трусики женские купить украина
Medicinos studentai
Конституційне право
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Л.Я. Драпкін, А.А. Андрєєв Теорія і практика перевірки показань на місці 2003
У науково-методичному посібнику розглядається питання криміналістичної тактики перевірки та уточнення показань на місці, дано поняття слідчої дії з теоретичних і кримінально-процесуальних позицій, викладаються основні тактико-психологічні прийоми проведення перевірки та уточнення показань на місці з урахуванням специфіки слідчих ситуацій, що складаються в процесі розслідування
Є.І. КОЗЛОВА О. Е. Кутафін КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 2001
Видання 2-е, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція»
Р.В.ЕНГІБАРЯН Е.В.ТАДЕВОСЯН КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 2000
Підручник містить короткий і узагальнений виклад основних тем і проблем теорії конституційного права і практики їх реалізації в окремих країнах, насамперед країнах розвиненої демократіі.Особое місце в підручнику займає аналіз конституційного ладу Росії. Для студентів юридичних вузів і факультетів, слухачів вищих шкіл, інститутів і академій

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба