трусики женские купить украина
Medicinos studentai
Макроекономіка
МАКРОЕКОНОМІКА
Б.Т. Кузнєцов Макроекономіка 2011

Макроекономіка - це наука про господарську діяльність людей і розвитку цієї діяльності в окремих регіонах, країнах і в світі в цілому. Вивчення макроекономічних явищ базується, в основному, на створенні та аналізі макроекономічних моделей.

Кормишев, В.В.
Введення в економічний аналіз 2009

Містить програму, зразки вирішення завдань, завдання і тести.
Розрахована для студентів економічних спеціальностей, може бути використано при вивченні курсів «Економіка» та «Економічна теорія» студентами інженерних і гуманітарних спеціальностей, а також буде корисним всім, хто цікавиться економічними проблемами.

Н.С. Косів ОСНОВИ МаКРОЭКОНОМИЧЕСКОГОАНАЛИЗА 2007

Навчальний посібник містить теоретичні основи з макроекономічного аналізу для студентів, що навчаються за фахом «Информатик- економіст ».
Розглянуто базові методи макроекономічного аналізу, а також економічні закономірності функціонування національної економіки в ринкових умовах господарювання.
Призначено студентам, викладачам і читачам, самостійно вивчають економічну науку.

А.І. Лученок, О.Л. Шулейко, О.І. Румянцева, М.В. Маркусенко Проблеми макроекономічного регулювання 2005

У монографії розглянуто методологічні проблеми неоінституціонального регулювання національної економіки, вдосконалення грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики, оптимізації рівня зайнятості на підприємствах.
Для наукових і практичних працівників, аспірантів і студентів-дипломників.

Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. Макроекономіка 2004

Зміст багатьох категорій розкривається авторами не тільки в теоретичному аспекті, а й з урахуванням здійснення макроекономічних процесів у перехідній економіці . Завдяки своїм особливостям підручник може бути використаний не тільки для розширення теоретичних знань, але і для придбання необхідних навичок практичної роботи з макроекономічними моделями, допомагає орієнтуватися в сучасній літературі з макроекономіки.
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Ялла В.А Макроекономіка 2003

У навчальному посібнику розглядаються основні розділи макроекономіки, а також проблеми світової економіки. В цілому представлений сучасний курс економічної теорії в межах макроекономіки за програмою гуманітарнихвузов.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів середніх і вищих навчальних закладів.

С.Н. Івашківський Макроекономіка 2002

підручнику читачі знайдуть відомості про основні напрямки і школах макроекономічної аналізу; зрозуміють, як розраховуються макроекономічні показники і будуються макроекономічні моделі; дізнаються, як взаємодіють товарні та грошовий ринки; познайомляться з проблемами відкритої економіки і знайдуть тлумачення причин процвітання одних країн і бідності інших.
Кожна глава підручника містить перелік ключових термінів і понять, основні висновки, контрольні запитання та навчальні завдання, які дають можливість осмислити прочитаний матеріал і практично використовувати його в реальних ситуаціях. Наведено відповіді до Геста і завданням, рекомендована література для поглибленого вивчення макроекономіки.
Книга призначена студентам і викладачам економічних спеціальностей вузів, але завдяки доступності викладу може бути корисна найширшої аудиторії читачів.
ISBN 5-7749-0178-5
Видавництво "Дело", 2000


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба