Джерела финансированияпредпринимательской діяльності
6.1. Поняття фінансового забезпечення та принципи його організації
6.2. Класифікація джерел фінансування підприємницької діяльності
Глава 7. Управління фінансовим забезпеченням
7.1. Управління обеспеченіемсобственнимі фінансовими ресурсами
7.2. Залучені кошти та їх роль в джерелах фінансування підприємницької діяльності
7.3. Форми залучення позикових коштів
7.4. Оптимізація структури джерел фінансування підприємницької діяльності
ТРИВАЛЕ ФІНАНСОВА ПОЛІТІКАГлава 8. Ціна і структура капіталу
8.1. Ціна капіталу і методи її оцінки
8.2, Моделі структури капіталу
8.3. Структура капіталу і ринкова вартість підприємства
Глава 9. Дивідендна політика підприємства
9,1. Дивіденд і його значення в економіці підприємства
9.2. Управлінський подходв визначенні дивідендної політики
9.3. Форми і процедури виплати дивідендів
9.4. Дивідендна політика і ціна акцій підприємства
Глава 10. Прогнозування та планування фінансовому управлінні підприємством
10.1. Цілі і завдання фінансового планування та прогнозування на підприємстві
10.2. Роль фінансового планування та прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства
10.3. Бюджетування як інструментфінансового планування на підприємстві
Глава 11. Управління цінами на підприємстві
11.1. Системоутворюючі ціни формиі Меюден регулювання цін на підприємстві
11.2. Основи цінової політики підприємства і основні напрямки менеджменту цін
11.3. Управління цінами на нові вироби і коректування діючих цін
Глава 12. Управління поточними витратами
12.1. Класифікація витрат
12.2. Визначення оптимальної величини собівартості продукції з використанням методів операційного аналізу
12.3. Оцінка взаємодії фінансового та операційного важелів
Глава 13. Управління оборотними активами
13.1. Принципи управління оборотними активами
13.2. Управління запасами
13.3. Управління дебіторською заборгованістю
13.4. Управління грошовими активами
Глава 14. Управління фінансірованіемтекущей діяльності підприємства
14.1. Поточні фінансові потреби оперативне управління їх фінансуванням
14.2. Комплексне управління грошовим оборотом і фінансова політика нормування
14.3. Оптимізація залишку грошових коштів
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПРЕДПРІЯТІЯГлава 15. Оцінка і прогнозування інвестиційного ринку
15.1. Поняття і основні елементи інвестиційного ринку
15.2. Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку
15.3. Інвестиційна привабливість галузей економіки та регіонів
15.4. Інвестиційна привабливість підприємств
Глава 16. Поняття та етапи формированияинвестиционной стратегії підприємства
16.1. Поняття інвестиційної стратегії та її чинників
16.2. Етапи формированияинвестиционной стратегії підприємства
Глава 17. Бізнес-план інвестиційного проекту
17.1. Передінвестиційні дослідження
17.2. Інвестиційний бізнес-план
Глава 18. Портфель реальних інвестиційних проектів
18.1. Формування портфеля капітальних вкладень
Глава 19. Портфель цінних паперів підприємства
19.1. Типи портфелів і цілі портфельного інвестування
19.2. Особливості формування та управління портфелем цінних паперів
СПЕЦІАЛЬНІ ТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТАГлава 20. Реструктуризація та банкрутство підприємства
20.1. Загальні положення
20.2. Поняття, що використовуються при банкрутстві
20.3. Боржник і кредитори
20.4. Спостереження
20.5. Зовнішнє управління
20.6. Конкурсне виробництво
20.7. Черговість задоволення вимог кредиторів
20.8. Мирова угода
20.9. Основні напрямки запобігання банкрутства та санації підприємства
Глава 21. Іноземні інвестиції
21.1. Іноземні інвестиції. Загальна характеристика, види
21.2. Масштаби і тенденції міжнародного інвестування
21.3. Іноземні інвестиції в Росії
фінансовий менеджмент:
  1. Литнев О.А.
    . Основи фінансового менеджменту - 2000

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба