трусики женские купить украина
реферати студентам
Трудові ресурси
ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Кокін Ю. П Економіка праці 2010

Викладено теоретичні основи 'ЖОМО, шки тру "а. охаркіерізонами тру-доной але и знімав оо ... е <_ и на і ринок грулю. Розглянуто нонроси іру , кшоіі діяльності та орі.чні> агі; І і праці, уел про кия праці та їх кчіяніс на трудосбереженіе. Значне мого отвелепо формуванню а плануванню чисельності ра бошікіж, нроііволітельності іруда, кількісній оцінці Труля, організації та регулювання заробітної плати, соціальної політики і регулювання соціально трудових оі ношений.
Для студентів, викладачів економічних іучов. фахівців в об ласті Труля та соціально трудових відносин.

Є. Г. Жуліна Економіка праці 2010

Чи накладаються основні положення економіки праці, визначені Державним освітнім стандартом програми навчальної дисципліни «Економіка праці». Аналізуються основні терміни ринку праці та організації праці в масштабах суспільства і для окремого підприємства: сутність і види праці, людський капі-тал і трудовий потенціал, ринок праці, зайнятість і безробіття, продуктивність і оплата праці, організація праці на підприємстві та її елементи, нормування праці, соціально-трудові відносини і соціальне партнерство.
Книга допоможе студенту при підготовці до семінарського заняття, заліку та іспиту з курсу «Економіка праці».
Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей навчальних закладів вищої професійної освіти.

Д.Є. Гусятнікова КАДРОВИЙ ОБЛІК З НУЛЯ 2009
Будь-яке підприємство, незалежно від його форми власності та організаційно-правової форми, повинно мати певний перелік документів з кадрового обліку. При цьому, як правило, вказаний перелік документів не залежить від кількості працівників даного підприємства - будь то організація з двома-трьома працівниками або велике підприємство , що налічує понад сто осіб.
В. А. Гаги Економіка і соціологія праці 2008

У роботі з системних позицій розглянуті як усталені і повторювані в численних навчальних посібниках погляди вчених на проблеми і завдання соціально-трудових відносин, так і концепції томських учених. Розділи, в яких не висловлені сибірські позиції, включені без фразової обробки тексту. Цю вибірку з відомого вдало здійснила Е.А. Солощенко. У підручнику розглянуті теорії: а) відтворення робочої сили, б) ринку праці, зайнятості, мотивації, прийняття рішень, егрессіі; методології: а) зв'язки в моделі праці, б) багатофакторної заробітної плати, організаційні системи визнання і самоствердження персоналу; елементи системного аналізу трудових отношен6ій; нова парадигма праці; прогресивні системи заробітної плати та ін

Малоун Томас У Праця в новому столітті 2006

Книга Томаса У. Малоун, дослідника проблем організаційних структур, присвячена сучасним тенденціям в системах прийняття ділових рішень. Автор доводить, що злиття технологічних та економічних факторів, зокрема швидке зниження витрат на передачу інформації, веде до глибоких змін у формах організації бізнесу: вперше в історії стає можливим найкращим чином поєднувати економічну ефективність і масштабність великих компаній з перевагами - свободою, мотивацією і гнучкістю - дрібних.

Людмила Доскова Управління персоналомШпаргалкі 2005
Олена Жуліна Європейські системи оплати праці 2002
Крилов Е. І., Власова В. М.
Аналіз стану та ефективності використання трудових ресурсів підприємства 2001

У навчальному посібнику розглядаються проблеми аналізу забезпеченості підприємства робочою силою, використання робочого часу, впливу інтенсивних та інших факторів на ефективність використання трудових ресурсів підприємства, а також виявлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів в рамках навчального курсу "Комплексний економічний аналіз господарської діяльності".

Остапенко Ю.М Економіка і соціологія праці в питаннях і відповідях 2001

Теоретичні положення розкриваються у формі питань і відповідей по структурно-логічній схемі: методологічні основи сучасної економіки та соціології праці; економічні та соціальні складові трудового процесу, планування, аудит і соціологічні дослідження у сфері праці.

Рощин С.Ю., Разумова Т.О Теорія ринку праці 1999

Посібник охоплює тільки ті теми курсу, де вивчаються проблеми функціонування ринку праці. Мета посібника - дати в стислій формі основні теоретичні підходи та моделі, що вивчаються в економічній теорії праці (labour economics), а також запропонувати навчальні завдання, що сприяють засвоєнню навчального матеріалу.


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба