трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

1.3. Інвентаризація нематеріальних активів


При інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити:
наявність документів, що підтверджують права організації на його використання;
правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів у балансі.
Результати інвентаризації відображають в опису нематеріальних активів (форма № інв-1а). Якщо ж дані опису відрізняються від даних бухгалтерського обліку, складають слічітельнуювідомість (форма № інв-18). Для інвентаризаційного опису передбачено типовий бланк. Опис складають у 2 примірниках:
примірника передають у бухгалтерію;
другий - працівнику, відповідальному за збереження документів на нематеріальні активи. Виявлені при інвентаризації не враховані раніше нематеріальні активи прибуткують на баланс:
ДЕБЕТ 04 КРЕДИТ 91-1
оприбутковані раніше не враховані нематеріальні активи, виявлені в процесі інвентаризації.
Списання нематеріального активу, на який у організації відсутні документи, відображають так:
ДЕБЕТ 05 КРЕДИТ 04
списана амортизація по нематеріальних активів , ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ 04
списана залишкова вартість нематеріального активу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Інвентаризація нематеріальних активів "
 1. 14.1. Планування перевірки необоротних активів
  інвентаризації земельних ділянок та відображення результатів інвентаризації в обліку, повноту та правильність оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, правильність визначення балансової вартості земельних ділянок, повноту і правильність нарахування та перерахування у федеральний бюджет земельного податку); аудит інших основних засобів (перевірити і підтвердити правильність
 2. ГЛАВА 1. Інвентаризація - початок складання річного звіту 11Общіе правила проведення інвентаризації майна та зобов'язань 11Інвентарізація основних засобів 21Інвентарізація нематеріальних активів 24Порядок інвентаризації фінансових вкладень 24Інвентарізація товарно- матеріальних цінностей 25Інвентарізація незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів 30Інвентарізація грошових коштів, грошових документів і бланків документів суворої звітності .. 32Порядок инвентариза
  інвентаризації будівель, споруд та іншої нерухомості перевіряється наявність документів, що підтверджують перебування об'єкта у власності організації . При перевірці розрахунків з постачальниками звертають увагу на перевірку розрахунків по товарах оплаченим, але знаходяться в дорозі, а також розрахунків за невідфактурованих постачання. Інвентаризація дозволяє перевірити дотримання правил та умов зберігання
 3. 22 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
  нематеріальних активів є: аналіз обсягу і динаміки нематеріальних активів; аналіз їх структури, стану та терміну корисного використання; аналіз прибутковості, рентабельності; аналіз ліквідності і ступеня ризику вкладень капіталу в нематеріальні активи. Інформаційною базою для аналізу нематеріальних активів є форма 5, 1 та ПБО 14/2000. Наявність нематеріальних активів свідчить про
 4. 8.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності
  нематеріальних активів, а також за окремими їх видами містяться відомості про первісну вартість нематеріальних активів на початок і кінець звітного періоду (ф. № 1) і про їх русі (розділ 3 «амортизується майно», ф. № 5). У довідці до розділу 3 ф. № 5 наведені дані про суму амортизації нематеріальних активів і про вартість неамортізіруемого нематеріальних активів. 154 У складі
 5. 8.4 Облік амортизації нематеріальних активів
  нематеріальних активів та строку їх корисного використання (але не більше терміну діяльності організації). Термін корисної дії нематеріальних активів визначається самою організацією; при труднощі у встановленні цього терміну він приймається за 20 років. По закінченні терміну корисного використання нематеріальних активів амортизацію по них не нараховують. По об'єктах, по яких погашається їх
 6. 14.2. Програма перевірки необоротних активів
  інвентаризації внеоб-ротних активів (проведення опитування, спостереження за роботою комісії з інвентаризації (вибірково та за погодженням з керівництвом організації), перевірка правильності оформлення матеріалів інвентаризації та відображення її результатів в обліку); формування висновків; якщо в організації проводилася переоцінка необоротних активів, оцінити її результати і перевірити правильність
 7. 8.2. Документальне оформлення руху нематеріальних активів
  нематеріальних активів. Тому організації повинні самі розробляти форми відповідних документів виходячи з Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку та Закону про бухгалтерський облік, що визначили перелік обов'язкових реквізитів у документах, та особливостей, що враховуються. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах по їх надходження та
 8. 10.3. Аудит нематеріальних активів
  нематеріальних активів на баланс є угода сторін, при цьому складаються акти приймання-передач і. При перевірці цієї ділянки (особливо об'єктів інтеллекчуал'ной власності) слід уважно провести експертизу й аналіз випливають з них прав, а також юридичний аналіз документів; якщо відсутнє право на об'єкт, то не може бути й обліку цього об'єкта, До таких документів належать
 9. Глава 8 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 10. Глава 4 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 11. Глава 10 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 12. 36. Показники ділової активності та рентабельності підприємства
  нематеріальних активів - відображає ефективність використання нематеріальних активів: Коефіцієнт віддачі нематеріальних активів == Виручка від реалізації / Сума нематеріальних активів; 2) фондовіддача - показує ефективність використання основних засобів на підприємстві: Фондовіддача = Виручка від реалізації / Сума основних засобів. У процесі аналізу ділової активності підприємства слід
 13. 4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
  нематеріальних активів. Тому організації повинні самі розробляти форми відпо-чих документів виходячи з вимог Федерального закону «Про бухгалтерський облік», в якому встановлено перелік обов'язкових реквізитів у документах. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін
 14. 2.2. Облік нематеріальних активів
  нематеріальних активів з 1 січня 2006 р. включає суму платежів, пов'язаних з поступкою (придбанням) не тільки виняткових, але і майнових прав правовласника. У результаті в розряд нематеріальних активів установ потрапляють як виняткові, так майнові права користування, наприклад, творами кіномистецтва, літератури і т. п., якщо термін користування перевищує 12 місяців.
 15. 15.19. Інвентаризація дебіторської та кредіторскойзадолженності та відображення її результатів в обліку
  інвентаризації дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, інші борги, нереальні для стягнення, списуються на зменшення резервів по сумнівних боргах або на фінансові результати організації. Суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, списуються на фінансові результати організації. Бухгалтерські записи щодо списання дебіторської та
 16. 14.11. Інвентаризація фінансових вкладень
  інвентаризації фінансових вкладень перевіряють фактичні витрати в цінні папери та статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики. 320 При перевірці фактичної наявності цінних паперів встановлюється: правильність оформлення цінних паперів; реальність вартості врахованих на балансі цінних паперів; збереження цінних паперів (шляхом зіставлення фактичної
 17. 1.4. Порядок інвентаризації фінансових вкладень
  інвентаризації фінансових вкладень перевіряються фактичні витрати в цінні папери та статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики. В ході перевірки фактичної наявності цінних паперів встановлюється: правильність оформлення цінних паперів; реальність вартості врахованих на балансі цінних паперів; збереження цінних паперів (шляхом зіставлення фактичної
 18. 12.3. Аудит інвентаризації товарно-матеріальних цінностей банку
  інвентаризації майна комерційного банку », сво-евременності проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Перевіряються: наказ по банку про проведення інвентаризації, ін-інвентаризаційної опису, інші документи з інвентаризації, відображення результатів інвентаризації (надлишки, нестачі) на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Як передбачено Правилами № 61, інвентаризація

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба